Thursday, December 29, 2011

മഹാ നഗരം [1992] റ്റി.കെ. രാജീവ്കുമാർ

ചിത്രം: മഹാ നഗരം [1992] റ്റി.കെ. രാജീവ്കുമാർ

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, തിലകൻ, അശോകൻ, സോമൻ, ജഗന്നാഥ് വർമ്മ, ശാന്തികൃഷ്ണ, മീന, സീനത്ത്, കവിയൂർ
പൊന്നമ്മ, ഗണേഷ്, ശ്രീരാമൻ, അഗസ്റ്റിൻ....

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: ജോൺസൺ


1. പാടിയതു: ചിത്ര

എന്നുമൊരു പൗര്‍ണ്ണമിയെ പൊന്‍‌കണിയായ് കണ്ടുണരാന്‍
മോഹിക്കും സാഗരത്തിന്‍ സംഗീതം കേള്‍പ്പൂ ഞാന്‍...
പാടൂ പാല്‍ക്കടലേ... തിരയാടും പാല്‍ക്കടലേ...
ഞാനുമതേ ഗാനമിതാ പാടുകയായ്...

(എന്നുമൊരു)

ആകാശം ഒരു നീലത്താമരയായ് വിരിയെ
ആത്മാവിന്‍ പൂ തേടി, സൗരഭ്യം തേടി
വന്നൂ ഞാനരികില്‍ ഉരിയാടീലൊന്നും
മൗനത്താലറിയും ഹൃദയം നിറയും രാഗമിതാ
നിന്നുയിരില്‍ സാന്ദ്രലയം തേടുകയായ്

(എന്നുമൊരു)

പൂക്കാലം ഋതുശോഭകള്‍ തൂകിടുമീ വഴിയേ
താരുണ്യസ്വപ്നങ്ങള്‍ താലോലം പാടീ
നിന്‍ പാദം പതിയും സ്വരമെന്‍ സംഗീതം
ഒന്നൊന്നും പറയാതറിയും പൊരുളായ് പോരൂ നീ
എന്നുയിരിന്‍ സാന്ത്വനമായ് നീയണയൂ

(എന്നുമൊരു)...

audioVIDEO
2. പാടിയതു: യേശുദാസ്

(പു) മണ്ണിന്‍റെ പുന്നാരം പോലെയീ പൊന്‍കോലങ്ങള്‍
കണ്ണഞ്ചും ചായങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തും ഈ മണ്‍കോലങ്ങള്‍
പാടത്തെ പതമുള്ള മണ്ണു കൊണ്ടോ
കണ്ണിരിന്‍ നനവുള്ള മണ്ണു കൊണ്ടോ
കോലം വെച്ചു താളം കൊട്ടി കോലങ്ങള്‍ ആടിപ്പാടുന്നേ

മണ്ണിന്‍റെ പുന്നാരം പോലെയീ പൊന്‍കോലങ്ങള്‍
കണ്ണഞ്ചും ചായങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തും ഈ മണ്‍കോലങ്ങള്‍

മണ്‍കോലമാണേലും നെഞ്ചില്‍ പൂന്തേനോ
മധുരിക്കും ഇളം നീരോ തുള്ളിത്തൂവുന്നേ
(മണ്‍കോലമാണേലും)
പൊന്നോണമെത്തിപ്പോയി കല്യാണം കൂടേണം
കല്ലുള്ള പൊന്‍മാലയും ഞാത്തും വേണം

(പു. കോ) കണ്ണുകളെഴുതിയ മീന്‍ പിടിക്കണ പെണ്ണവളാരാണു
പൊന്നും വേണ്ട മിന്നും വേണ്ടിവള്‍ പൊന്നിനു പൊന്നാണു
(സ്ത്രീ. കോ) കണ്ണുകളെഴുതിയ മീന്‍ പിടിക്കണ പെണ്ണവളാരാണു
പൊന്നും വേണ്ട മിന്നും വേണ്ടിവള്‍ പൊന്നിനു പൊന്നാണു

(പു) കുന്നോളം മോഹങ്ങള്‍ നെഞ്ചില്‍ കൂടുന്നേ
കുറുചെണ്ടത്താളത്തില്‍ തുള്ളിപ്പാടുന്നേ
(കുന്നോളം മോഹങ്ങള്‍)
പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളില്‍ തിരുരൂപം നേരുന്നേ
തൃക്കോവിലമ്മയ്ക്കു പട്ടും മാലയും

(സ്ത്രീ. കോ) നട്ടു നനച്ചൊരു വാഴകുലച്ചതു നട്ടവനാരാണു്
മൂത്തു പഴുത്തൊരു പൂവന്‍കുലയുടെ വാസനയെവിടാണു്
(പു. കോ) നട്ടു നനച്ചൊരു വാഴകുലച്ചതു നട്ടവനാരാണു്
മൂത്തു പഴുത്തൊരു പൂവന്‍കുലയുടെ വാസനയെവിടാണു്

(പു) മണ്ണിന്‍റെ പുന്നാരം പോലെയീ പൊന്‍കോലങ്ങള്‍
കണ്ണഞ്ചും ചായങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തും ഈ മണ്‍കോലങ്ങള്‍
പാടത്തെ പതമുള്ള മണ്ണു കൊണ്ടോ
കണ്ണിരിന്‍ നനവുള്ള മണ്ണു കൊണ്ടോ
കോലം വെച്ചു താളം കൊട്ടി കോലങ്ങള്‍ ആടിപ്പാടുന്നേ

(ഗ്രൂ. കോ) കണ്ണുകളെഴുതിയ മീന്‍ പിടിക്കണ പെണ്ണവളാരാണു
പൊന്നും വേണ്ട മിന്നും വേണ്ടിവള്‍ പൊന്നിനു പൊന്നാണു
കണ്ണുകളെഴുതിയ മീന്‍ പിടിക്കണ പെണ്ണവളാരാണു
പൊന്നും വേണ്ട മിന്നും വേണ്ടിവള്‍ പൊന്നിനു പൊന്നാണു3. പാടിയതു: യേശുദാസ്, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, സി. ഓ. ആന്റൊ, സുജാത.


(കോ) ഓ ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ (2)

(പു) മേലേ മേലേ നീലാകാശം
നീളേ നീളേ താരാജാലം
മിന്നും പൊന്നിന്‍ നിലാക്കോലും
ഈ രാവിന്‍ കൂടാരത്തില്‍
സ്വര്‍ണ്ണക്കൂട്ടില്‍ വാഴും മൈനേ
വിണ്ണില്‍ നോക്കി തേങ്ങും മൈനേ
പാടാം നമ്മള്‍ ഒന്നായി പാടാം
ഈ രാവിന്‍ കൂടാരത്തില്‍

(കോ) ഓ ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ (2)

(പു) താലോപചാരമായി പാടുവാന്‍ എന്‍ രാപ്പാടി
ഇതിലേ വരൂ മധുമൊഴി നീ
(പു ) ആ...
ക്യാ മേ സബാബ്ചൂമേഭീകദിലാത്തേഹമഛൂമേ
ഹേ ബുല്‍ബുല്‍ ആ ഭീഗീ ധുന്‍ ഗാ
(പു) പാനം ചെയ്താലോലം പുടുന്ന പാട്ടേതോ
(സ്ത്രീ) കൈസീ ധുന്‍ ഗായീ തൂ ഹം കോ ബത്താരേ തൂ
(പു) എതോതിലോതും ഏതോ കാലം പാടിപ്പോയ പാട്ടേതോ
ആദിമമാം മോഹം പൂക്കും താഴ്വരകള്‍ തേടിപ്പോകാം
(പു) വാനം താന്‍ വാസലില്‍ നിര്‍ക്കും വരവര്‍ക്കായി യോഗവും കൊട്ടും
(പു) പൊന്‍പുലരി പുത്തന്‍ വര്‍ഷപ്പൊന്‍പുലരി പോരു പോരൂ

(കോ) ഓ ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ (2)

താം ത തകജനു തകധിമി തകജനു
താംകിട തഗജനു (4) ധി
താംകിട തകൃ തരികിട ത തകധിം
താംകിട തക തരികിട തക തരികിട തക
താംകിട തക തരികിട തക (2) താം

(പു) സോനേകാ ഫൂല്‍ ഭായേ ആകിന ആയേ തര്‍ആയേ
ദൗലേത്ത് അബാര്‍ തോട്കേ ആ
(പു) കയ്യെത്താക്കൊമ്പില്‍ നില്‍ക്കും സ്വര്‍ണ്ണ പുഷ്പം കൊണ്ടേ വാ
ഏതു വഴിയേം അതിനണയാം
മന്ത്രത്താല്‍ ഓടുന്ന മന്ദാരക്കാറ്റേ വാ
(സ്ത്രീ) മന്ത്രത്താല്‍ ഓടുന്ന മന്ദാരക്കാറ്റേ വാ
(പു) ഈരേഴു ലോകം ചുറ്റിപ്പോരും നിന്‍റെ പേരേതോ
ഏഴുകടലാഴം കണ്ടോ ആഴത്തില്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍
(പു) മൂടിവെച്ച പൊതയരു മങ്കേ
തിര നിറയെ പാര്‍ത്തതുമുണ്ടാ
കണ്‍നിറയെ കണ്ടതെന്തേ കൈനിറയേ കൊണ്ടതെന്തേ

(കോ) ഓ ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ (2)

(ഗ്രൂ) മേലേ മേലേ നീലാകാശം
നീളേ നീളേ താരാജാലം
മിന്നും പൊന്നിന്‍ നിലാക്കോലും
ഈ രാവിന്‍ കൂടാരത്തില്‍

(കോ) ഓ ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂയീര്‍ (2

Thursday, December 22, 2011

ഒരു സായഹ്നത്തിന്റെ സ്വപ്നം [ 1989 ] ഭരതൻ
ചിത്രം: ഒരു സായഹ്നത്തിന്റെ സ്വപ്നം [ 1989 ] ഭരതൻ

താരനിര: മുകേഷ്, മധു, തിക്കുറിശ്ശി, സുകുമാരൻ, ബഹദൂർ, ജഗതി, ശങ്കരാടി,
സുഹാസിനി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ....

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ


1. പാടിയതൂ: ചിത്ര & / എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

അറിയാത്ത ദൂരത്തിലെങ്ങു നിന്നോ
അണയുന്നു നിന്‍ സ്നേഹ മര്‍മ്മരങ്ങള്‍
ഒരു കിളിതൂവല്‍ കൊണ്ടെന്‍ മനസ്സില്‍
അരുമയായ് നീ വന്നു തൊട്ടു വീണ്ടും ..അറിയാത്ത ദൂരത്തിലെങ്ങു നിന്നോ

അലകള്‍ തന്‍ ആശ്ലേഷ മാലകളില്‍
സന്ധ്യ അലിയും മുഹൂര്‍ത്തവും മാഞ്ഞു

അലകള്‍ തന്‍ ആശ്ലേഷ മാലകളില്‍
സന്ധ്യ അലിയും മുഹൂര്‍ത്തവും മാഞ്ഞു

വരിക നീ എന്റെ കൈ കുമ്പിളിലെ
അമൃത കണം ചോര്‍ന്നു പോകും മുന്‍പേ ...അറിയാത്ത ദൂരത്തിലെങ്ങു നിന്നോ...കസവുടയാട അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു
നെറ്റി തൊടുകുറി പാതിയും മാഞ്ഞു

കസവുടയാട അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു
നെറ്റി തൊടുകുറി പാതിയും മാഞ്ഞു

ഇത് വഴി ലജ്ജാ വിവശയായീ
നട കൊള്ളും നിശയെ ഞാന്‍ നോക്കി നില്‍പ്പു..


അറിയാത്ത ദൂരത്തിലെങ്ങു നിന്നോ
അണയുന്നു നിന്‍ സ്നേഹ മര്‍മ്മരങ്ങള്‍
ഒരു കിളിതൂവല്‍ കൊണ്ടെന്‍ മനസ്സില്‍
അരുമയായ് നീ വന്നു തൊട്ടു വീണ്ടും ..

അറിയാത്ത ദൂരത്തിലെങ്ങു നിന്നോ...


ഇവിടെ


വീഡിയോ2. പാടിയതൂ: ചിത്ര


കാനനച്ഛായകള്‍ നീളേ
കളിയാടും തെന്നലേ (കാനനച്ഛായ)
കൂടെ വരാം ഞങ്ങള്‍, പാടി വരാം ഞങ്ങള്‍
പൂക്കുടകള്‍ നീര്‍ത്തീ നീലവാനം...

(കാനന...)

അതിരുകളില്ലാ ആശകള്‍പോലെ
മതിലുകളില്ലാ മാനസം‌പോലെ
പുലരൊളിതന്‍ തീരം അകലെയതാ കാണ്മൂ
അഴിമുഖങ്ങള്‍ തേടി പുഴയൊഴുകും‌പോലെ
വരവായി വരവായി വീണ്ടും....
മണ്ണിനും വിണ്ണിനും മാധുര്യമായവര്‍

(കാനന...)

കദളികള്‍ പൂക്കും കാടുകള്‍ തോറും
കിളികളെപ്പോലെ കീര്‍ത്തനം പാടി
അലയുക നാമെന്നും അതിലെഴുമാനന്ദം
നുകരുക നാമെന്നും മധുകരങ്ങള്‍പോലെ
കണികാണാന്‍ വിരിയുന്നു വീണ്ടും
മണ്ണിന്റെ നന്മതന്‍ മാധുര്യമായവര്‍

(കാനന...)


ഇവിടെ


വീഡിയോ

3. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ


“ മുകിലുകൾ മൂടി.....

not available


4. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ
നിലാവും കിനാവും തളിര്‍ക്കുന്ന രാവില്‍
ഒലീവിന്‍ മരച്ചോട്ടിലാനന്ദനൃത്തം
ഒരാനന്ദനൃത്തം... ഒരാഹ്ലാദനൃത്തം
വരുന്നൂ സുമംഗല്യഘോഷം..
(നിലാവും...)

മധുപാത്രങ്ങളില്‍ നറുമുന്തിരിനീര്‍
മനസ്‌‌തോത്രങ്ങളില്‍ ശുഭകാമനകള്‍
പള്ളിമണികള്‍ പാടിയുണര്‍ത്തീ
പോരൂ... പോരൂ... മണവാട്ടി
(നിലാവും...)

ദേവദൂതികളോ, കാനനദേവതമാരോ
നവവധുവായ് നിന്നെയിന്നലങ്കരിച്ചൂ
ചന്ദനക്കുളിരോലുന്ന പുടവ തന്നൂ
ചന്ദ്രരശ്‌മികള്‍ നെയ്‌തെടുത്ത
മന്ത്രകോടി തന്നൂ...
(നിലാവും...)

സ്‌നേഹദൂതിക നീയാരുടെ പാതിമെയ്യായീ
നവവധുവായ് നീയവന്റെയരികില്‍ നില്‍ക്കൂ
തനുവല്ലരിയാരുടെ തഴുകലേല്‍ക്കെ
കുനുകുനെ പുളകത്തിന്‍ മുകുളം ചൂടി
(നിലാവും...)


ഇവിടെവീഡിയോ.- കുഞ്ഞുബി

Wednesday, December 14, 2011

മൈ മദെർസ് ലാപ്പ് റ്റോപ്പ്: [ 2008] രൂപേഷ് പാൾ

ചിത്രം: ലാപ്പ് റ്റോപ്പ്: [ 2008] രൂപേഷ് പാൾ
താരനിര: സുരേഷ് ഗോപി. പത്മപ്രിയ, ഊർമ്മിളാ ഉണ്ണി,ഹരി കൃഷ്ണൻ, ശ്വേതാ മേനോൻ...

രചന: റാഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം: ശ്രീ വൽത്സൻ മേനോൻ


1. പാടിയതു: ശ്രീ വത്സൻ മേനോൻ

ഇളം നീല നീല മിഴികൾ
നിൻ തേങ്ങൽ ഓലും മിഴികൾ
എൻ അത്മ മൌനമേ നീ
കുളിർ വീണുറങ്ങുവാനായ്
അരികെ... മെല്ലെ പൊഴിയൂ....

[ ഇളം നീല നീല...[2]

ഈ രാവിലേതോ മൌനം
എൻ ജാലകത്തിൽ വന്നു
പൊൻ താരകങ്ങൾ വിരികെ
നിൻ നിസ്വനങ്ങൾ മറയെ
എൻ നെഞ്ചിതൊന്നു മുറിയും....[ ഇളം നീല നീല മിഴികൽ [2]

ഇവിടെ

വിഡിയൊ


2. പാടിയതു: അമൽ ആന്റണി & സോണിയാ


ഏതോ ജലശംഖിൽ
കടലായ്‌ നീ നിറയുന്നു
മരുഭൂവിൽ മഴനീർത്തും
നനവായ്‌ നീ പടരുന്നു
പറയാനായ്‌ കഴിയാതെ
പകരാനായ്‌ മുതിരാതെ
തിര തൂകും നെടുവീർപ്പിൻ
കടലാഴം ശ്രുതിയായി
വെറുതേ വെറുതേ

പാതിരാക്കാറ്റിൽ ഏകയായ്‌
പോയ്‌ മറഞ്ഞുവോ സൗരഭം
ഏറെ നേർത്തൊരീ തെന്നലിൽ
ഉൾക്കനൽ പൂക്കൾ നീറിയൊ
ഏകാന്തമാമടരുകളിൽ
നീർച്ചാലു പോൽ ഒഴുകി വരൂ
ആത്മാവിലെ ഗിരിനിരയിൽ
നിന്നുള്ളിലെ വെയിൽ വിതറൂ
ആഴങ്ങളിലൂടെ നീളും വേരായ്‌ പടരുമോ
ഏതോ ജലശംഖിൽ
കടലായ്‌ നീ നിറയുന്നു

ശ്യാമരാവിന്റെ കൈകളായ്‌
പേലവങ്ങളീ ചില്ലകൾ
ദൂര താരക ജ്യോതിയാം
കണ്ണുനീർക്കണം മായ്ക്കുമോ
കാതോർക്കുവാൻ പ്രിയമൊഴി
ശ്വാസങ്ങളാൽ പൊതിയു നീ
ആരക്തമായ്‌ സന്ധ്യകൾ
സ്നേഹാതുരം മറയുകയോ
കാണാമുറിവിൽ ഹിമമായ്‌ നീ വീഴുമോ

ഏതോ ജലശംഖിൽ
കടലായ്‌ നീ നിറയുന്നു


ഇവിടെ3. പാടിയതു: കല്യാണി മേനോൻ/ സോണിയാ

ജലശയ്യയിൽ തളിരമ്പിളി
കുളിരോളമേ ഇളകല്ലെ നീനെടുഈരെപ്പു പോലുമാ
സസ്മിതമാം നിദ്രയേ തൊടല്ലെ
ചിറകാർന്നുനീന്തുമാ
സ്വപ്നങ്ങളിലെ മൌനവും തൊടല്ലെ
[ജല ശയ്യയിൽ...

നെഞ്ചിലാനന്ദ നിർവൃതി
വെണ്ണിലാവാഴി ആകവേ
തളിരിളം ചുണ്ടിലാകെ ഞാൻ
അമൃതമായ് ചുരന്നു പോയ്
മിഴിയിൽ വരും നിനാവിലിവൾ
എരിയും സദാ മെഴുതിരിയായ്
[ജലശയ്യയിൽ...

നിൻ മിഴിപ്പൂക്കൾ മന്ദമായ്
ചിന്നിയോമനെ നോക്കവേ
പുലരി വെയിലേറ്റു നിന്നു നീ
ദലപുടം പോലെ മാറി ഞാൻ
ഒരു നാൾ വൃഥാ നിഴലലയിൽ
മറയാം ഇവൾ അതരികിലും...
[ജലശയ്യയിൽ....


ഇവിടെ

വിഡിയോ

4. പാടിയതു: അമൽ ആന്റണി

മെയ്മാസമേ നിൻ നെഞ്ചിലെ പൂവാകചോക്കുന്നതെന്തേ
ഈറൻ മുകിൽ നിന്നെ തൊടും താളങ്ങളോർമ്മിക്കയാലോ
പ്രണയാരുണം തരുശാഖയിൽ
ജ്വലനാഭമാം... ജീവോൽമദം..... (മെയ്മാസമേ)

വേനലിൻ മറവിയിലാർദ്രമായ്
ഒഴുകുമീ പാതിരാ മഴവിരലാ..യ്
ലോലമായ് ഇലയുടെ ഓർമ്മയിൽ
തടവുമീ നോവെഴും വരികളുമാ..യ്
മണ്ണിന്റെഗന്ധംകൂടിക്കലർന്നു
ദാഹങ്ങളായ്നിൻ നെഞ്ചോടുചേർന്നു
ആപാദമരു ണാഭമാ...യ് (മെയ്മാസമേ)

മൂകമായ് വഴികളിലാരെയോ
തിരയുമീകാറ്റിലെ മലർമണമായ്
സാന്ദ്രമാം ഇരുളിൽ ഏകയായ്
മറയുമീസന്ധ്യതൻ തൊടുകുറിയാ..യ്
ഏതോവിഷാദം നിന്നിൽനിറഞ്ഞു
ഏകാന്തമാം നിൻ മൌനംകവിഞ്ഞു
ആപാദമരുണാഭമാ...യ് (മെയ്മാസമേ)


ഇവിടെ

വിഡിയോ


5. പാടിയതു: വത്സൻ മേനോൻ

വാതില്‍ ചാരാനായ് സമയമായ്
മാരിപ്പൂ മായും ഇരുളലയായ്
ഓര്‍മ്മത്താഴ്വാരം നിഴലല മൂടി
(വാതില്‍ ചാരാനായ്...)

ഉടലാം പ്രിയവേഷം ഉരിയാതണയാമോ
ജനനാന്തര സ്മൃതി പാകിയ
മൃതി തന്‍ പാതാളം..
മറവിപ്പുഴ നീന്തി വരവായ് മണ്‍തോണി
ഒരു നിര്‍മ്മല നിമിഷാഗ്നിയില്‍
ഉരുകിച്ചേര്‍ന്നു മായാം
ആഴങ്ങള്‍ കാണാക്കാലത്തിന്‍
ജലജാലകം തേടി നീന്തിടാം
ആഴങ്ങള്‍ കാണാക്കാലത്തിന്‍
ജലജാലകം തേടി നീന്തിടാം
സാഗരോർമ്മി തന്‍ സാമഗീതക-
മാലയില്‍ കോര്‍ത്തിടും വരെ
(വാതില്‍ ചാരാനായ് സമയമായ് ..)

മൃതിതന്‍ വിരല്‍ നീണ്ടു മണലില്‍ വരിമാഞ്ഞു
കനലാളിയ മരുഭൂമിയില്‍
മഴ തന്‍ പാദതാളം
കരിവേരുകള്‍ മൂകം മുറിവാലറിയുന്നു
ഒരു ശാദ്വല ഹരിതാഭയില്‍
ഒരു പൂക്കാലമാവാം
ആയിരങ്ങള്‍ ദിനാന്ത മാത്രകള്‍
ആഴിയില്‍ മുങ്ങി മായവേ(2)
ഈ ചിദംബര ശ്യാമസന്ധ്യയില്‍
താരകാജാലമായിടാം ...
(വാതില്‍ ചാരാനായ് ...)

ഇവിടെ

മാന്ത്രികം { 1995] തമ്പി കണ്ണന്താനം

ചിത്രം: മാന്ത്രികം { 1995] തമ്പി കണ്ണന്താനം
താരനിര: മോഹൻലാൽ, ജഗദീഷ്, വിനീത്, രഘുവരൻ, മധുപാൽ, രാജൻ പി. ദേവ്,
ശ്രീനാഥ്, രവി മേനോൻ, പ്രിയ രാമൻ, വിനീത, മിത്ര ജോഷി, വൈഷ്നവി...

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: എസ്.പി. വെങ്കിടെഷ്


1. പാടിയതു: യേശുദാസ് & ചിത്ര

മോഹിക്കും നീള്‍മിഴിയോടെ
ദാഹിക്കും ചേതനയോടെ
ആരേ പാടുന്നൂ!
കളിച്ചങ്ങാതി നീ വരുമോ?
കാണാക്കിനാവിന്റെ
കാനനച്‌ഛായാങ്കണം
തിരയുവാന്‍...
(മോഹിക്കും)

ഏഴു തന്തികള്‍ കോര്‍ത്ത കിന്നരം മീട്ടി
തുടുമുന്തിരിവള്ളിപ്പന്തലില്‍ നിന്ന സാന്ധ്യദേവത നീ!
നിന്നോടൊത്തു ഞാന്‍ ഇനി എന്തേ പാടുവാന്‍
കുളുര്‍ത്തെന്നല്‍ തൊട്ട കന്നിപ്പൂവിന്‍ നാണം കണ്ടൂ ഞാന്‍
നാടന്‍‌ചിന്താണോ - തുടിതാളം തന്നാട്ടേ
വരിവണ്ടിന്‍ പാട്ടുപാടാമിന്നിനി ഓ...
(മോഹിക്കും)

കാട്ടുചമ്പകത്തേനിനൊത്തൊരു മധുരമുണ്ടോ
പ്രിയസുന്ദരി നിന്റെ ചുണ്ടിലെപ്പാട്ടില്‍ തകിടതികിടതോം
കാട്ടുചമ്പകത്തേനിനൊത്തൊരു മധുരമുണ്ടോ
പ്രിയസുന്ദരി നിന്റെ ചുണ്ടിലെപ്പാട്ടില്‍ പ്രണയമധുരമോ
ചിത്രാപൂര്‍ണ്ണിമ വന്നു പൂ തൂകുന്നിതാ
കുടമുല്ലപ്പൂവോ ലില്ലിപ്പൂവോ കൂടെപ്പോരുന്നൂ?
കൂടെപ്പോന്നാലോ - കുടചൂടിപ്പാടാലോ
കുളുര്‍മഞ്ഞിന്‍ വെള്ളിമന്ദാരക്കുട ഓ...
(മോഹിക്കും)


ഇവിടെ

വീഡിയോ


2. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ & അലക്സ്

ധിം ധിം ധിമി ധിമി ധിം ധിം ധിമി ധിമി
നൃത്തച്ചുവടുകൾ തത്തീയഴകൊടു
തളകൾ തരളമധുര രവമൊടനുപദ
മിളകി കനകഞൊറികളലകളുതിരുകയായീ
ഏതു കേളീ നൃത്തമാടാൻ വന്നു നീ
നീലാകാശം കൂടാരം കെട്ടിത്തന്നു
ആടിപ്പാടാൻ ആലോലം നീയും വന്നു
തണലുകൾ തേടീ തണ്ണീർ തേടി
പുതു കതിർ വയലുകൾ തിരയണ കിളിമകളേ (ധിം ധിം ധിമി ധിമി..)


കളിയാടാൻ കഥ പാടാൻ
ഒരു വഴിയിരുവഴി പല വഴിയോരങ്ങൾ
നിറമായും നിഴലായും
മിഴികളിൽ വിരിയണ മലർ മഴവില്ലായ് വാ
കൊട്ടു വേണമോ ഇനിയൊരു പാട്ടു വേണമോ (2)
പൊരുളുകൾ തേടി പൊന്മണി തേടി
പുതു കതിർ വയലുകൾ തിരയണ കിളിമകളേ (ധിം ധിം ധിമി ധിമി..)


കുടമൂതി കുഴലൂതി
ഒരു മൊഴിയിരുമൊഴി കുരവയൊടെതിരേൽക്കാം
കളിവീടായ് ഉലകാകെ
കതിരവനുലകിനു മുഴുവനുമൊരു ദീപം
മന്ത്രജാലമോ മിഴികളിലിന്ദ്രജാലമോ (2)
തണലുകൾ തേടി തണ്ണീർ തേടി
പുതു കതിർ വയലുകൾ തിരയണ കിളിമകളേ (ധിം ധിം ധിമി ധിമി..)

ഇവിടെവീഡിയോ


3. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ. കെ. എസ്. ചിത്ര

കേളീവിപിനം വിജനം
മേലേയിരുളും ഗഗനം
മണ്ണിൽ നിശ തൻ നിറകലികകളോ
കണ്ണിൽ കനവിൻ കതിർമലരുകളോ
വിരിവൂ (കേളീ...)

ഏകതാരയെന്ന പോൽ
പോവതാരെ കാണുവാൻ
പേടിയെന്തു കൺകളിൽ
പേടമാനെ ചൊല്ലൂ നീ
പൂഞ്ചിറകോലും കാഞ്ചനനാഗം
പറന്നു നേരേ വന്നണഞ്ഞുവോ (കേളീവിപിനം..)

നീലരാവിൻ നന്ദിനി
പോലെ വന്ന നാഗിനി
പാടുവാൻ മറന്ന പോൽ
ആടിയാടി നില്പൂ നീ
കൺകളിൽ നിന്നോ
ചെങ്കനൽ പാറീ
കളഞ്ഞുവോ നിറന്ന നിൻ മണി (കേളീവിപിനം..)


ഇവിടെ