Wednesday, April 28, 2010

മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി [2000] യേശുദാസ്, ജയചന്ദ്രൻ, ചിത്ര, സുജാത


ബോംബേ രവി


ചിത്രം: മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി [2000] ജയകുമാർ നായർ
അഭിനേതാക്കൾ:കൃഷ്ണകുമാർ, ജഗതി, നിഷാദ് സാഗർ, തൃപ്പൂണിതുറ എം.എസ്.,പ്രവീന, ബിന്ദു, കല്പന, ദേവകി....

രചന: എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ
സംഗീതം: ബോംബെ രവി


പാടിയതു:: കെ ജെ യേശുദാസ് / ചിത്ര


ഒരു നൂറു ജന്മം പിറവിയെടുത്താലും
ഒരു നൂറു ജന്മം മൃതിയിൽ കൊഴിഞ്ഞാലും
പ്രിയമുള്ളവളേ... പ്രിയമുള്ളവളേ...
പിരിയാനാകുമോ തമ്മിൽ?

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

പ്രളയപ്രവാഹത്തെ ചിറകെട്ടി നിർത്തുവാൻ
വിധിയുടെ കൈകൾക്കാകുമോ?
അനശ്വരപ്രേമത്തിൻ കാലടിപ്പാടുകൾ
മറയ്‌ക്കാൻ മായ്‌ക്കാൻ കഴിയുമോ?

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

അന്തരാത്മാവിലെ മൗനത്തിൻ ചിറകടി
ഇന്നെൻ നിശകളിൽ തേങ്ങുന്നൂ...
ഹൃദയത്തിൻ ധമനികൾ നീ ചേർന്നലിയും
വിരഹാർദ്ര ഗാഥയിൽ വിതുമ്പുന്നൂ...

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

ഇവിടെ
2. പാ‍ടിയതു: സുജാത / സന്തോഷ് ബോംബേ & വിശ്വനാഥ്


പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം
ഓരോരോ ജന്മങ്ങളില്‍
പ്രണയിക്കയാണ് നമ്മള്‍
ഇനിയും പിറക്കാത്ത ജന്മങ്ങളില്‍ (പ്രണയിക്കുക...)


ഈ ബന്ധം എന്നും അനശ്വരമല്ലയോ
അകലുകയില്ലിനി നമ്മള്‍ (2)
പ്രണയത്തിന്‍ പാതയില്‍ നാമെത്ര കാലം
ഇണ പിരിയാതെ അലഞ്ഞു
തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിയാതെ അലഞ്ഞു
നമ്മള്‍ വേര്‍പിരിയാതെ അലഞ്ഞു (പ്രണയിക്കുക...)


ഏത് വിഷാദം മഞ്ഞായ്‌ മൂടുന്നു
കാതരം ഒരു കാറ്റായ് ഞാനില്ലേ (2)
ആശകള്‍ പൂത്ത മനസ്സിലിന്നും ഞാന്‍
നിനക്കായ് തീര്‍ക്കാം മഞ്ചം
എന്നും നിനക്കായ് തീര്‍ക്കാം മലര്‍ മഞ്ചം
നമ്മള്‍ നമുക്കായ് തീര്‍ക്കും മണി മഞ്ചം (പ്രണയിക്കുക...)

ഇനി നമ്മൾ പിരിയുവതെങ്ങനെയോ എങ്ങനെയോ ....(2)

ഇവിടെ


ഇവിടെ


വിഡിയോ


3. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ


മായാനയനങ്ങളിൽ, മേനീസുഗന്ധങ്ങളിൽ
താനേ മയങ്ങുമെന്നെ, നിന്നിലലിഞ്ഞൊരെന്നെ
ഇഷ്‌ടമാണോ... ഇഷ്‌ടമാണോ... ഇഷ്‌ടമാണോ...

ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും...
ഇഷ്‌ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും...
നീയെന്നുമെനിക്കെന്റെ മനിക മനിക മനിക

(മായാ...)

ദൂരങ്ങൾ കാലങ്ങൾ യാമങ്ങൾ കുറയുന്നിതാ
നീയെന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിൽ നാമൊന്നായലിയുന്നിതാ
നീയെൻ സ്വരമഞ്ജരി, നീയെൻ വരവർണ്ണിനി
നീയെൻ വിധിചിത്ര സൗഭാഗ്യമേ...

(മായാ...)

ആകാശം നിനക്കായി പൂപ്പന്തൽ തീർക്കുന്നിതാ
ആവേശം നിനക്കായി മലർമാല്യം കോർക്കുന്നിതാ
നീയെൻ നിറപൗർണ്ണമി, നീയെൻ ഋതുമോഹിനി
നീയെൻ നഖചിത്ര സൗന്ദര്യമേ...

(മായാ...)
ഇവിടെ4. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

മഴ മഴ മഴ മഴ മാനത്തുണ്ടൊരു
പനിനീർത്തൂമഴ... പൂമഴ...
പുഴ പുഴ പുഴ പുഴ താഴത്തുണ്ടൊരു
പുളകപ്പൂമ്പുഴ... തേൻ‌പുഴ...

(മഴ...)

പുഴയുടെ കുളിരിൽ കുളിരിൻ കുളിരിൽ
തഴുകും അഴകിൻ ദേവത...
തിരുവായ്‌മൊഴിമണിമുത്തുകളുതിരും
തളിരിൻ ഹിമകണചാരുത...

(മഴ...)

നീലാകാ‍ശത്തിൻ താഴെ നിറയും ഭൂമിയിൽ
പ്രണയം ജന്മജന്മാന്തരസുകൃതം യൗവ്വനം
സന്ധ്യാരാഗ മദാലസം പ്രകൃതീ നിൻ മുഖം

(മഴ...)

ആലിംഗനസുഖനിർവൃതി മുകരും ശാഖികൾ
സാഗരനീലിമതൻ ജതി തേടും വാഹിനി
മഞ്ഞിൻ ഈറൻ മുഖപടം മാറ്റീ മാധവം

(മഴ...)


ഇവിടെ

5. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

പൗർണ്ണമിപ്പൂത്തിങ്കളേ
നീയെൻ ഹൃദയസ്‌പന്ദനമല്ലേ...
എൻ ജീവനിശ്വാസമേ എന്നനുഭൂതിയല്ലേ
നീയെൻ ഹൃദയസ്‌പന്ദനമല്ലേ...

(പൗർണ്ണമി...)

നിമിഷം തോറും മായികനിർഝരികൾ
നൂപുരധ്വനികൾ കാതോർത്തു ഞാൻ
കവിതൻ കനവിൽ നിനവിൻ‍ നിറവിൽ
മനസ്സിലൊരു മഞ്ഞുതുള്ളിയായി...

(പൗർണ്ണമി...)

സായംസന്ധ്യയിൽ നീലാഞ്ജനമിഴികൾ
എന്റെ വികാരങ്ങൾ വിടർത്തുന്നിതാ
രജനികൾ തോറും രാസനിലാവിൻ
മലരണിത്താലം നീട്ടുന്നു നീ...

(പൗർണ്ണമി...)

ബന്ധനമീ ബന്ധം, എന്തെന്നറിയില്ല
എൻ സഖി എന്റേതു മാത്രമല്ലേ
ഈ ജീവതാളം നിലയ്‌ക്കും മുമ്പേ
എന്നാത്മാവിനെ നീ പുണരൂ

(പൗർണ്ണമി...)


ഇവിടെ

No comments: