Sunday, August 15, 2010

കാലാപാനി [ 1996] എം.ജി. ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര,മാനോ


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഗസ്റ്റ് 15, 2010


ചിത്രം: കാലാ പാനി [ 1996] പ്രിയദർശൻ
താരങ്ങൾ: മോഹൻലാൽ, പ്രഭു, താബു, അമരീഷ് പുരി, ഷെരിൻ, ശ്രീനിവാസൻ

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തൻ
സംഗീതം: ഇളയ രാജ


1. പാടിയതു: മാനോ കോറസ്

“ വന്ദേ മാതരം.....

ഇവിടെ

വിഡിയോ2. പാടിയതു: ചിത്ര & ഇളയരാജാ


(F) മാരിക്കൂടിന്നുള്ളില്‍ പാടും മാട പ്രാവേ കണ്മണിയെ കാണാന്‍ വായോ
നിന്‍ കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍ വായോ
പീലിക്കുന്നും കേറി നീലക്കാടും താണ്ടി എന്നുയിരേ മുന്നില്‍ വായോ
നിന്‍ പൂമധുരം ചുണ്ടില്‍ തായോ
ഇള മാങ്കൊമ്പത്തെ.. പുതു പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാം നറുമുത്തേ വാ......ഓ.......
മാരിക്കൂടിന്നുള്ളില്‍ പാടും മാട പ്രാവേ കണ്മണിയെ കാണാന്‍ വായോ
നിന്‍ കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍ വായോ

(chorus) രരന ധി രരന താനന താനാ.. (2)
രരന ധിരനനന തന ധിരനാ
താ ധിരനനന നാ നാ ...

(F) ചിന്ദൂര പൊട്ടിട്ട് ഒരു പൊന്‍ വള കയ്യിലണിഞ്ഞു
ചില്ലോലും പൂമ്പട്ടും മെയ്യില്‍ ചാര്‍ത്തീ...
മൂവന്തിക്കൊലായില്‍ നിറ മുത്തു വിളക്കു കൊളുത്തി
നിന്‍ നാമം മന്ത്രം പോല്‍ ഉള്ളില്‍ ചൊല്ലീ......
ഉണ്ണിക്കണ്ണന്നുണ്ണാനായ് വെണ്ണച്ചോറും വച്ചൂ ഞാന്‍
(chorus) ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ
(F) നെയ്യും പാലും പായസവും കദളിപ്പഴവും കരുതി ഞാന്‍
(chorus) ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ
(F) നാലും കൂട്ടിട്ടൊന്നു മുറുക്കാന്‍ ചെല്ലം തേടീ ഞാന്‍
ഉള്ളിന്നുള്ളം തുള്ളിതുള്ളി തൂവും മുമ്പേ നീ വന്നേ പോ വന്നേ പോ
മാരിക്കൂടിന്നുള്ളില്‍ പാടും മാട പ്രാവേ കണ്മണിയെ കാണാന്‍ വായോ
നിന്‍ കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍ വായോ

(M) ഹേ.. തേക്കുമരക്കൊമ്പില്‍ ചായും കാറ്റേ [(chorus) ഓഹോ ]
നിന്‍ തോരാകണ്ണീരാറും കാലം വന്നേ [(chorus) ഓഹോ ഓ ]
ഹേ കൊയ്ത്തും മെതിയും കൂടാറായ്
(chorus) എടി പതിരെല്ലാം കതിരായെ
(M) തിരു തപ്പും തുടിയും കേള്‍ക്കാറായ്
(chorus) എടി പൂവാലന്‍ കുഴലൂത്‌

(F) പത്തായ പുരയല്ലോ നിന്‍ പള്ളിയുറക്കിനൊരുക്കി
ചാഞ്ചാടും മഞ്ചത്തില്‍ പൊന്‍വിരി നീര്‍ത്തീ ..
രാമച്ചപ്പൂ വിശറി നിന്‍ മേനിതണുപ്പിനിണക്കി
ഇനി ആലോലം താലോലം വീശീടാം ഞാന്‍ ....
വിങ്ങി പൊങ്ങും മോഹങ്ങള്‍ തീരെ തീരാ ദാഹങ്ങള്‍
(chorus) ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ
(F) തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ ചൊല്ലുമ്പോള്‍ എല്ലാമെല്ലാം നല്‍കുമ്പോള്‍
(chorus) ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ ഹുയ്യ
(F) പാഴ്കളിയാക്കും നിന്നെ കിക്കിളി കൂട്ടി കൊഞ്ചിക്കും
മുത്തു പതിച്ചൊരു നെഞ്ചില്‍ താനേ മുത്തമിടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നാണത്തിന്‍ പൂ മൂടും

(F) മാരിക്കൂടിന്നുള്ളില്‍ പാടും മാട പ്രാവേ കണ്മണിയെ കാണാന്‍ വായോ
നിന്‍ കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍ വായോ
പീലിക്കുന്നും കേറി നീലക്കാടും താണ്ടി എന്നുയിരേ മുന്നില്‍ വായോ
നിന്‍ പൂമധുരം ചുണ്ടില്‍ തായോ
ഇള മാങ്കൊമ്പത്തെ പുതു പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാം നറുമുത്തേ വാ......ഓ.......
മാരിക്കൂടിന്നുള്ളില്‍ പാടും മാട പ്രാവേ കണ്മണിയെ കാണാന്‍ വായോ
നിന്‍ കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍ വാ

ഇവിടെ

വിഡിയോ

3. പാടിയതു: ചിത്ര & എം.ജി. ശ്രീകുമാർ കോറസ്

[ലാ..ലലാ...ലാ..ലലാ....ലാ..ലാ..ലാ.. ......]

(F) ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ
ഇല്ലാക്കഥ ചൊല്ലാതെടി ഓലവാലീ....
വേണ്ടാത്തതു മിണ്ടാതെടി കൂട്ടുകാരീ.....
(M) ആട്ടുകുന്നിലെ തെങ്ങിലെ തേന്‍ കരിക്കിലെ തുള്ളിപോല്‍
തുള്ളാതെടി തുളുമ്പാതെടി തമ്പുരാട്ടീ....
കൊഞ്ചാതെടി കുണുങ്ങാതെടി കുറുമ്പുകാരീ....
(F) നെഞ്ചിലൊരു കുഞ്ഞിളംതുമ്പി പെണ്ണോ തുള്ളുന്നൂ..
(M) ചെല്ല ചെറു ചിങ്കിരിപൂവായ് താളം തുള്ളുന്നു
(F) ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ
ഇല്ലാക്കഥ ചൊല്ലാതെടി ഓലവാലീ....
വേണ്ടാത്തതു മിണ്ടാതെടി കൂട്ടുകാരീ.....

(M) മിനുമിനുങ്ങണ കണ്ണില്‍ കുഞ്ഞു മിന്നാമിന്നികളാണോ....
(F) തുടിതുടിക്കണ നെഞ്ചില്‍ നല്ല തൂവാല്‍ മൈനകളാണോ....
(M) ഏലമലക്കാവില്‍ ഉത്സവമായോ നീലനിലാപെണ്ണേ ...
(F) അമ്മനമാടിവരു പൂങ്കാറ്റെ നിന്നോമലൂയലില്‍ ഞാനാടിടാം
(M) മാനേ പൂന്തേനേ നിന്നെ കളിയാക്കാന്‍
പൊന്നാതിര പോറ്റും ചെറു കാണാക്കുയില്‍ പാടി

(F) ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ
ഇല്ലാക്കഥ ചൊല്ലാതെടി ഓലവാലീ....
വേണ്ടാത്തതു മിണ്ടാതെടി കൂട്ടുകാരീ.....

(F) കരിമഷിക്കണ്ണൊന്നെഴുതാന്‍ പുഴ കണ്ണാടിയായ് നോക്കീ...
(M) കൊലുസുകള്‍ കൊഞ്ചിച്ചണിയാന്‍ നല്ല മുത്താരവും തേടീ...
(F) പൂവനിയില്‍ മേയും പൊന്‍മകളെ നിന്‍ പൊന്നിതളായ് ഞാനും ...
(M) പൂമ്പാളക്കുമ്പിളിലെ തേന്‍ തായോ തൂവാനത്തുംപികളെ നീ വായോ
(F) ദൂരെ വിണ്ണോരം തിങ്കള്‍ പൊലിയാറാന്‍
എന്നുള്ളില്‍ കുളിരാര്‍ന്നൊരു മോഹം വിരിയാറായ്

(M) കാട്ടുകുന്നിലെ തെങ്ങിലെ തേന്‍ കരിക്കിലെ തുള്ളിപോല്‍
തുള്ളാതെടി തുളുമ്പാതെടി തമ്പുരാട്ടീ ...
കൊഞ്ചാതെടി കുണുങ്ങാതെടി കുറുമ്പുകാരീ ..
(F) നെഞ്ചിലൊരു കുഞ്ഞിളംതുമ്പി പെണ്ണോ തുള്ളുന്നൂ
(M) ചെല്ല ചെറു ചിങ്കിരിപൂവായ് താളം തുള്ളുന്നു
(F) ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ
ഇല്ലാക്കഥ ചൊല്ലാതെടി ഓലവാലീ....
വേണ്ടാത്തതു മിണ്ടാതെടി കൂട്ടുകാരീ.....

ഇവിടെ

വിഡിയോ

4. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ & ചീത്ര കോറസ്

കൊട്ടുംകുഴൽ വിളി താളമുള്ളിൽ തുള്ളി കണ്ണിൽ തെന്നി
തങ്കത്തിങ്കൾ രഥമേറി സ്വരം പാടി വരൂ ദേവി (2)
കളഭപ്പൊട്ടും തൊട്ട് പവിഴ പട്ടും കെട്ടി
അരികിൽ നിൽക്കും നിന്നെ വരവേൽക്കാം ഞാൻ
വരവേൽക്കാം ഞാൻ
പൊന്നാതിരയല്ലേ നെയ്യാമ്പലിലെ പൊന്നൂയലിലാടിടാം
പൊന്നാതിരയല്ലേ നെയ്യാമ്പലിലെ പൊന്നൂയലിലാടിടാം
(കൊട്ടും കുഴൽ..)

നെഞ്ചിന്നുള്ളിലെ മഞ്ജരികളിലോമനേ ഓമനേ
അഞ്ജലിയുടെ പൊൻ മലരിതളാർദ്രമായ് ഓമലേ (2)
ചന്ദനത്തിൽ നനയും തേൻ ചുണ്ടിലെ ഗാനമായ്
മഞ്ഞുമണി പോൽ തിളങ്ങും കണ്ണിലെ നാളമായ്
എന്നും എന്റെയാത്മാവിലെ രാഗാഞ്ജലിയായ്
ശുഭതേ വരദേ പ്രിയതേ സഖീ
നാനനാനാ നാ നാനനനാനാ..
(കൊട്ടും കുഴൽ....)

സന്ധ്യകളുടെ കുങ്കുമനിറ ശോഭയായ് ശോഭയായ്
നിൻ ചിരിയുടെമഞ്ജിമയിനി ഓർമ്മയായ് ഓർമ്മയായ് (2)
അഞ്ജനത്തിൽ കുതിരുമീ വാനിലെ താരമായ്
ഇന്നുമെന്റെ ശൂന്യതയിൽ പുണ്യമായ് പൂക്കുമോ
കാളിന്ദി നിന്റെ കാല്‍പ്പാടുകൾ ഞാൻ തേടി വരാം
ശ്രുതിയായ് സ്മൃതിയായ് സുഖമായ് സ്വയം
(കൊട്ടും കുഴൽ...

ഇവിടെ

ഇവിടെ

വിഡിയോ5. പാടിയതു: എം.ജി ശ്രീകുമാർ & ചിത്ര

(M) ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ..
(F) ചാന്തേറും ചുണ്ടില്‍ ചുടു മുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ..
(M) ചിരിച്ചിലമ്പുലഞ്ഞു ചമയങ്ങള്‍ അഴിഞ്ഞു ഓ ....
(F) കടത്തില തളത്തില്‍ നിലവിളക്കണഞ്ഞു ഓ ...
(M) മിഴികൊണ്ടു മിഴികളില്‍ ഉഴിയുമോ......
(F) നനയുമെന്‍ നെറുകയില്‍ നറുമണം തൂകാമോ.......
(M) ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ
(F) ചാന്തേറും ചുണ്ടില്‍ ചുടു മുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ

(M) അന്തിച്ചോപ്പുമായും മാനത്താരോ മാരിവില്ലിന്‍ തൊങ്ങല്‍ തൂക്കും
നിന്റെ ചെല്ല കാതില്‍ കുഞ്ഞി കമ്മലെന്നോണം
(F) തങ്ക തിങ്കള്‍നുള്ളി പൊട്ടുംതൊട്ട് വെണ്ണിലാവില്‍ കണ്ണുംനട്ട്
നിന്നെ ഞാനീ വാകചോട്ടില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നൂ
(M) തേന്‍കിനിയും തെന്നലായ് നിന്നരികെ വന്നു ഞാന്‍
കാതിലൊരു മന്ത്രമായ് കാകളികള്‍ മൂളവേ
(F) നാണം കൊണ്ടെന്‍ നെഞ്ചില്‍ താഴംപൂവോ തുള്ളി
(M) ആരും കേള്‍ക്കാതുള്ളില്‍ മാടപ്രാവോ കൊഞ്ചി
(F) ആലോലംകിളി മുത്തേ വാ ആതിര രാവിലൊരമ്പിളിയായ്
(M) ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ
(F) ചാന്തേറും ചുണ്ടില്‍ ചുടു മുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ

(F) അല്ലി താമരപൂംചെപ്പില്‍ തത്തി താരകത്തിന്‍ തുമ്പുംനുള്ളി
താണിറങ്ങും പൂന്തേന്‍തുമ്പീ മാറിനിന്നാട്ടെ
(M) ഇന്നും നിന്റെ ഉള്ളില്‍ തുള്ളിതൂവും കുഞ്ഞു വെള്ളികിണ്ണത്തില്‍ നീ
കാച്ചിവയ്ക്കും ചെല്ല പൈമ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ചോട്ടെ
(F) പീലിമുടിയാടുമീ നീല മയില്‍ കാൺകിലോ
മേലെമുകില്‍ ചായവേ നേരെമിരുളാകയോ
(M) നാടന്‍ കന്നിപെണ്ണേ നാണിക്കാതെന്‍ പൊന്നേ
(F) താഴെ കാവില്‍ നാളേ വേളി താലം വേണ്ടേ
(M) പായാരം കളി ചൊല്ലാതെ പുഞ്ചിരി പൊതിയാന്‍ ചിഞ്ചിലമായ്‌

(F) ചാന്തേറും ചുണ്ടില്‍ ചുടു മുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ..
(M) ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ...
(F) കടത്തില തളത്തില്‍ നിലവിളക്കണഞ്ഞു ഓ ...
(M) ചിരിച്ചിലമ്പുലഞ്ഞു ചമയങ്ങള്‍ അഴിഞ്ഞു ഓ ....
(F) മിഴികൊണ്ടു മിഴികളില്‍ ഉഴിയുമോ......
(M) നനയുമെന്‍ നെറുകയില്‍ നറുമണം തൂകാമോ.......
ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ..
(F) ചാന്തേറും ചുണ്ടില്‍ ചുടു മുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ..

ഇവിടെ

വിഡിയോ


6. പാടിയതു: ചിത്ര

ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ
ഇല്ലാക്കഥ ചൊല്ലാതെടി ഓലവാലി
വേണ്ടാത്തതു മിണ്ടാതെടി കൂട്ടുകാരി
കാട്ടുകുന്നിലെ തെങ്ങിലെ തേൻകരിക്കിലെ തുള്ളിപോൽ
തുള്ളാതെടി തുളുമ്പാതെടി തമ്പുരാട്ടി
കൊഞ്ചാതെടി കുണുങ്ങാതെടി കുറുമ്പുകാരി
നെഞ്ചിലൊരു കുഞ്ഞിളം തുമ്പി എന്തോ തുള്ളുന്നൂ
ചെല്ല ചെറു ചിങ്കിരിപൂവായ് താളം തുള്ളുന്നു

മിനുമിനുങ്ങണ കണ്ണിൽ കുഞ്ഞു മിന്നാമിന്നികളാണോ
തുടി തുടിക്കണ നെഞ്ചിൽ നല്ല തൂവാൽ മൈനകളാണോ
ഏലമരക്കാവിൽ ഉത്സവമായോ നീലനിലാപെണ്ണേ
അമ്മാനമാടി വരൂ പൂങ്കാറ്റേ നിന്നോമലൂയലിൽ ഞാൻ ആടീടാം
മാനേ പൂന്തേനേ നിന്നെകളിയാട്ടാൻ
പൊന്നാതിര പോറ്റും ചെറു കാണാക്കുയിൽ പാടി

കരിമഷിക്കണ്ണോന്നെഴുതാൻ പുഴ കണ്ണാടിയായ് നോക്കി
കൊലുസുകൾ കൊഞ്ചിച്ചണിയാൻ നല്ല മുത്താരവും തേടീ
പൂവനിയിൽ മേയും പൊന്മകളേ നിൻ പൊന്നിതളായ് ഞാനും
കൂമ്പാളകുമ്പിളിലെ തേൻ തായോ പൂവാനതുമ്പികളേ നീ വായോ
ദൂരെ വിണ്ണോരം തിങ്കൾപൊലിയാറായ്
എന്നുള്ളിൽ കുളിരാർന്നൊരു മോഹം വിരിയാറായ്


ഇവിടെ

വിഡിയോ

No comments: