Sunday, May 22, 2011

അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍


ചിത്രം:: അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍
താരനിര: സത്യൻ.പ്രേം നസീർ, ബഹദൂർ, കുട്ടൻ പിള്ള,
കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ, കുമാരി, പ്രേമ, ആരന്മുള പൊന്നമ്മ....

രചന: വയലാർ രാമവർമ്മ
സംഗീതം: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി

1. പാടിയതു: എ എം രാജ & ജിക്കി കൃഷ്ണവേണി

ഒരു കാറ്റും കാറ്റല്ല ഒരു പാട്ടും പാട്ടല്ല
ഓടക്കുഴലുമായ് നീയില്ലേ
ഓമനപ്പാട്ടുമായ് നീയില്ലേ (ഒരു കാറ്റും..)

കളി വഞ്ചി തുള്ളി കവിളത്തു നുള്ളി
കരളിന്റെ കിളിവാതിൽ നീ വന്നു തള്ളി (ഒരു കാറ്റും..)

ഉള്ളിലുറങ്ങും പുള്ളിക്കുയിലേ
കിള്ളിയുണർത്തിയതാരാണ് നിന്നേ (ഒരു കാറ്റും..)

കരിമണ്ണിൽ പൂത്തു
കനലൊളികൾ കോർത്തു
കരിയില്ലീ അനുരാഗമുല്ലമാല
തിരി നീട്ടി നീയെന്റെ ഇരുൾ മൂടും
മണിവീണ മീട്ടി നീ മണവാട്ടി (ഒരു കാറ്റും...)

ഇവിടെ

2.പാടിയതു: കോറസ്


ആലോലത്തിരയാടി മേലാകാശക്കുട ചൂടി (2)
മേലാകാശക്കുട ചൂടി
കാലത്തങ്ങടെ കടലമ്മയ്ക്കൊരു നീലച്ചേലയുടുപ്പിച്ചേ
ജിഞ്ചോല (3) ജോലാ
ജിഞ്ചോല (2)

കടലിന്‍കരയില്‍ വളരും തെങ്ങുകള്‍
ആ... പൊന്നുക്കുടം ചൂടി - കുന്നിന്‍തെന്നലാടി
ഓ... പലനാടിന്‍മോടികള്‍ പാടി
കടലിന്‍...
താണടിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നേ (2)

ഏ.. ജിഞ്ചോല - ജിഞ്ചോല...
വഞ്ചിവലകളും ചാളത്തടികളും
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം - എടുക്കുവിന്‍
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം

പട്ടിണി ചൂടിനെ തെല്ലൊതുക്കീടുവാന്‍
നമ്മുടെ ജീവനെ പോടുന്നേന്‍
(പട്ടിണി)

കടലിന്‍ കരയില്‍ ഒളിയും മീനുകള്‍
ദാ... ഒന്നായിത്തുള്ളിച്ചാടി
മിന്നും പൊന്നലകളിലാടി
ഓടിയെത്താന്‍ ഓടങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നേ (2)

വാളയും ചാളയും ആവോലെ അയിലയും
കൊഞ്ചും കുറുമ്പോടും മാണകൊക്കൈലയും
മങ്കട വങ്കട ചൂരതേടു്
ഓളപ്പടവിലേയ്ക്കു് ഓടി എത്താന്‍
ഓടത്തേ മാടി വിളിക്കുന്നേ
(ഓ... ജിഞ്ചോല...)

നല്ല കാലം (5)


3. പാടിയതു: കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ

അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം - ആഹാ
മനുജര്‍ക്കു വലുതാണു് വയറാണു ദൈവം
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വാനോളം പുരകള്‍കെട്ടി വാണിടുന്ന വലിയവരെ
നാടാകെ വയലുനീട്ടി കൃഷിചെയ്യും ഉടയവരേ
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

അച്ഛാ ഒരു കാശു പിച്ചതരണമേ
കൊച്ചിനു കരിക്കാടിക്കായി എന്നും വിളിപ്പോര്‍ക്കു
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പീരങ്കിതോക്കും താങ്ങി മുന്നില്‍
പോരാടി ചോര ചോര്‍ത്താല്‍
(പീരങ്കി)
മാളോരും പോവതെന്തേ
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വയറെരിയുമ്പോള്‍ പ്രേമമെന്തേ
വയറെരിയുമ്പോള്‍ നാണമെന്തേ
(വയറെരി)
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പുത്തന്‍യുഗമൊന്നു നമ്മെ എത്തിനോക്കി
ഭൂമി അധ്വാനിപ്പോര്‍ക്കെന്നു തന്നെ വ്യക്തമാക്കി
സത്യമേ സകല മത തത്വമെല്ലാം
അതിലൊത്തൊതുങ്ങി നില്പതുണ്ടു് മാളോരേ
മാളോരേ പൊന്നുമാളോരേ അതേ
(അറിയാമോ)
4. പാടിയതു: ശാരദ

ആരോമല്‍ക്കുഞ്ഞേ ആരീരാരോ
കറയറ്റപൊന്നേ കരയാതെ കണ്ണേ
(ആരോമല്‍) (2)

കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി എന്‍ചാരെ വന്നു
പഞ്ചാരയുമ്മ എന്നേകുമോ
(കൊഞ്ചി)
ചാഞ്ചാടി അച്ഛന്റെ നെഞ്ചില്‍കരേറി (2)
പിഞ്ചുകൈതാളം പിടിക്കുന്നതെന്നോ
(ആരോമല്‍)

ഉരുകുന്നൊരമ്മതന്‍ വേദന
തീര്‍ക്കാനവതാരം ചെയ്തൊരു തങ്കമേ
(ഉരുകുന്നൊരമ്മ)
ഇരുളില്‍ നിന്നെന്നെ അരുണോദയത്തില്‍ (2)
കരവല്ലി ഏകി കരയേറ്റുമോ - നീ
(ആരോമല്‍)
ആരീരാരാ ആരാരാ
5. പാടിയതു: കമുകറ & ശ്യാമള

(പു) എന്‍ മാനസമേ നിലാവേ ഓടിവാ
(സ്ത്രീ) എന്‍ മദനാ കമനാ രമണാ വാ
വെണ്‍മതിപോലെ എന്‍മതിപോലെ
വന്നുജിച്ചാലെ
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(പു) മധുവുണ്ടു വണ്ടുകള്‍ മലരിലായു്
മരുവുന്നു മേ സഖി
അതുമല്ല ചെണ്ടുകള്‍ സന്ദേശം
പകരുന്നു കാണ്‍ക നീ
(സ്ത്രീ) അതുപോല്‍ നമ്മളെന്നും
പൊന്‍മലരായു് നല്‍മലരായു്
നല്‍ഗുണമായു്
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(സ്ത്രീ) തവഗാനമാലയില്‍ മലര്‍വാനി
തലചാച്ചു മല്‍സഖേ
(പു) ശരിയാണു നിന്റെ രാഗമെന്നില്‍
ഇണയാകാന്‍ സഖി

(എന്‍ മാനസമേ)

6. പാടിയതു:

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കയറുപിരിക്കണ് കതിരിഴനൂല്‍ക്കണ്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
ആ................

തട്ടമുണ്ടോ പെണ്ണിന് തരിവളയുണ്ടോ പെണ്ണിന്
ആ..........
തട്ടമില്ല തരിവളയില്ല താലികെട്ടാനാളില്ല

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്‍
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

കിഴക്കുനിക്കണ പെണ്ണല്ലേ നിന്ന്
കിനാവുകാണണ പെണ്ണല്ലേ
താലികെട്ടാനാളൊണ്ട് നിന്നെ
തട്ടമിടീക്കാനാളൊണ്ട്
ഇത്തറനാളും നീയെന്തേ
നൃത്തം വെയ്ക്കാനെത്താഞ്ഞൂ?
മുത്തുക്കുടമണി പോരാഞ്ഞോ?
മുല്ലപ്പന്തലു പോരാഞ്ഞോ?

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

പണ്ട്പണ്ടൊരു പെരുമാള്- വന്ന്
പങ്കുവെച്ചൊരു മലനാട്
വിണ്ടുകീറിയ കരളിന്നിഴകള്
വീണ്ടുമിണക്കിയ മലനാട്
ആ മലനാടിന്‍ മലര്‍മുറ്റത്തൊരു
പൂവിളികേട്ടോ പെണ്ണാളേ

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്

ഇവിടെ

7. പാടിയതു: എൽ.പി. ആർ. വർമ്മ

മാവേലിനാട്ടിലെ മന്ദാരക്കാട്ടിലെ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ
(മാവേലി)

ഹ ഹൗ ട്രൂ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ

മണിനെല്ലിന്‍ കതിരാടി ജനകീയക്കുയില്‍പാടി
പണമുള്ളോര്‍ക്കണി ചേര്‍ന്നു കൂടവേ
(മണിനെല്ലിന്‍)
പണിചെയ്യും പാവങ്ങള്‍ക്കരിയില്ല
തുണിയില്ല വീടില്ല വീഴുന്നു റോഡിലേ
(പണിചെയ്യും)
(മാവേലി)

ഇടവിട്ടുപിരിയാതെ മടിയേതും കലരാതെ
ഒരുമിപ്പിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരേ
(ഇടവിട്ടു)
നിങ്ങളുണരുവിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരെ
അടിമത്വക്കടവെട്ടി ആശ്വസച്ചോറൂട്ടി
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ
(അടിമത്വ)
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ

ഇവിടെ

8. പാടിയതു: പത്മിനി

ഒരു മുല്ലപ്പന്തലില്‍ വന്നാല്‍
ഓമനപ്പൂമാല തന്നാല്‍ ഒരു കൂട്ടം
ഒരു കൂട്ടം പകരം തരുമോ കൂട്ടുകാരാ
(ഒരു മുല്ല)

മാണിക്യവീണ മുറുക്കി ഞാന്‍
മന്ദാരമാല കൊരുത്തു ഞാന്‍
ഈ നൃത്തവേദിയില്‍ - എന്നോ
മറഞ്ഞ കിനാവില്‍ മണിത്തേരില്‍
വന്നൂ വസന്തം മൃദംഗം മുഴക്കാന്‍
(ഒരു മുല്ല)

കാടായ കാടുകള്‍ തേടി - നിന്നെ
കൂടായ കൂടുകള്‍ തേടി
കൂട്ടിന്നിളങ്കിളി കുഞ്ഞോലപ്പെണ്‍കിളി
കൂട്ടിന്നകത്തിന്നു പാടി
(കൂടായ)

വെള്ളിച്ചിലമ്പുകള്‍ ചാര്‍ത്തി പിന്നെ
വള്ളിക്കുടില്‍ മെത്ത നീര്‍ത്തി - ഇന്നു
മുന്തിരിച്ചാറുമായു് മുന്നിലേയ്ക്കെത്തി നീ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ - നിന്റെ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ

മണിമുകിലണയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
മായരുതേ നീ മായരുതേ
ഇന്നലെ ഇരവില്‍ വെണ്‍തിങ്കള്‍ക്കല
നിന്നു മയങ്ങിയ ഗോപുരനടയില്‍
വന്നൂ പീലിത്തിരുമുടി ചൂടി നീ
വിണ്ണില്‍ നീയൊരു വനനര്‍ത്തകനായു്
മണിമുകിലണിയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
9. പാടിയതു: എൽ.പി.ആർ. വർമ്മ & ലളിതാ തമ്പി

പു) പാലൊളി പൂനിലാ പുഞ്ചിരികൊണ്ടെന്റെ
മാലാകെ മാറിടുന്നു മനം പ്രേമാര്‍ദ്രമായിടുന്നു
(പോലൊളി)
ജീവിതപ്പോരിലെന്‍ തേരാളിയായിടും
ആനന്ദദായിനിയേ പ്രാണാധിനായികയേ

(സ്ത്രീ) എന്നും ഞാനെന്‍ മനക്കണ്ണാടിയില്‍ക്കാണും
എന്‍ ജീവനാഥനെന്നോ ഇനി വന്നുചേരുന്നതെന്നേ
വേദനകൊണ്ടാത്മശോധന ചെയ്തതോ
പാപമേ സാഹസമാ - എന്റെ ജീവിതമീവിധമോ

(പു) കര്‍ഷകമുദ്രതന്‍ തൂവേര്‍പ്പണിമുത്തു
കൈത്തലത്താല്‍ തുടയ്ക്കാന്‍
എന്റെ ചിത്തതാരില്‍ ലയിക്കാന്‍
ഉത്തമേ എന്നിനിയൊക്കുമോ
ഇല്ലെങ്കില്‍ ചത്തുപോം നിന്റെ നാഥന്‍
നിങ്കലെത്തുമോ ഈ വിലാപം

(സ്ത്രീ) നീറുന്ന ചിന്തയാലന്തരംഗം
അഴലേറുന്ന തീച്ചൂളയായി
അതു മാറുന്ന കാലമേതോ

(പു) വാടൊല്ലാ നിന്‍മനം
തേടൊല്ലാ താപത്തെ
കൂടും നാം കൂട്ടുകാരായു്
പ്രേമം പാടുന്ന പാട്ടുകാരായു്
ദാമ്പത്യജീവിത പൂന്തോപ്പിലെന്നെന്നും
ആദര്‍ശസമ്പന്നരായു് വാഴും (2)

No comments: