Monday, September 5, 2011

കയ്യെത്തും ദൂരത്തു: [2002] ഫാസിൽ

ചിത്രം: കയ്യെത്തും ദൂരത്തു: [2002] ഫാസിൽ
താരനിര: മമ്മൂട്ടി. നിഖിത, രേവതി, സിദ്ദിക്ക്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, അശോകൻ, സൂര്യ,
കെ.പി.ഏ.സി. ലളിത, ഷർമ്മിള റ്റാഗോർ,സ്വയ,കൃഷ്ണ...
ർചന: എസ്. ർമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ


1. പാടിയതു: യേശുദാസ്

അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ... ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ ഇടംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ വലംകയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

കാണാക്കൊമ്പത്തേപ്പൂതേടി പോകാം
കാമന്‍ മോഹിക്കും പൂ തേടി പോകാം
അവളുടെ അഴകെല്ലാം മിഴിതോരേ കാണാം
മനസ്സുകള്‍ നിറയുമ്പോള്‍ മഴയായി പെയ്യാം
തെളിയുന്നു മുഖം അവള്‍ തഴുകുമ്പോള്‍ സുഖം
ഇണമാനിന്‍ കണ്ണാളേ എന്‍ കുടമുല്ലപ്പെണ്ണാലേ
നിന്‍ നടയില്‍ തൊഴുതാല്‍ ഇനിയും
ഒരു പരിഭവം അരുതേ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
തപ്പോതപ്പോ തപ്പാണി തപ്പുക്കുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്
മുത്തശ്ശി തന്നൊരു മുത്തുണ്ട് മുത്തിനു മുങ്ങാന്‍ തേനുണ്ട്
ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

പകലും രാവും കൊണ്ടമ്മാനമാടാം
പനിനീര്‍പ്പാടത്തെക്കാറ്റൂഞ്ഞാലാടാം
ചിരിയുടെയിതളെല്ലാം വഴിനീളേ തൂവാം
ചിറകിനു ചിറകായി ഒരുപാടു പോകാം
മിഴിയല്ലോ മിഴി കുയില്‍ മൊഴിയല്ലോ മൊഴി
നിരതിങ്കള്‍ താലത്തില്‍ എന്‍ ഹൃദയം ഞാന്‍ തന്നാലോ
നിന്‍ വിരലില്‍ പുരളും മധുരം ഇനി നിറനിറനിറയോ
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
തപ്പോതപ്പോ തപ്പാണി തപ്പുക്കുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്
മുത്തശ്ശി തന്നൊരു മുത്തുണ്ട് മുത്തിനു മുങ്ങാന്‍ തേനുണ്ട്
തേന്‍ കുടിക്കാന്‍ വണ്ടുണ്ട് വണ്ടിനിരിക്കാന്‍ പൂവുണ്ട്
പൂ ചൂടാന്‍ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയ്ക്കെടുക്കാന്‍ കുഞ്ഞുമുണ്ട്
അക്കയ്യിലീക്കൈയ്യിലേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ ഇടംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
എന്‍റെ വലംകയ്യിലോ ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി
ഏ.......... ഗുംഗുംമ്മ ഗുമ്മാച്ചി

Not available

2. പാടിയതു: സുജാത

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ
നിനക്കായ്‌ ഞാന്‍ കൊളുത്തുമെന്‍ അനുരാഗ മണിദീപം
കിഴക്കു പോന്നുഷസ്സായ് വന്നുദിക്കുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ

കുതിരുമെന്‍ നെടുവീര്‍പ്പിന്‍ ചുമടുമായ് ഇളംതെന്നല്‍
ഉടയോനെ തിരഞ്ഞും കൊണ്ടലയുന്നില്ലേ
എവിടെയോ മുഴങ്ങുന്നു കുഴല്‍വിളി അതുകേള്‍ക്കെ
വിരഹമാം അലകടല്‍ ഇളകുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ
നിനക്കായ്‌ ഞാന്‍ കൊളുത്തുമെന്‍ അനുരാഗ മണിദീപം
കിഴക്കു പോന്നുഷസ്സായ് വന്നുദിക്കുന്നില്ലേ

അരവിന്ദനയനാ നിന്‍ അനുവാദം കൊതിച്ചു ഞാന്‍
അലയുന്ന വഴികള്‍ നീ അറിയുന്നില്ലേ.....

ഇവിടെവീഡിയോ


3. പാടിയതു: ചിത്ര & വിധു പ്രതാപ്

ഗോകുലത്തിൽ താമസിക്കും ഗോപബാലൻ ദേവൻ
ആമയങ്ങൾ പൂണ്ടിരിക്കും എൻ മനസ്സിൻ നാഥൻ
നാഥനെന്റെ കണ്ണുനീരു തോരുന്നതിനായി
സ്നേഹമോടെ പൂവൽക്കൈയ്യാൽ
താലോലിപ്പൂ തോഴി...

യമുനാതീരത്തെ മധുമാസരാവിൽ
പ്രണയം നേദിക്കാൻ വരുമോ നീ രാധേ
അഴകേ മാറിൽ ഞാൻ വനമാലയാക്കും
മുരളികയറിയാതെൻ ചുണ്ടോടു ചേർക്കും
തഴുകും ഞാൻ നിന്നെ ചേർന്നലിയും നീ പിന്നെ
നിറകൂന്തൽ കാണുമ്പോൾ ആ മഴമേഘം മായുന്നു
നിൻ മുടിയിൽ തിരുകും മലരെന്നുടെ ഹൃദയമിതറിയൂ
(ഗോകുലത്തിൽ)

മിഴിയും മുകിലും കൊണ്ടൊരു വീടു മേയാം
മഴയും വെയിലും കൊണ്ടമ്പാടി തീർക്കാം
യദുകുലമൊരു വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാം
ഇരു ചെവിയറിയാതെ ഇനിയെന്തു ചെയ്യാം
മിഴിയല്ലോ മിഴി, നിൻ മൊഴിയല്ലോ മൊഴി
മുഴുതിങ്കൾ വന്നാലും നിൻ മുഖമല്ലോ കണ്ണാടി
നിൻ കവിളിൽ തഴുകും മഴവില്ലിനു നിറമിതുമതിയോ

ആലിലയിൽ പള്ളികൊള്ളും നീലബാലകനേ
നീലബാലകനേ പശുലോകപാലകനേ
വേദമെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ മീനായിത്തീർന്നവനേ
വെണ്ണ കട്ടും മണ്ണു തിന്നും മായങ്ങൾ ചെയ്തവനേ
ഗോപികൾതന്നാട കട്ടു മാലണച്ചു നിന്നവനേ
ആലിലയിൽ പള്ളികൊള്ളും നീലബാലകനേ
(ഗോകുലത്തിൽ)ഇവിടെ


വീഡിയോ


4. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ, സുജാത, ഫ്രാങ്കൊ, ഫാഹദ്

പൂവേ ഒരു മഴമുത്തം നിൻ കവിളിൽ പതിഞ്ഞുവോ
തേനായ് ഒരു കിളിനാദം നിൻ കാതിൽ കുതിർന്നുവോ
അറിയാതെ വന്നു തഴുകുന്നു നനവാർന്ന പൊൻ കിനാവ്
അണയാതെ നിന്നിൽ എരിയുന്നു അനുരാഗമെന്ന നോവ്
ഉണരുകയായ് ഉയിരുയിരിൻ മുരളികയിൽ ഏതോ ഗാനം
(പൂവേ ....)

ഓരോരോ വാക്കിലും നീയാണെൻ സംഗീതം
ഓരോരോ നോക്കിലും നൂറല്ലോ വർണ്ണങ്ങൾ
ജീവന്റെ ജീവനായ് നീയെന്നെ പുൽകുമ്പോൾ
രാവെല്ലാം രാവാകും പൂവെല്ലാം പൂവാകും
ഹൃദയമന്ദാരമല്ലേ നീ (2)
മധുരമാം ഓർമ്മയല്ലേ
പ്രിയ രജനി പൊന്നമ്പിളിയുടെ താഴമ്പൂ നീ ചൂടുമോ
(പൂവേ ....)

കാലൊച്ച കേൾക്കാതെ കനകതാരമറിയാതെ
കൺപീലി തൂവലിൽ മഴനിലാവ് തഴുകാതെ
നിൻ മൊഴി താൻ മുത്തൊന്നും വഴി നീളെ പൊഴിയാതെ
നിൻ കാൽക്കൽ ഇളമഞ്ഞിൽ വല്ലരികൾ പിണയാതെ
ഇതൾ മഴത്തേരിൽ വരുമോ നീ (2)
മണിവള കൊഞ്ചലോടെ
ഒരു നിമിഷം തൂവൽതളികയിൽ
ഓർമ്മക്കായ് നീ നൽകുമോ
(പൂവേ..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ
5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & ചിത്ര

പ്രിയസഖി എവിടെ നീ
പ്രണയിനി അറിയുമോ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നും എന്നുള്ളില്‍‌
എവിടെ നീ
മിഴിനീരിലൂടൊരു തോണിയില്‍
ഒഴുകുന്ന നൊമ്പരമായി ഞാന്‍
അണയും തീരം അകലേ അകലേ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ

പകലിതാതന്‍ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ തിരികള്‍ താഴ്ത്തുന്നു
ഇടറുമീപ്പുഴക്കണ്ണീരിന്‍ തടവിലാകുന്നു
കടലിനും അറിയാം തോഴി കടലുപോല്‍ വിരഹം
ഇരവുകള്‍ക്കറിയാം നാളേ തെളിയുമീപ്രണയം
തനിമരത്തിനു പൂക്കാലം താനേ വരുമോ
എവിടെ നീ പ്രണയിനി അറിയുമെ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നുമെന്നുള്ളില്‍
പ്രണയിനി

ഒരു വിളിക്കായ് കാതോര്‍ക്കാം മിഴിയടക്കുമ്പോള്‍
മറുവിളിക്കായി ഞാന്‍ പോരാം ഉയിരു പൊള്ളിമ്പോള്‍
അതിരുകള്‍ക്കലേ പാറാം കിളികളേപ്പോലേ
പുലരുമോ സ്നേഹം നാളേ തെളിയുമോ മാനം
ഇനിയുമുള്ളൊരു ജന്മം നിന്‍ കൂട്ടായി വരുമോ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ
പ്രണയിനി അറിയുമോ
ഒരു കാവല്‍മാടം കണ്ണുറങ്ങാതിന്നും എന്നുള്ളില്‍‌
എവിടെ നീ
മിഴിനീരിലൂടൊരു തോണിയില്‍
ഒഴുകുന്ന നൊമ്പരമായി ഞാന്‍
അണയും തീരം അകലേ അകലേ
പ്രിയസഖി എവിടെ നീ

വീഡിയോ
6. പാടിയതു: സുജാത & വിജയ് യേശുദാസ്

വസന്തരാവിൻ കിളിവാതിൽ തുറന്നതാരാണ്

വിളക്കു വെയ്ക്കും താരകളോ വിരിഞ്ഞ പൂവുകളോ

ഒരു നേരറിഞ്ഞു പറയാൻ ഈ രാവു തന്നെ മതിയോ

മിഴി കൊണ്ടു നമ്മൾ തമ്മിൽ മൊഴിയുന്ന വാക്കു മതിയോ (വസന്ത...)

താരിളം കിളി നീയായാൽ ഞാൻ വർണ്ണമേഘമാകും

തങ്കമായ് നീ വന്നാലോ ഞാൻ താലിമാല പണിയും

ശ്രുതിയായ് സ്വരമായ്

നിൻ സ്നേഹമേ നിയിലെന്റെ വിരലുകൾ

ദേവരാഗം നേദിക്കും ....

പാതിരാമലർ വിരിയുമ്പോൾ എന്റെ മോഹമുണരും

കോവലൻ കിളി വെറുതേ നിൻ പേരെടുത്തു പറയും

അറിയാൻ നിറയാൻ

ഇനിയേഴു ജന്മവും എന്റെയുള്ളിലെ

ദേവദൂതികയല്ലേ നീ (വസന്ത..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ7. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ

“ ആദ്യമായ്....


ഇവിടെ

No comments: