Monday, September 5, 2011

കയ്യെത്തും ദൂരത്തു: [2002] ഫാസിൽ

ചിത്രം: കയ്യെത്തും ദൂരത്തു: [2002] ഫാസിൽ
താരനിര: മമ്മൂട്ടി. നിഖിത, രേവതി, സിദ്ദിക്ക്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, അശോകൻ, സൂര്യ,
കെ.പി.ഏ.സി. ലളിത, ഷർമ്മിള റ്റാഗോർ,സ്വയ,കൃഷ്ണ...
ർചന: എസ്. ർമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ


1. പാടിയതു: യേശുദാസ്

അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ... ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ ഇടംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ വലംകയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

കാണാക്കൊമ്പത്തേപ്പൂതേടി പോകാം
കാമന്‍ മോഹിക്കും പൂ തേടി പോകാം
അവളുടെ അഴകെല്ലാം മിഴിതോരേ കാണാം
മനസ്സുകള്‍ നിറയുമ്പോള്‍ മഴയായി പെയ്യാം
തെളിയുന്നു മുഖം അവള്‍ തഴുകുമ്പോള്‍ സുഖം
ഇണമാനിന്‍ കണ്ണാളേ എന്‍ കുടമുല്ലപ്പെണ്ണാലേ
നിന്‍ നടയില്‍ തൊഴുതാല്‍ ഇനിയും
ഒരു പരിഭവം അരുതേ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
തപ്പോതപ്പോ തപ്പാണി തപ്പുക്കുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്
മുത്തശ്ശി തന്നൊരു മുത്തുണ്ട് മുത്തിനു മുങ്ങാന്‍ തേനുണ്ട്
ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

പകലും രാവും കൊണ്ടമ്മാനമാടാം
പനിനീര്‍പ്പാടത്തെക്കാറ്റൂഞ്ഞാലാടാം
ചിരിയുടെയിതളെല്ലാം വഴിനീളേ തൂവാം
ചിറകിനു ചിറകായി ഒരുപാടു പോകാം
മിഴിയല്ലോ മിഴി കുയില്‍ മൊഴിയല്ലോ മൊഴി
നിരതിങ്കള്‍ താലത്തില്‍ എന്‍ ഹൃദയം ഞാന്‍ തന്നാലോ
നിന്‍ വിരലില്‍ പുരളും മധുരം ഇനി നിറനിറനിറയോ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
തപ്പോതപ്പോ തപ്പാണി തപ്പുക്കുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്
മുത്തശ്ശി തന്നൊരു മുത്തുണ്ട് മുത്തിനു മുങ്ങാന്‍ തേനുണ്ട്
തേന്‍ കുടിക്കാന്‍ വണ്ടുണ്ട് വണ്ടിനിരിക്കാന്‍ പൂവുണ്ട്
പൂ ചൂടാന്‍ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയ്ക്കെടുക്കാന്‍ കുഞ്ഞുമുണ്ട്
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ ഇടംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ വലംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഏ.......... ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

Not available

2. പാടിയതു: സുജാത

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ
നിനക്കായ്‌ ഞാന്‍ കൊളുത്തുമെന്‍ അനുരാഗ മണിദീപം
കിഴക്കു പോന്നുഷസ്സായ് വന്നുദിക്കുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ

കുതിരുമെന്‍ നെടുവീര്‍പ്പിന്‍ ചുമടുമായ് ഇളംതെന്നല്‍
ഉടയോനെ തിരഞ്ഞും കൊണ്ടലയുന്നില്ലേ
എവിടെയോ മുഴങ്ങുന്നു കുഴല്‍വിളി അതുകേള്‍ക്കെ
വിരഹമാം അലകടല്‍ ഇളകുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ
നിനക്കായ്‌ ഞാന്‍ കൊളുത്തുമെന്‍ അനുരാഗ മണിദീപം
കിഴക്കു പോന്നുഷസ്സായ് വന്നുദിക്കുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ.....

ഇവിടെവീഡിയോ


3. പാടിയതു: ചിത്ര & വിധു പ്രതാപ്

ഗോകുലത്തിൽ താമസിക്കും ഗോപബാലൻ ദേവൻ
ആമയങ്ങൾ പൂണ്ടിരിക്കും എൻ മനസ്സിൻ നാഥൻ
നാഥനെന്റെ കണ്ണുനീരു തോരുന്നതിനായി
സ്നേഹമോടെ പൂവൽക്കൈയ്യാൽ
താലോലിപ്പൂ തോഴി...

യമുനാതീരത്തെ മധുമാസരാവിൽ
പ്രണയം നേദിക്കാൻ വരുമോ നീ രാധേ
അഴകേ മാറിൽ ഞാൻ വനമാലയാക്കും
മുരളികയറിയാതെൻ ചുണ്ടോടു ചേർക്കും
തഴുകും ഞാൻ നിന്നെ ചേർന്നലിയും നീ പിന്നെ
നിറകൂന്തൽ കാണുമ്പോൾ ആ മഴമേഘം മായുന്നു
നിൻ മുടിയിൽ തിരുകും മലരെന്നുടെ ഹൃദയമിതറിയൂ
(ഗോകുലത്തിൽ)

മിഴിയും മുകിലും കൊണ്ടൊരു വീടു മേയാം
മഴയും വെയിലും കൊണ്ടമ്പാടി തീർക്കാം
യദുകുലമൊരു വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാം
ഇരു ചെവിയറിയാതെ ഇനിയെന്തു ചെയ്യാം
മിഴിയല്ലോ മിഴി, നിൻ മൊഴിയല്ലോ മൊഴി
മുഴുതിങ്കൾ വന്നാലും നിൻ മുഖമല്ലോ കണ്ണാടി
നിൻ കവിളിൽ തഴുകും മഴവില്ലിനു നിറമിതുമതിയോ

ആലിലയിൽ പള്ളികൊള്ളും നീലബാലകനേ
നീലബാലകനേ പശുലോകപാലകനേ
വേദമെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ മീനായിത്തീർന്നവനേ
വെണ്ണ കട്ടും മണ്ണു തിന്നും മായങ്ങൾ ചെയ്തവനേ
ഗോപികൾതന്നാട കട്ടു മാലണച്ചു നിന്നവനേ
ആലിലയിൽ പള്ളികൊള്ളും നീലബാലകനേ
(ഗോകുലത്തിൽ)ഇവിടെ


വീഡിയോ


4. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ, സുജാത, ഫ്രാങ്കൊ, ഫാഹദ്

പൂവേ ഒരു മഴമുത്തം നിൻ കവിളിൽ പതിഞ്ഞുവോ
തേനായ് ഒരു കിളിനാദം നിൻ കാതിൽ കുതിർന്നുവോ
അറിയാതെ വന്നു തഴുകുന്നു നനവാർന്ന പൊൻ കിനാവ്
അണയാതെ നിന്നിൽ എരിയുന്നു അനുരാഗമെന്ന നോവ്
ഉണരുകയായ് ഉയിരുയിരിൻ മുരളികയിൽ ഏതോ ഗാനം
(പൂവേ ....)

ഓരോരോ വാക്കിലും നീയാണെൻ സംഗീതം
ഓരോരോ നോക്കിലും നൂറല്ലോ വർണ്ണങ്ങൾ
ജീവന്റെ ജീവനായ് നീയെന്നെ പുൽകുമ്പോൾ
രാവെല്ലാം രാവാകും പൂവെല്ലാം പൂവാകും
ഹൃദയമന്ദാരമല്ലേ നീ (2)
മധുരമാം ഓർമ്മയല്ലേ
പ്രിയ രജനി പൊന്നമ്പിളിയുടെ താഴമ്പൂ നീ ചൂടുമോ
(പൂവേ ....)

കാലൊച്ച കേൾക്കാതെ കനകതാരമറിയാതെ
കൺപീലി തൂവലിൽ മഴനിലാവ് തഴുകാതെ
നിൻ മൊഴി താൻ മുത്തൊന്നും വഴി നീളെ പൊഴിയാതെ
നിൻ കാൽക്കൽ ഇളമഞ്ഞിൽ വല്ലരികൾ പിണയാതെ
ഇതൾ മഴത്തേരിൽ വരുമോ നീ (2)
മണിവള കൊഞ്ചലോടെ
ഒരു നിമിഷം തൂവൽതളികയിൽ
ഓർമ്മക്കായ് നീ നൽകുമോ
(പൂവേ..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ
5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & ചിത്ര

പ്രിയസഖി എവിടെ നീ
പ്രണയിനി അറിയുമോ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നും എന്നുള്ളില്‍‌
എവിടെ നീ
മിഴിനീരിലൂടൊരു തോണിയില്‍
ഒഴുകുന്ന നൊമ്പരമായി ഞാന്‍
അണയും തീരം അകലേ അകലേ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ

പകലിതാതന്‍ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ തിരികള്‍ താഴ്ത്തുന്നു
ഇടറുമീപ്പുഴക്കണ്ണീരിന്‍ തടവിലാകുന്നു
കടലിനും അറിയാം തോഴി കടലുപോല്‍ വിരഹം
ഇരവുകള്‍ക്കറിയാം നാളേ തെളിയുമീപ്രണയം
തനിമരത്തിനു പൂക്കാലം താനേ വരുമോ
എവിടെ നീ പ്രണയിനി അറിയുമെ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നുമെന്നുള്ളില്‍
പ്രണയിനി

ഒരു വിളിക്കായ് കാതോര്‍ക്കാം മിഴിയടക്കുമ്പോള്‍
മറുവിളിക്കായി ഞാന്‍ പോരാം ഉയിരു പൊള്ളിമ്പോള്‍
അതിരുകള്‍ക്കലേ പാറാം കിളികളേപ്പോലേ
പുലരുമോ സ്നേഹം നാളേ തെളിയുമോ മാനം
ഇനിയുമുള്ളൊരു ജന്മം നിന്‍ കൂട്ടായി വരുമോ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ
പ്രണയിനി അറിയുമോ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നും എന്നുള്ളില്‍‌
എവിടെ നീ
മിഴിനീരിലൂടൊരു തോണിയില്‍
ഒഴുകുന്ന നൊമ്പരമായി ഞാന്‍
അണയും തീരം അകലേ അകലേ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ

വീഡിയോ
6. പാടിയതു: സുജാത & വിജയ് യേശുദാസ്

വസന്തരാവിൻ കിളിവാതിൽ തുറന്നതാരാണ്

വിളക്കു വെയ്ക്കും താരകളോ വിരിഞ്ഞ പൂവുകളോ

ഒരു നേരറിഞ്ഞു പറയാൻ ഈ രാവു തന്നെ മതിയോ

മിഴി കൊണ്ടു നമ്മൾ തമ്മിൽ മൊഴിയുന്ന വാക്കു മതിയോ (വസന്ത...)

താരിളം കിളി നീയായാൽ ഞാൻ വർണ്ണമേഘമാകും

തങ്കമായ് നീ വന്നാലോ ഞാൻ താലിമാല പണിയും

ശ്രുതിയായ് സ്വരമായ്

നിൻ സ്നേഹമേ നിയിലെന്റെ വിരലുകൾ

ദേവരാഗം നേദിക്കും ....

പാതിരാമലർ വിരിയുമ്പോൾ എന്റെ മോഹമുണരും

കോവലൻ കിളി വെറുതേ നിൻ പേരെടുത്തു പറയും

അറിയാൻ നിറയാൻ

ഇനിയേഴു ജന്മവും എന്റെയുള്ളിലെ

ദേവദൂതികയല്ലേ നീ (വസന്ത..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ7. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ

“ ആദ്യമായ്....


ഇവിടെ

ഓ.എൻ.വി.ക്കു ഏറ്റവും പ്രിയമാർന്ന സ്വന്തം ഗാനങ്ങൾ [2]തന്റെ സ്വന്തം രചനയിൽ നിന്നും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത അവിസ്മരണീയമായ ഗാനങ്ങൾ ഓ.എൻ. വി. ...ഇതാ.. [രണ്ടാം ഭാഗം}
9.

ചിത്രം: നമുക്കു പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിത്തോപ്പുകള്‍ [ 1986 ] പത്മരാജന്‍
രചന: ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ജോണ്‍സണ്‍

പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്‌

പവിഴം പോല്‍ പവിഴാധരം പോല്‍
പനിനീര്‍ പൊന്മുകുളം പോല്‍
പുതു ശോഭയെഴും നിറമുന്തിരി നിന്‍
മുഖ സൗരഭമോ പകരുന്നൂ
പവിഴം പോല്‍ പവിഴാധരം പോല്‍
പനിനീര്‍ പൊന്മുകുളം പോല്‍

മാതളങ്ങള്‍ തളിര്‍ ചൂടിയില്ലേ
കതിര്‍ പാല്‍ മണികള്‍ കനമാര്‍ന്നതില്ലേ
മദ കൂജനമാര്‍ന്നിണപ്രാക്കളില്ലേ.... (മാതളങ്ങള്‍..)
പുലര്‍ വേളകളില്‍ വയലേലകളില്‍
കണി കണ്ടു വരാം കുളിര്‍ ചൂടി വരാം
പവിഴം പോല്‍ പവിഴാധരം പോല്‍
പനിനീര്‍ പൊന്മുകുളം പോല്‍

നിന്നനുരാഗമിതെന്‍ സിരയില്‍
സുഖഗന്ധമെഴും മദിരാസവമായ്
ഇളമാനിണ നിന്‍ കുളിര്‍മാറില്‍ സഖീ (നിന്നനുരാഗ .. )
തരളാര്‍ദ്രമിതാ തല ചായ്കുകയായ്‌
വരൂ സുന്ദരി എന്‍ മലര്‍ ശയ്യയിതില്‍

പവിഴം പോല്‍ പവിഴാധരം പോല്‍
പനിനീര്‍ പൊന്മുകുളം പോല്‍
പുതു ശോഭയെഴും നിറമുന്തിരി നിന്‍
മുഖ സൗരഭമോ പകരുന്നൂ (പവിഴം പോല്‍...)
പവിഴം പോല്‍ പവിഴാധരം പോല്‍....
പനിനീര്‍... പൊന്മുകുളം പോല്‍......

ഇവിടെ


വിഡിയോ


10.


ചിത്രം: സൂര്യഗായത്രി [1992] അനിൽ
രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ

പാടിയതു: യേശുദാസ്...’.

തംബുരു കുളിര്‍ ചൂടിയോ തളിരംഗുലി തൊടുമ്പോള്‍
താമരതന്‍ തണ്ടുപോല്‍ കോമളമാം പാണികള്‍
തഴുകുമെന്‍ കൈകളും തരളിതമായ് സഖീ...

ചന്ദന സുഗന്ധികള്‍ ജമന്തികള്‍ വിടര്‍ന്നുവോ
മന്ദിരാങ്കണത്തില്‍ നിന്റെ മഞ്ജുഗീതം കേള്‍ക്കവേ
കാട്ടുമുളം തണ്ടിലൂതും കാറ്റുപോലണഞ്ഞ നിന്‍
പാ‍ട്ടിലെഴുമാസ്വരങ്ങളേറ്റു പാടി നിന്നു ഞാന്‍
പൂത്തു നീളെ താഴ്വാരം പൂത്തു നീലാകാശം..

ലാലലാല ലാലല ലലാലലാ ലാലലാ....

പൂവു പെറ്റൊരുണ്ണിയാ തേന്മാവിലാടും വേളയില്‍
പൂവൊരോര്‍മ്മ മാത്രമായ് താരാട്ടും തെന്നല്‍ തേങ്ങിയോ
തൈക്കുളിരില്‍ പൂ വിരിഞ്ഞു പൊങ്കലും പൊന്നോണവും
കൈക്കുടന്ന നീട്ടി നിന്റെ ഗാനതീര്‍ത്ഥമൊന്നിനായ്
കണ്ണീര്‍പ്പാടം നീന്തുമ്പോള്‍ വന്നീല നീ കൂടെ...ഇവിടെ


വിഡിയോ


11.


ചിത്രം:ആരണ്യകം [1998] ഹരിഹരന്‍
രചന: ഓ. എന്‍. വി. കുറുപ്പ്
സംഗീതം രഘുനാഥ് സേത്ത്

പാടിയതു: കെ. ജെ. യേശുദാസ്

ആത്മാവില്‍ മുട്ടി വിളിച്ചത് പോലെ
സ്നേഹാതുരമായ് തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ
മണ്ണിന്റെ ഇളം ചൂടാര്‍ന്നൊരു മാറില്‍
ഈറനാമൊരു ഇന്ദു കിരണം
പൂവ് ചാര്‍ത്തിയ പോലെ
കണ്ണില്‍ പൂങ്കവിളില്‍ തൊട്ട്
കടന്നു പോകുവതാരോ
കുളിര്‍ പകര്‍ന്നു പോകുവതാരോ
തെന്നലോ തേന്‍ തുമ്പിയോ
പൊന്നരയാലില്‍ മറഞ്ഞിരുന്നു
നിന്നെ കണ്ടു കൊതിച്ചു പാടിയ
കിന്നര കുമാരനോ

കണ്ണില്‍ പൂങ്കവിളില്‍ തൊട്ട്
കടന്നു പോകുവതാരോ കുളിര്‍
പകര്‍ന്നു പോകുവതാരോ
താഴമ്പൂ കാറ്റു തലോടിയ പോലെ
നൂറാതിര തന്‍ രാക്കുളിരാടിയ പോലെ (2)
കുന്നത്തെ വിളക്ക് തെളിക്കും കയ്യാല്‍
കുഞ്ഞുപൂവിന്‍ അഞ്ജനത്തില്‍
ചാന്ത് തൊട്ടത്‌ പോലെ
ചാന്ത് തൊട്ടത്‌ പോലെ...
[ആത്മാവില്‍]

ഇവിടെ


വിഡിയോ
12.


ചിത്രം: മേഘമല്‍ഹര്‍‍ [ 2001] കമല്‍
രചന: ഓ.എന്‍. വി.
സംഗീതം: രമേഷ് നാരായണ്‍

പാടിയതു: യേശുദാസ്

ഒരു നറു പുഷ്പമായ് എന്‍ നേര്‍ക്കു നീളുന്ന
മിഴിമുന ആരുടേതാവാം [2]
ഒരു മഞ്ജു ഹര്ഷമായ് എന്നില്‍ തുളുമ്പുന്ന
നിനവുകള്‍ ആരേയോര്‍ത്താവാം
അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല
പറയുന്നു സന്ധ്യ തന്‍ മൌനം.... [ ഒരു നറു....

മഴയുടെ തന്ത്രികള്‍ മീട്ടി നിന്നാകാശം
മധുരമായ് ആര്‍ദ്രമായ് പാടി [2]
അറിയാത്ത കന്യ തന്‍ നേര്‍ക്കെഴും
ഗന്ധര്‍വ പ്രണയത്തിന്‍ സംഗീതം പോലെ..
പുഴ പാടി, തീരത്തെ മുള പാടി
പൂവള്ളി കുടിലിലെ കുയിലുകള്‍ പാടി.. [ ഒരു നറു പുഷ്പമായ്...

ഒരു നിവൃതിയിലീ ഭൂമി തന്‍ മാറില്‍
വീണുരുകും ത്രി സന്ധ്യയും മാഞ്ഞു [2]
നിറുകയില്‍ നാണങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തും ചിരാതുകള്‍
യമുനയില്‍ നീന്തുകയായി
പറയാതെ നീ പോയതറിയാതെ കേഴുന്നു
ശരപഞ്ജരത്തിലെ പക്ഷി...
[ ഒരു നറു പുഷ്പമായ് എന്‍ നേര്‍ക്കു നീളുന്ന
മിഴിമുന ആരുടേതാവാം.....ഇവിടെ

വിഡിയോ13.


ചിത്രം: ഇടനാഴിയില്‍ ഒരു കാലൊച്ച
രചന: ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി വി
പാടിയതു:യേശുദാസ്

വാതില്‍പ്പഴുതിലൂടെന്‍‌മുന്നില്‍ കുങ്കുമം
വാരിവിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോലെ
അതിലോലമെന്‍ ഇടനാഴിയില്‍ നിന്‍‌കള -
മധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു ♪
( വാതില്‍പ്പഴുതിലൂടെന്‍ )

♪ഹൃദയത്തിന്‍ തന്ത്രിയിലാരോ വിരല്‍തൊടും
മൃദുലമാം നിസ്വനം പോലെ
ഇലകളില്‍ ഇലകണമിറ്റിറ്റുവീഴും പോലെന്‍
ഉയിരില്‍ അമൃതം തളിച്ച പോലെ
തരളവിലോലം നിന്‍ കാലൊച്ചകേട്ടു ഞാന്‍
അറിയാതെ കോരിത്തരിച്ചു പോയി (2) ♪
( വാതില്‍പ്പഴുതിലൂടെന്‍ )

♪ഹിമബിന്ദു മുഖപടം ചാര്‍ത്തിയ പൂവിനെ
മധുകരന്‍ നുകരാതെയുഴറും പോലെ
അരിയനിന്‍ കാലൊച്ച ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിന്‍
പൊരുളറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നു
നിഴലുകള്‍ കളമെഴുതുന്നൊരെന്‍ മുന്നില്‍
മറ്റൊരു സന്ധ്യയായി നീ വന്നു (2)♪
( വാതില്‍പ്പഴുതിലൂടെന്‍

ഇവിടെ

വിഡിയോ


14.


ചിത്രം: പഴശ്ശിരാജാ [ 2009 ] ഹരിഹരൻ
രചന: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ഇളയരാജ
പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ് & എം ജി ശ്രീകുമാർ

ആദിയുഷഃസന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ
ആദിസർഗ്ഗതാളമാർന്നതിവിടെ

ആദിയുഷസന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആഹാ
ആദിസർഗ്ഗതാളമാർന്നതിവിടെ

ബോധനിലാപ്പാൽ കറന്നു
മാമുനിമാർ തപം ചെയ്തു
നാദഗംഗയൊഴുകി വന്നതിവിടെ (ആദിയുഷഃ...)


ആരിവിടെ കൂരിരുളിൻ നടകൾ തീർത്തൂ
ആരിവിടെ തേൻ കടന്നൽ കൂടു തകർത്തൂ (2)

ആരിവിടെ ചുരങ്ങൾ താണ്ടി ചൂളമടിച്ചൂ
ആനകേറാ മാമല തൻ മൗനമുടച്ചൂ
സ്വാതന്ത്ര്യമേ നീലാകാശം പോലെ
പാടുന്നതാരോ കാറ്റോ കാട്ടരുവികളോ (ആദിയുഷഃ...)
ഏതു കൈകള്‍ അരണിക്കോല്‍ കടഞ്ഞിരുന്നൂ
ചേതനയില്‍ അറിവിന്റെ അഗ്നിയുണര്‍ന്നൂ
സൂരതേജസ്സാര്‍ന്നവര്‍തന്‍ ജീവനാളം പോലേ
നൂറുമലര്‍വാകകളില്‍ ജ്വാലയുണര്‍ന്നൂ
"സ്വാതന്ത്ര്യമേ" നീലാകാശം പോലേ
പാടുന്നതാരോ കാറ്റോ കാട്ടരുവികളോ ..[ ആദിഉഷ...


ഇവിടെ

വിഡിയോ

15.

ചിത്രം: മിഴികൾ സാക്ഷി [2008] അശോക് ആർ. നാഥ്
രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: ദക്ഷിണാ മൂർത്തി

പാടിയതു: അപർണ്ണ രാജീവ്

മഞ്ജുതര ശ്രീലതികാഗൃഹത്തില്‍
എന്‍ കഞ്ജലോചനാ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പൂ
ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ...
വന്നണയാനെന്തേ വൈകുന്നു നീ
എന്തേ എന്നെ മറന്നുവോ കണ്ണാ
നിനക്കെന്നെ മറക്കുവാനാമോ

(മഞ്ജുതര)

മണമുള്ള തിരിയിട്ടു കുടമുല്ലമലരുകള്‍
വിളക്കുവെച്ചൂ, അന്തിവിളക്കുവെച്ചു
വരുമവന്‍ വരുമെന്നു മധുരമര്‍മ്മരങ്ങളായ്
അരുമയായ് ഒരു കാറ്റു തഴുകിയോതി
വരുവാനിനിയും വൈകരുതേ‍
ഈ കരുണതന്‍ മണിമുകിലേ

(മഞ്ജുതര)

ഒരുവരുമറിയാതെ അവന്‍ വന്നു പുണര്‍ന്നുവോ
കടമ്പുകളേ ആകെ തളിര്‍ത്തതെന്തേ
പരിഭവം നടിച്ചെങ്ങോ മറഞ്ഞു നീയിരുന്നാലും
ഒരു പുല്ലാങ്കുഴല്‍പ്പാ‍ട്ടായൊഴുകിവരും
അണയാനിനിയും വൈകരുതേ
നീ കനിവിന്റെ യമുനയല്ലേ

(മഞ്ജുതര)


ഇവിടെ

വിഡിയോ