Saturday, March 30, 2013

2012 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ 10 ഗാനങ്ങൾ.
                     

അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ കൂടെ 2012 ലെ  ഗാനങ്ങളിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ പത്തു പാട്ടുകൾ!1.
ആ...ആ...ആ...
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ് ...
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്...
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ .... ശ്വാസമേ .....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  ... )

പിന്നോട്ടു നോക്കാതെ പോകുന്നു നീ....
മറയുന്നു ജീവന്റെ പിറയായ നീ....
അന്നെന്റെ ഉൾച്ചുണ്ടില്‍ തേൻ‌തുള്ളി നീ....
ഇനിയെന്റെ ഉൾ‌പ്പൂവില്‍ മിഴിനീരു നീ....
എന്തിനു വിതുമ്പലായ് ചേരുന്നു നീ...
പോകൂ വിഷാദരാവേ....
എന്‍ നിദ്രയെ, പുണരാതെ....  നീ....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  ... )

ആ...ആ....ആ....
പണ്ടെന്റെ ഈണം നീ മൗനങ്ങളില്‍
പതറുന്ന രാഗം നീ, എരിവേനലിൽ‍..
അത്തറായ് നീ പെയ്യും നാൾ‌ ദൂരെയായ്...
നിലവിട്ട കാറ്റായ് ഞാന്‍, മരുഭൂമിയില്‍ ...
പൊന്‍കൊലുസ്സു കൊഞ്ചുമാ,  നിമിഷങ്ങളെൻ
ഉള്ളില്‍ കിലുങ്ങിടാതെ, ഇനി വരാതെ.....
നീ .. എങ്ങോ .. പോയ്‌....... .

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്...
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ .... ശ്വാസമേ .....


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14944,14947

http://www.youtube.com/watch?v=HX1QusFZPFw
http://www.youtube.com/watch?v=i_quSKTxzQE

ചിത്രം:  അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ   [2012]

ഗാനരചന:  വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ
സംഗീതം:  ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയതു:  നിഖിൽ മാത്യു   &  അഭിരാമി അജയ്
                       ***************


  2.
നിലാമലരേ നിലാമലരേ
പ്രഭാകിരണം വരാറായി (2)
സുഗന്ധം മായല്ലേ മരന്ദം തീരല്ലേ
കെടാതെൻ നാളമേ നാളമേ… ആളൂ നീ
( നിലാമലരേ … )

മഴവിരലിൻ ശ്രുതി… ആ…..
മണലിലൊരു വരി… എഴുതുമോ ഈ നീ
ഒരുജലകണം പകരുമോ നീ
ഒരു നറുമൊഴി അതുമതിയിനി…
ഈറൻ കാറ്റിൽ പാറി
ജീവോന്മാദം ചൂടി പോരൂ പൂവിതളേ..
( നിലാമലരേ … )

നിമിഷശലഭമേ വരൂ വരൂ വരൂ .… (2)
നിമിഷശലഭമേ മധുനുകരുയിനി
ഉദയകിരണമേ … കനകമണിയൂ നീ
ജനലഴികളിൽ കുറുകുമോ കിളി
ഒഴുകുമോ നദീ മരുവിലുമിനി
ഏതോ തെന്നൽ തേരിൽ മാരിപ്പൂവും ചൂടി
പോരൂ കാർമുകിലേ…  (നിലാമലരേ… )


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14583
               
http://www.youtube.com/watch?v=mmcRby6KXTE

ചിത്രം :  ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്  [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  വിദ്യാസാഗർ
പാടിയതു:  ശ്രീനിവാസ്  & രഘുനാഥൻ (നിവാസ്)
                   ***************

  3.

മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
കനലുകൾ കോരി മരവിച്ച വിരലുകൾ
ഒടുവിൽ നിന്നെത്തലോടി ശമിക്കുവാൻ
ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസ
കണികയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ

ഇനി തുറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കൺകളിൽ
പ്രിയതേ നിൻമുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ
ഒരു സ്വരംപോലുമിനിയെടുക്കാത്തൊരീ
ചെവികൾ നിൻ സ്വരമുദ്രയാൽ മൂടുവാൻ
അറിവുമോർമയും കത്തും ശിരസ്സിൽ നിൻ
ഹരിത സ്വച്ഛസ്മരണകൾ പെയ്യുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ

അധരമാം ചുംബനത്തിന്റെ മുറിവു നിൻ
മധുരനാമജപത്തിനാൽ കൂടുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
അതുമതീ ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നി-
ന്നിവനു പുൽക്കൊടിയായുർത്തേൽക്കുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
ഉം....ഉം....


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14658

http://www.youtube.com/watch?v=NGTi7T3rcCs

ചിത്രം:  സ്പിരിറ്റ്    [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഷഹബാസ് അമൻ
പാടിയതു::  ഉണ്ണിമേനോൻ
               
                         ************
  4.

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..ഒരു ചുംബനത്തിന്നായ് ദാഹം  ശമിക്കാതെ

എരിയുന്ന പൂവിതള്‍ത്തുമ്പുമായി...

പറയാത്ത പ്രിയതരമാമൊരു വാക്കിന്റെ

മധുരം  പടര്‍ന്നൊരു ചുണ്ടുമായി...വെറുതെ പരസ്പരം  നോക്കിയിരിക്കുന്നു,

നിറ മൗനചഷകത്തിനിരുപുറം  നാം ..

വെറുതെ പരസ്പരം  നോക്കിയിരിക്കുന്നു,

നിറ മൗനചഷകത്തിനിരുപുറം  നാം ..

 മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..

സമയകല്ലോലങ്ങള്‍ കുതറുമീ കരയില്‍ നാം,

മണലിന്റെ ആര്‍ദ്രമാം മാറിടത്തില്‍...

സമയകല്ലോലങ്ങള്‍ കുതറുമീ കരയില്‍ നാം,

മണലിന്റെ ആര്‍ദ്രമാം മാറിടത്തില്‍...

 ഒരു മൗനശില്പം മെനഞ്ഞുതീര്‍ത്തെന്തിനോ

പിരിയുന്നു സാന്ധ്യവിഷാദമായി...

ഒരു സാഗരത്തിന്‍ മിടിപ്പുമായി...

ഒരു സാഗരത്തിന്‍ മിടിപ്പുമായി...

 മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍......


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14659,14660http://www.youtube.com/watch?v=YZmvU6m4MmI


ചിത്രം:  സ്പിരിറ്റ്    [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഷഹബാസ് അമൻ
പാടിയതു:   ഷഹബാസ് അമൻ

                        ************

  5.
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
ആ ആ ആ …….
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം

ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്

പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ
ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ
അറിയു ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
തന്നനന നാനനതന്നനനനാനന ശ്രീരാഗം


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14651

http://www.youtube.com/watch?v=77lKKZUv4x8


ചിത്രം:  തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്    [2012]

ഗാനരചന:  അനു എലിസബത്ത് ജോസ്
സംഗീതം:  ഷാൻ റഹ്മാൻ
പാടിയതു:  രമ്യ നമ്പീശൻ     &   സച്ചിൻ വാര്യർ

                      **************

6.


തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടുപോകാതെ എന്നും ചുറ്റീടാമോ നിന്നെ
പൊള്ളാതെ ആശയെ തീർത്ത് പോതും നീ ആടിറക്കൂത്ത്
കള്ളാ നീ പേച്ചയേ മാത് കാതൽ വഡുമാ

തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടീ നില്ല് കണ്ണേ…


എള്ളോളം കാതലില്ലേ എൻ നേരെ നോക്കുകില്ലേ
കൈനോക്കി ഭാവി ചൊല്ലാം
വളകൈയ്യിലിടാം കാതിൽ പാട്ടുമൂളാം
ഉന്മേലേ കാതലുണ്ട് ചൊല്ലാതെ ആശയുണ്ട്
അൻപേ നീ കൊഞ്ചം പോത്
നെഞ്ചം മാർവിട് ഇപ്പോ ആളെവിട്
തോളിൽ നീ കേറിയാൽ മാരിവിൽ കാണാം
തോളിലെ മാലൈ താൻ സ്വർഗ്ഗമേ പോലാ
മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്നു ചായാമോ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിന്നു ചേരാമോ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടുനില്ല് കണ്ണേ…

കണ്ണാടി നെഞ്ചമന്ന്  മുന്നാടി വന്ത് നിന്ന്
കണ്ണാലെ തെഞ്ചെറിയേ പാവി
കൊഞ്ചെറിയെ കൊഞ്ചം നെഞ്ചറിയേ
ശൃംഗാരത്തേൻ നിറച്ച് ചുണ്ടോട് ചേർത്തുവെച്ച്
കൈയ്യോടെ തന്നിടാതെ കളി ചൊല്ലിയില്ലേ
കൊതി കൂട്ടിയില്ലേ

കാതലോർ താലയിൽ ആവൽകൾ താനേ
ആശകൾ പാതയിൽ തെന്നലായ് കൂടെ
സുമ്മാ സുമ്മാ  എന്നെ തോണ്ടാതെ
ഗുമ്മ ഗുമ്മ കേട്ട് തീണ്ടാതെ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടി നില്ല് കണ്ണേ…


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14584


http://www.youtube.com/watch?v=_ZkKAfU-DGg

ചിത്രം :  ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്  [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  വിദ്യാസാഗർ
പാടിയതു:    നജിം അർഷാദ്   & അഭിരാമി അജയ്                        ******************
7.
പയ്യന്നൂര് കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ......ഞാന് അയിശയോടൊപ്പം നടന്നു.....
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ട് വരുന്ന ഒരുപ്രത്യേകതരം പാതിരാകാറ്റുണ്ട്
അതവളുടെ തട്ടത്തിലും മുടിയിലുമൊക്കെ തട്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഓരോതവണ വരുമ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ മൊഞ്ച് കൂടിക്കൂടിവന്നു
അന്ന് ...ആ വരാന്തയില് വെച്ച് ഞാന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു... മറ്റൊരുത്തനും ഇവളെ വിട്ടുകൊടുക്കൂലാന്നു

...... ഈ ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി... ഇവള് എന്റെയാന്നു.. "

ആ ആ ..
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം
ഇനിയെന്റെ മാത്രം എന്റെ മാത്രം
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
സായെബാ സായെബാ സായെബാ….
സായെബാ സായെബാ സായെബാ….

നുരയുമോരുടയാടയിൽ ….
നുരയുമോരുടയാടയിൽ മറയുവതു നിന്നേ അഴകു
കനവിലിന്നൊരു കനിവുമില്ലാതിനിയമുറിവു തന്നു നീ
നിറയൂ ജീവനിൽ നീ നീനിറയൂ
അണയൂ വിചനവീഥിയിൽ അണയൂ
അവളെൻ നെഞ്ചിൻ നിസ്വനം ഓ ഓ
അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം ഓ ഓ
കുളിരുന്നുണ്ടീ തീ നാളം
ആ ആ ആ ആ
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം
ഇനിയെന്റെ മാത്രം എന്റെ മാത്രം
അനുരാഗത്തിൽ……… വരമായി വന്നൊരു……
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14650

http://www.youtube.com/watch?v=pFdv42_gFpk

ചിത്രം:  തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്    [2012]

ഗാനരചന: വിനീത് ശ്രീനിവാ‍സൻ
സംഗീതം:  ഷാൻ റഹ്മാൻ
പാടിയതു:    വിനീത് ശ്രീനിവാ‍സൻ

                                 *******

  8.
വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍
കാതോര്‍ത്തു നീ നിന്നീലേ
പാതിയില്‍ പാടാത്തോരാ
തേനൂറിടും ഇശലായ് ഞാന്‍ (2)
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചേര്‍ന്നു (2)

കാണാനോരോ വഴി തേടി
കാണുംനേരം മിഴി മൂടി
ഓമലേ നിന്നീലയോ
നാണമായ് വഴുതീലയോ

പുന്നാരം ചൊരിയുമളവിലവളിളകിമറിയുമൊരു കടലായി
കിന്നാരം പറയുമഴകിലവളിടറിയിടരുമൊരു മഴയായി
കളിചിരിനിറവുകള്‍ കണിമലരിതളുകള്‍ വിടരുകിതരുമയിലായ്‌

ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ (2)

ഏതോ കതകിന്‍ വിരിനീക്കി
നീല കണ്മുനയെറിയുമ്പോള്‍
ദേഹമോ തളരുന്നുവോ
മോഹമോ വളരുന്നുവോ

നിന്നോളം ഉലകിലോരുവള്‍ നിന്‍ അഴകുതികയുവതിനില്ലല്ലോ
മറ്റാരും വരളുംമിഴിയിലിനി കുളിരുപകരുവതിനില്ലല്ലോ
ഓ... നറുമൊഴിയരുളുകള്‍ കരളിലെകുരിവികള്‍ കുറുകുകിതനുപമമായ്

ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ (2)


CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14786

http://www.youtube.com/watch?v=SMx9z0lMc-o

ചിത്രം:  ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ     [ 2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഗോപി സുന്ദർ
പാടിയതു:  ഹരിചരൺ

                      ****************
   9.

അകലെയൊ നീ അകലെയൊ
അകലെയോ നീ അകലെയോ
വിടതരാതെന്തേ പോയി നീ
ഒരുവാക്കിനുമകലെ നീയെങ്കിലും
അരികിൽ ഞാനിന്നും

മറുവാക്കിനു കൊതിയുമായ്
നിൽക്കയാണു പിരിയാതെ
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…
എത്രയോ ജന്മമായ് നിൻ
മുഖമിതു തേടി ഞാൻ
എന്റെയായ് തീർന്നനാൾ
നാം തങ്ങളിലൊന്നായി

എന്നുമെൻ കൂടെയായ്
എൻ നിഴലതു പോലെ നീ
നീങ്ങവേ നേടി ഞാൻ
എൻ ജീവിത സായൂജ്യം
സഖീ നിൻ മൊഴി
ഒരു വരി പാടി പ്രണയിതഗാനം
ഇനി എന്തിനു
വേറൊരു മഴയുടെ സംഗീതം
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…
ഇല്ല ഞാൻ നിന്മുഖം
എൻ മനസ്സിതിലില്ലാതെ
ഇല്ല ഞാൻ, നിൻ സ്വരം
എൻ കാതുകൾ നിറയാതെ

എന്തിനോ പോയി നീ
അന്നൊരു മൊഴി മിണ്ടാതെ

ഇന്നുമെൻ നൊമ്പരം
നീ കാണുവതില്ലെന്നോ
കളിചൊല്ലിയ കിളിയുടെ
മൗനം കരളിനു നോവായ്
വിട ചൊല്ലിയ മനസ്സുകൾ
ഇടറുകയായ് മൂകം
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…

CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=15035

http://www.youtube.com/watch?v=Zs0MJ_XsrCo

ചിത്രം:  ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ    [2012]

ഗാനരചന:  ചിറ്റൂർ ഗോപി
സംഗീതം:  ദീപക് ദേവ്
പാടിയതു:  വിജയ് യേശുദാസ്

                            **********
10.
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ

ഏയ് ജൂലി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടു റ്റെൽ യൂ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യൂ
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം

ഹെയ് നിൻ മാറിൽ ചാഞ്ഞു ഞാനുറങ്ങും
എന്നെന്നും ഞാനെന്നെ മറക്കും
പൂവിന്റെയുള്ളിൽ തേൻകുടങ്ങൾ
വണ്ടിന്നു നൽകും ചുംബനങ്ങൾ
ഏതോ വാനതിൽ തുവും കിനാവിലായിരം ദാഹം
പകരും മുന്തിരിച്ചാറിൽ മയങ്ങി വീഴുമീ രാഗം
നീ ജൂലീ…. നീയെൻ ഗാനം
ഓഹ് ജൂലീ ഐ ലവ് യൂ…

ഈ ഗിറ്റാറിൻ തന്തിയിലലിഞ്ഞു
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുഞാനുലഞ്ഞു
കാതോരമേതോ സ്പന്ദനങ്ങൾ
പൂക്കുന്നുവോയെൻ മർമ്മരങ്ങൾ
ഈറൻ പൂമുടിത്തുമ്പിൽ വികാരലില്ലികൾ പൂക്കും
കവിളിൽ താരിതൾ ചെണ്ടിൻ പരാഗരേണുവിൽ പാറും
ശലഭം ഞാൻ.. ഓഹ് മൈ ജൂലി
യുവാർ മൈ ലവ് ബീ മൈ ലവ്

ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ …..

CLICK/ COPY& PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14669

http://www.youtube.com/watch?v=ztVjLeVqFsw
ചിത്രം:           ചട്ടക്കാരി (2012)

ഗാനരചന:     രാജീവ് ആലുങ്കൽ
സംഗീതം:       എം ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയതു: രാജേഷ് കൃഷ്ണ  &സംഗീത ശ്രീകാന്ത്Friday, March 29, 2013

ചട്ടക്കാരി(1974] കെ.എസ്. സേതുമാധവൻ

                             
    ചിത്രം:   ചട്ടക്കാരി(1974]  കെ.എസ്. സേതുമാധവൻ

താരനിര:   മോഹൻ; ലക്ഷ്മി, അടൂർ ഭാസി,സുകുമാരി, എം ജി സോമൻ, പ്രേം                 പ്രകാശ്, ബഹദൂർ,സുജാത, ഉഷ, ഫിലോമിന

രചന:        വയലാർ
സംഗീതം:   ദേവരാജൻ  1.   പാടിയതു:   യേശുദാസ്


മന്ദസമീരനിൽ ഒഴുകിയൊഴുകിയെത്തും ഇന്ദ്രചാപം നീ..
മന്ദസ്മിതങ്ങൾ മാടിവിളിക്കും ഇന്ദുഗോപം നീ..

ജനുവരി കുളിർ ചന്ദ്രികമുകരും ജലതരംഗം നീ..
ശിലകൾതാനേ ശില്പമാകും സൌകുമാര്യം നീ..
സ്വപ്ന സൌകുമാര്യം നീ..നിറയും എന്നിൽ നിറയും നിന്റെ
നീഹാരാർദ്രമാം അംഗരാഗം..അംഗരാഗം....

(മന്ദസമീരനിൽ)

മദന നർത്തന ശാലയിലുണരും മൃദു മൃദംഗം നീ..
പ്രണയഭൃംഗം ചുണ്ടിൽമുത്തും പാനപാത്രം നീ...
പുഷ്പപാനപാത്രം നീ....അലിയും.. എന്നിൽ അലിയും..
നിന്റെ അന്യാധീനമാം അഭിനിവേശം...അഭിനിവേശം....

(മന്ദസമീരനിൽ)

click/copy pas
te the link below  for audio and videohttp://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1630


http://www.youtube.com/watch?v=HSWcW0h7hDc


  2.   പാടിയതു:      മാധുരി

യുവാക്കളേ യുവതികളേ
യുവചേതനയുടെ ലഹരികളേ
വിഷാദമറിയാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ
വികാര പുഷ്പങ്ങൾ (യുവാക്കളേ.....)

നമ്മുടെ ചുണ്ടിലെ മന്ദഹാസങ്ങൾ
നാളത്തെ വസന്തങ്ങൾ (2)
നമ്മുടെയനുരാഗ സംഗമങ്ങൾ
നാളത്തെ ശാകുന്തളങ്ങൾ
ചിരിക്കൂ പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂ
ചില്ലുപാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കൂ
വെള്ളിനക്ഷത്രങ്ങൾ ചിറകടിച്ചെത്തും
ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ ജീവിതം
ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ (യുവാക്കളേ...)

നമ്മുടെ കണ്ണിലെ സ്വർണ്ണ നാളങ്ങൾ
നാളത്തെ വെളിച്ചങ്ങൾ
നമ്മുടെ ചൂടുള്ള ചുംബനങ്ങൾ
നാളത്തെ സൌഗന്ധികങ്ങൾ
ചിരിക്കൂ പൊട്ടിച്ചിരിക്കൂ
ചില്ലുപാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കൂ
വെള്ളിനക്ഷത്രങ്ങൾ ചിറകടിച്ചെത്തും
ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ ജീവിതം
ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയാക്കൂ (യുവാക്കളേ...)


click/copy paste the link below  for audio and video

http://www.raaga.com/player4/?id=17563&mode=100&rand=0.0025565216783434153

http://www.youtube.com/watch?v=QLoAYepTZ_A


  3.     പാടിയതു:    യേശുദാസ്   &   മാധുരി

ജൂലി യെസ് ഡാർലിംഗ്
ഐ ലവ് യൂ
യൂ ആർ മൈ സ്വീറ്റ്നസ്
ഐ ലവ് യൂ
ശ് ആഹ്
ജൂലി ഐ ലവ് യൂ ഐ ലവ് യൂ

ഓ മൈ ജൂലി നിന്റെ
സ്വപ്നത്തിൻ കൂടിനെത്ര വാതിൽ
ഒരേയൊരേയൊരു വാതിൽ
ആ കിളിവാതിലിലിപ്പോൾ പടരുന്നതേതു വള്ളി
ഇക്കിളി വള്ളി
അതിന്റെ ചില്ലയിലിപ്പോൾ പൂത്തതേതൊരു പൂ
പനിനീർ പൂ പനിനീർപൂ

ഓ മൈ ജൂലി ജൂലി നിന്റെ
ഗിറ്റാറിൻ മാറിലെത്ര കമ്പി
ഒരേയൊരേയൊരു കമ്പി
ആ പൊൻ കമ്പിയിലിപ്പോൾ വിടരുന്നതേതൊരു ഗാനം
പ്രേമഗാനം
അതിന്റെ പല്ലവിയിപ്പോൾ കോർത്തതേതു പദം
ഹണി ഡ്യൂ ഹണി ഡ്യൂ (ജൂലി...)

click/copy paste the link below  for audio and video

http://www.raaga.com/player4/?id=17558&mode=100&rand=0.42357365251518786

http://www.youtube.com/watch?v=2NCm0TVxDWk

  4.   പാടിയതു:    പി. ലീല


നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ

പാലാഴിവെൺ‌തിര തലോടിത്തൊഴുന്ന തവ പാദങ്ങളെൻ ഹൃദയപത്മങ്ങളിൽ
മാഹേന്ദ്രനീലമണി പീഠത്തിൽ‌വെച്ചു കണികാണാൻ വരം തരിക നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ

ലക്ഷ്‌മീകടാക്ഷ ദലമാല്യങ്ങൾവീഴുമണിവക്ഷസ്സിലുള്ള നവരത്നങ്ങളേ
മൂടും മുനീന്ദ്രരുടെ പൂജാപ്രസാദമലർ ചൂടാൻ വരം തരിക നാരായണ
ലക്ഷ്‌മീകടാക്ഷ ദലമാല്യങ്ങൾവീഴുമണിവക്ഷസ്സിലുള്ള നവരത്നങ്ങളേ
മൂടും മുനീന്ദ്രരുടെ പൂജാപ്രസാദമലർ ചൂടാൻ വരം തരിക നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ

കാലങ്ങൾ‌തോറുമവതാരങ്ങളായ് അവനിപാലിച്ചിടും കമലലക്ഷ്‌മീപതേ
പാദം നമിച്ചു തിരു നാമക്ഷരാവലികൾ പാടാൻ വരം തരിക നാരായണ
കാലങ്ങൾ‌തോറുമവതാരങ്ങളായ് അവനിപാലിച്ചിടും കമലലക്ഷ്‌മീപതേ
പാദം നമിച്ചു തിരു നാമക്ഷരാവലികൾ പാടാൻ വരം തരിക നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ
നാരായണായ നമഃ നാരായണാ‍യ നമഃ നാരായണായ നമഃ നാരായണ

click/copy paste the link below  for audio and video

http://www.raaga.com/player4/?id=17562&mode=100&rand=0.05332595272921026


 http://www.youtube.com/watch?v=_suWlZOzPwI


 5.   പാടിയതു:     Love is Just.....

click/copy paste the link below  for audio and video

http://www.raaga.com/player4/?id=17559,17560&mode=100&rand=0.4224712015129626http://www.youtube.com/watch?v=pDFXKO5GWskചിത്രം: ചട്ടക്കാരി (2012) സന്തോഷ് സേതുമാധവൻ


                   
ചിത്രം:  ചട്ടക്കാരി (2012) സന്തോഷ്  സേതുമാധവൻ

ഗാനരചന:     രാജീവ് ആലുങ്കൽ
സംഗീതം:       എം ജയചന്ദ്രൻ

1.    പാടിയതു:  ശ്രേയാ ഘോഷൽ
നിലാവേ നിലാവേ .. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൻ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയരാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകൂ
വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

മാമരങ്ങൾ പീലിനീർത്തി കാറ്റിലാടുമ്പോൾ
മാരിമേഘം യാത്രചൊല്ലാതെങ്ങു പോകുന്നു
താരകങ്ങൾ താണിറങ്ങി താലമേന്തുമ്പോൾ
പാതിരാവിൻ തൂവലറിയാതൂർന്നു വീഴുന്നു
മെഴുകുനാളമെരിഞ്ഞപോൽ ഹൃദയരാഗമൊഴിഞ്ഞുപോയ്
തളിരിതളെഴും വിരലിനാൽ തനുതഴുകിയണയൂ.

വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

പാലുപോലെ പതഞ്ഞുപൊങ്ങിയ പ്രാണപല്ലവിയിൽ
പാതിപെയ്യും ഈണമെന്തേ തോർന്നുപോവുന്നു
താനെയാണെന്നോർത്തു തെല്ലൊന്നല്ലലേറുമ്പോൾ
അല്ലിയാമ്പൽ കുഞ്ഞുപൂവിൻ നെഞ്ചുനോവുന്നു
വിരഹവേനൽ തിരകളായ് പടരുമീറൻ സ്മൃതികളിൽ
പുതുനിനവുമായ് പുണരുവാൻ ഇനിയരികിലണയൂ

നിലാവേ നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയരാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകൂ

Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14668

http://www.youtube.com/watch?v=xtj09DgT1wg  2.  പാടിയതു: രാജേഷ് കൃഷ്ണ  &സംഗീത ശ്രീകാന്ത്


ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ

ഏയ് ജൂലി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടു റ്റെൽ യൂ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യൂ
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം

ഹെയ് നിൻ മാറിൽ ചാഞ്ഞു ഞാനുറങ്ങും
എന്നെന്നും ഞാനെന്നെ മറക്കും
പൂവിന്റെയുള്ളിൽ തേൻകുടങ്ങൾ
വണ്ടിന്നു നൽകും ചുംബനങ്ങൾ
ഏതോ വാനതിൽ തുവും കിനാവിലായിരം ദാഹം
പകരും മുന്തിരിച്ചാറിൽ മയങ്ങി വീഴുമീ രാഗം
നീ ജൂലീ…. നീയെൻ ഗാനം
ഓഹ് ജൂലീ ഐ ലവ് യൂ…

ഈ ഗിറ്റാറിൻ തന്തിയിലലിഞ്ഞു
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുഞാനുലഞ്ഞു
കാതോരമേതോ സ്പന്ദനങ്ങൾ
പൂക്കുന്നുവോയെൻ മർമ്മരങ്ങൾ
ഈറൻ പൂമുടിത്തുമ്പിൽ വികാരലില്ലികൾ പൂക്കും
കവിളിൽ താരിതൾ ചെണ്ടിൻ പരാഗരേണുവിൽ പാറും
ശലഭം ഞാൻ.. ഓഹ് മൈ ജൂലി
യുവാർ മൈ ലവ് ബീ മൈ ലവ്

ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ …..

Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14669
 
http://www.youtube.com/watch?v=ztVjLeVqFsw

3.   പാടിയതു:  ശ്രേയാ ഘോഷൽ

കുറുമൊഴിയുടെ കൂട്ടിലെ
കുളിരൊളി വെയിൽ നീളവേ
കനവു നെയ്ത നെഞ്ചിലെ കവിത മൂളി മെല്ലവേ
മിഴിതിരയുവതാരേദൂരേ ജനുവരിയിലെ പൂക്കളേ…
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

കാത്തിരുന്നൊരീ പുലരി വാതിലിൽ
സൂര്യകാന്തികൾ പൂത്തുനിൽക്കയോ
പറന്നേറുമീ തെന്നലിൻ മാറിലേതോ
മദം കൊണ്ടു നീ ശലഭമോ പോകയോ
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

മേഘമർമ്മരം തഴുകി വന്നുവോ
വെൺപിറാവുകൾ കുറുകി നിന്നുവോ
നിറം ചോരുമീ ചെമ്പനീർ ചുണ്ടിലേ .. ഓ…
ഇളം മഞ്ഞുനീർ തേൻ കണം  വാർന്നുവോ…
(കുറുമൊഴിയുടെ … )


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14666


http://www.youtube.com/watch?v=894skkxU6Fg


4.   പാടിയതു:  ചിത്ര


കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ.. കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..   കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..

ആനന്ദലോല കൃഷ്ണ എന്റെ ശ്രീനന്ദ ബാലകൃഷ്ണ
കാത്തരുളീടു കൃഷ്ണ കണികണ്ടൊരെൻ ശ്യാമ കൃഷ്ണ
നീലാംബുജാക്ഷ കൃഷ്ണ  എന്നും നീ തന്നെ രക്ഷ കൃഷ്ണ
സന്ധ്യസമീരനാം സൌഭാഗ്യ ദായക വസുദേവദേവ കൃഷ്ണ
എന്റെ വനമാലിയായ കൃഷ്ണ

സന്താപമാറ്റു കൃഷ്ണ സ്നേഹ സന്മാർഗ്ഗമേകു ക്ര്6ഷ്ന
സായുജ്യ രാമ കൃഷ്ണ എന്റെ ശ്രീവത്സധാരി കൃഷ്ണ
കൺകണ്ട ഗോപകൃഷ്ണ എന്റെ കണ്ണീർ തുടച്ച കൃഷ്ണ

കായാമ്പൂ വർണ്ണനാം രാജീവലോചന
കല്യാണചാരു കൃഷ്ണ ശാന്തകൈവല്യ ഭവ ക്ര്6ഷ്ണ
യദുവംശപാഹി കൃഷ്ണ ഭക്തപരിപാലനാഥ കൃഷ്ണ
നാരായണീയ കൃഷ്ണ നന്മയേകേണമെന്റെ കൃഷ്ണ

മുരളീമുകുന്ദകൃഷ്ണ മൂന്നുലൊകങ്ങളുക്കുടയ് കൃഷ്ണ
ഗോവിന്ദഗോപനാം വേദാന്ത വല്ലഭ
ഗുരുവായൂർ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണ
എന്റെ ഗുരുവായ ഗാന കൃഷ്ണ

കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ.. കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..   കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..


Click on the links below/copy.paste it on the browser for Audio


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14664  


5.    പാടിയതു:  വിഷ്ണു കുറുപ്പ്........>ഗാനരചന:  മുരുകൻ കാട്ടാക്കട


കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..
പൂവും തളിരും കാറ്റിലുലഞ്ഞില്ലേ പതിയേ…
പനിനീരിൻ മണമുള്ള പാവാടത്തുമ്പീ
മഴനനഞ്ഞില്ലേ .. (കാറ്റും മഴയും .. )

കവിളിൽ ചുംബന മധുപകരാം ഞാൻ അലസമണയുമ്പോൾ
പ്രണയനദിയിലെ മത്സ്യം പോലെ വഴുതിമാറും നീ
ഓ മർമ്മരമിടരും ചുണ്ടുകളാകെ  ഉഴിയുമോ നീ കാറ്റേ
ഓ.. സുരഭിലമേതോ ലഹരികൾ നുണയാൻ
ഋതുമതീ വിടരാമോ…

കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..

മിഥുനരാഗവികാരങ്ങളിൽ ഞാൻ അഴകിലയുമ്പോൾ
മകരമഞ്ഞിൻ മലനിര പോലെ മറഞ്ഞുനിൽക്കും നീ
ഓ.. യവന മനോഹരി എങ്കിലുമെന്നെ
പുഞ്ചിരി കോണ്ടു തൊടാമോ
ഓ ജാലകവെളിയിൽ ജൂണിലെ മഴയിൽ
ജൂലീ നീ നനയാമോ…

കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..
പൂവും തളിരും കാറ്റിലുലഞ്ഞില്ലേ പതിയേ…
പനിനീരിൻ മണമുള്ള പാവാടത്തുമ്പീ
മഴനനഞ്ഞില്ലേ .
Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14665

http://www.youtube.com/watch?v=xtj09DgT1wg

  6.  പാടിയതു: സുഗിതാ മേനോൻ ...>ഗാനരചന ചാരു ഹസ്സൻ


My heart is dreaming of you
All through the days and sleepless nights
I wish you were here,
to hold me close to you.
Should I call this love....
L-O-V-E...
Why are your eyes on me
Why am I the one to be feeling for you
Why is this heart searching for you
Why does this life send you to me
What do I feel
I was just born to be in love with you
Hey Hey...
You are the man .. you are the one
You are the love..
Hey.. hey..
Hey..hey..
And I'm waiting for the day
When you will come
and take me away..
We will fly .. over the sky
Should I call this love..

Click on the links below/copy.paste it on the browser for Audio 


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14667
Thursday, March 14, 2013

ചിത്രം: വയലിൻ [2011] സിബി മലയിൽ


                                      
 ചിത്രം:  വയലിൻ      [2011]  സിബി മലയിൽ

താരനിര: അസിഫ് ആലി, നിത്യാ മേനോൻ, വിജയരാഘവൻ, ജനാർദ്ധനൻ;

              ശ്രീജിത് രവി, റീനാ ബഷിർ, രമ്യാ രാമകൃഷ്ണൻ

ഗാനരചയിതാവു്:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്  /  സന്തോഷ് വർമ്മ

സംഗീതം:  ബിജിബാൽ  /  ആനന്ദ് രാജ് ആനന്ദ്

1.     പാടിയതു: :  ടി ആർ സൗമ്യ

ചിറകുവീശീ അകലുമേതോ പറവപോലെ പകലൊളി മായുകയായ്

വിജനതേ ഇനിയുമെന്നിൽ വയലിൻ സിരകൾ ഉണരുമോ വെറുതെ

ഓർമ്മകൾ മറവികൾ ജാലകവിരികളിൽ നിഴലായ് ഇളകുന്നു

മൗനമുടഞ്ഞൊരു മൺപാവകൾ പോലരികിൽ ഉറങ്ങുന്നു

എവിടെയോ ഇലകൾതോറും ശിശിരരാവിൻ മിഴിനീരടരുന്നു

ഏകാകിതയുടെ ആഴമുറഞ്ഞൊരു കടലിൻ വിരിമാറിൽ

സ്വപ്നത്തിന്റെ മുകിൽ ചിറകുള്ളൊരു കപ്പലണഞ്ഞെങ്കിൽ

വിവശമീ ഇരുളിലൂറും ഹിമകണങ്ങൾ പകലിൽ മാഞ്ഞിടുമോ

ചിറകുവീശീ അകലുമേതോ പറവപോലെ പകലൊളി മായുകയായ്

വിജനതേ ഇനിയുമെന്നിൽ വയലിൻ സിരകൾ ഉണരുമോ വെറുതെ

വെറുതെ………….

click/ copy, paste the link below on your browser for  audio and video

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=87835,87838

http://www.youtube.com/watch?v=awXFTHOxl34

  2.   പാടിയതു: ഗണേശ് സുന്ദരം    &  ഗായത്രി അശോകൻഹിമകണമണിയുമീ  മലരിതൾ തഴുകുമൊരിളവെയിൽ വിരലുകളേ

അലകളിലിളകിയുമിലകളിലിടറിയുമീവഴിയേ

കനികളിൽ നിറയുമീ മധുരസ കണികകൾ നുകരുക കുരുവികളേ

വരിക പുൽത്തുമ്പിലരിയനീർത്തുള്ളിയെഴുതിയ കവിതയിലെ, വരിപോൽ..

ഈ…. മാനം കാണേ രൂപം മാറി മേലേ…

കാ…..ർ മേഘക്കീറിൽ വർണ്ണം വാരിത്തൂകി

നീ….രോളം മെല്ലെക്കാലിൽ തൊട്ടു താഴേ…

ആ…. താളച്ചേലിൽ  നീന്തീ തൂവൽ പോലെ

പോയ്മറഞ്ഞൊരാ സന്ധ്യകൾ തൻ കദനം വിഫലം

വിരസജന്മത്തിലസുലഭാനന്ത നിമിഷവുമിനിയുണരാൻ, പോരൂ…

താ…..ർ കണ്ണും പൂട്ടിക്കാലം കാത്തൂ പീലി

ഈ….. നീലാകാശം കാണാതേതൊ താളിൽ

പാ……ഴ് മണ്ണിൻ തേടിത്തേടിപ്പോകും വേരിൽ

പൂ….. ക്കാലം തീർക്കും മായാ മന്ത്രം ചേർക്കൂ

ആരുമോർത്തിടാതെ ഇരുളിൽ തെളിയും തിരികൾ

ഒരു നിലാവിന്റെയരുമയായ് നീളുമിതളുകളിനി തഴുകാം, പോരൂ

click/ copy, paste the link below on your browser for  audio and video

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=87836

http://www.youtube.com/watch?v=o9lFr9LK07

     3.   പാടിയതു:       നിഷാദ്   &  എലിസബേത്ത് രാജു

കാണാകൊമ്പിൽ പൂവിൽ തങ്ങും വെള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റേ, എന്റെ

നെഞ്ചിൽതട്ടിക്കണ്ണിൽതത്തിപ്പാറിപ്പോവല്ലേ

അന്തിച്ചോപ്പിൽ മുങ്ങിത്താഴും കുന്നിൻ ചാരത്ത്

എന്നും വന്നിട്ടെന്തേ മാനം നോക്കിച്ചൂളം കുത്തീ നീ

ഈണം മൂളി നീ….

കാണാകൊമ്പിൽ പൂവിൽ തങ്ങും വെള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റേ, എന്റെ

നെഞ്ചിൽതട്ടിക്കണ്ണിൽതത്തിപ്പാറിപ്പോവല്ലേ

ഓരോ മുള്ളും പൂവായ് മാറ്റും മായാവി

ചായം പൂശി കാലം നമ്മെ കണ്ടാലറിയാതെ

ഓരോ മുള്ളും പൂവായ് മാറ്റും മായാവി

ചായം പൂശി കാലം നമ്മേ കണ്ടാലറിയാതെ

ഓടി വരും പൊടി മഴയിൽ തൂവുകയായ് പുതു ഗന്ധം

ഓർത്തിടാതെ ചാരെ വന്നു പൂക്കാലം

കാണാകൊമ്പിൽ പൂവിൽ തങ്ങും വെള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റേ, എന്റെ

നെഞ്ചിൽതട്ടിക്കണ്ണിൽതത്തിപ്പാറിപ്പോവല്ലേ

വാനിൻ കോണിൽ നീന്തിമറഞ്ഞൊരു പൊന്നോടം

രാവിൽ വന്നു പൊൽകതിർ തൂകിയ കന്നിനിലാവായി

വാനിൻ കോണിൽ നീന്തിമറഞ്ഞൊരു പൊന്നോടം

രാവിൽ വന്നു പൊൽകതിർ തൂകിയ കന്നിനിലാവായി

കാലടികൾ താളമിടും വേദികയായ് മനസ്സാകെ

ഓർമ്മ പോലെ നീരണിഞ്ഞു മന്ദാരം

കാണാകൊമ്പിൽ പൂവിൽ തങ്ങും വെള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റേ, എന്റെ

നെഞ്ചിൽതട്ടിക്കണ്ണിൽതത്തിപ്പാറിപ്പോവല്ലേ

അന്തിച്ചോപ്പിൽ മുങ്ങിത്താഴും കുന്നിൻ ചാരത്ത്

എന്നും വന്നിട്ടെന്തേ മാനം നോക്കിച്ചൂളം കുത്തീ നീ

ഈണം മൂളി നീ….

click/ copy, paste the link below on your browser for  audio and video

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=87839

http://www.youtube.com/watch?v=fCFm0KT2Cjc

  4.     പാടിയതു:     വിധു പ്രതാപ്   &  സിസിലി 

ഗാനരചയിതാവു്:  സന്തോഷ് വർമ്മ   സംഗീതം:  ആനന്ദ് രാജ് ആനന്ദ്

എന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം മെല്ലെ ഞാനൊന്നു പാടാം

എന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം മെല്ലെ ഞാനൊന്നു പാടാം

നീമാത്രം കേൾക്കുന്നൊരീണം പോലെ

റം പം പം റം പം പ പം റം പം പം റം പം പ പം

നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം എന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കാം

നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം എന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കാം

ഇന്നോളം കേൾക്കാത്ത രാഗം പോലെ

റം പം പം റം പം പ പം റം പം പം റം പം പ പം

സാ രി സ രി സ നി ധ രി സ നി മ സ ഗ പ നി സ നി സ പ

ആ ആ ആ…

പുലർവേളപ്പൊൻ കിനാവിൻ നക്ഷത്രദ്വീപിലൊന്നിൽ

നാം കണ്ടതെന്നാദ്യമായ്…?

പൂങ്കാറ്റിൽ തെങ്ങി നീങ്ങും  മേഘത്തിൻ കമ്പളത്തിൽ

ഒരുമിച്ചു സഞ്ചാരമായ്

സ്നേഹത്തിൻ ഏകാന്ത തീരം തേടി…

തൂമിന്നൽ പൊന്നുരുക്കി പൂന്തിങ്കൾ കല്ലുവച്ച

മണിമോതിരം മാറി നാം

മഴവില്ലിൻ വർണ്ണമേഴും വിരലാലേ തൊട്ടെടുത്തു

സംഗീതസ്വരമാക്കി നാം

സ്നേഹത്തിൻ തീരാത്ത ഗീതം പാടി

റം പം പം റം പം പ പം റം പം പം റം പം പ പം

എന്റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം മെല്ലെ ഞാനൊന്നു പാടാം

നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം എന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കാം

ഇന്നോളം കേൾക്കാത്ത രാഗം പോലെ

റം പം പം റം പം പ പം റം പം പം റം പം പ പം

റം പം പം റം പം പ പം റം പം പം റം പം പ പം

click/ copy, paste the link below on your browser for  audio and video

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=87837


http://www.youtube.com/watch?v=W0q7bwQLsuc          

Tuesday, March 12, 2013

ബാബു രാജ്:::ഒരു സംഗീതഞ്ജ്ന്റെ അനശ്വരമായ ഓർമ്മകളിൽ കൂടി......[15]


                             ബാബുരാജ്‌- അമരസംഗീതത്തിന്റെ അണിയറക്കാരന്‍

സ്വന്തം കണ്ണീരും സ്വപ്‌നങ്ങളും അലിയിച്ച്‌ ചേര്‍ത്ത സംഗീതവുമായി മലാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക്‌ കുടിയേറിയൊരു പാട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലോകത്ത്‌ നേടാനൊക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്‌ സംഗീതം മാത്രമാണെന്ന്‌ ഉറച്ച്‌ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പാമരനായ ഒരു പാട്ടുകാരന്‍. അങ്ങ്‌ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെങ്ങോ ജനിച്ച്‌ ഒരു കാറ്റുപോലെ അലഞ്ഞലഞ്ഞ്‌ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെത്തിയ മുഹമ്മദ്‌ സബീര്‍ ബാബുരാജ്‌ എന്ന ബാബുരാജ്‌. 1978 ഒക്‌ടോബര്‍ 7ന്‌ ദൈവം തനിക്ക്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ മാത്രം പാട്ടുകളുണ്ടാക്കാനായി ബാബുരാജിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. വര്‍ഷം 31 ആകുമ്പോഴും മലയാളിക്ക്‌ തങ്ങളുടെ പ്രീയപ്പെട്ട ബാബൂക്ക ഹാര്‍മോണിയ കട്ടകളില്‍ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുയാണ്‌ ഇപ്പോഴും എന്ന തോന്നലാണ്‌. അമരസംഗീതത്തിന്റെ അണിയറക്കാരന്‌ മരണമില്ലല്ലോ...! പൊട്ടാത്തപൊന്നിന്‍ കിനാക്കളുടെ പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാലിലിരുത്തി ബാബുരാജ്‌ മലയാളിയെ പാട്ടുപാടി മയക്കിയപ്പോള്‍ അതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു മായികാനുഭവത്തിന്റെ കിനാവുകള്‍ ഓരോ ഗാനാസ്വാദകന്റെയും ഹൃദയത്തില്‍ തളിരിടുകയായിരുന്നു. ആത്മാവുള്ള വരികളേയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ്‌ പാടുന്ന ഗായകനേയും കൂട്ടുചേര്‍ത്ത്‌ ദു:ഖത്തിനും പ്രേമത്തിനും വിരഹത്തിനും പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും ഈണം ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു ബാബുരാജ്‌ . അതുകൊണ്ടാണ്‌ ചിലപ്പോളൊക്കെ നമുക്ക്‌ തോന്നിപോയിരുന്നത്‌ ഒരോ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ദൈവവും ബാബുരാജിനൊപ്പം ചേരുമായിരുന്നോയെന്ന്‌ ! സാങ്കേതികമായുള്ള എളുപ്പവഴികള്‍ അറിയില്ലായിരുന്നു ബാബുരാജിന്‌ . സ്വയം അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ മനസിലെ വികാരങ്ങളെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഗാനത്തിന്റെ പിറവിക്ക്‌ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്‌. അതുമാത്രം കൊണ്ടാണ്‌ ആ ഗാനങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിന്റെ ആത്മാവിലലിഞ്ഞ്‌ തീര്‍ന്നത്‌. ജന്മദാനമായി കിട്ടിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ജ്‌ഞാനവും അറിഞ്ഞ്‌ മനസിലാക്കിയ പാശ്ചാത്യസംഗീതവും, നാടന്‍ശീലും ബാബുരാജ്‌ തന്റെ ഗാനങ്ങളില്‍ ലയിപ്പിച്ചു. അതിലൂടെയാണ്‌ സംഗീതത്തിലെ ഒരു ഭിന്ന വഴി ബാബുരാജ്‌ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. ബാബുരാജിന്‌ ലഭിച്ച മറ്റൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു യേശുദാസ്‌ എസ്‌.ജാനകി തുടങ്ങിയ ദൈവീക സംഗീതത്തിന്റെ വക്താക്കളെ തന്റെ പാട്ടുകള്‍ പാടാന്‍ ലഭിച്ചത്‌. `പ്രാണസഖി ഞാന്‍ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരന്‍...'(പരീക്ഷ) `താമസമെന്തെ വരുവാന്‍...'(ഭാര്‍ഗവി നിലയം) `കണ്ണീരും സ്വപ്‌നങ്ങളും'(മനസ്വിനി) `തളിരിട്ട കിനാക്കള്‍ തന്‍'(മൂടുപടം) `അകലെയകലെ നീലാകാശം'(മിടുമിടുക്കി) `ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും'( പുള്ളിമാന്‍) `സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ'(ഖദീജ) വര്‍ഷങ്ങളെത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട്‌ മതിയായ ആരെങ്കിലുമുണ്ടേ...? ഗാനങ്ങള്‍ മാത്രമമല്ല ബാബുരാജിന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ മാത്രം നമ്മുടെ മനസില്‍ പതിഞ്ഞ ഗായകരുമില്ലേ..കെ.പി ഉദയഭാനു(അനുരാഗനാടകത്തിന്‍...) പി.ബി ശ്രീനിവാസ്‌(ഇണക്കുയിലെ)തലത്‌ മെഹമ്മൂദ്‌( കടലേ...നീലക്കടലേ...) എ.എം രാജ( കണ്‍മണി നീയെന്‍ കരം പിടിച്ചാല്‍) ജിക്കി( കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്‌.., മഞ്ചാടിക്കിളി മൈന) എന്നിവ ഉദ്ദാഹരണങ്ങള്‍. ഒടുവില്‍ പാട്ടുകളെല്ലാം കാലത്തിന്റെ കൈയില്‍ കൊടുത്തിട്ട്‌ പൊട്ടിത്തകര്‍ന്ന ഒരു കിനവുപോലെ ബാബുരാജ്‌ ശ്രുതിതാഴ്‌ത്തി. പാട്ടിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നേപാലെ പാട്ടുകാരനെ സ്‌നേഹിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ.. ബാബുരാജ്‌ അതിനും തെളിവായിരുന്നു.ആ ഹാര്‍മോണിയകട്ടകളെ തലോടാന്‍ പോലും വയ്യാതായി മദ്രാസിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ജനറല്‍ വാര്‍ഡില്‍ ആളും ആരവും ഇല്ലാതെ... തന്നെ ചികിത്സിക്കാന്‍ വന്ന ആ ഡോക്ടറോടും ആ ഗാനോപാസകന്‌ ഒന്നേ ആവശ്യപെടാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു- `` പാടുമെങ്കില്‍ എനിക്കായി ഒന്നു പാടു..എന്റെയൊരു പാട്ട്‌ -താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമ ഹൃദയം'' ആ ഡോക്ടര്‍ പാടി...അത്‌ കേട്ട്‌ അതിനൊപ്പം പാടാന്‍ ശ്രമിച്ച്‌...ഗാനത്തിനൊപ്പം ആ ഹൃദയതാളവും മെല്ലെമെല്ലെ നിലച്ചു. എന്നാലും ഇന്നും ഓരോ മലയാളിയോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക- നിങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തിന്റെ പൂങ്കുഴലില്‍ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുക്കുന്ന ഒരു ഗാനമേതാണെന്ന്‌. മറുപടി ഇങ്ങനെയായിയിരിക്കും- ഒന്നല്ല അതില്‍കൂടുതലുണ്ട്‌..പക്ഷേ ഒരാളുടേതാണ്‌ പ്രീയപ്പെട്ട ബാബൂക്കാന്റെ...

മറക്കാനാവാത്ത പ്രിയമേറിയ പാട്ടുകളിൽ ചിലതു.....


1.   ചിത്രം:  ഭാർഗ്ഗവീ നിലയം:പി. ഭാസ്കരൻ-  യേശുദാസ്താമസമെന്തേ വരുവാന്‍...
താമസമെന്തേ വരുവാന്‍ പ്രാണസഖീ എന്റെ മുന്നില്‍
താമസമെന്തേ അണയാന്‍
പ്രേമമയീ എന്റെ കണ്ണില്‍ (താമസ )

ഹേമന്ത യാമിനി തന്‍ പൊന്‍
വിളക്ക് പൊലിയാറായ്
മാകന്ദ ശാഖകളില്‍
രാക്കിളികള്‍ മയങ്ങാറായ് (താമസ....)

തളിര്‍മരമിളകി നിന്റെ
തങ്കവള കിലുങ്ങിയല്ലോ
പാലൊളിചന്ദ്രികയില്‍
നിന്‍ മന്ദഹാസം കണ്ടുവല്ലോ
പാതിരാകാറ്റില്‍ നിന്റെ പട്ടുറുമാലിളകിയല്ലോ (താമ


CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1339

2.   ചിത്രം:  അമ്പലപ്രാവു:  പി. ഭാസ്കരൻ‌  എസ്. ജാനകി

താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും
മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു
മധുമാസസുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ

ചന്ദനക്കട്ടിലിൽ പാതിരാ വിരിച്ചിട്ട
ചെമ്പക വെണ്‍മലർ തൂവിരിപ്പിൽ
മധുവിധുരാവിനായ് ചുണ്ടുകളിൽ പ്രേമ
മകരന്ദ മഞ്ജരിയേന്തി..
(താനേ)

പ്രേമതപസ്വിനി പ്രേമതപസ്വിനി
കാമുകസംഗമവേളയിൽ
നാണിച്ചുനാണിച്ചു വാതിലടച്ചില്ലേ
മാനത്തെ പൊന്‍‌മുകിലിന്നലെ..
(താനേ)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=841


3.     ചിത്രം:   നിണമണിഞ്ഞ  കാല്പാടുകൾ   :   പി. ഭാസ്ക്കരൻ-   കെ.പി. ഉദയഭാനു

അനുരാഗ നാടകത്തിന്‍ അന്ത്യമാം
രംഗം തീര്‍ന്നു
അരങ്ങിതിലാളൊഴിഞ്ഞു
കാണികള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു (2)


പാടാന്‍ മറന്നു പോയ്
മൂഡനാം വേഷക്കാരന്‍ (2)
തേടുന്നതെന്തിനു നിന്‍
ഓടക്കുഴല്‍ മണ്ണടിഞ്ഞു (അനുരാഗ...)


കണ്ണുനീരില്‍ നീന്തി നീന്തി
ഗല്‍ഗദം നെഞ്ചിലേന്തി (2)
കൂരിരുളില്‍ ദൂരെ നിന്റെ
കൂട്ടുകാരി മാഞ്ഞുവല്ലോ (അനുരാഗ...)


വ്യര്‍ഥമാം സ്വപ്നങ്ങള്‍ തന്‍
പട്ടടക്കാടിനുള്ളില്‍ (2)
കത്തുമീ തീ മുന്നില്‍
കാവലിനു വന്നാലെന്തേ (അനുരാഗ...)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6167
4.    ചിത്രം:   പരീക്ഷ:  പി. ഭാസ്ക്കരൻ- എസ്. ജാനകി


അവിടുന്നെൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ
ചെവിയോർത്തിട്ടരികിലിരിയ്ക്കേ..
സ്വരരാഗ സുന്ദരിമാർക്കോ
വെളിയിൽ വരാനെന്തൊരു നാണം..

ഏതു കവിത പാടണം നിൻ
ചേതനയിൽ മധുരം പകരാൻ..
എങ്ങിനെ ഞാൻ തുടങ്ങണം നിൻ
സങ്കല്പം പീലിവിടർത്താൻ..

അനുരാഗഗാനമായാൽ
അവിവേകിപ്പെണ്ണാകും ഞാൻ..
കദനഗാനമായാൽ നിന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ മുറിവേറ്റാലോ..

വിരുന്നുകാർ പോകും മുൻപേ
വിരഹഗാനമെങ്ങിനെ പാടും..
കളിചിരിയുടെ പാട്ടായാലോ
കളിമാറാപ്പെണ്ണാകും ഞാൻ..

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=8223

5.  ചിത്രം:    കാട്ടു തുളസി:  വയലാർ-  എസ്. ജാനകി

സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി
സ്വപ്നം കാണുവതാരെ ആരെ
പ്രേമപൂജാപുഷ്പവുമായി
തേടുവതാരെ ആരെ തേടുവതാരെ ആരെ


വെയിലറിയാതെ മഴയറിയാതെ
വർഷങ്ങൾ പോകുവതറിയാതെ (2)
ദേവദാരുവിൻ തണലിലുറങ്ങും
താപസ കന്യക നീ
(സൂര്യ..)


ആരുടെ കനക മനോരഥമേറി
ആരുടെ രാഗപരാഗം തേടി
നീല ഗഗന വനവീഥിയിൽ നില്പൂ
നിഷ്പ്രഭനായ് നിൻ നാഥൻ (2)
{സൂര്യ...]

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=742


6.     ചിത്രം:  മനസ്വിനി:   പി. ഭാസ്ക്കരൻ-  യേശുദാസ്  &  എസ്. ജാനകി

പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം


മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം
മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം


താരക കണ്ണെഴുതി വിണ്ണിലെ തൂവെള്ള
താമരപ്പൂവൊന്നു ചൂടി

താരക കണ്ണെഴുതി വിണ്ണിലെ തൂവെള്ള
താമരപ്പൂവൊന്നു ചൂടി

വെണ്മുകിൽ തൂവാല തുന്നിയിരിക്കുന്നു
കണ്ണിൽ കവിതയുമായി
കണ്ണിൽ കവിതയുമായി

പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം

മണിവീണക്കമ്പിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന
മലരണി കൈ വിരൽ പോലെ
മണിവീണക്കമ്പിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന
മലരണി കൈ വിരൽ പോലെ

ഹൃദയത്തിൻ തന്ത്രികൾ തട്ടിയുണർത്തുന്നു
അനുരാഗ സുന്ദര സ്വപ്നം
അനുരാഗ സുന്ദര സ്വപ്നം

പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമികന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം

മൂവന്തിപൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം
മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം.....

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&v7.    ചിത്രം:   കാർത്തിക:   യൂസഫാലി കേച്ചേരി-    യേശുദാസ്

പാവാട പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ
താമര മൊട്ടായിരുന്നു നീ...ഒരു
താമര മൊട്ടായിരുന്നു നീ
ധാവണി പ്രായത്തിൽ പാതി വിടർന്ന നീ
പൂഞ്ചേല പരുവത്തിൽ പൂവായി
തേനുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന പൂവായി (പാവാട)

നീയാകും ഗാനത്തെ എന്തെല്ലാം രാഗത്തിൽ
പാടുന്നു പ്രകൃതീ ദേവി
പാടുന്നു പ്രകൃതീ ദേവി
നീയാകും ചിത്രത്തെ എന്തെല്ലാം വർണ്ണത്തിൽ
എഴുതുന്നു വിശ്വൈക ശിൽപ്പി (പാവാട)

പരിണാമചക്രം തിരിയുമ്പോൾ നീയിനി
പത്നിയായ്‌ അമ്മയായ്‌ അമ്മൂമ്മയായ്‌ മാറും
മന്നിതിലൊടുവിൽ നീ മണ്ണായ്‌ മറഞ്ഞാലും
മറയില്ല പാരിൽ നിൻ പാവന സ്നേഹം

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7508.     ചിത്രം:  ഭാർഗ്ഗവീ നിലയം:പി. ഭാസ്കരൻ-    എസ്. ജാനകി

പൊട്ടാത്ത പൊന്നിൻ കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ


തിര തല്ലും പ്രേമസമുദ്രത്തിന്നക്കരെ
സ്മരണ തൻ വാടാത്ത മലർ വനത്തിൽ
കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു നനച്ചു വളർത്തിയ
കൽക്കണ്ടമാവിന്റെ കൊമ്പത്ത്‌ (പൊട്ടാത്ത...)


എങ്ങുപോയെങ്ങുപോയെന്നാതനായകൻ
എൻ ജീവ സാമ്രാജ്യ സാർവ്വഭൗമൻ
മരണം മാടി വിളിക്കുന്നതിൻ മുമ്പെൻ
കരളിന്റെ ദേവനെ കാണൂമോ ഞാൻ

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=10357


9.         ചിത്രം:   പരീക്ഷ:  പി. ഭാസ്ക്കരൻ-   യേശുദാസ്


പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ
ഗാനലോകവീഥികളിൽ വേണുവൂതുമാട്ടിടയൻ...

എങ്കിലുമെൻ ഓമലാൾക്കു താമസിയ്ക്കാനെൻ കരളിൽ
തങ്കക്കിനാക്കൾ കൊണ്ടൊരു താജ്മഹാൽ ഞാനുയർത്താം..
മായാത്ത മധുരഗാന മാലിനിയുടെ കല്പടവിൽ
കാണാത്ത പൂങ്കുടിലിൽ കണ്മണിയെ കൊണ്ടു പോകാം..

പൊന്തിവരും സങ്കൽപ്പത്തിൻ പൊന്നശോക മലർവനിയിൽ
ചന്തമേഴും ചന്ദ്രികതൻ ചന്ദനമണി മന്ദിരത്തിൽ..
സുന്ദര വസന്തരാവിൻ ഇന്ദ്രനീല മണ്ഡപത്തിൽ
എന്നുമെന്നും താമസിയ്ക്കാൻ എന്റെ കൂടെ പോരുമോ നീ..

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO
.
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=745


10.    ചിത്രം:  ഭദ്രദീപം  :    വയലാർ:    എസ്. ജാനകി

കാളിന്ദിതടത്തിലെ രാധ
കണ്ണന്റെ കളിത്തോഴി രാധ
ദ്വാരകാപുരിയിൽ രുഗ്മിണീസ്വയംവര
ഗോപുരപ്പന്തലിൽ പോയി (കാളിന്ദി)

കണ്ണീരിലീറനായ പുഷ്പോപഹാരമവൾ
കായാമ്പൂവർൺനനു കാഴ്ച വെച്ചൂ (2)
കണ്ണൻ കാഞ്ചനവേണുവൂതീ
കാമിനി തൻ മൌനം ഗാനമായീ
അവൾ പാടീ...
ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ
വസതി വനേ വനമാലീ (കാളിന്ദി)

ചക്രവർത്തിനി രുഗ്മിണി രാധയുടെ
സ്വർഗ്ഗകർണ്ണാമൃതമാസ്വദിച്ചൂ (2)
കണ്ണന്റെ കൈവിരൽ താളമായീ
കാമിനി തൻ ഗാനം ഗദ്ഗദമായീ
അവൾ പാടീ...
യദുകുലസാരേ ഗതമഭിസാരേ
മദനമനോഹരവേഷം (കാളിന്ദി)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO
http://www.raaga.com/player4/?id=198905&mode=100&rand=0.13793746032752097


  11.     ചിത്രം:   ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്:  പി. ഭാസ്ക്കരൻ-  എസ്. ജാനകി  

ഈറനുടുത്തുംകൊണ്ടംബരം ചുറ്റുന്ന
ഹേമന്തരാവിലെ വെണ്മുകിലേ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയൊരെൻ കൊച്ചുകിനാവുകൾ
എന്തിനീ ശ്രീകോവിൽ ചുറ്റിടുന്ന്നൂ വൃഥാ
എന്തിനീ ദേവനെ കൈകൂപ്പുന്നൂ (ഈറനുടുത്തും)

കൊട്ടിയടച്ചൊരീ കോവിലിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടു നിന്നാലും
വാടാത്ത പ്രതീക്ഷ തൻ വാസന്തിപ്പൂമാല
വാങ്ങുവാനാരും അണയില്ലല്ലോ (ഈറനുടുത്തും)

മാനവഹൃദയത്തിൻ നൊമ്പരം കാണാതെ
മാനത്തു ചിരിക്കുന്ന വാർത്തിങ്കളേ
മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂഢവികാരത്തിൻ
നാടകം കണ്ടുകണ്ടു മടുത്തുപോയോ (ഈറനുടുത്തും)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1052312.    ചിത്രം:  കാർത്തിക:   യൂസഫലി കേച്ചേരി-  യേശുദാസ്


 ഇക്കരെയാണെന്റെ താമസം
അക്കരെയാണെന്റെ മാനസം
പൊന്നണിഞ്ഞെത്തിയ മധുമാസം
എന്നുള്ളിൽ ചൊരിയുന്നു രാഗ രസം
(ഇക്കരെ......)

മൊട്ടിട്ടു നിൽക്കുന്ന പൂമുല്ല പോലുള്ള
കുട്ടനാടൻ പെണ്ണേ
മാനസമാകും മണിവീണ മീട്ടി
പാട്ടു പാടൂ നീ....
(ഇക്കരെ......)

പാട്ടും കളിയുമായ്‌ പാറി നടക്കുന്ന
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയേ
പുത്തൻ കിനാവിന്റെ പൂമരമൊക്കെയും(2)
പൂത്തു തളിർത്തുവല്ലോ......
(ഇക്കരെ...)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=74813.    ചിത്രം:    അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല  :  പി. ഭാസ്ക്കരൻ-  യേശുദാസ്


ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിന്റെ
പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു
(ഇന്നലെ)

മാധവമാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന
മാതളപ്പൂമൊട്ടിൻ മണം പോലെ
ഓർകാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ
ഓമനേ നീയെന്റെ അരികിൽ വന്നു...
(ഇന്നലെ)

പൌർണ്ണമി സന്ധ്യതൻ പാലാഴി നീന്തിവരും
വിണ്ണിലെ വെണ്മുകിൽ കൊടിപോലെ
തങ്കക്കിനാവിങ്കൽ ഏതോ സ്മരണതൻ
തംബുരു ശ്രുതിമീട്ടി നീ നിന്നു

തംബുരു ശ്രുതിമീട്ടി നീ നിന്നു
(ഇന്നലെ)

വാനത്തിനിരുളിൽ വഴിതെറ്റി വന്നുചേർന്ന
വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖ എന്നപോലെ
മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂകസങ്കൽപ്പം പോലെ
മാടിവിളിക്കാതെ നീ വന്നു..
(ഇന്നലെ)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6814.  ചിത്രം:     അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല  :  പി. ഭാസ്ക്കരൻ-  എസ്. ജാനകി


ദേവാ‍.. ദേവാ.. താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം
അതിൽ താതാ നിൻ സംഗീത മധുപകരൂ
എങ്ങിനെയെടുക്കും ഞാൻ എങ്ങിനെയൊഴുക്കും ഞാൻ
എങ്ങിനെ നിന്നാജ്ഞ നിറവേറ്റും ദേവാ...
(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

കാനന ശലഭത്തിൻ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത
കാകളി നിറച്ചവൻ നീയല്ലോ..
നിത്യസുന്ദരാമാമീ ഭൂലോകവാടിയിൽ
ഉദ്യാനപാലകൻ നീയല്ലോ ദേവാ...
(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

താതാ നിൻ കൽപ്പനയാൽ പൂവനം തന്നിലൊരു
പാതിരാപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞൂ ഞാൻ
പൂമണമില്ലല്ലോ പൂന്തേനുമില്ലല്ലോ
പൂജയ്ക്കു നീയെന്നെ കൈക്കൊള്ളുമോ ദേവാ....
(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=8308,1387


15.     ചിത്രം:    പരീക്ഷ:    പി. ഭാസ്ക്കരൻ-  യേശുദാസ്

ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ
ഒടുവിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ
ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം
ഒടുവിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ചെവിയിൽ മൂളാൻ..

ഒരു മുറി മാത്രം തുറക്കാതെ വെയ്ക്കാം ഞാൻ
അതിഗൂഢം എന്നുടെ ആരാമത്തിൽ...
സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു നിനക്കുറങ്ങീടുവാൻ
പുഷ്പത്തിൻ തൽപ്പമങ്ങു ഞാൻ വിരിയ്ക്കാം...

മലർമണം മാഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളോർ പോയല്ലോ
മമ സഖി നീയെന്നു വന്നു ചേരും
മനതാരിൽ മാരിക്കാർ മൂടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ
മമ സഖി നീയെന്നു വന്നുചേരും...

CLICK/ COPY PASTE THE LINK BELOW ON YOUR BROWSER FOR  AUDIOhttp://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1376