Wednesday, September 21, 2011

വീണ്ടും ചില വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ [ 1999] സത്യൻ അന്തിക്കാട്
ചിത്രം: വീണ്ടും ചില വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ [ 1999] സത്യൻ അന്തിക്കാട്
താരനിര: ജയറാം, തിലകൻ, സംയുക്ത വർമ്മ, നെടുമുടി വേണു, കെ.പി.ഏ.സി. ലളിത
ഒടുവിൽ
രചന: കൈതപ്രം, സത്യൻ അന്തിക്കാട്
സംഗീതം: ജോൺസൺ


1. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ / യേശുദാസ്

കണ്ണെത്താമല മാമലയേറി
നോക്കെത്താക്കടവ് കടന്നു വരുന്നുണ്ടേ
വരുന്നുണ്ടേ ആരാരോ
പള്ളിപ്പാന പന്തലൊരുക്കടാ
കുടുകുടെ പാണ്ടി ചെണ്ട മുറുക്കെടാ
തിമൃതത്തൈ തക തിമൃതത്തൈ
കുരുകുക്കുരു പൂങ്കുരുവീ
പറ വെയ്ക്കടീ പൂങ്കുഴലീ
നാട്ടു വണ്ടി നാടകവണ്ടി നാൽക്കവലേലെത്തി
ജില്ലം തിറ തുള്ളാട്ടം ജില്ലം തിറ തുള്ളാട്ടം

മിണ്ടണതെല്ലാം പൂമ്പാട്ട്
തട്ടണതെല്ലാം തമ്പേറ്‌
നാട്ടു നടപ്പിലൊരാറാട്ട്
മുക്കിനു മുക്കിനു വരവേല്പ്
അക്കരെയിക്കരെ ആനവരമ്പത്തോലക്കുഴലു കുറുംകുഴലു
തുടിയുടുക്കു പമ്പയിലത്താളം
തുടിയുടുക്കു പമ്പയിലത്താളം

ആലിലക്കൊത്തൊരു പൊൻ കുരിശുള്ളൊരു
ഞൊറിയിട്ടുടുക്കണ ദാസമ്പിപ്പെണ്ണിനു
കയ്യിൽ കിടക്കണോരോട്ടു വള
ആ കയ്യിൽ കിടക്കണു ഓട്ടു വള
അവൾ മാർഗ്ഗം കളിക്കൊത്തു താളം പിടിക്കുമ്പോൾ
കിലുകിലുങ്ങുന്നൊരു കല്ലുവള
അതു കൊഞ്ചിക്കുണുങ്ങണ കന്നിവള
തുള്ളി തപ്പു കൊട്ടികളിച്ചാടിക്കളിക്കുമ്പോൾ
മേളം തുള്ളണ പൊന്നു വള
ആഹാ മേളം തുള്ളണ പൊന്നു വള
ആഹാ മേളം തുള്ളണ പൊന്നു വള

ഒത്തു പിടിച്ചവർ കപ്പൽ കേറി
തക തികുതൈ
പല നാടു നോക്കി പുറപ്പെട്ടാറെ
തക തികുതൈ
ശിപ്പായിമാരവർ അരികിലുണ്ട്
ശെമ്മാശന്മാരവർ പലരുമുണ്ട്
ചെമ്പകശ്ശേരിയും കൂടെയുണ്ട്
വെട്ടത്തു മന്നനും കൂടെയുണ്ട്
റൂകുമാറൗസേപ്പെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ
തത്തമ്മമാരവർ അരികിലുണ്ട്..
തക തികുതൈ

മാലാഖമാർ മൊഴിഞ്ഞു ശുഭസങ്കീർത്തനം
ദേവൻ പിറന്നു മണ്ണിൽ നിത്യ നായകനായ്
ശ്രീയേശുനാഥനെന്നും നമുക്കാശ്രയമേ
പാപങ്ങൾ പോക്കുവാനായ് അവൻ ക്രൂശിതനായ്

അതിരുകളില്ലാ വട്ടാരം
മതിലുകളില്ലാ കൂടാരം
മൂത്തോർ വാക്കിൻ വീടാരം
മാളൊർക്കെല്ലാം കൊട്ടാരം
അക്കുത്തികുത്തരമനമേട്ടിൽ
തെക്കേപ്പാട്ടെ തേന്മാവിൽ പത്തറുപത് കിളിയുടെ വിളയാട്ടം
പത്തറുപത് കിളിയുടെവിളയാട്ടം
പത്തറുപത് കിളിയുടെ വിളയാട്ടം
(കണ്ണെത്താ...)


ഇവിടെ
2. പാടിയതു: സുജാത

“ മൌനമെന്റെ മായാ മോഹത്തിൽ....

ഇവിടെ


3. പാടിയതു: സുജാത

ഒത്തു പിടിച്ചവർ കപ്പൽ കേറി
തക തികുതൈ
പല നാടു നോക്കി പുറപ്പെട്ടാറെ
തക തികുതൈ
ശിപ്പായിമാരവർ അരികിലുണ്ട്
ശെമ്മാശന്മാരവർ പലരുമുണ്ട്
ചെമ്പകശ്ശേരിയും കൂടെയുണ്ട്
വെട്ടത്തു മന്നനും കൂടെയുണ്ട്
റൂകുമാറൗസേപ്പെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ
തത്തമ്മമാരവർ അരികിലുണ്ട്..
തക തികുതൈ

ഇവിടെ


4. പാടിയതു: സുജാത

പിന്‍നിലാവിന്‍ പൂവിടര്‍ന്നു
പൊന്‍വസന്തം നോക്കി നിന്നു
ശാരദേന്ദുമുഖി
ഇന്നെന്‍ പ്രേമസായൂജ്യം
(പിൻനിലാവിൻ..)

താമസിക്കാന്‍ തീര്‍ത്തു ഞാന്‍
രാസകേളീ മന്ദിരം
ഓമലേ ഞാന്‍ കാത്തു നില്‍പ്പൂ
നിന്നെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ (2)
എവിടെ നിന്‍ പല്ലവി
എവിടെ നിന്‍ നൂപുരം
ഒന്നു ചേരാന്‍ മാറോടു ചേര്‍ക്കാന്‍
എന്തൊരുന്മാദം
(പിൻനിലാവിൻ..)

കൊണ്ടുപോകാം നിന്നെയെന്‍
പിച്ചകപ്പൂപന്തലില്‍
താരഹാരം ചാര്‍ത്തി നിന്നെ
ദേവവധുവാക്കാം (2)
അണിനിലാ പീലികള്‍
പൊഴിയുമീ ശയ്യയില്‍
വീണുറങ്ങാമാവോളമഴകിന്‍
തേന്‍കുടം നുകരാം (പിൻനിലാവിൻ..)

ഇവിടെ5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സിന്ധു പ്രേംകുമാർ

പിന്‍ നിലാവിന്‍ പൂ വിടര്‍ന്നു
പൊന്‍ വസന്തം നോക്കി നിന്നു
ശാരദേന്ദുമുഖി ഇന്നെന്‍ പ്രേമ സായൂജ്യം

താമസിക്കാന്‍ തീര്‍ത്തു ഞാന്‍
രാസകേളീ മന്ദിരം
ഓമലേ ഞാന്‍ കാത്തു നില്‍പ്പൂ
നിന്നെ വരവേല്‍ക്കാന്‍
എവിടെ നിന്‍ പല്ലവി
എവിടെ നിന്‍ നോപുരം
ഒന്നു ചേരാന്‍ മാറോടു ചേര്‍ക്കാന്‍
എന്തൊരുന്മാദം

കൊണ്ടു പോകാം നിന്നെയെന്‍
പിച്ചകപ്പൂപന്തലില്‍
താരഹാരം ചാര്‍ത്തി നിന്നെ
ദേവവധുവാക്കാം
അണിനിലാ പീലികള്‍
പൊഴിയുമീ ശയ്യയില്‍
വീണുറങ്ങാമാവോളമഴകിന്‍
തേന്‍കുടം നുകരാം

ഇവിടെ

വീഡിയോ6. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

വാക്കുകൾ വേണ്ടാ വർണങ്ങൾ വേണ്ടാ
അനുരാഗകാവ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ
നീയറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഒരു നോട്ടം എറിയുമ്പോൾ
അതിലുണ്ടൊരായിരം കാമനകൾ
അമലേ നിൻ ഹൃദയത്തിൻ ഭാവനകൾ
(വാക്കുകൾ..)

എവിടെയാണെങ്കിലും നിന്റെ നിശ്വാസങ്ങൾ
എന്നെ തഴുകുവാനെത്തും
നിൻ മുടിത്തുമ്പിലെ സൗരഭം കാറ്റിൻ
കൈകളിൽ നിന്നും കവർന്നെടുക്കും
വിടരാൻ വിതുമ്പുന്ന പൂക്കളിൽ
നോവാതെ മധുചുംബനങ്ങൾ ഞാൻ നൽകും
അവ നിൻ മൃദുലാധരം പോൽ തുടുക്കും
(വാക്കുകൾ..)

അലസമാം രാവിന്റെ ശീതളച്ഛായയിൽ
നിന്നെയും കാത്തു ഞാൻ നിൽക്കും
മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നക്ഷത്ര ദീപ്തിയിൽ
നീ വരും വീഥിയൊരുങ്ങും
ആത്മാവിൽ നിന്നെ പുണർന്നു കൊണ്ടോമനേ
നീയാണെൻ ജീവനെന്നോതും
ആ ദിവ്യ നിർവൃതിയിൽ ഞാൻ ലയിക്കും
(വാക്കുകൾ...)
ഇവിടെ


7. പാടിയതു: യേശുദാസ് കോറസ്

വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ വിശ്വൈകനായകാ
ആത്മാവിലെരിയുന്ന തീയണയ്‌ക്കൂ...
നിന്‍ ആത്മചൈതന്യം നിറയ്‌ക്കൂ...
ആത്മചൈതന്യം നിറയ്‌ക്കൂ...

(വിശ്വം)

ഇടയന്‍ കൈവിട്ട കുഞ്ഞാടുകള്‍
ഇരുളില്‍ കൈത്തിരി തിരയുമ്പോള്‍
ആരുമില്ലാത്തവര്‍ക്കഭയം നല്‍കും
കാരുണ്യമെന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ

(വിശ്വം)

അകലാതെയകലുന്നു സ്നേഹാംബരം
നീയറിയാതെ പോകുന്നു എന്‍ നൊമ്പരം
അന്യനാണെങ്കിലും എന്റെയീ കണ്ണുനീര്‍
ധന്യമായ് തീരട്ടെ നിന്‍ വീഥിയില്‍

(വിശ്വം)

ഇവിടെ

വീഡിയോ