Tuesday, August 10, 2010

കാക്കകുയിൽ [ 2001] ചിത്ര,സുജാത, കല്യാണി മേനോൻ, എം.ജി ശ്രീകുമാർചിത്രം: കാക്കക്കുയിൽ [2001] പ്രിയദർശൻ
താരങ്ങൾ: മോഹൻ ലാൽ, നെടുമുടി വേണു, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, ജഗദീഷ്, ജഗതി,
രമ്യാ കൃഷ്ണൻ, സുചിത്ര, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, മുകേഷ്,...

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തൻ
സംഗീതം: ദീപൻ ചാറ്റർജി1. പാടിയതു: കല്യാണി മേനോൻ

ഉണ്ണിക്കണ്ണാ വായോ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വായോ
അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ നീ കൊണ്ടു വായോ
പീലിത്തിരുമുടി മാടിത്തരാം ഉണ്ണി
ഓടക്കുഴലൂതി പാടിത്തായോ
ആലോലം താലോലം താരാട്ടാം ഞാൻ നിന്നെ
ആനന്ദശ്രീകൃഷ്ണാ ഓടിവായോ...

ഇവിടെ

വിഡിയോ


2. പാടിയതു: ചിത്ര / എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

മേഘരാഗം നെറുകിൽ തൊട്ടു മേലേ നില്പു വാനം
വാനം വാനം
ദൂരെയെങ്ങോ മിഴിയും നട്ടു പൂ പോൽ നില്പു
യാമം യാമം യാമം
(മേഘരാഗം.....)

ഇളവെയിൽ മണിവളയണിയണ
തിനവയലുകൾ തോറും
കതിർ മണിയുടെ നിര തിരയുക
കുറുകുറുകണ പ്രാവേ (2)
മരതകമണി ഇനിയും ഇനിയും
ഇതു കവരുകയാണോ
കനകക്കസവു ചിറകുമായ്
പതുങ്ങി പതുങ്ങി പറന്നു വാ
പകരം നിനക്കു തരുന്നു ഞാനെന്റെ
പവിഴച്ചുണ്ടിലെ മൊഴിമഴ
മൊഴിമഴ മൊഴിമഴ
(മേഘരാഗം.....)


പാ പ പ നിസ നിസ പധ പധപ മഗരി
പാ പ പ നിസരി പധ പധപ മഗരി (2)
മഗരിഗ മപനിസരി സനിസഗമപ നിസരി
പധ നിനി മപനിനി പനിസരിഗമ ഗസ സനി
നിധ ധപ പസ പസപനിനിധമപ രിമഗസരി പപ

പുതിയൊരു മലരിതൾ വിരിയണ ദിവസമിതറിയില്ലേ
കണിയുണരണമതിലിനിയൊരു നറുതിരി തെളിയേണം
കുറുകുഴലുകൾ കുരവ തിമില ചെറു നിറപറ വേ...ണം
കൊതിച്ചു കൊതിച്ചു നടക്കുവാനിങ്ങടുത്തു വാ
കളിച്ചു ചിരിച്ചു രസിച്ചു വാ
പകരം നിനക്കു തരുന്നു ഞാനെന്റെ
പുലർ മനസ്സിലെ കണിമഴ
കണിമഴ കണിമഴ..
(മേഘരാഗം.....)

ഉം..ഉം...ഉം,ഉം..ഉം
ധിരന നന ധിരന ധിരന
ധിര ധിരന ധിരന ധിരന
നം തം തനാന തനാനാ തനാന തനാന താനാ
നം ത നം ത നം ത നം ത നാനാ
(മേഘരാഗം.....)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


3. പാടിയതു: ചിത്ര, കല്യാണി മേനോൻ, എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

പാടാം വനമാലീ നിലാവിൻ പാൽ മഴ പൊഴിയാറായ്
കുറുമൊഴി പുഴയോരം കിനാവിൻ കുടമുല്ല വിടരാറായ്
അണിമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ
രാവിൻ മണിവിളക്കെരിയാറായ്
ഗോപപ്പെൺകൊടിമാരുടെ ഓമല്‍പ്പീലിക്കനവു കവർന്നീടാം
മായക്കാഴ്ചകളോടെ മനസ്സിലെ
മിന്നും പൊന്നും അണിഞ്ഞീടാം
നന്ദകിശോരാ നവനീതചോരാ
മുരളിയിലൊരു ചെറു നറുമൊഴി അരുളുക
(പാടാം വനമാലി...)

കാൽത്തള കേട്ടൂ ഞാൻ
നിന്നോമൽ കള്ളച്ചിരി കണ്ടൂ ഞാൻ
കുണുങ്ങിക്കൊണ്ടൊളിച്ചു വെയ്ക്കും
കുറുമ്പും കുസൃതിയുമറിഞ്ഞൂ ഞാൻ
പരിഭവം പറയാതെ
എൻ രാധേ മൃദുമന്ത്രം ജപിച്ചാട്ടേ
മഥുരയ്ക്കു വരും നേരം
തൃപ്പാദം മിഴി തൊട്ടു തൊഴുതാട്ടെ
പൊന്നുറിയൊന്നുമുടയ്ക്കരുതുരുകും
വെണ്ണ കവർന്നു മറഞ്ഞവനല്ലേ ആ....ആ..ആ...
പൊന്നുറിയൊന്നുമുടയ്ക്കരുതുരുകും
വെണ്ണ കവർന്നു മറഞ്ഞവനല്ലേ
മുരഹരഗിരിധര ഹരിവര ചിന്മയ
മതി മതി ഇനി മതി നിൻ മറിമായം..
പാടാം ഇനിയൊരു ലോലപല്ലവി
(പാടാം വനമാലി ...)
യമുനാകല്യാണി മധുരാഗ വരവാണി
പ്രിയമേറും സുമവേണി വീണാപാണി...

ഇവിടെ

വിഡിയോ


4. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ & സുജാത

ആരാരും കണ്ടില്ലെന്നോ
ആകാശപ്പൊയ്കക്കുള്ളിൽ
അമ്മാനപ്പൊന്നും പൂന്തോണീ
അന്നത്തെപ്പാട്ടും പാടി
അല്ലിപ്പൂമൊട്ടും ചൂടി
ആരാനും കൂടെപ്പോരുന്നോ
(ആരാരും..)

താമരച്ചെപ്പിൽ എള്ളോളം പൂന്തേൻ തേടും തുമ്പീ
നാണം കണ്ണിൽ മിന്നുന്നുണ്ടോ
നീലരാത്രിയും താരകളും വെണ്ണിലാവിന്നിതൾ ചൂടിയോ
നാലില്ലത്തമ്മേ നിന്നെക്കണ്ടാൽ വരവേൽക്കാൻ പോരും വാസന്തം
അന്നത്തെപ്പാട്ടും പാടി അല്ലിപ്പൂമൊട്ടും ചൂടി
ആരാനും കൂടെപ്പോരുന്നോ
(ആരാരും..)

മാമരക്കൊമ്പിൽ ചേക്കേറും ഇല്ലാച്ചോലക്കാറ്റേ
ആമ്പലിൽ ഊഞ്ഞാലാടാം
മഞ്ഞുമേടയിൽ കൂടൊരുക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞുകുളിരമ്പിളീ
പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പാടും മൈനേ പതിനേഴായല്ലോ നിൻ പ്രായം
മാണിക്യക്കാവും താണ്ടി തെന്നിത്തെന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടോ
മാരന്റെ മരതകക്കളിയോടം
അന്നത്തെപ്പാട്ടും പാടി അല്ലിപ്പൂമൊട്ടും ചൂടി
ആരാനും കൂടെപ്പോരുന്നോ
(ആരാരും..)
ഇവിടെ

വിഡിയോ

5. പാടിയതു: സുജാത, കല്യാണി മേനോൻ/ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

“ പൊന്നുമണി കണ്ണനുണ്ണി....

ഇവിടെ6. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ
“ കാക്കകുയിലെ...

ഇവിടെ7. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ, നിഖിൽ, സംഗീത

“ഗോവിന്ദാ, ഗോവിന്ദാ ആലാരെ ഗോവിന്ദാ, അങ്ങാടി പാട്ടിന്റെ......

ഇവിടെ

വിഡിയോ

No comments: