Saturday, June 30, 2012

സിന്ദൂരരേഖ [ 1995 } സിബി മലയിൽ


ചിത്രം: സിന്ദൂര രേഖ [ 1995 ] സിബി മലയില്‍


താരനിര: സുരേഷ് ഗോപി, ശോഭന, ദിലീപ്, രഞ്ജിത, നരേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ജനാർദ്ദനൻ, ഒടുവിൽ, ശങ്കരാടി, മീന, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ, സീനത്ത്, വത്സല മേനോൻ....

രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: ശരത്

1. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സുജാത

രാവില്‍ വീണാ നാദം പോലെ
കാവില്‍ സന്ധ്യാഗീതം പോലെ
ഒരു നാടന്‍ പെണ്ണിന്‍ അനുരാഗം പോലെ
സുഖ രാഗം കാറ്റില്‍ നിറയുന്നു മെല്ലെ
ഇളകുന്നു കുളിരോളം പ്രണയ രാവില്‍... ‍

ചന്ദന നൌകയില്‍ സര്‍പ്പം പാട്ടിലൊഴുകി വന്നു ഞാന്‍
പാരിടമാകവെ പനിനീര്‍ തൂകി കനക മുകിലുകള്‍
സ്വര്‍ണ മത്സ്യങ്ങള്‍ നീന്തുമീ പൊന്മിഴി പൊയ്ക കണ്ടുവോ
തേന്‍ നിലാ പൂക്കള്‍ വീഴുമീ സ്വപ്ന ലോകങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ
ഇതിലേ‍ സ്മൃതിലയ മധുരിമ തഴുകിയ പ്രണയ രാവില്‍...

ആവണി മാസമായ് കായല്‍തിരകള്‍ ഇളകി ആര്‍ത്തുവോ
ചന്ദ്രിക പെയ്ത പോല്‍ കുന്നിന്‍ ചരിവു പൂവണിഞ്ഞുവോ
ആലവട്ടങ്ങള്‍ ‍ഏന്തുമീ ആല്‍മരചോട്ടില്‍ ഓടി വാ
ഓണവില്ലിന്റെ ഈണമായ് ഹൃദയ സന്ദേശമോതി വാ
അഴകായ് പൂക്കുല ഞൊറിയുമായ് ഓര്‍മയില്‍ അമൃത രാവില്‍...


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3886

http://www.youtube.com/watch?v=GNdLByKi2ZU
2. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ചിത്ര

എന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ
ഒരു ജീവന്റെ സ്നേഹ വിലാപം
പിടയുന്നു മായാ വേണുവിൽ
പ്രിയ സന്ധ്യ കേഴും നൊമ്പരം
ദൂരെ....ദൂരെ....

എന്റെ ഏകാന്ത ചന്ദ്രനലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പൽ വീണു മയങ്ങി
കരയുവാൻ കണ്ണുനീരോ മറുവാക്കുമില്ല
കർമ്മങ്ങൾ കൈ മറിഞ്ഞ
കനലാണു ഞാൻ...
എന്റെ ഏകാന്ത ചന്ദ്രനലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പൽ വീണു മയങ്ങി

ഇന്നെന്റെ ജീവരാഗം നീയല്ലയോ
നീയില്ലയെങ്കിലുണ്ടോ വന ചന്ദ്രനും
പൂന്തെന്നലുംനെയ്യാമ്പലും
ദൂരെ....ദൂരെ....

കാലമേ വീണ്ടുമെന്നെ കൈയ്യേൽക്കുകില്ലേ
പാടാൻ മറന്നു പോയ ഗന്ധർവ്വനേ
ഈ മൺ വീണയിൽ..
എന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ
ഒരുജീവന്റെ സ്നേഹപരാഗം
ഉയരുന്നു വേണുവിൽ
പ്രിയ സന്ധ്യ പാടും മർമ്മരം
ദൂരെ... ദൂരെ.....
എന്റെ ഏകാന്ത ചന്ദ്രനുയർന്നൂ
ഒരു നീലാമ്പൽ പൂത്തു വിടർന്നു.....

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=32874

http://www.youtube.com/watch?v=3SqxsYJVQvA
3, പാടിയതു: യേശുദാസ്

കാളിന്ദിയിൽ തേടി നിൻ നീലാഭമാം രൂപം
ശ്രീരാഗമായ് പെയ്തു മധുരോദാ‍രമെൻ സ്നേഹം
മിഴി ചൊരിയും പകൽ മഴയിൽ
യുഗയുഗമായീ നിമിഷങ്ങൾ
കളിനിലാവിലീ..
[കാളിന്ദിയിൽ.....]

എന്മനസ്സിൻ തമ്പുരു മീട്ടി കണ്ണനുണ്ണി പാടുമെങ്കിൽ
വീണ്ടുമെന്റെ ഹരിവാസരങ്ങൾ സർഗ്ഗ സുന്ദരമാകും
വീണ്ടുമെന്റെ ഹൃദയാങ്കണങ്ങൾ ശ്യാമ രാഗിലമാകും
ഭാവനയിൽ നിർമ്മലമായ് ഒഴുകും.....
[കാളിന്ദിയിൽ}

കേവലനെൻ കുമ്പിളിൽ നീയൊരിന്ദ്രനീലമണിയേകൂ
രാസകേളിയുണരുന്ന രാവിൽ രമ്യസൌരഭമേകൂ
എന്തു നൽകുമിലുമമൂല്യമായ് ഞാൻ നെഞ്ചിലെന്നുമണിയാം
യദുമയമാം കനവുകളായ് ഒഴുകും..
[കാളിന്ദിയിൽ}

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3917

http://www.youtube.com/watch?v=ArgsWlrxpag4. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സുജാത

രാവില്‍ വീണാ നാദം പോലെ
കാവില്‍ സന്ധ്യാഗീതം പോലെ
ഒരു നാടന്‍ പെണ്ണിന്‍ അനുരാഗം പോലെ
സുഖ രാഗം കാറ്റില്‍ നിറയുന്നു മെല്ലെ
ഇളകുന്നു കുളിരോളം പ്രണയ രാവില്‍... ‍

ചന്ദന നൌകയില്‍ സര്‍പ്പം പാട്ടിലൊഴുകി വന്നു ഞാന്‍
പാരിടമാകവെ പനിനീര്‍ തൂകി കനക മുകിലുകള്‍
സ്വര്‍ണ മത്സ്യങ്ങള്‍ നീന്തുമീ പൊന്മിഴി പൊയ്ക കണ്ടുവോ
തേന്‍ നിലാ പൂക്കള്‍ വീഴുമീ സ്വപ്ന ലോകങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ
ഇതിലേ‍ സ്മൃതിലയ മധുരിമ തഴുകിയ പ്രണയ രാവില്‍...

ആവണി മാസമായ് കായല്‍തിരകള്‍ ഇളകി ആര്‍ത്തുവോ
ചന്ദ്രിക പെയ്ത പോല്‍ കുന്നിന്‍ ചരിവു പൂവണിഞ്ഞുവോ
ആലവട്ടങ്ങള്‍ ‍ഏന്തുമീ ആല്‍മരചോട്ടില്‍ ഓടി വാ
ഓണവില്ലിന്റെ ഈണമായ് ഹൃദയ സന്ദേശമോതി വാ
അഴകായ് പൂക്കുല ഞൊറിയുമായ് ഓര്‍മയില്‍ അമൃത രാവില്‍...

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=32880


http://www.youtube.com/watch?v=GNdLByKi2ZU


5. പാടിയത്: സുജാതഎന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ
ഒരു ജീവന്റെ സ്നേഹ വിലാപം
പിടയുന്നു മായാ വേണുവില്‍
പ്രിയ സന്ധ്യ കേഴും നൊമ്പരം
ദൂരെ...ദൂരെ..
എന്റെ എകാന്ത ചന്ദ്രന്‍ അലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പല്‍ വീണു മയങ്ങി
കരയുവാന്‍ കണ്ണുനീരും മറുവാക്കുമില്ല
കര്‍മമങ്ങള്‍ കൈ മറിഞ്ഞ കനല്‍ ആണു ഞാന്‍.

മോഹങ്ങളേ.. എന്റെ ഏകാന്ത ചന്ദ്രന്‍ അലിഞ്ഞു...
ഒരു നീലാമ്പല്‍‍ വീണു മയങ്ങി
ഇന്നെന്റെ ജീവ രാഗം നീയല്ലയോ
നീയില്ലയെങ്കിലുണ്ടോ വന ചന്ദ്രനും
പൂന്തെന്നലും നീലാമ്പലും

ദൂരെ...ദൂരെ
കാലമേ നീ വീണ്ടുമെന്നെ കൈ ഏല്‍ക്കുകില്ലേ
പാടാന്‍ മറന്നു പൊയ ഗന്ധര്‍വനെ
ഈ മണ്‍ വീണയില്‍
എന്റെ ഏകാത ചന്ദ്രനലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പല്‍ വീണു മയങ്ങി
ഏതാണു പൊന്‍ വസന്തം അറിവീല ഞാന്‍
ഉയിരില്‍ തലോടി വന്ന വന മാലിനി
എങ്ങാണു നീ, ആരാണു നീ
...
എന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ....


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=32874

http://www.youtube.com/watch?v=3SqxsYJVQvA6. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ചിത്ര

പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂർ പുരേശം
പ്രതിദിനമനു ചേതസ്മര ഹരിപാദം
പ്രേമാശ്രുവായ് പരിപൂർണമീ
സ്വര ഭാജനം കരുണാനിധേ
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വര ലളിതം ....[ പ്രണതോസ്മി....

വചനങ്ങൾ തവ നാമ ഭാജനാർപ്പണം
ഗോപാംഗ രാഗാർദ്ര പരിപൂജനം
ചരണങ്ങൾ രസ രാസ വ്രീളാ‍ായ്മ്
മമ സർവ്വ സർവ്വസ്വമാത്മാർപ്പണം
കൃഷ്ണം മുരളീ ലോലം ഗോപീ വിലോലം
മനസാസ്മരാമി...

ഗരിസരിനി സഗരിനി സനിധമാമ
ഗമനിധാമ ഗമപ മഗരിസ ഗമനിനി
മഗമനിനി സഗരിഗമാനിനി നിസനിധാപമപ
സഗരിഗമാനിനിസ ഗഗരി നിസഗരി സനിധാമ
നിസ നിധമാഗമാഗരി സഗരി ഗമനി മനിധ
മഗരി മനി മനിനിസരി
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലളിതം [ പ്രണതോസ്മി...

ജന്മാന്ധകാരത്ത്നരുണോദയം
തവ രൂപമടിയന്റെ ദീപാങ്കുരം
തിരുമെയ്യിൽ അഴകാർന്ന ഹരിചന്ദനം
മമ മാറിലണിയാൻ ഗതിയാകണം
കൃഷ്ണം ആ... ആ... ആ....
കൃഷ്ണം മായാബാലം
ലീലാവിനോദം ശിരസാനമാമി

ഗരിസരിനി സഗരിനി സനിധമാമ
ഗമനിധാമ ഗമപ മഗരിസ ഗമനിനി
മഗമനിനി സഗരിഗമാനിനി നിസനിധാപമപ
സഗരിഗമാനിനിസ ഗഗരി നിസഗരി സനിധാമ
നിസ നിധമാഗമാഗരി സഗരി ഗമനി മനിധ
മഗരി മനി മനിനിസരി
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലളിതം [ പ്രണതോസ്മി...


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.sangeethouse.com/jukebox.php?songid=32879

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3941

http://www.youtube.com/watch?v=Gese_OGSibE&feature=relmfu7. പാടിയതു: യേശുദാസ്


നാദം....
നാദം സാമവേദാക്ഷരങ്ങൾ
പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മന്ത്രം
മാത്രമാണെൻ നിനാദം
ഏതോ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങൾ പൂജ ചെയ്തൊരു പുണ്യം
പെയ്തതാണാത്മ നാ‍ദം
ഇതുനിൻ പ്രസാദം കൃഷ്ണ ഹരിമാധവാ
നീ മാത്രമാണിന്നെന്റെ അഭയം
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ നവനീത കൃഷ്ണാ
മിഴിനീർ കനവിൻ മുരളിയിലമൃതം
പകരാനുണരുക...( നാദം....

ബാലം ഗോപഗോവൃന്ദബാലം വാമദേവാദിവന്ദ്യം
നാദസേവാശ്ചനമിതം
എൻ ബാല്യകാലങ്ങൾ നിൻ നാമമോതാതെ പാഴായ് മറഞ്ഞേ പോയ്
കൌമാരമോഹങ്ങൾ നിൻ ഓർമ്മയോരാതെ
എങ്ങോ പൊഴിഞ്ഞേ പോയ്
യൌവ്വനലഹരിയിൽ നിൻ തിരുനാമം പോലും പാടാതലയാനടിയനു ഗതിയായ്
എന്നാലുമെൻ ജീവതാലം നിറയേ നീ തന്നതഴകിന്റെ നിർമ്മാല്യം
കൃഷ്ണാ മുരളീ കൃഷ്ണാ.... [നാദം....

ബാലം ഗോപഗോവൃന്ദബാലം വാമദേവാദിവന്ദ്യം നാദസേവാശ്ചചരിതം
ഏതോ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങൾ പൂജ ചെയ്തൊരു പുണ്യം പെയ്തതാണാത്മ നാ‍ദം

നിൻ മുന്നിലൊന്നു പാടാൻ മറന്ന ഗന്ധർവ്വനെങ്കിലും
എൻ നെഞ്ചു ചേർന്ന മൺ വീണയിന്നു തകരാതെ നൽകണേ
നിൻപ്രേമഭാവമറിയാതകന്ന സഞ്ചാരിയെങ്കിലും
എന്നാത്മരാഗനിർമാല്യമിന്നു വാടാതിരിക്കണേ
മുന്നിൽ വീണു കേഴുമെന്റെ കരളിൻ നൊമ്പരം കാണണേ
എരിയുമെൻ ദുഃഖമിടറി വീഴുന്ന പ്രാണ സങ്കടം കേൾക്കണേ
തനം നം ധീരനാ...തനം നം ധീരനാ..
തജനു തക ധീരന ധീരന തൃത്തില്ലാന മ ദ നി സ സ തകിടജം നി നി
കിടജം ത ത തജം മ മ ജ തനം നം ധീരനാ
ഉദന ധീം തകിടതാം തില്ലാന നാദിർത്ത ധിം ധിരനാ നിധ മ ഗ സ
ഉധന ധിം തകിടതാം തില്ലാന നാദിർത്ത ധിം ധിരന നി ധ നി ധ മ ഗ സ
സർവ്വവിഘ്ന നിവാരണ മൂർത്തേ
സമർപ്പിതം ഹരി തില്ലാനാ
സമർപ്പിതം തിരു തില്ലാന
സമർപ്പിതം മമ തില്ലാനാ....


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3933

http://www.youtube.com/watch?v=08GpvSeHbZc

Thursday, June 21, 2012

പവിത്രം [ 1994 ] റ്റി.കെ.രാജീവ് കുമാര്‍

ചിത്രം: പവിത്രം [ 1994 ] റ്റി.കെ.രാജീവ് കുമാര്‍

താരനിര: മോഹൻലാൽ, ശോഭന, ശ്രീ വിദ്യ, വിന്ദുജാ മേനോൻ, തിലകൻ, കെ.പി.ഏ.സി. ലളിത, നരേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഇന്നസന്റ്, നെടുമുടി വേണു...

രചന: ഓ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ശരത്

1. പാടിയതു: കെ.ജെ.യേശുദാസ്ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതന്‍ പൊന്‍ തന്ത്രിയില്‍
സ്നേഹാര്‍ദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളില്‍
നിന്‍ മൌനമോ പൂമാനമായ്
നിന്‍ രാഗമോ ഭൂപാളമായ്
എന്‍ മുന്നില്‍ നീ പുലര്‍കന്യയായ്…. (ശ്രീരാഗമോ…)

ധനിധപ മപധനിധപ മഗരിഗ മപധനിസ
മഗരി ഗമപമധ സരിഗമപ നിസഗരിപമപധ പക്കാല…
സരിഗമപ ധനിധപധ
ധരിഗരിനീ നിധമഗരി
സരിഗമ രിഗമപ
ഗമപധ മപധനി
ഗരി നിധ സനി നിധ ധപ
ഗരി നിധ സനി നിധ
സരിഗമപ ധനിധപധ
ധരിഗരിനീ നിധമഗരി
രിഗപമധ സരിഗമപ നിസഗരിപമപധ പക്കാല…

പ്ലാവില പൂന്തളികയില്‍ പാല്പായസ ചോറുണ്ണുവാന്‍
പിന്നെയും പൂ‍മ്പൈതലായ് കൊതിതുള്ളി നില്‍കുവതെന്തിനോ
ചെങ്കദളി കൂമ്പില്‍ ചെറു തുമ്പിയായ് തേനുണ്ണുവാന്‍
കാറ്റിനോടു കെഞ്ചി ഒരു നാട്ടു മാങ്കനി വീഴ്ത്തുവാന്‍
ഇനിയുമീ തൊടികളില്‍ കളിയാടാന്‍ മോഹം…. (ശ്രീരാഗമോ…)

ആ… ആ‍ാ...ആ‍ാ...ആ‍ാ‍ാ.…
ആ‍ാ‍ാ...ആ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ...

കോവിലില്‍ പുലര്‍വേളയില്‍ ജയദേവ ഗീതാലാപനം...
കേവലാനന്ദാമൃത തിരയാഴിയില്‍ നീരാടി നാം...
പൂത്തിലഞ്ഞി ചോട്ടില്‍ മലര്‍ മുത്തു കോര്‍ക്കാന്‍ പോകാം...
ആന കേറാ മേട്ടില്‍ ഇനി ആയിരത്തിരി കൊളുത്താം...
ഇനിയുമീ കഥകളില്‍ ഇളവേല്‍കാന്‍ മോഹം….(ശ്രീരാഗമോ…)Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3843


http://www.youtube.com/watch?v=z_5qTrLDw5w&feature=related


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്

താളമയഞ്ഞൂ ഗാനമപൂര്‍ണ്ണം
തരളലയം താഴും രാഗധാര
മന്ദം മായും നൂപുര നാദം
മാനസമോ ഘനശ്യാമായമാനം ( താളമയഞ്ഞൂ..)


ആലോലം ആശാലോലം
ആരാരോ പാടും ഗാനം
കുഞ്ഞിക്കണ്ണു ചിമ്മി ചിമ്മി
ഏതോ പൈതല്‍
മുന്നില്‍ വന്ന പോലെ ഏതു ജീവല്‍ഗാനം
വാഴ്വിന്റെ കോവിലില്‍ സോപാന ഗാനമായ്
ആടുന്ന നാഗിനി ബോധിപ്രവാഹിനി
ജീവന്റെ സംഗീതം ഓ ..... (താളമയഞ്ഞൂ...)


താലോലം തൈ തൈ താളം
താളത്തില്‍ ചൊല്ലി ചൊല്ലി
കുഞ്ഞിക്കാലു പിച്ചാപിച്ചാ വയ്ക്കും കാലം
തുമ്പപ്പൂവിലോണത്തുമ്പി തുള്ളാന്‍ വന്നൂ
വേനല്‍ കിനാവുകള്‍ പൂവിട്ടു കൊന്നകള്‍
ഈ ജീവശാഖിയില്‍ മാകന്ദ ശാഖിയില്‍
പാടീ കുയില്‍ വീണ്ടും...


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3809

http://www.youtube.com/watch?v=0K8GETv7_eU3. പാടിയതു: ചിത്ര / യേശുദാസ്

പറയൂ നിന്‍ ഹംസഗാനം പാടി
പോവുന്നതെങ്ങോ നീ
ഒടുവില്‍ പാഴ്‌മണ്ണില്‍ വീഴാന്‍ മാത്രം
ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍
മൃതി ചാര്‍ത്തും ചുംബനത്താല്‍
മൂകമാം നാദം
സ്മൃതി മീട്ടും മണ്‍‌വിപഞ്ചിയില്‍
ഇന്നുയിര്‍ക്കൊണ്ടൂ...

സാന്ധ്യസൌവര്‍ണ്ണകാന്തി നീരാടുമീയാഴില്‍
താന്തനായ് ദീനപാന്ഥനായ് സൂര്യനും താണുവോ
കണ്ണീര്‍ വാര്‍ത്തു നില്‍ക്കും മണ്ണിന്‍ സ്നേഹതാപം
മഞ്ഞില്‍ കണ്ണു ചിമ്മും മന്ദാരങ്ങളായി
ഇരുളിന്‍ ഗുഹാമുഖത്തില്‍
ഇനിയും പ്രഭാതമെത്തും
ജനിയോ മൃതിയോ നേടുന്നാരൊടുവില്‍

യാത്രയോതുന്ന വാക്കൊരേ തേങ്ങലായ് മാഞ്ഞുവോ
താഴ്ത്തിടും ദീപനാളമായ് നേര്‍ത്തു വിണ്‍‌തിങ്കളും
കാറ്റോ തൊട്ടിലാട്ടും പാട്ടോ സ്നേഹലോലം
ഓമല്‍ തിങ്കളിന്നായ് പാടും പക്ഷിയേതോ
നിറയും നിലാക്കുടം പോല്‍
വളരൂ കുരുന്നുപൂവേ
ജനിയോ മൃതിയോ നേടുന്നിനിയൊടുവില്‍ [പറയൂ...]


Copy paste these URL below on your browser for Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=687,3836

4. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ & സുജാത

വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ
വേൽമുനക്കണ്ണുമായ്
വന്ന വേശക്കിളിമകളേ (വാലിന്മേൽ..)
സുഖമോ അമ്മക്കിളി തൻ
കുശലം തേടും അഴകേ
വരൂ നാവോറു പാടാൻ നീ
ഇനി വരും വിഷുനാൾ (വാലിന്മേൽ..)

അമ്മത്തിരുവയറിനുള്ളിൽ കുറുകണ് കുഞ്ഞരിപ്രാവ്
കുഞ്ഞമ്മണിപ്രാവ് (2)
എന്തിനി വേണം എന്നരുളേണം
പുന്നെല്ലിനവലോ പൂവൻ കനിയോ
തുമ്പപ്പൂച്ചോറോ തൂശനില തൻ
തുഞ്ചത്തു വെച്ച പഴം നുറുക്കോ
തിരുനെല്ലിക്കാവിലെ ആ..ആ..ആ (2)
ചെറുതെച്ചിത്തേൻപഴം
വരൂ കൽക്കണ്ടത്തേന്മാവിൽ വിരുന്നു കൂടാൻ പോകാം (വാലിന്മേൽ..)

കുട്ടിക്കുറുങ്ങാലിതത്തപ്പെണ്ണുമായ് കൂട്ടുകൂടാലോ
ഇനി കൂട്ടു കൂടാലോ (2)
പൊൻ കുരുത്തോലക്കുഴലുണ്ടേ
കൊഞ്ചും ചിലമ്പിൻ മണിയുണ്ടേ
പുന്നാഗക്കൈയ്യിലു തുടിയുണ്ടേ
പൂക്കുല തുള്ളുന്ന താളമുണ്ടേ
കളമ നെല്‍പ്പാടത്തെ ആ..ആ...ആ
കളമനെൽക്കതിർ തരും
കുറുമണി പാൽമണി
ഇനിയെന്തേ കൊച്ചമ്പ്രാട്ടീ
മനസ്സിൽ മോഹം ചൊല്ല് (വാലിന്മേൽ..)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3847

http://www.youtube.com/watch?v=-SnCMjktyRI&feature=related

5: പാടിയതു: വേണുഗോപാൽ & സുജാത

കണ്ണിൽ പേട മാനിന്റെ പേടി പമ്പരം.....

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3820

http://www.youtube.com/watch?v=arZ_aOQzPR8&feature=player_embedded

Monday, June 18, 2012

ചിത്രം: ഭാര്യ ഒന്ന് മക്കൾ മൂന്ന് [2009] രാജസേനൻചിത്രം: ഭാര്യ ഒന്ന് മക്കൾ മൂന്ന് [2009] രാജസേനൻ
താരനിര: രാജസേനൻ, റഹ്മാൻ, മുരളി, മുകേഷ്, ജഗതി, സിതാര, സിന്ധു മേനോൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, കൽ‌പ്പന, സുമിത്ര...

രചന: രാജീവ് ആലുങ്കൽ
സംഗീതം: എം ജയചന്ദ്രൻ

1. പാടിയതു; യേശുദാസ്


ഇനിയും കൊതിയോടേ കാത്തിരിയ്ക്കാം ഞാന്‍
ആ മരത്തണലില്‍ ഉറങ്ങാന്‍
ഇനിയും കാതോര്‍ത്ത് ദൂരെ നില്‍ക്കാം ഞാന്‍
അച്ഛന്റെ പിന്‍വിളി കേള്‍ക്കാന്‍
വൃശ്ചികക്കാറ്റു പോല്‍ എന്നെ തലോടിയാൽ
പിച്ചകപ്പൂവായ് ഉണരാം ഞാനൊരു
കൊച്ചരിപ്രാവായ് പറക്കാം
(ഇനിയും …........)

അമ്മ നിലാവിന്റെ കണ്ണാടി നോക്കി ഞാന്‍
അച്ഛന്റെ ഹൃദയം കണ്ടുവെങ്കില്‍
ആ നന്മയാം കടലിന്റെ അക്കരെ തെളിയുന്ന
ഉണ്മയാം വെണ്മ എന്നില്‍ തുളുമ്പിയെങ്കില്‍
പുഞ്ചിരിപ്പുലര്‍ വെയില്‍ ചിറകിന്റെ ചോട്ടില്‍
ഞാന്‍ സങ്കടം മറന്നൊന്നിരുന്നേനേ
അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞായ് മയങ്ങിയേനേ
(ഇനിയും …........)


മഞ്ഞല മറയിട്ട മനസ്സിന്റെ മുറ്റത്ത്
മുത്തശ്ശിമേഘം പെയ്തുവെങ്കിൽ
എൻ അമ്പിളിപ്പെണ്ണിനും താരകത്തരികൾക്കും
ഇത്തിരി സ്നേഹമുണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ
ചന്ദനത്തിരി പോലെൻ നൊമ്പരമെരിയവേ
എങ്ങും സുഗന്ധം പരന്നേനേ
അച്ഛനെൻ സ്വന്തമായ് തീർന്നേനേ
(ഇനിയും …........)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.raaga.com/player4/?id=161735&mode=100&rand=0.6121086093917585

http://www.youtube.com/watch?v=MRNIdD5R8n02, പാടിയതു: സുജാത

ഇനിയും കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കാം ഞാൻ
ആ മരത്തണലിലുറങ്ങാൻ
ഇനിയും കാതോർത്ത് ദൂരെ നിൽക്കാം ഞാൻ
പ്രിയനേ നിൻ വിളി കേൾക്കാൻ
വൃശ്ചിക കാറ്റു പോൽ എന്നെ തലോടിയാൽ
പിച്ചക പൂവായ് ഉണരാം ഞാൻ
കൊച്ചരിപ്രാവായ് പറക്കാം (ഇനിയും...)


അമ്മ നിലാവിന്റെ കണ്ണാടി നോക്കി ഞാൻ
നിൻ സ്നേഹ ഹൃദയം കണ്ടുവെങ്കിൽ
ആ നന്മയാം കടലിന്റെ അക്കരെ തെളിയുന്ന
ഉണ്മയാം വെണ്മയെന്നിൽ തുളുമ്പിയെങ്കിൽ
പുഞ്ചിരി പുലർവെയിൽ ചിറകിന്റെ ചോട്ടിൽ ഞാൻ
സങ്കടം മറന്നൊന്നിരുന്നേനേ
ഞാൻ നിന്റെ പെണ്ണായ് കഴിഞ്ഞേനെ
ഇനിയും... ഇനിയും....
ഇനിയും കാതോർത്ത് ദൂരെ നിൽക്കാം ഞാൻ
പ്രിയനേ നിൻ വിളി കേൾക്കാൻ

മഞ്ഞല മറയിട്ട മനസ്സിന്റെ മുറ്റത്ത്
മുത്തശ്ശിമേഘം പെയ്തുവെങ്കിൽ
നിൻ അമ്പിളിപ്പെണ്ണിനും താരക തരികൾക്കും
ഇത്തിരി സ്നേഹമുണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ
ചന്ദനത്തിരി പോലെൻ നൊമ്പരമെരിയവേ
എങ്ങും സുഗന്ധം പരന്നേനേ
നീയെന്റെ സ്വന്തമായ് തീർന്നേനേ (ഇനിയും..)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.raaga.com/player4/?id=161734&mode=100&rand=0.4665506889567501

http://www.youtube.com/watch?v=QL4EfoDh3WE3. പാടിയതു: ദിവ്യാ ബി. നായർ

ചിങ്കാര കണ്ണാ മറിമായ കണ്ണാ കണ്ണോരം നീ കളിയാട്
മിന്നാര കണ്ണാ ചാഞ്ചാടും കണ്ണാ കാതോരം മൊഴി മഴ തൂക്
എൻ കാർവർണ്ണമേ നീ പെയ്തിടവേ
നവ വാസന്ത ചന്ദ്രോത്സവം
ഓംകാര കുഴലൂതും കണ്ണാ മറിമായ കണ്ണാ കണ്ണോരം നീ കളിയാട്
മിന്നാര കണ്ണാ ചാഞ്ചാടും കണ്ണാ കാതോരം മൊഴി മഴ തൂക്

വരസൂര്യനാളമിരു മിഴി നീർത്തിയായ്
വിളങ്ങുന്നൊരീ രാഗവാത്സല്യം
സമഭാവമേകുമൊരു വാർതിങ്കളിൽ
തുളുമ്പും നിലാലോല ലാവണ്യം
ആ സ്നേഹ യാമിനിയിൽ നീരാടി
ഒരുമിച്ചു പാടുമിനിയീ നമ്മൾ
ഇത് മതഭേദമില്ലാത്തൊരോംകാരം
മനസ്സിന്റെ മറ നീക്കും ഓംകാരം (ചിങ്കാര...)

പുതുവേദ ഗാഥയുടെ ശ്രുതി മീട്ടുവാൻ
ജപിക്കാമോ ഊ മന്ത്രസംഗീതം
ഗതി ഏകമായ നദി കടലായ പോൽ
ലയിക്കാമിതേ സർവസായൂജ്യം
നവരാസലീലയിതിലാറാടി
ഒരുമിച്ചു ചേരുമിനിയീ നമ്മൾ
ഇത് മതഭേദമില്ലാത്തൊരോംകാരം
മനസ്സിന്റെ മറ നീക്കും ഓംകാരം (ചിങ്കാര...)

Copy paste these URL below on your browser for Audio


http://www.raaga.com/player4/?id=161736&mode=100&rand=0.9936135347139954

Sunday, June 17, 2012

മയൂഖം [ 2005] റ്റി. ഹരിഹരൻ


ചിത്രം: മയൂഖം [ 2005] റ്റി. ഹരിഹരൻ

താരനിര: വിനീത്, സായികുമാർ, ജഗതി, സൈജു കുറുപ്പ്, വിശാൽ, നെടുമുടി വേണു, ഇന്ദ്രൻസ്, ബാബു നമ്പൂതിരി, തിലകൻ, മംത മോഹന്ദാസ്, ഉണ്ണീ ശ്രീദേവി....


രചന: മങ്കൊമ്പു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഹരിഹരൻ
സംഗീതം: ബോംബേ രവി1. പാടിയതു: വിജിത

താ ഗേഹ കൃത്യനിരതാര്‍ത്ഥനയ പ്രസക്താഃ
കാന്തോപസേവന പരാശ്ച സരോരുഹാക്ഷ്യാഃ
സര്‍വ്വം വിസൃജ്യ മുരളീരവ മോഹിതാസ്തേ
കാന്താരദേശമയി കാന്തതനോ സമേതാഃ

കാശിം നിജാംഗ പരിഭൂഷണ മാ ദധാനാ
വേണു പ്രണാതമുപകര്‍ണ്ണ്യ കൃതാര്‍ത്ഥഭൂഷാ
ത്വാമാഗതാ നനു തഥൈവ വിഭൂഷിതാഖ്യാ
സ്ഥായേവസംനു രുചിരേ തവ ലോചനായാഃ

ഹാരം നിതംബഭുവികാചനദ്ധാരയന്തി
കാഞ്ചീം ച കണ്ഠഭുവി ദേവസമോഹതാം ത്വാം
ഹാരിത്വമാത്മജ ഘനസ്യ മുകുന്ദതുഭ്യം
വ്യക്തം മഹാശൈവ മുഗ്ദ്ധമുഖീ വിശേഷാല്‍


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14145


http://www.youtube.com/watch?v=gLm6VW3VguU&feature=player_embedded


2. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ [ രചന: ഹരിഹരൻ]

ചുവരില്ലാതെ... ചായങ്ങളില്ലാതെ...
എവിടെയെഴുതും ഈ വർണ്ണചിത്രം
എവിടെ - എവിടെയെഴുതും ഈ-
വർണ്ണചിത്രം എവിടെ എവിടെ

(ചുവർ...)

ഹൃദയത്തിലോ അന്തരാത്മാവിലോ
ഇനിയൊരു ജന്മം മാടിവിളിയ്‌ക്കു-
ന്നൊരജ്ഞാതലോകത്തിലോ
എവിടെ - എവിടെയെഴുതും ഈ
ദിവ്യാനുരാഗത്തിൻ വർണ്ണചിത്രം

(ചുവർ...)

കാലം തടവിലിട്ട മോഹങ്ങളേ
സ്‌നേഹം പുണരുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങളേ
വിടപറയാൻ നേരം എന്തിനീ സന്ധ്യയിൽ
പ്രണയഗാനമായ് വന്നു - നിങ്ങളൊരു
പ്രഭാമയൂഖമായ് വന്നു.....

(ചുവർ...)


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext6.aspx?ord=t&var=1414

http://www.youtube.com/watch?v=zHQv6pOaXJY


3. പാടിയതു: യേശുദാസ് [രചന: ഹരിഹരൻ]

കാറ്റിനു സുഗന്ധമാണിഷ്ടം മുളം
കാടിനു നാദമാണിഷ്ടം ഇഷ്ടം.....
ഭൂമിയും മാനവും തിരയും തീരവും
ആഴിയും നദിയുമാണിഷ്ടം ഇഷ്ടം...

പ്രകൃതിയുമീശ്വരനും ഇഷ്ടമല്ലാതൊരു
പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുണ്ടോ ഇവിടെ
പ്രത്യക്ഷരൂപമുണ്ടോ..
ഏഴുസ്വരങ്ങളും താളലയങ്ങളും
ഒന്നുചേരാതൊരു ഗീതമുണ്ടോ
സംഗീതമുണ്ടോ..
ഭാവമുണ്ടോ.. നാട്യമുണ്ടോ..
വിശ്വ സാഹിതീരചനകളുണ്ടോ..

നിദ്രയുംസ്വപ്നവും പോൽ
ലയിക്കാൻകൊതിക്കാത്ത
കാമുകീഹൃദയമുണ്ടോ ഇവിടെ
ശൃംഗാരയാമമുണ്ടോ...
പ്രേമവും മോഹവും ചുംബിച്ചുണരാത്ത
ഭാവനാലോകമുണ്ടോ
ഇവിടെ സങ്കൽപ്പ സൗന്ദര്യമുണ്ടോ..
രാഗമുണ്ടോ.. അനുരാഗമുണ്ടോ..
ജന്മസാഫല്യമിവിടെയുണ്ടോ...


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14143

http://www.youtube.com/watch?v=-uALCF6GMTc&feature=related


4. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

ഭഗവതിക്കാവിൽ വെച്ചോ
അമ്പലക്കടവിൽ വെച്ചോ
പാതിരാവിൽ ഇന്നലെയൊരു
നിസ്വനം കേട്ടു, ഒരു നിസ്വനം കേട്ടു

(ഭഗവതിക്കാവിൽ...)

വെള്ളിപ്പുടവ ചുറ്റും വെണ്ണിലാവല്ല
വെറ്റിലനൂറു തേച്ചൊരാതിരയല്ല
തങ്കക്കൊലുസ്സുകളണിഞ്ഞു വരുമൊരു
ദേവതയല്ലോ, അവളെൻ നവവധുവല്ലോ
അവളെൻ നവവധുവല്ലോ...


(ഭഗവതിക്കാവിൽ...)

പാലപ്പൂവുകൾ വിതറി, ഒരു
പനിനീർ പൊയ്‌കയൊരുക്കി
രത്നക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടു പതിച്ചൊരു
സ്വപ്‌നസൗധമൊരുക്കി, മനസ്സിൽ
പുഷ്‌പശയ്യയൊരുക്കി...

(ഭഗവതിക്കാവിൽ...)

തങ്കത്തളികകളില്ല വർണ്ണപ്പട്ടുകളില്ല
ആയിരമായിരമാശകൾ പൂക്കും
ഹൃദയം മാത്രം (ആയിരം)
അവൾക്കായ് ഹൃദയം മാത്രം...

(ഭഗവതിക്കാവിൽ..)Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6534

http://www.youtube.com/watch?v=cJZq-ofRnWI

5. പാടിയതു: ചിത്ര

ഈ പുഴയും കുളിർകാറ്റും
മാഞ്ചോടും മലർക്കാവും
മാനോടും താഴ്‌വരയും
ഓർമ്മയിലെ മർമ്മരങ്ങൾ

(ഈ...)

കഴിഞ്ഞ നാളിലെ വഴിയിൽ
കൊഴിഞ്ഞ പീലികൾ പെറുക്കി
മിനുക്കുവാൻ തലോടുവാൻ
മനസ്സിലെന്തൊരു മോഹം
എത്ര സുന്ദരലിപികൾ, അതി-
ലെത്ര നൊമ്പരകൃതികൾ...

(ഈ...)

തുറന്ന വാതിലിലൂടെ
കടന്നു വന്നൊരു മൈന
പറന്നുവോ അകന്നുവോ
മാനത്തിന്നൊരു മൗനം
എത്രയെത്ര അഴക്, അതി-
ലെത്ര വർണ്ണച്ചിറക്...

(ഈ...)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14144,14147

http://www.youtube.com/watch?v=GVimON1b5yU&feature=player_embedded
6. പാടിയതു: സുജാത


ധനു മാസക്കുളിരിൽ ദശപുഷ്പം ചൂടും തിരുവാതിര............


Copy paste these URL below on your browser for Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=492

http://www.youtube.com/watch?v=zaixf1xvOYU

ആൽബം: എന്നെന്നും...... [2010]
ആൽബം: എന്നെന്നും...... [2010]
രചന: ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ
സംഗീതം: വിജയ് കരുൺ

1. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ

യാമിനീ എൻ ഹൃദയവിഹാരിണീ
അനുരാഗ ലോലിനീ കാമിനീ [2]
അകലെ മൌനം പോൽ നിന്നു നീ
അരികിൽ വരാതെയൊന്നും ഉരിയാടാതെ
എന്നോടൊന്നുമുരിയാടാതെ
അകലെ മൌനം പോൽ നിന്നൂ [ യാമിനീ....

പിന്നെയാ മൌനം തിരിച്ചറിഞ്ഞൂ
വാചാലമേതോ രാഗമെന്നു
കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചൊരു കാവ്യമെന്നു
എന്നോടുള്ളേതോ ഇഷ്ടമെന്നു...[2]
പ്രിയേ ഞാനറിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൂ...[യാമിനീ...

പിന്നെയാ വാചാലതയിൽ ഞാൻ കണ്ടൂ
ആശകൾ നിൻ ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങൾ ഏതോ
വിരഹ വിഷാദ സ്മരണയെന്നു [2]
അവയുടെ നന വൂറും നിൻ ചിരിക്കേതോ
പ്രണയാർദ്ര ചിന്ത തൻ കർപ്പൂര ഗന്ധം എന്നു
ഞാനറിഞ്ഞൂ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൂ... [ യാമിനീ....


Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7646==============================

2. പാടിയതു: കാർത്തിക്


സഖീ എൻ ആത്മ സഖീ
ഇന്നോളം ഇന്നോളം ഇന്നോളമെന്നുള്ളിൽ
നീയുണർത്താത്തൊരു സ്വർഗ്ഗീയ
സുന്ദര സുമധുര രാഗം
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞു
സ്നേഹ സുഗന്ധമേ സ്വപ്ന സായൂജ്യമേ
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞൂ...[സഖീ..

അരികത്തണഞ്ഞു നീ
എൻ മാറിൽ വിരിയിച്ച
പുളകങ്ങൾ അനുരാഗ കവിതകളായിരുന്നൂ
അവയെന്നിൽ ആവേശ ലഹരി പകർന്നിരുന്നു
വർണ്ണ വസന്തമേ അനവദ്യ ഗാനമേ
എനിക്കെന്നുമുന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ [2...
ഉന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ.....[സഖീഎൻ...

Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7652=========================================
3. പാടിയതു: ശ്രേയാ ഘോഷൽ

പ്രിയനേ പ്രിയനേ ആ...ആ..ആ..
അരികിലുമില്ല നീ അകലെയുമല്ല നീ
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
അരികിലുമില്ല നീ അകലെയുമല്ല നീ
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
ആരോരുമില്ലാതിരുന്ന നിന്നരികിൽ ഞാൻ
ആവണിത്തെന്നലായ് വന്നണഞ്ഞു...[2]
അരികിലുമില......

എന്നിലെ മധുരവും എൻ ചുടു നിശ്വാസത്തിൻ സുഗന്ധവും
പിന്നതിൻ ലഹരിയും നീയറിഞ്ഞൂ
എല്ലാം കവർന്നെടുത്തു
അരികിലുമില്ലാതെ അകലേയുമല്ലാതെ
എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു
പിന്നെ നീ എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു...
അരികിലുമില്ല നീ.....

നിന്നിലെ നിന്നെയും നിന്നാർദ്ര ഭാവങ്ങൾ തൻ
വർണ്ണങ്ങളും
പിന്നെ നിൻ സപ്നങ്ങളും ഞാനറിഞ്ഞു
സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞൂ [2]
ഞാനില്ലാതെയും ഞാനറിയാതെയും
നിന്നിഷ്ടങ്ങൾ നീ താലോലിച്ചൂ
അന്യയെപ്പൊലെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു
അരികിലുമില്ലാതെ അകലേയുമല്ലാതെ
എവിടെയോ പൊയ് മറഞ്ഞു
പിന്നെ നീ എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു...
അരികിലുമില്ല നീ.....

Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7648


=======================================
4. പാടിയതു: സുജാത /& മധു ബാലകൃഷ്ണൻ

പൂവു ചോദിച്ചു ഞാൻ വന്നു
പൂക്കാലമല്ലൊ എനിക്കു തന്നു നീ
പൂക്കാലമല്ലൊ എനിക്കു തന്നു
പുഞ്ചിരി കാണാൻ കൊതിച്ചു നിന്നു
പ്രാണേശനായെൻ അരികിൽ വന്നു[2]
നീ പ്രാണേശൻ ആയെൻ അരികിൽ വന്നൂ.....പൂവു ചോദി...


സ്നേഹിച്ചിരുന്നൂ ഞാന്നിനെ
ഒത്തിരി മോഹിച്ചിരുന്നൂ ഞാൻ എന്നും [2]
ആത്മാവിലുള്ളോരാവേശമായ് നീ
പടർന്നിരുന്നല്ലൊഎന്നെന്നും ]2]
എന്നോമലായ് എൻ ആരോമാ‍ായ്
പടർന്നിരുന്നല്ലൊ എന്നെന്നും.... പൂവു ചോദ്....

മധുരിക്കുന്നൊരു നൊമ്പരമല്ലീപ്രണയം
എന്നോർമ്മകളിൽ നീയുണ്ടാകും എന്നെന്നും
നൊമ്പരമായ് സുഖ നൊമ്പരമായ്
എനിക്കു നീ തന്നതിനും തരാത്തതിനും
ഇനക്കു പ്രിയ തോഴാ നന്ദി [2]
എന്നും നന്മകൾ മാത്രം നേരുന്നു
ഇനിയെന്നും എന്നെന്നും
നന്മകൾ മാത്രംനേരുന്നു.... പൂവു ചോദിച്ചൂ...

Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7655,7651,7645


======================================
5. പാടിയതു: ശ്വേത/ ബിജു നാരായൺ

പുണ്യ ദിനമല്ലേ ഇന്നു ഇൻ ജന്മ ദിനമല്ലേ [2]
ആശംസകളുടെ സൌഗന്ധികങ്ങൾ
പ്രിയ മാനസാ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ
ഔ പാറ്റു നിമിഷങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ
മാസങ്ങ സംവത്സരങ്ങളും
ആയുസ്സും ആഓഗ്യ സൌഖ്യവുമായ്
വിരിഞ്ഞീടട്ടെ നിൻ ജീവിതത്തിൽ
പുണ്യ ദിനമല്ലേ.......

എന്നിൽ നിറയുന്ന ചൈതന്യമേ
എന്നെ തിരയുന്ന സൌന്ദര്യമേ
എന്ന്യുണർത്തുന്ന സംഗീതമേ
എന്നുമെൻ ജീവന്റെ സാ‍രാംശമേ
ഇല്ലെൻ നിഖണ്ഡുവിൽ ഒരു വാക്കു പോലും
നിന്നെക്കുറിച്ചിനി ബാക്കി പാടാൻ
പുണ്യ ദിനമല്ലേ.....

നിന്നെ കണികണ്ടുണരാൻ ദൈവം തന്നൊരു
പുണ്യമല്ലോ എൻ മിഴികൾ
നിന്നെ പുണരുവാൻ ദൈവം തന്നൊരു
പുണ്യമല്ലൊ എൻ കരങ്ങൾ [2]
നിൻ കാമനയുടെ മധുരിമ നുകരുവാൻ
കൈ വന്ന സൌഭാഗ്യമല്ലോ തോഴാ
സൌഭഗ്യമല്ലോ എന്റെ ജന്മം
പുണ്യ ദിനമല്ലേ.....

Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7647,7656

++++++++++++++++++++++++

6. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ [2]
സങ്കൽ‌പ്പങ്ങൾക്കു ചിറകുകൾ നൽകിയ സന്ദേശമേ
ചിന്തകൾക്കനുരാഗ വർണ്ണങ്ങൾ
ചാലിച്ച സൌഭാഗ്യമേ
വാരി വിതറട്ടെ നിൻ വഴിത്താരയിൽ
സൌവ്വർണ്ണ ജീവിത പുഷ്പങ്ങൾ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാതെ എത്തിയ താരുണ്യമേ....

എവിടെയാണെങ്കിലും ഏതു സൌഭഗ്യം
മൂടിപ്പുതപ്പിച്ചുറക്കിയാലും
എന്വിളി കേൽകാതൊരു നാളെങ്കിലും
എൻ മുഖം കാണാതൊരു മാത്രയെങ്കിലും
ഇനിയെന്റെ പ്രിയ സഖിക്കാകുമോ
കാത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാതെ എത്തിയ താരുണ്യമേ....

വരുകില്ല സഖി എന്നരികിൽ
പകലിൻ പൊൻ പ്രഭ അണയും മുൻപേ [2]
വെറുതേ ഇത്തിരി ഇത്തിരി നേരം നിൻ
കരലാളന സുഖനിമിഷങ്ങളിൽ
അനുരാഗത്തിൻ പുളക സുമങ്ങൾ
വിരിയിക്കുവാൻ വിരിയിക്കുവാൻ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ [2]
സങ്കൽ‌പ്പങ്ങൾക്കു ചിറകുകൾ നൽകിയ സന്ദേശമേ
ചിന്തകൾക്കനുരാഗ വർണ്ണങ്ങൾ
ചാലിച്ച സൌഭാഗ്യമേ
വാരി വിതറട്ടെ നിൻ വഴിത്താരയിൽ
സൌവ്വർണ്ണ ജീവിത പുഷ്പങ്ങൾ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാത്യെത്തിയ താരുണ്യമേ...

Copy paste the URL below on your browser for Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7654

=========================
7.
പാടിയതു: പി.ജയചന്ദ്രൻ/ സംഗീത സജിത്


കഥയുറങ്ങുന്നൊരു വീട്
എന്റെ കവിതകൾ തളിരിട്ട വീട്
എന്നനുരാഗം പിറന്ന വീട്
കണ്മണിയവളുടെ കളിവീട് [2]

സ്നേഹ സുഗന്ധം പരന്ന വീട്
ശാന്തി ഗീതം കെട്ടുണർന്ന വീട് [2]
മോഹസുമങ്ങൾ വിടർന്ന വീട്
കണ്മണിയവളുടെ പ്രിയ വീട് [2]
കണ്മണിയാളുടെ ഇഷ്ട വീട്....
കഥയുറങ്ങുന്നൊരു...

കനവുകൽ പൂവിട്ട വീട്
നിത്യസ്മരണകൾ തെളിയുന്ന വീട് [2]
രാഗവർണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വീട്
കണ്മണിയവളുടെ സ്വപ്ന വീടു
കണ്മണിയാളുടെ ഇഷ്ട വീട്....
കഥയുറങ്ങുന്നൊരു...
Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7650,7653


--------------------------------------------------------------------
8.
പാടിയതു: മധു ബാലകൃഷ്ണൻ


കരളേ കനവേ കണ്മണീ
നിനവേ കനിവേ പെണ്മണീ [2]
കാണുവാനെന്തിനു മുന്നിൽ വേണം
എന്നും നീയെന്റെ കണ്ണിന്റെ ശോഭയല്ലേ
കേൾക്കുവാൻ നീയെന്തിനെന്നരികിൽ വേണം
നീയെന്റെ പ്രണന്റെ പ്രാണനായ് ഉള്ളിലില്ലേ...[ കരളേ....

എന്നും നിനക്കൊരു കുറിമാനമ്മേകുവാൻ
എന്നോടു ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടുകാരീ [2]
എന്തു സന്ദേശം നിനക്കേകീടുവാന്നീയെന്റെ സന്ദേശ കാവ്യമല്ലേ [23]
അഴകേ അനുപമേ, ആത്മ സഖീ... [ കരളേ..

പ്രിയതര സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിച്ചിന്നു
തനിയേ ഇരുളിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും [2]
വരികില്ലേ ഇനി തരുകില്ലേ ഇനി
ഒരു നിമിഷം എനിക്കൊരു നിമിഷം [2]
ഒമലേ ആരോമലേ എന്നോമലേ,,,,,

Copy paste the URL below on your browser for Audio
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=7649

Friday, June 15, 2012

ഒരു വടക്കൻ വീര ഗാഥ.. [1989] ഹരിഹരൻ


ചിത്രം: ഒരു വടക്കൻ വീര ഗാഥ.. [1989] ഹരിഹരൻ

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി, ചിത്ര, മാധവി, ഗീത, ബാലൻ കെ. നായർ, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു.....

രചന: കെ. ജയകുമാർ, കൈതപ്രം
സംഗീതം: ബോംബേ രവി.
1. പാടിയതു: യേശുദാസ്

ചന്ദന ലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ
കാറ്റോ കാമിനിയോ
മൈവര്‍ണ്ണ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തത്
യൌവനമോ ഋതു ദേവതയൊ (2)
(ചന്ദന...)

ചെങ്കദളീമലര്‍ ചുണ്ടിലിന്നാര്‍ക്കു നീ
കുങ്കുമരാഗം കരുതി വെച്ചൂ
തൊഴുതു മടങ്ങുമ്പോള്‍ കൂവള പൂമിഴി
മറ്റേതു ദേവനെ തേടി വന്നൂ
മാറണിക്കച്ച കവര്‍ന്നൂ
കാറ്റു നിന്നംഗപരാഗം നുകര്‍ന്നൂ
ആ..ആ‍.ആ..

(ചന്ദന..)

മല്ലീ സായകന്‍ തന്നയച്ചോ നിന്റെ
അംഗോപാംഗ വിഭൂഷണങ്ങള്‍
പൂക്കില ഞൊറി വെച്ചുടുത്തു നിന്‍ യൌവനം
പുത്തരിയങ്കം കുറിക്കയായോ
പൊന്നരഞ്ഞാണം ഉലഞ്ഞൂ
മുത്തടര്‍ന്നീ നഖ കാന്തി കവര്‍ന്നൂ
ആ..ആ.ആ.
(ചന്ദന..)


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1101

http://www.youtube.com/watch?v=Rs76bdnH_Go


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്

എന്തിനധികം പറയുന്നച്‌ഛാ
അരിങ്ങോടർ നീട്ടിയ നീട്ടെനിക്ക്
എള്ളോളം തന്നെ മുറിഞ്ഞതുള്ളൂ
മച്ചുനിയൻ ചന്തു ചതിച്ചതാണേ

അങ്കം പിടിച്ച തളർച്ചയോടെ
ചന്തൂൻ‌റെ മടിയിൽ തലയും വച്ച്
ആലസ്യത്തോടെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച്
ആ തക്കം കണ്ടവൻ ചന്ത്വല്ലാണേ
കുത്തുവിളക്കിൻ‌റെ തണ്ടെടുത്ത്
കച്ചാതിറുപ്പിലും നീട്ടി ചന്തു

ഞെട്ടിയുണർന്നങ്ങ് നോക്കും നേരം
അരിങ്ങോടർക്കൂട്ടത്തിൽ ചാടി ചന്തു
ചന്തു ചതിച്ച ചതിയാണച്‌ഛാ
ചന്തു ചതിച്ച ചതിയാണാർച്ചേ
ചന്തു ചതിച്ച ചതിയാണച്‌ഛാ
ചന്തു ചതിച്ച ചതിയാണാർച്ചേ


കളരിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ
കൊന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ
മാനത്തൂന്നെങ്ങാനും വന്നതാണോ
കുന്നത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ

കാരിരുളൊത്ത മുടിയഴകും
കാരിരുമ്പോടൊത്ത കൈക്കരുത്തും
ശംഖു കടഞ്ഞ കഴുത്തഴവും
മാറത്തു മാമ്പുള്ളിപ്പോർച്ചുണങ്ങും

(മാനത്തൂന്ന്..)

നാഗത്തളയിട്ട കാൽവടിവും
ചൊവ്വൊത്ത ചേകോന്റെ മെയ്യഴകും
പടകാളിമുറ്റം നിറഞ്ഞുനിൽക്കും
അങ്കക്കലയുള്ള വീരനാരോ

(മാനത്തൂന്ന്...)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1120


3. പാടിയതു: ചിത്ര

കളരിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ
കൊന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ
മാനത്തൂന്നെങ്ങാനും വന്നതാണോ
കുന്നത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ

കാരിരുളൊത്ത മുടിയഴകും
കാരിരുമ്പോടൊത്ത കൈക്കരുത്തും
ശംഖു കടഞ്ഞ കഴുത്തഴവും
മാറത്തു മാമ്പുള്ളിപ്പോർച്ചുണങ്ങും

(മാനത്തൂന്ന്..)

നാഗത്തളയിട്ട കാൽവടിവും
ചൊവ്വൊത്ത ചേകോന്റെ മെയ്യഴകും
പടകാളിമുറ്റം നിറഞ്ഞുനിൽക്കും
അങ്കക്കലയുള്ള വീരനാരോ

(മാനത്തൂന്ന്...)


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1103

http://www.youtube.com/watch?v=yd7QafRzo044. പാടിയതു: ചിത്ര & ആശാലത

ഉണ്ണിഗണപതിത്തമ്പുരാനേ
അങ്കക്കരിനാഗദൈവങ്ങളേ
നെടുതാലിഭാഗ്യം കൊടുക്ക വേണം
ചെന്നേടം ചെന്ന് ജയിക്ക വേണം

(ഉണ്ണിഗണപതി...)

ആണുണ്ട് തൂണുണ്ട് തൃക്കൈയുണ്ട്
തൂണിന്മേൽ ആയിരം ചെമ്പഴുക്ക
ആണും തുണയുമേ ചേർത്തുകൊണ്ട്
ആദിത്യചന്ദ്രര് സാക്ഷിയാകെ

അഞ്ചാം വയസ്സില് കാതുകുത്തി
ഏഴാം വയസ്സിൽ എഴുത്തിരുത്തി
വിദ്യകളൊക്കെ തികഞ്ഞവര്
പത്താം വയസ്സിലോ താലികെട്ട്
തെയ് തെയ് തെയ് തെയ് തിത്തെയ്
തെയ് തെയ് തെയ് തെയ് തെയ്

(തെയ്...)

ഇവരല്ലോ ചേകോരായ് വളരേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ വാൾത്തല് ചോറുള്ളോര്
ഇവരല്ലോ ചമയം ചമയേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ പൊൻ‌വിളക്കാകേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ കടകം പിരിയേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ അങ്കം ജയിക്കേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ മാംഗല്യം കൊള്ളേണ്ടോര്
ഇവരല്ലോ കൂടെ പുലരേണ്ടോര്

(അഞ്ചാം...)

പൂത്താലം വേണം പൂ പത്തും വേണം
ആണായിരം തുണ പോകേണം
താംബൂലം വേണം നീലോലം വേണം
പെണ്ണായിരം തുണ പോകേണം
പൂത്താലം വേണം പൂ പത്തും വേണം
അക്കളി ഇക്കളി കോൽക്കളി വേണം
അത്തിരി ഇത്തിരി പൂത്തിരി വേണം
ആണായിരം തുണ പോകേണം

(പൂത്താലം...)Copy paste these URL below on your browser for viewing Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1104

5. പാടിയതു: യേശുദാസ്


ഇന്ദുലേഖ കൺ‌തുറന്നു
ഇന്നു രാവും സാന്ദ്രമായ്
ഇന്ദ്രജാലം മെല്ലെയുണർത്തി
മന്മഥന്റെ തേരിലേറ്റി
(ഇന്ദുലേഖ)

എവിടെ സ്വർഗ്ഗകന്യകൾ
എവിടെ സ്വർണ്ണച്ചാമരങ്ങൾ(2)
ആയിരം ജ്വാലാമുഖങ്ങളായ്
ആതിരജനനീ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി
(ഇന്ദുലേഖ)

ആരുടെ മായാമോഹമായ്
ആരുടെ രാഗഭാവമായ്(2)
ആയിരം വർ‌ണ്ണരാജികളിൽ
ഗാനമുണർത്തും ശ്രുതി മുഴങ്ങി..
(ഇന്ദുലേഖ)


Copy paste these URL below on your browser for viewing Video:& Audio

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1102

http://www.youtube.com/watch?v=ydbpCotrmR4

മനസ്സില്‍ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ( 2000) ജയകുമാർ നായർ

ചിത്രം: മനസ്സില്‍ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി [ 2000 ] ജയകുമാർ നായർ

താരനിര: കൃഷ്ണ കുമാർ, നിഷാന്ത് സാഗർ, സജൂ കൊടിയൻ, ജഗതി, എം.എസ്. ത്രിരിപ്പൂണിത്തുറ, പ്രവീണ, ദേവകി, കല്പന

രചന: എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ , സുരേഷ് രാമന്തളി
സംഗീതം: ബോബെ രവി

1. പാടിയതു: സുജാത /വിശ്വനാഥ്


പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ
പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ
പ്രണയിക്കയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും പിറക്കാത ജന്മങ്ങളിൽ
പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ


ഈ ബന്ധം എന്നും അനശ്വരമല്ലയോ
അകലുകയില്ലിനി നമ്മൾ [ഈ ബന്ധം]
പ്രണയത്തിന്‍ പാതയില്‍ നാമെത്ര കാലം
ഇണ പിരിയാതെ അലഞ്ഞു
തമ്മിൽ വേർപിരിയാതെ അലഞ്ഞു
നമ്മള്‍ വേർപിരിയാതെ അലഞ്ഞു

പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ [2]

പ്രണയിക്കയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും പിറക്കാത്ത ജന്മങ്ങളിൽ
പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ

ഇനി നമ്മള്‍ പിരിയുവതെങ്ങനെയോ എങ്ങനെയോ
ഇനി നമ്മള്‍ പിരിയുവതെങ്ങനെയോ എങ്ങനെയോ

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video& Audio:

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=4802

http://www.youtube.com/watch?v=vAKZIJbvw5w

http://www.youtube.com/watch?v=IQA6rPloEfc


2. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ചിത്ര

ഒരു നൂറു ജന്മം പിറവിയെടുത്താലും
ഒരു നൂറു ജന്മം മൃതിയിൽ കൊഴിഞ്ഞാലും
പ്രിയമുള്ളവളേ... പ്രിയമുള്ളവളേ...
പിരിയാനാകുമോ തമ്മിൽ?

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

പ്രളയപ്രവാഹത്തെ ചിറകെട്ടി നിർത്തുവാൻ
വിധിയുടെ കൈകൾക്കാകുമോ?
അനശ്വരപ്രേമത്തിൻ കാലടിപ്പാടുകൾ
മറയ്‌ക്കാൻ മായ്‌ക്കാൻ കഴിയുമോ?

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

അന്തരാത്മാവിലെ മൗനത്തിൻ ചിറകടി
ഇന്നെൻ നിശകളിൽ തേങ്ങുന്നൂ...
ഹൃദയത്തിൻ ധമനികൾ നീ ചേർന്നലിയും
വിരഹാർദ്ര ഗാഥയിൽ വിതുമ്പുന്നൂ...

(ഒരു നൂറു ജന്മം‍...)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video& Audio:


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14479,6487

http://www.youtube.com/watch?v=9d-JbAk1vFw3. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

മായാനയനങ്ങളിൽ, മേനീസുഗന്ധങ്ങളിൽ
താനേ മയങ്ങുമെന്നെ, നിന്നിലലിഞ്ഞൊരെന്നെ
ഇഷ്‌ടമാണോ... ഇഷ്‌ടമാണോ... ഇഷ്‌ടമാണോ...

ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും...
ഇഷ്‌ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും...
നീയെന്നുമെനിക്കെന്റെ മനിക മനിക മനിക

(മായാ...)

ദൂരങ്ങൾ കാലങ്ങൾ യാമങ്ങൾ കുറയുന്നിതാ
നീയെന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിൽ നാമൊന്നായലിയുന്നിതാ
നീയെൻ സ്വരമഞ്ജരി, നീയെൻ വരവർണ്ണിനി
നീയെൻ വിധിചിത്ര സൗഭാഗ്യമേ...

(മായാ...)

ആകാശം നിനക്കായി പൂപ്പന്തൽ തീർക്കുന്നിതാ
ആവേശം നിനക്കായി മലർമാല്യം കോർക്കുന്നിതാ
നീയെൻ നിറപൗർണ്ണമി, നീയെൻ ഋതുമോഹിനി
നീയെൻ നഖചിത്ര സൗന്ദര്യമേ...

(മായാ...)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Video& Audio:


http://www.youtube.com/watch?v=ipJbr_L2kWg&feature=player_embedded

4. പാടിയതു: യേശുദാസ്


നടരാജപദധൂ‍ളി ചൂടി
ഹിമഗിരിനന്ദിനി നടമാടി
ഉത്തുംഗകൈലാസശൃംഗങ്ങളിൽ
ഉത്താളലഹരീതരംഗങ്ങളിൽ

(നടരാജ...)

ഭാരതമുനീന്ദ്രനു നൃത്തം പഠിപ്പിച്ച
ഭവനുടെ ഡമരുവിൻ തുടിപ്പുകളിൽ
അഴകല വിടർന്നു, അഴലുകളകന്നു
നൂപുരധ്വനികൾ നവരസം പകർന്നൂ

(നടരാജ...)

കാലാരികോപത്താൽ ചാമ്പലായ് മാറിയ
കാമകളേബരം പുനർജ്ജനിച്ചൂ...
അണിവില്ലു കുലച്ചൂ, അനുരാഗമുയിർത്തു
നാദമഞ്ജരിയിൽ നവരസം നുരഞ്ഞൂ

(നടരാജ...)5. പാടിയതു: പി.ജയചന്ദ്രൻ

മഴ മഴ മഴ മഴ മാനത്തുണ്ടൊരു
പനിനീർത്തൂമഴ... പൂമഴ...
പുഴ പുഴ പുഴ പുഴ താഴത്തുണ്ടൊരു
പുളകപ്പൂമ്പുഴ... തേൻ‌പുഴ...

(മഴ...)

പുഴയുടെ കുളിരിൽ കുളിരിൻ കുളിരിൽ
തഴുകും അഴകിൻ ദേവത...
തിരുവായ്‌മൊഴിമണിമുത്തുകളുതിരും
തളിരിൻ ഹിമകണചാരുത...

(മഴ...)

നീലാകാ‍ശത്തിൻ താഴെ നിറയും ഭൂമിയിൽ
പ്രണയം ജന്മജന്മാന്തരസുകൃതം യൗവ്വനം
സന്ധ്യാരാഗ മദാലസം പ്രകൃതീ നിൻ മുഖം

(മഴ...)

ആലിംഗനസുഖനിർവൃതി മുകരും ശാഖികൾ
സാഗരനീലിമതൻ ജതി തേടും വാഹിനി
മഞ്ഞിൻ ഈറൻ മുഖപടം മാറ്റീ മാധവം

(മഴ...)

Copy paste these URL below on your browser for viewing Audio:


http://www.raaga.com/player4/?id=18611&mode=100&rand=0.0172915921909383436. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

പൗർണ്ണമിപ്പൂത്തിങ്കളേ
നീയെൻ ഹൃദയസ്‌പന്ദനമല്ലേ...
എൻ ജീവനിശ്വാസമേ എന്നനുഭൂതിയല്ലേ
നീയെൻ ഹൃദയസ്‌പന്ദനമല്ലേ...

(പൗർണ്ണമി...)

നിമിഷം തോറും മായികനിർഝരികൾ
നൂപുരധ്വനികൾ കാതോർത്തു ഞാൻ
കവിതൻ കനവിൽ നിനവിൻ‍ നിറവിൽ
മനസ്സിലൊരു മഞ്ഞുതുള്ളിയായി...

(പൗർണ്ണമി...)

സായംസന്ധ്യയിൽ നീലാഞ്ജനമിഴികൾ
എന്റെ വികാരങ്ങൾ വിടർത്തുന്നിതാ
രജനികൾ തോറും രാസനിലാവിൻ
മലരണിത്താലം നീട്ടുന്നു നീ...

(പൗർണ്ണമി...)

ബന്ധനമീ ബന്ധം, എന്തെന്നറിയില്ല
എൻ സഖി എന്റേതു മാത്രമല്ലേ
ഈ ജീവതാളം നിലയ്‌ക്കും മുമ്പേ
എന്നാത്മാവിനെ നീ പുണരൂ

(പൗർണ്ണമി...)


Copy paste these URL below on your browser for viewing Audio:

http://www.raaga.com/player4/?id=18615&mode=100&rand=0.9781334416188597