Thursday, June 2, 2016

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ....10 പാട്ടുകൾ


1.
ആ...ആ...ആ...
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ് ...
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്...
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ .... ശ്വാസമേ .....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  ... )

പിന്നോട്ടു നോക്കാതെ പോകുന്നു നീ....
മറയുന്നു ജീവന്റെ പിറയായ നീ....
അന്നെന്റെ ഉൾച്ചുണ്ടില്‍ തേൻ‌തുള്ളി നീ....
ഇനിയെന്റെ ഉൾ‌പ്പൂവില്‍ മിഴിനീരു നീ....
എന്തിനു വിതുമ്പലായ് ചേരുന്നു നീ...
പോകൂ വിഷാദരാവേ....
എന്‍ നിദ്രയെ, പുണരാതെ....  നീ....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ  ... )

ആ...ആ....ആ....
പണ്ടെന്റെ ഈണം നീ മൗനങ്ങളില്‍
പതറുന്ന രാഗം നീ, എരിവേനലിൽ‍..
അത്തറായ് നീ പെയ്യും നാൾ‌ ദൂരെയായ്...
നിലവിട്ട കാറ്റായ് ഞാന്‍, മരുഭൂമിയില്‍ ...
പൊന്‍കൊലുസ്സു കൊഞ്ചുമാ,  നിമിഷങ്ങളെൻ
ഉള്ളില്‍ കിലുങ്ങിടാതെ, ഇനി വരാതെ.....
നീ .. എങ്ങോ .. പോയ്‌....... .

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമായ്...
ഇരുള്‍ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതല്‍ പ്രാണനില്‍ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ .... ശ്വാസമേ .....

ചിത്രം:  അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ   [2012]

ഗാനരചന:  വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ
സംഗീതം:  ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയതു:  നിഖിൽ മാത്യു   &  അഭിരാമി അജയ്
                       ***************


  2.
നിലാമലരേ നിലാമലരേ
പ്രഭാകിരണം വരാറായി (2)
സുഗന്ധം മായല്ലേ മരന്ദം തീരല്ലേ
കെടാതെൻ നാളമേ നാളമേ… ആളൂ നീ
( നിലാമലരേ … )

മഴവിരലിൻ ശ്രുതി… ആ…..
മണലിലൊരു വരി… എഴുതുമോ ഈ നീ
ഒരുജലകണം പകരുമോ നീ
ഒരു നറുമൊഴി അതുമതിയിനി…
ഈറൻ കാറ്റിൽ പാറി
ജീവോന്മാദം ചൂടി പോരൂ പൂവിതളേ..
( നിലാമലരേ … )

നിമിഷശലഭമേ വരൂ വരൂ വരൂ .… (2)
നിമിഷശലഭമേ മധുനുകരുയിനി
ഉദയകിരണമേ … കനകമണിയൂ നീ
ജനലഴികളിൽ കുറുകുമോ കിളി
ഒഴുകുമോ നദീ മരുവിലുമിനി
ഏതോ തെന്നൽ തേരിൽ മാരിപ്പൂവും ചൂടി
പോരൂ കാർമുകിലേ…  (നിലാമലരേ… )

               


ചിത്രം :  ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്  [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  വിദ്യാസാഗർ
പാടിയതു:  ശ്രീനിവാസ്  & രഘുനാഥൻ (നിവാസ്)
                   ***************

  3.

മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
കനലുകൾ കോരി മരവിച്ച വിരലുകൾ
ഒടുവിൽ നിന്നെത്തലോടി ശമിക്കുവാൻ
ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസ
കണികയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ

ഇനി തുറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കൺകളിൽ
പ്രിയതേ നിൻമുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ
ഒരു സ്വരംപോലുമിനിയെടുക്കാത്തൊരീ
ചെവികൾ നിൻ സ്വരമുദ്രയാൽ മൂടുവാൻ
അറിവുമോർമയും കത്തും ശിരസ്സിൽ നിൻ
ഹരിത സ്വച്ഛസ്മരണകൾ പെയ്യുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ

അധരമാം ചുംബനത്തിന്റെ മുറിവു നിൻ
മധുരനാമജപത്തിനാൽ കൂടുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
അതുമതീ ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നി-
ന്നിവനു പുൽക്കൊടിയായുർത്തേൽക്കുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
ഉം....ഉം....


ചിത്രം:  സ്പിരിറ്റ്    [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഷഹബാസ് അമൻ
പാടിയതു::  ഉണ്ണിമേനോൻ
               
                         ************
  4.

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..ഒരു ചുംബനത്തിന്നായ് ദാഹം  ശമിക്കാതെ

എരിയുന്ന പൂവിതള്‍ത്തുമ്പുമായി...

പറയാത്ത പ്രിയതരമാമൊരു വാക്കിന്റെ

മധുരം  പടര്‍ന്നൊരു ചുണ്ടുമായി...വെറുതെ പരസ്പരം  നോക്കിയിരിക്കുന്നു,

നിറ മൗനചഷകത്തിനിരുപുറം  നാം ..

വെറുതെ പരസ്പരം  നോക്കിയിരിക്കുന്നു,

നിറ മൗനചഷകത്തിനിരുപുറം  നാം ..

 മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..

സമയകല്ലോലങ്ങള്‍ കുതറുമീ കരയില്‍ നാം,

മണലിന്റെ ആര്‍ദ്രമാം മാറിടത്തില്‍...

സമയകല്ലോലങ്ങള്‍ കുതറുമീ കരയില്‍ നാം,

മണലിന്റെ ആര്‍ദ്രമാം മാറിടത്തില്‍...

 ഒരു മൗനശില്പം മെനഞ്ഞുതീര്‍ത്തെന്തിനോ

പിരിയുന്നു സാന്ധ്യവിഷാദമായി...

ഒരു സാഗരത്തിന്‍ മിടിപ്പുമായി...

ഒരു സാഗരത്തിന്‍ മിടിപ്പുമായി...

 മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍..

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം  മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

ചിലതുണ്ട് മണ്ണിന്‍ മനസ്സില്‍..

പ്രണയത്തിനാല്‍ മാത്രമെരിയുന്ന, ജീവന്റെ

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍....

തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളില്‍......


ചിത്രം:  സ്പിരിറ്റ്    [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഷഹബാസ് അമൻ
പാടിയതു:   ഷഹബാസ് അമൻ

                        ************

  5.
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
ആ ആ ആ …….
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം

ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്

പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ
ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ
അറിയു ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
തന്നനന നാനനതന്നനനനാനന ശ്രീരാഗംചിത്രം:  തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്    [2012]

ഗാനരചന:  അനു എലിസബത്ത് ജോസ്
സംഗീതം:  ഷാൻ റഹ്മാൻ
പാടിയതു:  രമ്യ നമ്പീശൻ     &   സച്ചിൻ വാര്യർ

                      **************

6.


തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടുപോകാതെ എന്നും ചുറ്റീടാമോ നിന്നെ
പൊള്ളാതെ ആശയെ തീർത്ത് പോതും നീ ആടിറക്കൂത്ത്
കള്ളാ നീ പേച്ചയേ മാത് കാതൽ വഡുമാ

തൊട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടീ നില്ല് കണ്ണേ…


എള്ളോളം കാതലില്ലേ എൻ നേരെ നോക്കുകില്ലേ
കൈനോക്കി ഭാവി ചൊല്ലാം
വളകൈയ്യിലിടാം കാതിൽ പാട്ടുമൂളാം
ഉന്മേലേ കാതലുണ്ട് ചൊല്ലാതെ ആശയുണ്ട്
അൻപേ നീ കൊഞ്ചം പോത്
നെഞ്ചം മാർവിട് ഇപ്പോ ആളെവിട്
തോളിൽ നീ കേറിയാൽ മാരിവിൽ കാണാം
തോളിലെ മാലൈ താൻ സ്വർഗ്ഗമേ പോലാ
മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്നു ചായാമോ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിന്നു ചേരാമോ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടുനില്ല് കണ്ണേ…

കണ്ണാടി നെഞ്ചമന്ന്  മുന്നാടി വന്ത് നിന്ന്
കണ്ണാലെ തെഞ്ചെറിയേ പാവി
കൊഞ്ചെറിയെ കൊഞ്ചം നെഞ്ചറിയേ
ശൃംഗാരത്തേൻ നിറച്ച് ചുണ്ടോട് ചേർത്തുവെച്ച്
കൈയ്യോടെ തന്നിടാതെ കളി ചൊല്ലിയില്ലേ
കൊതി കൂട്ടിയില്ലേ

കാതലോർ താലയിൽ ആവൽകൾ താനേ
ആശകൾ പാതയിൽ തെന്നലായ് കൂടെ
സുമ്മാ സുമ്മാ  എന്നെ തോണ്ടാതെ
ഗുമ്മ ഗുമ്മ കേട്ട് തീണ്ടാതെ

തൊട്ടേ തൊട്ടേ തൊട്ടു നോക്കാമോ ഒന്നു തൊട്ടാവാടി നിന്നെ
ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് വൈകാതെ കൊഞ്ചം വിട്ടി നില്ല് കണ്ണേ…
ചിത്രം :  ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്  [2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  വിദ്യാസാഗർ
പാടിയതു:    നജിം അർഷാദ്   & അഭിരാമി അജയ്                        ******************
7.
പയ്യന്നൂര് കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ......ഞാന് അയിശയോടൊപ്പം നടന്നു.....
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ട് വരുന്ന ഒരുപ്രത്യേകതരം പാതിരാകാറ്റുണ്ട്
അതവളുടെ തട്ടത്തിലും മുടിയിലുമൊക്കെ തട്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഓരോതവണ വരുമ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ മൊഞ്ച് കൂടിക്കൂടിവന്നു
അന്ന് ...ആ വരാന്തയില് വെച്ച് ഞാന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു... മറ്റൊരുത്തനും ഇവളെ വിട്ടുകൊടുക്കൂലാന്നു

...... ഈ ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി... ഇവള് എന്റെയാന്നു.. "

ആ ആ ..
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം
ഇനിയെന്റെ മാത്രം എന്റെ മാത്രം
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
സായെബാ സായെബാ സായെബാ….
സായെബാ സായെബാ സായെബാ….

നുരയുമോരുടയാടയിൽ ….
നുരയുമോരുടയാടയിൽ മറയുവതു നിന്നേ അഴകു
കനവിലിന്നൊരു കനിവുമില്ലാതിനിയമുറിവു തന്നു നീ
നിറയൂ ജീവനിൽ നീ നീനിറയൂ
അണയൂ വിചനവീഥിയിൽ അണയൂ
അവളെൻ നെഞ്ചിൻ നിസ്വനം ഓ ഓ
അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം ഓ ഓ
കുളിരുന്നുണ്ടീ തീ നാളം
ആ ആ ആ ആ
അനുരാഗത്തിൽ വേളയിൽ വരമായി വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രം
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം
ഇനിയെന്റെ മാത്രം എന്റെ മാത്രം
അനുരാഗത്തിൽ……… വരമായി വന്നൊരു……
മനമേ നീ പാടു പ്രേമാർദ്രംചിത്രം:  തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്    [2012]

ഗാനരചന: വിനീത് ശ്രീനിവാ‍സൻ
സംഗീതം:  ഷാൻ റഹ്മാൻ
പാടിയതു:    വിനീത് ശ്രീനിവാ‍സൻ

                                 *******

  8.
വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍
കാതോര്‍ത്തു നീ നിന്നീലേ
പാതിയില്‍ പാടാത്തോരാ
തേനൂറിടും ഇശലായ് ഞാന്‍ (2)
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചേര്‍ന്നു (2)

കാണാനോരോ വഴി തേടി
കാണുംനേരം മിഴി മൂടി
ഓമലേ നിന്നീലയോ
നാണമായ് വഴുതീലയോ

പുന്നാരം ചൊരിയുമളവിലവളിളകിമറിയുമൊരു കടലായി
കിന്നാരം പറയുമഴകിലവളിടറിയിടരുമൊരു മഴയായി
കളിചിരിനിറവുകള്‍ കണിമലരിതളുകള്‍ വിടരുകിതരുമയിലായ്‌

ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ (2)

ഏതോ കതകിന്‍ വിരിനീക്കി
നീല കണ്മുനയെറിയുമ്പോള്‍
ദേഹമോ തളരുന്നുവോ
മോഹമോ വളരുന്നുവോ

നിന്നോളം ഉലകിലോരുവള്‍ നിന്‍ അഴകുതികയുവതിനില്ലല്ലോ
മറ്റാരും വരളുംമിഴിയിലിനി കുളിരുപകരുവതിനില്ലല്ലോ
ഓ... നറുമൊഴിയരുളുകള്‍ കരളിലെകുരിവികള്‍ കുറുകുകിതനുപമമായ്

ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ (2)ചിത്രം:  ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ     [ 2012]

ഗാനരചന:  റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം:  ഗോപി സുന്ദർ
പാടിയതു:  ഹരിചരൺ

                      ****************
   9.

അകലെയൊ നീ അകലെയൊ
അകലെയോ നീ അകലെയോ
വിടതരാതെന്തേ പോയി നീ
ഒരുവാക്കിനുമകലെ നീയെങ്കിലും
അരികിൽ ഞാനിന്നും

മറുവാക്കിനു കൊതിയുമായ്
നിൽക്കയാണു പിരിയാതെ
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…
എത്രയോ ജന്മമായ് നിൻ
മുഖമിതു തേടി ഞാൻ
എന്റെയായ് തീർന്നനാൾ
നാം തങ്ങളിലൊന്നായി

എന്നുമെൻ കൂടെയായ്
എൻ നിഴലതു പോലെ നീ
നീങ്ങവേ നേടി ഞാൻ
എൻ ജീവിത സായൂജ്യം
സഖീ നിൻ മൊഴി
ഒരു വരി പാടി പ്രണയിതഗാനം
ഇനി എന്തിനു
വേറൊരു മഴയുടെ സംഗീതം
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…
ഇല്ല ഞാൻ നിന്മുഖം
എൻ മനസ്സിതിലില്ലാതെ
ഇല്ല ഞാൻ, നിൻ സ്വരം
എൻ കാതുകൾ നിറയാതെ

എന്തിനോ പോയി നീ
അന്നൊരു മൊഴി മിണ്ടാതെ

ഇന്നുമെൻ നൊമ്പരം
നീ കാണുവതില്ലെന്നോ
കളിചൊല്ലിയ കിളിയുടെ
മൗനം കരളിനു നോവായ്
വിട ചൊല്ലിയ മനസ്സുകൾ
ഇടറുകയായ് മൂകം
അഴകേ വാ… അരികേ വാ…
മലരേ വാ… തിരികേ വാ…


http://www.youtube.com/watch?v=Zs0MJ_XsrCo

ചിത്രം:  ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ    [2012]

ഗാനരചന:  ചിറ്റൂർ ഗോപി
സംഗീതം:  ദീപക് ദേവ്
പാടിയതു:  വിജയ് യേശുദാസ്

                            **********
10.
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ

ഏയ് ജൂലി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടു റ്റെൽ യൂ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യൂ
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം

ഹെയ് നിൻ മാറിൽ ചാഞ്ഞു ഞാനുറങ്ങും
എന്നെന്നും ഞാനെന്നെ മറക്കും
പൂവിന്റെയുള്ളിൽ തേൻകുടങ്ങൾ
വണ്ടിന്നു നൽകും ചുംബനങ്ങൾ
ഏതോ വാനതിൽ തുവും കിനാവിലായിരം ദാഹം
പകരും മുന്തിരിച്ചാറിൽ മയങ്ങി വീഴുമീ രാഗം
നീ ജൂലീ…. നീയെൻ ഗാനം
ഓഹ് ജൂലീ ഐ ലവ് യൂ…

ഈ ഗിറ്റാറിൻ തന്തിയിലലിഞ്ഞു
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുഞാനുലഞ്ഞു
കാതോരമേതോ സ്പന്ദനങ്ങൾ
പൂക്കുന്നുവോയെൻ മർമ്മരങ്ങൾ
ഈറൻ പൂമുടിത്തുമ്പിൽ വികാരലില്ലികൾ പൂക്കും
കവിളിൽ താരിതൾ ചെണ്ടിൻ പരാഗരേണുവിൽ പാറും
ശലഭം ഞാൻ.. ഓഹ് മൈ ജൂലി
യുവാർ മൈ ലവ് ബീ മൈ ലവ്

ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ …..

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14669

http://www.youtube.com/watch?v=ztVjLeVqFsw
ചിത്രം:           ചട്ടക്കാരി (2012)

ഗാനരചന:     രാജീവ് ആലുങ്കൽ
സംഗീതം:       എം ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയതു: രാജേഷ് കൃഷ്ണ  &സംഗീത ശ്രീകാന്ത്Wednesday, June 1, 2016

പകൽ ( 2006 )
എന്തിത്ര വൈകി നീ സന്ധ്യേ.....

മനസ്സിന്റെ ചന്ദ്രോദയത്തിന്നു സാക്ഷിയാവാൻ

തൂവലുപേക്ഷിച്ചു പറന്നുപോമെന്റെയാ

തൂമണിപ്രാവിനെ താലോലിക്കാൻ .....


ഒരു മൺവിളക്കായ്‌ ഞാൻ

എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നൊരീ ഇരുളിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ (2)

വെറുതേ ഇരുന്നൊന്നു കരയുവാനറിയാതേ (2)

കടലുപോൽ നിന്നു ഞാൻ തിരയടിക്കേ

നിന്നെ തപസ്സിരിക്കേ എല്ലാം മറന്നിരിക്കേ  [എന്തിത്ര ..]


ഒരു വെണ്ണിലാവായ്‌ നീ

മറഞ്ഞുപോവുന്നൊരീ മനസ്സിന്റെ ജാലകത്തിൽ (2)

ഒരു വിരൽ മുട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകേൾക്കുവാൻ (2)

നിഴലുപോൽ മെല്ലേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കേ

നിന്നെ കൊതിച്ചിരിക്കേ ജന്മം തുടിച്ചിരിക്കേ  [എന്തിത്ര ..]

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1021

https://www.youtube.com/watch?v=0MfWVNvtbFsചിത്രം       ::     പകൽ  ( 2006 )    എം എ നിഷാദ്
രചന:             ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം:        എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
പാടിയതു:        ജി വേണുഗോപാൽ
Monday, February 15, 2016

എന്നും എപ്പോഴും1.  പാടിയതു:     പി ജയചന്ദ്രൻ, രാജലക്ഷ്മി


മലർവാക കൊമ്പത്ത് മണിമേഘ തുമ്പത്ത്
മഴവില്ലിൻ തുഞ്ചത്ത് ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
പുണരുമ്പോൾ പിടയാതെ ചിരകാലെ കുടയാതെ
ഇടനെഞ്ചിൻ മഞ്ചത്തിൽ ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
വെയിലാറി നീ വാ വാ പകൽ പോയി നീ വാ വാ
അനുരാഗ കിളിയെ കിളിയെ ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
മലർവാക കൊമ്പത്ത് മണിമേഘ തുമ്പത്ത്
മഴവില്ലിൻ തുഞ്ചത്ത് ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
തെളിമാന തോപ്പിൽ നിന്നൊരാ അനുരാഗ തികലോന്നിതാ
കരിനീല കണ്ണിനുള്ളിലെ ദീപമാലയായ്
തെളിമാന തോപ്പിൽ നിന്നൊരാ അനുരാഗ തികലോന്നിതാ
കരിനീല കണ്ണിനുള്ളിലെ ദീപമാലയായ്
കിനാവിലെ ജനാലയിൽ വരൂ വരൂ വിലോലയായ്
വിമൂകമെ െന്റ വീണയിൽ വരൂ വരൂ സുരാഗമയ്
അകതാരിൻ കിളിയെ കിളിയെ ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
മലർവാക കൊമ്പത്ത് മണിമേഘ തുമ്പത്ത്
മഴവില്ലിൻ തുഞ്ചത്ത് ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
കുടമേന്തും ഞാറ്റുവേല പോൽ കുളിര് തൂകും നിന് തലോടലിൽ
തിന പൂക്കും പാടമാകവേ കാത്തുനിൽക്കവെ
വിഭാതമീ ഹിമാമ്പുവിൽ വരൂ വരൂ പ്രസാദമായ്
ഒരായിരം ചിരാതുകൾ ഇതായിതാ സുഹാസമായ്
കരളാകും കിളിയെ കിളിയെ ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
മലർവാക കൊമ്പത്ത് മണിമേഘ തുമ്പത്ത്
മഴവില്ലിൻ തുഞ്ചത്ത് ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ
വെയിലാറി നീ വാ വാ പകൽ പോയി നീ വാ വാ
അനുരാഗ കിളിയെ കിളിയെ ചാഞ്ചാട് കിളിയെ കിളിയെ..

https://www.youtube.com/watch?v=N2wpiFET1OU


2.  പാടിയതു:    കെ എസ് ഹരിശങ്കർ

നിലാവും മായുന്നു രാവേറെയായ്
ഒരേകാന്തതാരം പോൽ നീയേകയായ് (2)
തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കി.. കുയിൽ യാത്രയായി
തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കി.. കുയിൽ യാത്രയായി
ചിരാതായ് പൊലിഞ്ഞല്ലോ നീ
നിലാവും മായുന്നു രാവേറെയായ്
ഒരേകാന്തതാരം പോൽ നീയേകയായ്

നിശാനദിയിൽ.. വിഷാദികളായ്
ഒഴുകിയകലേ ഈ വിനാഴികകൾ
നിശ്ശൂന്യതയിൽ ഒരോർമ്മയുമായ്
ഒടുവിലിവിടേ നീ ശിലാലിപിയായ്
ചിതാധൂളിയായ് നിൻ കിനാവിന്നു പാറി
ചിതാധൂളിയായ് നിൻ കിനാവിന്നു പാറി
നിലാവും മായുന്നു രാവേറെയായ്
ഒരേകാന്തതാരം പോൽ നീയേകയായ്

വിമൂകതയിൽ കരാംഗുലിയാൽ
കരളിലരുളൂ.. സ്വരാഞ്ജലികൾ
സദാ മിഴികൾ.. ഒരേ വഴിയിൽ
തിരിയുഴിയുമീ വിദൂരതയിൽ
ചിദാകാശമേ നീ തരൂ സൂര്യനാളം
ചിദാകാശമേ.. നീ തരൂ സൂര്യനാളം
നിലാവും മായുന്നു രാവേറെയായ്
ഒരേകാന്തതാരം പോൽ നീയേകയായ്https://www.youtube.com/watch?v=4VCBmFkEt3o

3.പാടിയതു:   വിജയ് യേശുദാസ്

പുലരിപ്പൂപ്പെണ്ണേ ഇളവെയിലും ചുറ്റി പതിവായിട്ടെങ്ങാണ്
മുടിമേലേകെട്ടി ഇരുകൈയ്യും വീശി കുതറിപ്പോക്കെങ്ങാണ്
പമ്മിപ്പമ്മി വന്നാലും.. തെന്നിപ്പോകും കാറ്റാണോ
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ തീയാളും..
ഒരു മഞ്ജുനിലാവാണോ ഹോയ്..
പുലരിപ്പൂപ്പെണ്ണേ ഇളവെയിലും ചുറ്റി പതിവായിട്ടെങ്ങാണ്
മുടിമേലേകെട്ടി ഇരുകൈയ്യും വീശി കുതറിപ്പോക്കെങ്ങാണ്
തനനന്ന നാനാനാ..  തനനന്ന നാനാനാ..  തനനന്ന നാനാനാ..

നിറകതിരാളും ഒരു സ്നേഹദീപമാണോ
മുറിവുകളോലും ഒരു പ്രേമഗാനമോ
അതിരറിയാതെ അലയുന്ന മേഘമാണോ
ഇതളിലുലാവും ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയോ
എത്താക്കൊമ്പിലെന്നും ചിരിവെട്ടം തൂകി നില്പൂ
തൊട്ടാൽ മുള്ളുകോറും ഒരു തൊട്ടാവാടിയല്ലോ
തൊട്ടുതൊട്ടില്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് മായുന്നൊരുച്ചക്കിനാവാണോ ഹോയ്
പുലരിപ്പൂപ്പെണ്ണേ ഇളവെയിലും ചുറ്റി പതിവായിട്ടെങ്ങാണ്
മുടിമേലേകെട്ടി ഇരുകൈയ്യും വീശി കുതറിപ്പോക്കെങ്ങാണ്
ആ ..ആഹാ ..ലാലാ ..ലാലാ..ലാലാ

സ്മരണകൾ മേയും ഒരു തീരഭൂമിയാണോ
മറവികൾ പായും ഒരു രാജവീഥിയോ
മിഴികളിലേതോ നനവാർന്ന മൗനമാണോ
കരളിതിലാളും കനലോ വിഷാദമോ
കണ്ടാലൊന്നു വീണ്ടും ചിരികാണാൻ തോന്നുമല്ലോ
മിണ്ടാനൊന്നുകൂടെ ആരും പിമ്പേ പോരുമല്ലോ
തണ്ടൊടിച്ചങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മുന്തിരിത്തൈയ്യാണോ

പുലരിപ്പൂപ്പെണ്ണേ ഇളവെയിലും ചുറ്റി പതിവായിട്ടെങ്ങാണ്
മുടിമേലേകെട്ടി ഇരുകൈയ്യും വീശി കുതറിപ്പോക്കെങ്ങാണ്
പമ്മിപ്പമ്മി വന്നാലും.. തെന്നിപ്പോകും കാറ്റാണോ
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ തീയാളും..
ഒരു മഞ്ജുനിലാവാണോ...

https://www.youtube.com/watch?v=HII6rIkBUuI

ചിത്രം:     എന്നും എപ്പോഴും (2015)  സത്യൻ അന്തിക്കാട്
രചന:     റാഫീക്ക് അഹ മ്മദ്
സംഗീതം:   വിദ്യാസാഗർ  

Thursday, January 28, 2016

ലോഹം.... ചാർലീ,,, എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ

1.

കനകമൈലാഞ്ചി നിറയെ തേച്ചെന്റെ
വിരലു ചോപ്പിച്ചു ഞാൻ
അരികിൽ നീ വന്നു കവരുമെന്നെന്റെ
കരളിലാശിച്ചു ഞാൻ
കിളിമരച്ചോട്ടി​ലിരുവർ നാം പണ്ടു
തളിരിളം പീലിയാൽ
അരുമയായ് തീർത്തൊരരിയ മൺവീട്
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ
തെളിനിലാവിന്റെ ചിറകിൽ വന്നെന്റെ
പിറകിൽ നിൽക്കുന്നതായ്
കുതറുവാനൊട്ടും ഇട തരാതെന്റെ
മിഴികൾ പൊത്തുന്നതായ്
കനവിലാശിച്ചു ഞാൻ

ഏകയായ് പാതയിൽ നീ വരും നേരമെന്തേ മങ്ങീ
പൂവെയിൽ ദൂരെയായ് താരണിക്കുന്നിൻ മേലേ മാഞ്ഞൂ
കൂട്ടുകൂടി ഓത്തുപള്ളീലാർത്തു പോയൊരോമൽക്കാലം പോയീ

കനകമൈലാഞ്ചി നിറയെ തേച്ചെന്റെ
വിരലു ചോപ്പിച്ചു ഞാൻ
അരികിൽ നീ വന്നു കവരുമെന്നെന്റെ
കരളിലാശിച്ചു ഞാൻ

ജീവനേ നിന്റെയാ ചേലെഴും വാക്കും നോക്കും
ഓർമ്മയിൽ നെഞ്ചിലെ പ്രാവുകൾ വീണ്ടുമെന്തേ തേടി
കാത്തുകാത്തു കാട്ടിലഞ്ഞിമാലതന്നിലോരോ പൂവും വാടീ

കിളിമരച്ചോട്ടി​ലിരുവർ നാം പണ്ടു
തളിരിളം പീലിയാൽ
അരുമയായ് തീർത്തൊരരിയ മൺവീട്
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ
കരുതി ഞാനെത്ര നാൾ

https://www.youtube.com/watch?v=8Gj3eiKQzaw

ചിത്രം:     ലോഹം   ( 2015 )  രഞ്ജിത്ത്

രചന:     രാജീവ് നായർ,  മനോജ് കുരൂർ
സംഗീതം:    ശ്രീ വത്സൻ ജെ നേനോൻ

പാടിയതു:   ഷാ‍അബ്ബാസ് അമൻ  & മൈതിലീ
******************
2.

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

വെയിലിൽ നിഴലുപൊൽ മറയും മായയായ് ...
നിഴലായ് ശിലയിലും കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതീ...
ഇതുവഴി  അകലുമാരോ ....
അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

മായാ മാരീജൻ .. നീയാം പൊൻമാനോ...
ദൂരേ പായാനായ്... കാറ്റോ...
ചുവടുകൾ ഇവനേകീ..
ആ കൈകളാൽ വിൺവീഥിയിൽ
തൂവും വെൺ പ്രാവായ്‌...
ആനന്ജനം പോൽ തെന്നുമീ...
കണ്ണിൻ  സങ്കൽപം...

ആരോ...അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...


ഭൂത കണ്ണാടീ.. രൂപങ്ങൾ തേടീ ..
നാളം നീട്ടാനായ്....
കോണിൽ അതിശയ മണി ദീപം...
ആരോ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

 വെകാംബരം കാതോർക്കുമീ...
നിൻ പൊൻ കൂടാരം...
കൺ കേട്ടുമേതോ മന്ത്രമായ് ...
നിന്നോ വേണ്താരം...

അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

വെയിലിൽ നിഴലുപൊൽ മറയും മായയായ് ...
നിഴലായ് ശിലയിലും കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതീ...
ഇതുവഴി  അകലുമാരോ ....
അവനേതോ ... മായാജാലം...
ആരോ ..... അവനാരോ... കാണും സ്വപ്നം ...

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകൾ അരുളിയ മിന്നലേ...
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴി തെന്നലേ...

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16447

https://www.youtube.com/watch?v=rloY0y0ruOM

ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  വിജയ്‌ പ്രകാശ്
അഭിനയിച്ചത് : ദുൽഖർ സൽമാൻ, പാർവതി മേനോൻ

*******************************
3.


പുലരികളോ ... സന്ധ്യകളോ...
കനകനിലാ... കതിരുകളോ...
എൻ  വിട മലരിൽ ... പൂ മധു കണമായ്..

നിമിഷമോരോ  ... (ഐസെ  തെരേ  ചിന്ത്‌  ..)
ശലഭമായി  ... (വസ തെരേ .ദിൽ ..)

ഞാനുണർന്നു ജീവനാകെ ഗാനമായ് ...

ഈ ജീവിതമാം... കുമിളയിൽ മിന്നുമ്പോൾ..
സകലതും പ്രഭാമയം ...
ഈ തന്ത്രികളിൽ ... കേൾക്കാത്ത രാഗങ്ങൾ ...
വിരൽ..മുന തേടവേ ...

മായാ ദ്വീപിൽ.. അത്ഭുത ദീപം തൊട്ടു ...
മിന്നലു പോലെ വരും ജിന്നിനെന്റെ  മുന്നിൽ ..
ഈ ചുമരിന്മേൽ ..സായാഹ്ന രശ്മി പോലെ
കടലൊരു വരയാകുന്നുവോ.....

പുലരികളോ ... സന്ധ്യകളോ...
കനകനിലാ കതിരുകളോ...
എൻ  വിട മലരിൽ ... പൂ മധു കണമായ്..

നിമിഷമോരോ  ... (ഐസെ  തെരേ  ചിന്ത്‌  ..)
ശലഭമായി  ... (വസ തെരേ .ദിൽ ..)

ഞാനുണർന്നു ജീവനാകെ ഗാനമായ് ...ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  ശക്തിശ്രീ ഗോപാലൻ, മുഹമ്മദ്‌ മഖ്‌ബൂൽ മൻസൂർ
അഭിനയിച്ചത് : പാർവതി മേനോൻ


4.

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും..
കുളിരലയായ്..
മിഴി നനയും നിനവുകളിൽ
പടവുകളിൽ കയറി വരും..
പകലൊളിയായ് ...

ഇന്നേതോരജ്ഞാത നവ സൗരഭം
എൻ വാതിലിൽ  വന്നു  കയ്യ് നീട്ടുമോ...
ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും
കുളിരലയായ്..
മിഴി നനയും നിനവുകളിൽ
പടവുകളിൽ കയറി വരും
പകലൊളിയായ് ...

മായാ ശലഭമായ് ചിറകുകൾ വീശി നീ..
തളിരലയിൽ വന്നുവോ മന്ത്രമോതുവാൻ
പാറാകേ അമൃതമുതിരും
ചെറു പൂങ്കാറ്റായ് നീ ഇതിലെ ഇതിലെ ..

ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..

പുതുമഴയായ് ചിറകടിയായ്
ജനലരികിൽ കുറുകി വരും..
കുളിരലയായ്..

ഇന്നേതോരജ്ഞാത നവ സൗരഭം
എൻ വാതിലിൽ  വന്നു  കയ്യ് നീട്ടുമോ...
ഇതുവരെ നീ ..  കിനാവിൻ ഓരത്തെ പൂവേ ...  പൂവേ ...
ഇനിയരികേ .. വിരിഞ്ഞെ നിൽക്കാമോ പൂവേ..


ആഹാ .......പൂവേ ...

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16448

https://www.youtube.com/watch?v=cnpv6w9v-F4

ചിത്രം :       ചാർലീ    ( 2015 ) മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്
രചന :        റഫീഖ് അഹമദ്
സംഗീതം :   ഗോപി സുന്ദർ

പാടിയത്:  ശ്രേയ ഘോഷൽ
അഭിനയിച്ചത് : ദുൽഖർ സൽമാൻ, അപർണ ഗോപിനാഥ്
***************************

5.
പ്രിയമുള്ളവനേ......
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
ഹാ...മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...

ഒറ്റയ്ക്കുനിൽ‌ക്കേ ഓർക്കാതെ മുന്നിൽ
വന്നു നിന്നില്ലേ....
അക്കരെയ്ക്കേതോ തോണിയിലേറി
പെട്ടെന്നു പോയില്ലേ....
അന്നുരാവിൽ ആ ചിരിയോർ‌ത്തെൻ
നോവു് മാഞ്ഞില്ലേ....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
ഹാ...മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...

ആ കടവിൽ നീ ഇപ്പൊഴുമെന്നെ
കാത്തു നിൽക്കുകയോ.....
ഒത്തിരി ചൊല്ലാനുള്ളതെല്ലാം
ആ പുഴ ചൊല്ലിയില്ലേ....
എന്റെ പ്രേമം ആ വിരിമാറിൽ
കൊത്തിവെച്ചില്ലേ....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
പ്രിയമുള്ളവനേ...പ്രിയമുള്ളവനേ.....
വിരഹവുമെന്തൊരു മധുരം...
മുറിവുകളെന്തൊരു സുഖദം...
പ്രിയമുള്ളവനേ......

https://www.youtube.com/watch?v=ARfvj4axEJ8

ചിത്രം :     എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ  (  2015 )  ആർ എസ് വിമൽ
 രചന:      റഫീഖ് അഹമ്മദ്
സംഗീതം : രമേശ്‌ നാരായണൻ

പാടിയത് : മധുശ്രീ നാരായണൻ
അഭിനയിച്ചത് : പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി മേനോൻ

******************************
6.
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയ്
ഓർത്തിരുന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് നിഴലുപോലെ ചിറകൊടിഞ്ഞു
കാറ്റിലാടി നാളമായ് നൂല് പോലെ നേർത്തു പോയ് ചിരി മറന്നു പോയി

ഓരോ നേരം തോറും നീളും യാമം തോറും
നിന്റെയോർമ്മയാലെരിഞ്ഞിടുന്നു ഞാൻ
ഒരോരോ മാരിക്കാറും നിന്റെ മൗനം പോലെ
എനിക്കായ് പെയ്യുമെന്ന് കാത്തു ഞാൻ
മഴ മാറി വെയിലായി ദിനമേറെ കൊഴിയുന്നു
തെന്നി തെന്നി കണ്ണിൽ മായും നിന്നെ കാണാൻ
എന്നും എന്നും എന്നും

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയി..

ഓളം മൂളും പാട്ടിൽ നീങ്ങും തോണിക്കാരാ
നിന്റെ കൂട്ടിനായ് കൊതിച്ചിരുന്നു ഞാൻ
ഇന്നോളം പാടാപൂക്കൾ ഈറൻ മുല്ലക്കാവിൽ
നമുക്കായ് മാത്രമൊന്നു പൂക്കുമോ
തിരി പോലെ കരിയുന്നു തിര പോലെ തിരയുന്നു
ചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കും നേരം മുന്നിൽ പിന്നിൽ
 എന്നും എന്നും എന്നും

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൽ ദലങ്ങൾ പോൽ വളകളൂർന്നു പോയി..


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=16441

https://www.youtube.com/watch?v=qycMVIrlO5s

ചിത്രം :     എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ  (  2015 )  ആർ എസ് വിമൽ
 രചന:      റഫീഖ് അഹമ്മദ്
സംഗീതം : രമേശ്‌ നാരായണൻ / എം ജയചന്ദ്രൻ

പാടിയത് : ശ്രേയ ഘോഷൽ
അഭിനയിച്ചത് : പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി മേനോൻMonday, January 25, 2016

ഒരു വിളിപ്പാട് അകലെ
1.  പാടിയതു   എസ്.  ജാനകി


പ്രകാ‍ാശ നാളം ചുണ്ടിൽ മാത്രം
മനസ്സിലാകെ മഹാന്ധകാരം.
എല്ലാം അഭിനയം പാതിരാവിൽ
പൊലിഞ്ഞു പോയീ വസന്ത താരം  (  പ്രകാശ.....

അരങ്ങിൽ മാത്രം ഈ സംഗീതം
അണിയറക്കുള്ളിൽ വിലാപനാദം
വിരൂപ രൂപം   വിഷാദ വദനം
കൊഴിഞ്ഞ ചമയം
ഇരുണ്ട വദനം      (  പ്രകാശ.....

കടമായ് വാങ്ങിയ തൂമന്ദഹാസം
അണിഞ്ഞു വീഥിയിലണഞ്ഞ നേരം
അണകളെല്ലാം തകർന്നു വീണു
ആത്മാവിലൊഴുകി കണ്ണീരിൻ ധാര  ( പ്രകാശ നാളം.....

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2509

https://www.youtube.com/watch?v=G21u4G8NcQ0

*****************
2.
  എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
  എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
  എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ
 എല്ലാം ഓർമ്മകൾ...

എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ                                          
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
പാഴ് കുഴിയിൽ മൂടി നാ0
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ....

കവാടങ്ങൾ മൂടുന്നു ഹൃദയം സദാ
ജാലങ്ങൾ കാട്ടുന്നു കാലം മുദാ  2
മായ്ച്ചാലും മായാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾ
മായ്ക്കാൻ ശ്രമിപ്പൂ മനുഷ്യൻ വൃഥാ

എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ ....

പിരിയുന്നു രണ്ടായ് വനവാഹിനി
തമ്മിൽ പിരിയുന്നു യാത്രയിൽ ഇരു കൈവഴി
ഒരു നാളിൽ നരജന്മ മരുഭൂമിയിൽ
വീണ്ടും അറിയാതടുക്കുന്നു ചേർന്നൊഴുകാൻ.....
 
എല്ലാം ഓർമ്മകൾ, എല്ലാം ഓർമ്മകൾ
എന്നേ കുഴിയിൽ മൂടി നാം
പാഴ് കുഴിയിൽ മൂടി നാം
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ.
എന്നാലും എല്ലാം ചിരംജീവികൾ

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6308

https://www.youtube.com/watch?v=SuvgKLWw5EQ                          


ചിത്രം:   ഒരു വിളിപ്പാടകലെ    (1982 )
രചന:    പി. ഭാസ്കരൻ
സംഗീതം:  ജെറി അമൽദേവ്
പാടിയതു:   ജയചന്ദ്രൻ &   ജാനകി