Sunday, May 22, 2011

അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്


ചിത്രം: അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, ചാരുഹാസൻ, ഗനെഷ്കുമാർ, സിൽക് സ്മിത, പാർവതി, ജയഭാരതി...
രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: ഇളയ രാജാ

1. പാടിയതു: ചിത്ര

അമ്പിളിക്കലയും നീരും തിരുജടയിലണിയുന്ന
തമ്പുരാന്‍റെ പാതിമെയ്യാം ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ
ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ... ശ്രീപാര്‍വ്വതി വരമരുളൂ...
പനിമലയ്ക്കൊരു മകളേ ഗണപതിത്തിരുതായേ...
മണിമുറ്റത്തൊരുണ്ണിക്കാല്‍ കണികാണാന്‍ വരമരുളൂ
(അമ്പിളിക്കലയും)

തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കണിയുവാന്‍ എന്തും പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
തൃത്താപ്പൂ തൃക്കറുക ചെത്തിപ്പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക... എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക...
ചെമ്പഴുക്ക താംബൂലം ചെമ്പട്ടും കുങ്കുമവും
പൊന്‍‌കരിമ്പും പൊരിമലരും...
(അമ്പിളിക്കലയും)

പഞ്ചാഗ്നിനടുവിലും അഞ്ചാതെ നിന്നൊരമ്മ
മുക്കണ്ണന്‍മുമ്പിലൊരു പൊല്‍തിങ്കള്‍ത്തിടമ്പായി
പത്തു പൂവും ചൂടിയമ്മ ചോന്ന പട്ടുമുടുത്തമ്മ
നൃത്തമാടും ഭഗവാന്‍റെ പാതിമെയ്യായ്‌ മാറിയമ്മ
(അമ്പിളിക്കലയും)

ഇവിടെ


വീഡിയോ2. പാടിയതു: ഇളയ രാജാ & പി.. ജയചന്ദ്രൻ

ഓം ഇത്യേ തദക്ഷരമിദം സര്‍വം
തസ്യോപദാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവത് ഭവിഷ്യമിതി
സര്‍വമോംകാരമേവ ഇവ
യച്ഛാന്‍ യത് ത്രികാലാതീതം
തദഭ്യോംകാര ഏവ....

ഏതദ്യേവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ
ഏതദ്യേവാക്ഷരം പരം
ഏതദ്യേവാക്ഷരം ജ്ഞാപ
യോ യദിച്ഛതി തസ്യത

ഏതാദാലംബനം ശ്രേഷ്ഠം
ഏതാദാലംബനം പരം
ഏതാദാലംബനം ജ്ഞാത്വാ
ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ
ഏതദ്വൈ സത്യകാമാര്‍പ്പണം
ചാപരം ച ബ്രഹ്മ യദോംകാരാക
തസ്മാത് വിദ്യാനേകേനൈവ
യദാനേകൈവ താരമേതി

ഓം ഇതി ബ്രഹ്മ ഓമിതിദവം സര്‍വം
ഓം ഇതി ബ്രഹ്മണ തവാക്ഷന്നര
ബ്രഹ്മോപാവാപ്നവോനേതോ
ബ്രഹ്മൈയോപാവാപ്നോതി
ഓം.............

ഇവിടെ

വീഡിയോ3. പാടിയതു: എം. ജി . ശ്രീകുമാർ
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂ ചൊല്ലു തേന്‍ ചൊല്ലുതിര്‍ന്നു..
(പൂവായ്..)
ആ കയ്യിലോ അമ്മാനയാട്ടും..
ഈ കയ്യിലോ പാല്‍കാവടി..
കാലം പകര്‍ന്നു തുടി താളം..
(പൂവായ്..)

ഇളവെയില്‍ തഴുകിയിരു മുകുളമിതള്‍ മീട്ടി..
ഇതളുകളില്‍ നിറകതിര്‍ തൊടു കുറികള്‍ ചാര്‍ത്തി..
(ഇളവെയില്‍..)
ചന്ദന മണി പടിയില്‍ ഉണ്ണി മലരാടി..
ചഞ്ചലിത പാദമിരു ചാരുതകള്‍ പോലെ..
(ചന്ദന മണി..)
താനേ ചിരിക്കും താരങ്ങള്‍ പോലെ..
മണ്ണിന്റെ മാറില്‍ മാന്തളിര് പോലെ..
മാറും ഋതു ശോഭകളെ ഭൂമി വരവേല്‍ക്കയായി..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

പ്രണവ മധു നുകരുവതിന്‍ ഉണരും ഒരു ദാഹം..
കനവുകളില്‍ നിനവുകളില്‍ എരിയുമൊരു ഒരു ദാഹം..
(പ്രണവ മധു..)
മൃണ്‍മയ മനോജ്ഞമുടല്‍ വീണുടയുകില്ലേ..
ഉണ്മ അതിനുള്ളില്‍ എരിയുന്ന കട ദീപം..
(മൃണ്‍മയ..)
കാണാന്‍ ഉഴറുന്നു നാടായ നാടും..
കാടായ കാടും തേടി അലയുന്നു..
ഏത് പൊരുള്‍ തേടിയത് കാനജലമായിതോ..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


4. പാടിയതു: ചിത്ര

പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)
മന്ദാരം പൂക്കും മറുതീരത്താണോ
പുന്നാകം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെ എന്‍ പൂത്തോണി
പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)

തോണിക്കാര്‍ പാടും ഈണങ്ങള്‍ മാഞ്ഞു
കാതോര്‍ത്തു തീരത്താരോ തേങ്ങുന്നു (തോണിക്കാര്‍...)
മാണിക്യ നാഗം വാഴും കടവില്‍
മാരിവില്ലോടം നീന്തും പുഴയില്‍
ആരാരോ കണ്ടെന്നോതി നാടോടി കിളിയോ (പുഴയോരത്തില്‍...)

[ആ..ആ..ആ..ആ..ആ ...]

മാരിക്കാര്‍ വന്നു മാറത്തു ചായും
തൂമിന്നല്‍ പെണ്‍കൊടിയാളെ കൊണ്ടേ പോയ്‌ (മാരിക്കാര്‍...)
താഴുന്ന സന്ധ്യേ നിന്നെ തഴുകി
താലോലം ആട്ടി പാടും പുഴയില്‍
ആരാരെന്‍ തോണി മുക്കി പൂക്കള്‍ ഒഴുക്കുന്നു (പുഴയോരത്തില്‍...)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


5. പാടിയതു: യേശുദാസ്
“ഒഴുകുന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ടന്നു ഞാൻ...“


ഇവിടെ

ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ [ 1994 ] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
ചിത്രം: ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ [ 1994 ] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
താരനിര: രഘുവരൻ, ശ്രീ വിദ്യ, മാളവിക, വിനീത്, സുധീഷ്, തിലകൻ, ശാന്താ ദേവി,
സിദ്ദിക്ക്..

രചന: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: മോഹൻ സിത്താര


1. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഇനിയൊരു ഗാനം നിനക്കായ്
നിനക്കായ് മാത്രം പാടാം ഞാന്‍
ബന്ധുരേ നിന്നെ
വെറുതെ സ്നേഹിക്കുമൊരു മോഹം
സ്വരവീണയായ് അരികെ (ഇനിയൊരു ഗാനം...)

കം സെപ്റ്റംബര്‍ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുവാന്‍
വീണ്ടും പാടാന്‍ പോരു നീ
വെണ്‍പിറാക്കള്‍ മൂളും സന്ധ്യകള്‍
കുഞ്ഞു ലില്ലിപ്പൂക്കളും ഇഷ്ടമാര്‍ന്നോതുന്നു
നൂപുരങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തി നീ
ആടുന്ന കാണാന്‍ മോഹം (ഇനി)

ഏതു പൂവില്‍ ഏറെ സൌരഭം
ഓര്‍മ്മകള്‍ തന്‍ പൂക്കളില്‍‍
ഏതൊരോര്‍മ്മ വാടാപ്പൂക്കളായ്
കാതരേ നിന്നോര്‍മ്മകള്‍
മായുമീ യാമിനി പാഴ് കിനാവാം
മായുകില്‍ ഓര്‍മ്മതന്‍ പൂക്കള്‍ മാത്രം (ഇനി)

AUDIO2. രചന & പാടിയതു: വി. മധുസൂദനൻ നായർ.

ഇരുളിന്‍ മഹാനിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തി
നീ നിറമുള്ള ജീവിതപ്പീലി തന്നു (ഇരുളിന്‍..)
എന്റെ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു
നിന്നാത്മ ശിഖരത്തില്‍ ഒരു കൂടു തന്നു
ആത്മ ശിഖരത്തില്‍ ഒരു കൂടു തന്നു

ഒരു കുഞ്ഞുപൂവിലും തളിര്‍കാറ്റിലും
നിന്നെ നീയായ്‌ മണക്കുന്നതെങ്ങു വേറെ (ഒരു കുഞ്ഞു..)
ജീവനൊഴുകുമ്പൊളൊരു തുള്ളി ഒഴിയാതെ നീ തന്നെ
നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങു വേറെ
കനവിന്റെ ഇതളായ്‌ നിന്നെപ്പടര്‍ത്തി നീ വിരിയിച്ചൊരാകാശമെങ്ങു വേറെ

ഒരു കൊച്ചു രാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും
നേര്‍ത്തൊരരുവി തന്‍ താരാട്ടു തളരുമ്പോഴും (ഒരു കൊച്ചു..)
കനിവിലൊരു കല്ലു കനിമധുരമാകുമ്പോഴും കാലമിടറുമ്പോഴും
നിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഞാനെന്റെ ഹൃദയം കൊരുത്തിരിക്കുന്നു
നിന്നിലഭയം തിരഞ്ഞു പൊകുന്നു

അടരുവാന്‍ വയ്യ .. അടരുവാന്‍ വയ്യ
നിന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നെനിക്കേതു സ്വര്‍ഗ്ഗം വിളിച്ചാലും (അടരുവാന്‍..)
ഉരുകി നിന്നാത്മാവിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീണു പൊലിയുമ്പോഴാണെന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം (2)
നിന്നിലടിയുന്നതേ..നിത്യ സത്യംVIDEOAUDIO3. പാടിയതു: ഉഷാ ഉതുപ്പ്

ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ..സ്നേഹിക്കുന്നു(2)
അവള്‍ എനിക്കേകുന്നു സ്വപ്നങ്ങള്‍
അഴകുറ്റ സ്വപ്നങ്ങള്‍ എത്ര ബാക്കി ..ആ..
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

അവളെന്നെ പൂക്കളാല്‍ മൂടുന്നു(2)
പറുദീസയില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന
പനിനീര്‍പ്പൂക്കളാല്‍ മൂടുന്നു(പറുദീസ)
എന്നെ മൂടുന്നു എന്നെ മൂടുന്നു
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

അവള്‍ എനിക്കൊരു കൊച്ചു വീടു തന്നു(2)
തിരുവത്താഴങ്ങളില്‍ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാന്‍
ഒരു പാട്ടു പാടാനാരു വരും കൂടെ
ആരു വരും കൂടെ ആരു വരും
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

ഇവിടെ

അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍


ചിത്രം:: അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍
താരനിര: സത്യൻ.പ്രേം നസീർ, ബഹദൂർ, കുട്ടൻ പിള്ള,
കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ, കുമാരി, പ്രേമ, ആരന്മുള പൊന്നമ്മ....

രചന: വയലാർ രാമവർമ്മ
സംഗീതം: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി

1. പാടിയതു: എ എം രാജ & ജിക്കി കൃഷ്ണവേണി

ഒരു കാറ്റും കാറ്റല്ല ഒരു പാട്ടും പാട്ടല്ല
ഓടക്കുഴലുമായ് നീയില്ലേ
ഓമനപ്പാട്ടുമായ് നീയില്ലേ (ഒരു കാറ്റും..)

കളി വഞ്ചി തുള്ളി കവിളത്തു നുള്ളി
കരളിന്റെ കിളിവാതിൽ നീ വന്നു തള്ളി (ഒരു കാറ്റും..)

ഉള്ളിലുറങ്ങും പുള്ളിക്കുയിലേ
കിള്ളിയുണർത്തിയതാരാണ് നിന്നേ (ഒരു കാറ്റും..)

കരിമണ്ണിൽ പൂത്തു
കനലൊളികൾ കോർത്തു
കരിയില്ലീ അനുരാഗമുല്ലമാല
തിരി നീട്ടി നീയെന്റെ ഇരുൾ മൂടും
മണിവീണ മീട്ടി നീ മണവാട്ടി (ഒരു കാറ്റും...)

ഇവിടെ

2.പാടിയതു: കോറസ്


ആലോലത്തിരയാടി മേലാകാശക്കുട ചൂടി (2)
മേലാകാശക്കുട ചൂടി
കാലത്തങ്ങടെ കടലമ്മയ്ക്കൊരു നീലച്ചേലയുടുപ്പിച്ചേ
ജിഞ്ചോല (3) ജോലാ
ജിഞ്ചോല (2)

കടലിന്‍കരയില്‍ വളരും തെങ്ങുകള്‍
ആ... പൊന്നുക്കുടം ചൂടി - കുന്നിന്‍തെന്നലാടി
ഓ... പലനാടിന്‍മോടികള്‍ പാടി
കടലിന്‍...
താണടിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നേ (2)

ഏ.. ജിഞ്ചോല - ജിഞ്ചോല...
വഞ്ചിവലകളും ചാളത്തടികളും
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം - എടുക്കുവിന്‍
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം

പട്ടിണി ചൂടിനെ തെല്ലൊതുക്കീടുവാന്‍
നമ്മുടെ ജീവനെ പോടുന്നേന്‍
(പട്ടിണി)

കടലിന്‍ കരയില്‍ ഒളിയും മീനുകള്‍
ദാ... ഒന്നായിത്തുള്ളിച്ചാടി
മിന്നും പൊന്നലകളിലാടി
ഓടിയെത്താന്‍ ഓടങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നേ (2)

വാളയും ചാളയും ആവോലെ അയിലയും
കൊഞ്ചും കുറുമ്പോടും മാണകൊക്കൈലയും
മങ്കട വങ്കട ചൂരതേടു്
ഓളപ്പടവിലേയ്ക്കു് ഓടി എത്താന്‍
ഓടത്തേ മാടി വിളിക്കുന്നേ
(ഓ... ജിഞ്ചോല...)

നല്ല കാലം (5)


3. പാടിയതു: കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ

അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം - ആഹാ
മനുജര്‍ക്കു വലുതാണു് വയറാണു ദൈവം
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വാനോളം പുരകള്‍കെട്ടി വാണിടുന്ന വലിയവരെ
നാടാകെ വയലുനീട്ടി കൃഷിചെയ്യും ഉടയവരേ
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

അച്ഛാ ഒരു കാശു പിച്ചതരണമേ
കൊച്ചിനു കരിക്കാടിക്കായി എന്നും വിളിപ്പോര്‍ക്കു
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പീരങ്കിതോക്കും താങ്ങി മുന്നില്‍
പോരാടി ചോര ചോര്‍ത്താല്‍
(പീരങ്കി)
മാളോരും പോവതെന്തേ
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വയറെരിയുമ്പോള്‍ പ്രേമമെന്തേ
വയറെരിയുമ്പോള്‍ നാണമെന്തേ
(വയറെരി)
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പുത്തന്‍യുഗമൊന്നു നമ്മെ എത്തിനോക്കി
ഭൂമി അധ്വാനിപ്പോര്‍ക്കെന്നു തന്നെ വ്യക്തമാക്കി
സത്യമേ സകല മത തത്വമെല്ലാം
അതിലൊത്തൊതുങ്ങി നില്പതുണ്ടു് മാളോരേ
മാളോരേ പൊന്നുമാളോരേ അതേ
(അറിയാമോ)
4. പാടിയതു: ശാരദ

ആരോമല്‍ക്കുഞ്ഞേ ആരീരാരോ
കറയറ്റപൊന്നേ കരയാതെ കണ്ണേ
(ആരോമല്‍) (2)

കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി എന്‍ചാരെ വന്നു
പഞ്ചാരയുമ്മ എന്നേകുമോ
(കൊഞ്ചി)
ചാഞ്ചാടി അച്ഛന്റെ നെഞ്ചില്‍കരേറി (2)
പിഞ്ചുകൈതാളം പിടിക്കുന്നതെന്നോ
(ആരോമല്‍)

ഉരുകുന്നൊരമ്മതന്‍ വേദന
തീര്‍ക്കാനവതാരം ചെയ്തൊരു തങ്കമേ
(ഉരുകുന്നൊരമ്മ)
ഇരുളില്‍ നിന്നെന്നെ അരുണോദയത്തില്‍ (2)
കരവല്ലി ഏകി കരയേറ്റുമോ - നീ
(ആരോമല്‍)
ആരീരാരാ ആരാരാ
5. പാടിയതു: കമുകറ & ശ്യാമള

(പു) എന്‍ മാനസമേ നിലാവേ ഓടിവാ
(സ്ത്രീ) എന്‍ മദനാ കമനാ രമണാ വാ
വെണ്‍മതിപോലെ എന്‍മതിപോലെ
വന്നുജിച്ചാലെ
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(പു) മധുവുണ്ടു വണ്ടുകള്‍ മലരിലായു്
മരുവുന്നു മേ സഖി
അതുമല്ല ചെണ്ടുകള്‍ സന്ദേശം
പകരുന്നു കാണ്‍ക നീ
(സ്ത്രീ) അതുപോല്‍ നമ്മളെന്നും
പൊന്‍മലരായു് നല്‍മലരായു്
നല്‍ഗുണമായു്
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(സ്ത്രീ) തവഗാനമാലയില്‍ മലര്‍വാനി
തലചാച്ചു മല്‍സഖേ
(പു) ശരിയാണു നിന്റെ രാഗമെന്നില്‍
ഇണയാകാന്‍ സഖി

(എന്‍ മാനസമേ)

6. പാടിയതു:

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കയറുപിരിക്കണ് കതിരിഴനൂല്‍ക്കണ്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
ആ................

തട്ടമുണ്ടോ പെണ്ണിന് തരിവളയുണ്ടോ പെണ്ണിന്
ആ..........
തട്ടമില്ല തരിവളയില്ല താലികെട്ടാനാളില്ല

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്‍
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

കിഴക്കുനിക്കണ പെണ്ണല്ലേ നിന്ന്
കിനാവുകാണണ പെണ്ണല്ലേ
താലികെട്ടാനാളൊണ്ട് നിന്നെ
തട്ടമിടീക്കാനാളൊണ്ട്
ഇത്തറനാളും നീയെന്തേ
നൃത്തം വെയ്ക്കാനെത്താഞ്ഞൂ?
മുത്തുക്കുടമണി പോരാഞ്ഞോ?
മുല്ലപ്പന്തലു പോരാഞ്ഞോ?

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

പണ്ട്പണ്ടൊരു പെരുമാള്- വന്ന്
പങ്കുവെച്ചൊരു മലനാട്
വിണ്ടുകീറിയ കരളിന്നിഴകള്
വീണ്ടുമിണക്കിയ മലനാട്
ആ മലനാടിന്‍ മലര്‍മുറ്റത്തൊരു
പൂവിളികേട്ടോ പെണ്ണാളേ

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്

ഇവിടെ

7. പാടിയതു: എൽ.പി. ആർ. വർമ്മ

മാവേലിനാട്ടിലെ മന്ദാരക്കാട്ടിലെ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ
(മാവേലി)

ഹ ഹൗ ട്രൂ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ

മണിനെല്ലിന്‍ കതിരാടി ജനകീയക്കുയില്‍പാടി
പണമുള്ളോര്‍ക്കണി ചേര്‍ന്നു കൂടവേ
(മണിനെല്ലിന്‍)
പണിചെയ്യും പാവങ്ങള്‍ക്കരിയില്ല
തുണിയില്ല വീടില്ല വീഴുന്നു റോഡിലേ
(പണിചെയ്യും)
(മാവേലി)

ഇടവിട്ടുപിരിയാതെ മടിയേതും കലരാതെ
ഒരുമിപ്പിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരേ
(ഇടവിട്ടു)
നിങ്ങളുണരുവിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരെ
അടിമത്വക്കടവെട്ടി ആശ്വസച്ചോറൂട്ടി
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ
(അടിമത്വ)
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ

ഇവിടെ

8. പാടിയതു: പത്മിനി

ഒരു മുല്ലപ്പന്തലില്‍ വന്നാല്‍
ഓമനപ്പൂമാല തന്നാല്‍ ഒരു കൂട്ടം
ഒരു കൂട്ടം പകരം തരുമോ കൂട്ടുകാരാ
(ഒരു മുല്ല)

മാണിക്യവീണ മുറുക്കി ഞാന്‍
മന്ദാരമാല കൊരുത്തു ഞാന്‍
ഈ നൃത്തവേദിയില്‍ - എന്നോ
മറഞ്ഞ കിനാവില്‍ മണിത്തേരില്‍
വന്നൂ വസന്തം മൃദംഗം മുഴക്കാന്‍
(ഒരു മുല്ല)

കാടായ കാടുകള്‍ തേടി - നിന്നെ
കൂടായ കൂടുകള്‍ തേടി
കൂട്ടിന്നിളങ്കിളി കുഞ്ഞോലപ്പെണ്‍കിളി
കൂട്ടിന്നകത്തിന്നു പാടി
(കൂടായ)

വെള്ളിച്ചിലമ്പുകള്‍ ചാര്‍ത്തി പിന്നെ
വള്ളിക്കുടില്‍ മെത്ത നീര്‍ത്തി - ഇന്നു
മുന്തിരിച്ചാറുമായു് മുന്നിലേയ്ക്കെത്തി നീ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ - നിന്റെ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ

മണിമുകിലണയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
മായരുതേ നീ മായരുതേ
ഇന്നലെ ഇരവില്‍ വെണ്‍തിങ്കള്‍ക്കല
നിന്നു മയങ്ങിയ ഗോപുരനടയില്‍
വന്നൂ പീലിത്തിരുമുടി ചൂടി നീ
വിണ്ണില്‍ നീയൊരു വനനര്‍ത്തകനായു്
മണിമുകിലണിയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
9. പാടിയതു: എൽ.പി.ആർ. വർമ്മ & ലളിതാ തമ്പി

പു) പാലൊളി പൂനിലാ പുഞ്ചിരികൊണ്ടെന്റെ
മാലാകെ മാറിടുന്നു മനം പ്രേമാര്‍ദ്രമായിടുന്നു
(പോലൊളി)
ജീവിതപ്പോരിലെന്‍ തേരാളിയായിടും
ആനന്ദദായിനിയേ പ്രാണാധിനായികയേ

(സ്ത്രീ) എന്നും ഞാനെന്‍ മനക്കണ്ണാടിയില്‍ക്കാണും
എന്‍ ജീവനാഥനെന്നോ ഇനി വന്നുചേരുന്നതെന്നേ
വേദനകൊണ്ടാത്മശോധന ചെയ്തതോ
പാപമേ സാഹസമാ - എന്റെ ജീവിതമീവിധമോ

(പു) കര്‍ഷകമുദ്രതന്‍ തൂവേര്‍പ്പണിമുത്തു
കൈത്തലത്താല്‍ തുടയ്ക്കാന്‍
എന്റെ ചിത്തതാരില്‍ ലയിക്കാന്‍
ഉത്തമേ എന്നിനിയൊക്കുമോ
ഇല്ലെങ്കില്‍ ചത്തുപോം നിന്റെ നാഥന്‍
നിങ്കലെത്തുമോ ഈ വിലാപം

(സ്ത്രീ) നീറുന്ന ചിന്തയാലന്തരംഗം
അഴലേറുന്ന തീച്ചൂളയായി
അതു മാറുന്ന കാലമേതോ

(പു) വാടൊല്ലാ നിന്‍മനം
തേടൊല്ലാ താപത്തെ
കൂടും നാം കൂട്ടുകാരായു്
പ്രേമം പാടുന്ന പാട്ടുകാരായു്
ദാമ്പത്യജീവിത പൂന്തോപ്പിലെന്നെന്നും
ആദര്‍ശസമ്പന്നരായു് വാഴും (2)