Friday, March 29, 2013

ചിത്രം: ചട്ടക്കാരി (2012) സന്തോഷ് സേതുമാധവൻ


                   
ചിത്രം:  ചട്ടക്കാരി (2012) സന്തോഷ്  സേതുമാധവൻ

ഗാനരചന:     രാജീവ് ആലുങ്കൽ
സംഗീതം:       എം ജയചന്ദ്രൻ

1.    പാടിയതു:  ശ്രേയാ ഘോഷൽ
നിലാവേ നിലാവേ .. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൻ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയരാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകൂ
വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

മാമരങ്ങൾ പീലിനീർത്തി കാറ്റിലാടുമ്പോൾ
മാരിമേഘം യാത്രചൊല്ലാതെങ്ങു പോകുന്നു
താരകങ്ങൾ താണിറങ്ങി താലമേന്തുമ്പോൾ
പാതിരാവിൻ തൂവലറിയാതൂർന്നു വീഴുന്നു
മെഴുകുനാളമെരിഞ്ഞപോൽ ഹൃദയരാഗമൊഴിഞ്ഞുപോയ്
തളിരിതളെഴും വിരലിനാൽ തനുതഴുകിയണയൂ.

വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

പാലുപോലെ പതഞ്ഞുപൊങ്ങിയ പ്രാണപല്ലവിയിൽ
പാതിപെയ്യും ഈണമെന്തേ തോർന്നുപോവുന്നു
താനെയാണെന്നോർത്തു തെല്ലൊന്നല്ലലേറുമ്പോൾ
അല്ലിയാമ്പൽ കുഞ്ഞുപൂവിൻ നെഞ്ചുനോവുന്നു
വിരഹവേനൽ തിരകളായ് പടരുമീറൻ സ്മൃതികളിൽ
പുതുനിനവുമായ് പുണരുവാൻ ഇനിയരികിലണയൂ

നിലാവേ നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയരാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകൂ

Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14668

http://www.youtube.com/watch?v=xtj09DgT1wg  2.  പാടിയതു: രാജേഷ് കൃഷ്ണ  &സംഗീത ശ്രീകാന്ത്


ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ

ഏയ് ജൂലി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടു റ്റെൽ യൂ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യൂ
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം

ഹെയ് നിൻ മാറിൽ ചാഞ്ഞു ഞാനുറങ്ങും
എന്നെന്നും ഞാനെന്നെ മറക്കും
പൂവിന്റെയുള്ളിൽ തേൻകുടങ്ങൾ
വണ്ടിന്നു നൽകും ചുംബനങ്ങൾ
ഏതോ വാനതിൽ തുവും കിനാവിലായിരം ദാഹം
പകരും മുന്തിരിച്ചാറിൽ മയങ്ങി വീഴുമീ രാഗം
നീ ജൂലീ…. നീയെൻ ഗാനം
ഓഹ് ജൂലീ ഐ ലവ് യൂ…

ഈ ഗിറ്റാറിൻ തന്തിയിലലിഞ്ഞു
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുഞാനുലഞ്ഞു
കാതോരമേതോ സ്പന്ദനങ്ങൾ
പൂക്കുന്നുവോയെൻ മർമ്മരങ്ങൾ
ഈറൻ പൂമുടിത്തുമ്പിൽ വികാരലില്ലികൾ പൂക്കും
കവിളിൽ താരിതൾ ചെണ്ടിൻ പരാഗരേണുവിൽ പാറും
ശലഭം ഞാൻ.. ഓഹ് മൈ ജൂലി
യുവാർ മൈ ലവ് ബീ മൈ ലവ്

ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിന്നുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ …..

Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14669
 
http://www.youtube.com/watch?v=ztVjLeVqFsw

3.   പാടിയതു:  ശ്രേയാ ഘോഷൽ

കുറുമൊഴിയുടെ കൂട്ടിലെ
കുളിരൊളി വെയിൽ നീളവേ
കനവു നെയ്ത നെഞ്ചിലെ കവിത മൂളി മെല്ലവേ
മിഴിതിരയുവതാരേദൂരേ ജനുവരിയിലെ പൂക്കളേ…
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

കാത്തിരുന്നൊരീ പുലരി വാതിലിൽ
സൂര്യകാന്തികൾ പൂത്തുനിൽക്കയോ
പറന്നേറുമീ തെന്നലിൻ മാറിലേതോ
മദം കൊണ്ടു നീ ശലഭമോ പോകയോ
(കുറുമൊഴിയുടെ … )

മേഘമർമ്മരം തഴുകി വന്നുവോ
വെൺപിറാവുകൾ കുറുകി നിന്നുവോ
നിറം ചോരുമീ ചെമ്പനീർ ചുണ്ടിലേ .. ഓ…
ഇളം മഞ്ഞുനീർ തേൻ കണം  വാർന്നുവോ…
(കുറുമൊഴിയുടെ … )


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14666


http://www.youtube.com/watch?v=894skkxU6Fg


4.   പാടിയതു:  ചിത്ര


കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ.. കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..   കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..

ആനന്ദലോല കൃഷ്ണ എന്റെ ശ്രീനന്ദ ബാലകൃഷ്ണ
കാത്തരുളീടു കൃഷ്ണ കണികണ്ടൊരെൻ ശ്യാമ കൃഷ്ണ
നീലാംബുജാക്ഷ കൃഷ്ണ  എന്നും നീ തന്നെ രക്ഷ കൃഷ്ണ
സന്ധ്യസമീരനാം സൌഭാഗ്യ ദായക വസുദേവദേവ കൃഷ്ണ
എന്റെ വനമാലിയായ കൃഷ്ണ

സന്താപമാറ്റു കൃഷ്ണ സ്നേഹ സന്മാർഗ്ഗമേകു ക്ര്6ഷ്ന
സായുജ്യ രാമ കൃഷ്ണ എന്റെ ശ്രീവത്സധാരി കൃഷ്ണ
കൺകണ്ട ഗോപകൃഷ്ണ എന്റെ കണ്ണീർ തുടച്ച കൃഷ്ണ

കായാമ്പൂ വർണ്ണനാം രാജീവലോചന
കല്യാണചാരു കൃഷ്ണ ശാന്തകൈവല്യ ഭവ ക്ര്6ഷ്ണ
യദുവംശപാഹി കൃഷ്ണ ഭക്തപരിപാലനാഥ കൃഷ്ണ
നാരായണീയ കൃഷ്ണ നന്മയേകേണമെന്റെ കൃഷ്ണ

മുരളീമുകുന്ദകൃഷ്ണ മൂന്നുലൊകങ്ങളുക്കുടയ് കൃഷ്ണ
ഗോവിന്ദഗോപനാം വേദാന്ത വല്ലഭ
ഗുരുവായൂർ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണ
എന്റെ ഗുരുവായ ഗാന കൃഷ്ണ

കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ.. കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..   കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയേ..


Click on the links below/copy.paste it on the browser for Audio


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14664  


5.    പാടിയതു:  വിഷ്ണു കുറുപ്പ്........>ഗാനരചന:  മുരുകൻ കാട്ടാക്കട


കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..
പൂവും തളിരും കാറ്റിലുലഞ്ഞില്ലേ പതിയേ…
പനിനീരിൻ മണമുള്ള പാവാടത്തുമ്പീ
മഴനനഞ്ഞില്ലേ .. (കാറ്റും മഴയും .. )

കവിളിൽ ചുംബന മധുപകരാം ഞാൻ അലസമണയുമ്പോൾ
പ്രണയനദിയിലെ മത്സ്യം പോലെ വഴുതിമാറും നീ
ഓ മർമ്മരമിടരും ചുണ്ടുകളാകെ  ഉഴിയുമോ നീ കാറ്റേ
ഓ.. സുരഭിലമേതോ ലഹരികൾ നുണയാൻ
ഋതുമതീ വിടരാമോ…

കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..

മിഥുനരാഗവികാരങ്ങളിൽ ഞാൻ അഴകിലയുമ്പോൾ
മകരമഞ്ഞിൻ മലനിര പോലെ മറഞ്ഞുനിൽക്കും നീ
ഓ.. യവന മനോഹരി എങ്കിലുമെന്നെ
പുഞ്ചിരി കോണ്ടു തൊടാമോ
ഓ ജാലകവെളിയിൽ ജൂണിലെ മഴയിൽ
ജൂലീ നീ നനയാമോ…

കാറ്റും മഴയുംവന്നതറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലേ ..
പൂവും തളിരും കാറ്റിലുലഞ്ഞില്ലേ പതിയേ…
പനിനീരിൻ മണമുള്ള പാവാടത്തുമ്പീ
മഴനനഞ്ഞില്ലേ .
Click on the links below/copy.paste it on the browser to view Audio and video

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14665

http://www.youtube.com/watch?v=xtj09DgT1wg

  6.  പാടിയതു: സുഗിതാ മേനോൻ ...>ഗാനരചന ചാരു ഹസ്സൻ


My heart is dreaming of you
All through the days and sleepless nights
I wish you were here,
to hold me close to you.
Should I call this love....
L-O-V-E...
Why are your eyes on me
Why am I the one to be feeling for you
Why is this heart searching for you
Why does this life send you to me
What do I feel
I was just born to be in love with you
Hey Hey...
You are the man .. you are the one
You are the love..
Hey.. hey..
Hey..hey..
And I'm waiting for the day
When you will come
and take me away..
We will fly .. over the sky
Should I call this love..

Click on the links below/copy.paste it on the browser for Audio 


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=14667
No comments: