Wednesday, July 28, 2010

രവീന്ദ്ര സംഗീത ധാര...[I] 17 ഗാനങ്ങൾ


“എനിക്കു മരണമില്ല.....“


‘ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം”

1.


ചിത്രം: ചിരിയോ ചിരി [1982] ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ
താരങ്ങൾ: ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, ബാലൻ കെ. നായർ, സ്വപ്ന....രചന: ബിച്ചു തിരുമല
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ

I. പാടിയതു: യേശുദാസ്
ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകി വരുന്നൊരു ഗാനം..
ഗാനം... ദേവഗാനം.. അഭിലാഷ ഗാനം...
മാനസ്സവീണയില്‍ കരപരിലാളന ജാലം...
ജാലം.. ഇന്ദ്രജാലം...അതിലോല ലോലം..
ഏഴു സ്വരങ്ങളും തഴുകിവരുന്നൊരു ഗാനം...


ആരോ പാടും ലളിതമധുരമയ ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ
ആരോ പാടും ലളിതമധുരമയ ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ
ചൊരിയുമളവിലിളമിഴികളിളകിയതില്‍ മൃദുല തരളപദ ചലനനടനമുതിരൂ...ദേവീ..
പൂങ്കാറ്റില്‍ ചാഞ്ചാടും തൂമഞ്ഞിന്‍ വെണ്‍‌തൂവല്‍ കൊടിപോലഴകേ..

ഏതോ താളം മനസ്സിനണിയറയില്‍
ഏതോ മേളം ഹൃദയധമനികളില്‍
ഏതോ താളം മനസ്സിനണിയറയില്‍
ഏതോ മേളം ഹൃദയധമനികളില്‍
അവയിലുണരുമൊരു പുതിയ പുളക മദ ലഹരി ഒഴുകിവരുമരിയ സുഖനിമിഷമേ...പോരൂ..
ആരോടും മിണ്ടാതീ ആരോമല്‍ തീരത്തില്‍ അനുഭൂതികളില്‍-ഇവിടെവിഡിയൊ
II. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ് & പി ജയചന്ദ്രൻ

സമയരഥങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ മറുകര തേടുന്നൂ
സകലതിനും പൊരുളേ നീ കാത്തരുളീടണമേ
മുന്നില്‍ നടുങ്ങും ഇരുണ്ട ശൂന്യാകാശം മാത്രം
നയിക്കു നീ.....

(സമയ...)

പതിവായ് പലരുമനേകം
പാപഫലങ്ങള്‍ കൊയ്‌തെറിയുമ്പോള്‍
അറിയാതടിയങ്ങളേതോ പിഴകള്‍
ചെയ്‌തുപോയ്, ക്ഷമയേകണേ

(സമയ...)

ഇടഞ്ഞും തലകളരിഞ്ഞും
നീചരിതിലെ തേര്‍‌തെളിക്കുമ്പോള്‍
ഒരുചാണ്‍ വയറിനുപോലും ഗതിയില്ലെങ്കിലും
കുറ്റ-വാളികള്‍‍... കുറ്റവാളികള്‍....

(സമയ...)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


ചിത്രം: ബെൽറ്റ് മത്തായി [1983] റ്റി.എസ്. മോഹൻ
താരങ്ങൾ: സുകുമാരൻ, രതീഷ്, വിൻസെന്റ്, വനിത, സത്യകല, ഉണ്ണി മേരി
രചന: പൂവച്ചൽ ഖാദർപാടിയതു: യേശുദാസ്

രാജീവം വിടരും നിന്‍ മിഴികള്‍...
കാശ്മീരം ഉതിരും നിന്‍ ചൊടികള്‍... (രാജീവം..)
എന്നില്‍ പൂക്കുമ്പോള്‍...
ഹൃദയമയി നീ കേള്‍ക്കാനായ്
പ്രണയ പദം ഞാന്‍ പാടുന്നു.. (ഹൃദയമായി...)
ഒരു സ്വരമായ് ഒരു ലയമായ്
അരികില്‍ വരാന്‍ അനുമതി നീ അരുളൂ (രാജീവം...)

ഗ ഗമപ പനിസ സനിസ സഗമ മമാഗ ഗഗസ സസനി
സപമാപ ഗമ സാഗ മനി പനി മപ ഗമ
പസനിസ പനിമാപ ഗമപനിസ
സ സ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ
പ പ സ സ സ സ സ സ
ഗ ഗ പ പ പ പ പ പ
സ സ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ

പനിനീര്‍ സൂനം കവിളില്‍ പേറും ശാരോണിന്‍
കവികള്‍ വാഴ്ത്തി കുളിരില്‍ മൂളും ശാരോണിന്‍ (പനിനീര്‍..)
അഴകല്ലേ നീ എന്‍ ഉയിരല്ലേ നീ (അഴകല്ലേ..)
നിന്‍ മൗനം മാറ്റാന്‍ എന്നില്‍ നിന്നൊരു ഗാനം... (രാജീവം ....)

പല നാള്‍ നിന്റെ വരവും നോക്കി ഞാന്‍ നിന്നൂ...
കളികള്‍ ചൊല്ലി മധുരം കോരി ഞാന്‍ തന്നൂ... (പലനാള്‍ ...)
അറിയില്ലേ നീ ഒന്നലിയില്ലേ നീ.. (അറിയില്ലേ...)
നിന്‍ രൂപം മേവും നെഞ്ചിന്‍ നാദം കേള്‍ക്കൂ.. (രാജീവം ...)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


3.

ചിത്രം: താരാട്ട് (1981) ബാലചന്ദ്ര മേനോന്‍
താരങ്ങൾ: ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, ശ്രീ വിദ്യ്, നെടുമുടി വേണു, ശങ്കരാടി, വേണു നാഗവള്ളി

രചന: ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍
സംഗീതം: രവീന്ദ്രന്‍

പാടിയതു: കെ.ജെ.യേശുദാസ്, എസ്. ജാനകി

ഉം....ഉം..ഉം..............
രാഗങ്ങളേ...ആ...ആ...മോഹങ്ങളേ
രാഗങ്ങളേ മോഹങ്ങളേ (2)
പൂചൂടൂം ആത്മാവിന്‍ ഭാവങ്ങളേ (2) (രാഗങ്ങളേ...)

പാടും പാട്ടിന്‍ രാഗം
എന്റെ മോഹം തീര്‍ക്കും നാദം (2)
ഉണരൂ പൂങ്കുളിരില്‍ തേനുറവില്‍ വാരൊളിയില്‍ (2)
നീയെന്റെ സംഗീതധാരയല്ലേ (രാഗങ്ങളേ...)

ആടും നൃത്ത ഗാനം
എന്റെ ദാഹം തീര്‍ക്കും താളം (2)
വിടരൂ പൂങ്കതിരില്‍ കാറ്റലയില്‍ വെണ്‍‌മുകിലില്‍ (2)
നീയെന്റെ ആത്മാവിന്‍ താളമല്ലേ (രാഗങ്ങളേ...)

ഇവിടെവിഡിയോ


4.ചിത്രം: ഇത്തിരി പൂവേ ചുമന്ന പൂവേ [1984] ഭരതൻ

താരങ്ങൾ: മമ്മൂട്ടി, റഹമാൻ, ശോഭന, കെ.ആർ. വിജയ...

രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ


പാടിയതൂ: ജാനകി

ഓമനത്തിങ്കള്‍ കിടാവോ
പാടിപാടി ഞാന്‍ നിന്നെയുറക്കാം
സ്വപ്നത്തിലെന്നുണ്ണി പുഞ്ചിരിക്കും അമ്മ
ദു:ഖങ്ങളെല്ലാം മറന്നിരിക്കും ( ഓമന..)

ജാലകവാതിലിലൂടെ ദൂരെ
താരകം കണ്‍ചിമ്മി നിന്നൂ(2)
ഉണ്ണിയേ തേടി വന്നെത്തും (2)
നീല വിണ്ണിന്റെ വാത്സല്യമാകാന്‍ (ഓമന..)

നിദ്രയില്‍ നീ കണ്ട സ്വപ്നമെന്തേ
എന്റെ ഇത്തിരിപൂവേ കുരുന്നു പൂവേ (2)
നിന്‍ കവിളെന്തേ തുടുത്തു പോയീ (2)
ഒരു കുങ്കുമ ചെപ്പ് തുറന്ന പോലെ (ഓമന.


ഇവിടെ


വിഡിയോ


5.ചിത്രം: ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ [ 1992] കമൽ
താരങ്ങൾ: മധു, മുരളി, വിനീത്, ശ്രീനിവാസൻ നെടുമുടി വേണു, മോനിഷാ, അമൃത, കെ.ആർ. വിജയ

രചന: ബിച്ചു തിരുമല
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ

I. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഒളിക്കുന്നുവോ... മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...
ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ...
ചിരിച്ചിപ്പി ചോരും ഇളംമുത്തിലൊന്നേ
കൊരുത്തുള്ളു തുമ്പിൽ മാപ്പു നീ തരൂ.. തരൂ..തരൂ..

പായിപ്പാട്ടെ ഓടിവള്ളമായൊരെൻ
മോഹക്കായൽ മോടിവള്ളമാണു നീ..
മുഴക്കോലും പോലും കൂടാതെന്നേ നിന്നെ ഞാൻ
അളന്നിട്ടു പെണ്ണേ എന്നോടെന്താണീ ഭാവം..
മിനുങ്ങുന്നൊരെൻ നുണുങ്ങോടമേ..

(ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...)

പാലച്ചോട്ടിൽ കാത്തുനിന്നതെന്തിനോ
നീലപ്പൂവേ നീ കുടന്ന മഞ്ഞുമായ്..
നിറഞ്ഞ നിൻ മൗനം പാടും പാട്ടിൻ താളം ഞാൻ
ഒരിക്കൽ നിൻ കോപം പൂട്ടും നാദം മീട്ടും ഞാൻ
മണിക്കൂട്ടിലേ മണിപ്പൈങ്കിളീ...

(ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...)

ഇവിടെ

വിഡിയോ
II. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ചിത്ര


മകളെ പാതി മലരേ ...
നീ മനസ്സിലെന്നെ അറിയുന്നു..(മകളെ..)
കനവും പോയ ദിനവും
നിന്‍ ചിരിയില്‍ വീണ്ടും ഉണരുന്നു..
ഈ കൊതുമ്പു കളിയോടം
കാണാത്ത തീരം അണയുന്നോ...(മകളെ..)

കുഞ്ഞു താരമായി ദൂരെ വന്നു നീ
മിന്നി നിന്നിരുന്നോമനേ ...
അന്നുറങ്ങാത്ത രാത്രിയില്‍ നിന്റെ
ഓര്‍മ്മതന്‍ നോവറിഞ്ഞു ഞാന്‍...
തഴുകി വീണ്ടുമൊരു തളിരു
പാല്‍നിലാവൊളി നുറുങ്ങു പോല്‍ എന്നെ നീ
അലസ മൃദുലമഴകേ...
ആരിരാരാരി രാരീരോ... ആരിരാരാരി രാരീരോ...(മകളെ..)

ഇന്നിതാ എന്റെ കൈക്കുടന്നയില്‍
പഴയ പൂനിലാ താരകം
ഒരു പളുങ്കു പൊന്‍ ചിമിഴിനുള്ളിലെ
മണ്‍ചിരാതിന്റെ നാളമായി
കതിരിടുമ്പോഴും കാറ്റിലാടാതെ
കാത്തിടും മനം കണ്മണി
ഹൃദയമിവിടെ നിറയും
ഇനിയുരങ്ങാരിരാരിരോ
ആരിരാരാരി രാരീരോ... ആരിരാരാരി രാരീരോ...
ആരിരാരാരി രാരീരോ... ആരിരാരാരി

ഇവിടെ


6.


ചിത്രം: കളിയിൽ അല്‍പ്പം കാര്യം [ `1984 ] സത്യം അന്തിക്കാട്
താരങ്ങൾ: മോഹൻ ലാൽ, നീലിമ, ബഹദൂർ, റഹമാൻ


രചന: സത്യൻ അന്തിക്കാട്
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻI. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ് & കെ എസ് ചിത്ര

സരിഗപനിസ സനിപഗരിസ (3)
ആ .
മനതാരില്‍ എന്നും പൊന്‍കിനാവും കൊണ്ടു വാ (2)
ഹൃദയേശ്വരി മമ ജീവനില്‍ പ്രിയരാഗമായ് വാ


ഹിമബിന്ദുഹാരം ചൂടി പുലരിപ്പൊന്‍ ചായം പൂശി
ലാസ്യവതിയായ് ദേവി വരുമോ ഏകാന്തധ്യാനം തീര്‍ക്കാന്‍
കനകനൂപുരം കാണുന്നോ കളകളാരവം കേള്‍ക്കുന്നോ‌‌
ഹൃദയം പിടയും പുതു ലഹരിയില്‍ മിഴികള്‍ തിരയും തവ വദനം
മനതാരില്‍ എന്നും ..

അമലേ നിന്‍ രൂപം കാണാന്‍ അഭിലാഷം എന്നില്‍ നിറയേ
പാദചലനം കേട്ട കുളിരില്‍ ആലോലം ആടി മോഹം
ഇനിയും എന്നെ നീ പിരിയല്ലേ ഇനിയൊരിക്കലും പോകല്ലേ
മൃദുലം മൃദുലം തവ നടനം മധുരം മധുരം മധു വചമനം
മനതാരില്‍ എന്നും...

ഇവിടെ


വിഡിയോII. പാടിയതു: യേശുദാസ്

കണ്ണോടു കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ
മോഹങ്ങളിൽ നീരാടുമ്പോൾ
അതിനോരോ ഭാവം
[ കണ്ണോടു കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ ]


പേരാലിൻ തുഞ്ചത്തോരൂഞ്ഞാല്‌
തെന്നലിൽ ഇളകും മലരിൻ തളിരിതൾ
ചാഞ്ചാടും പൊന്നൂഞ്ഞാൽ അലകളിൽ
പുന്നാരം ചൊല്ലികൊണ്ടാടാൻ വാ
കണ്മണിയേ തിരു പുഞ്ചിരിയിൽ
ചുടു ചുംബന മധു പകരാം
[ കണ്ണോടു കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ ]


ഒന്നാനാം കുന്നിന്റെ താഴ്‌വാരം
തുമ്പികൾ അലയും പുലരി
തുടു കതിർ പൂന്തോപ്പിൽ പൊന്നോണ പാട്ടിൽ
കല്യാണ തേരേറി പോരാമോ
അമ്പലവും അതിനങ്കണവും
നവ മംഗള മലർ ചൊരിയും
[ കണ്ണോടു കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ ]

ഇവിടെ


വിഡിയോ

7.

ചിത്രം: ആട്ടക്കലാശം [1983] ശശികുമാർ
താരങ്ങൾ: പ്രേം നസ്സീർ, മോഹൻ ലാൽ, റ്റി.ജി. രവി,ജഗതി, സോമൻ, ലക്ഷ്മി, ചിത്ര, അനുരാധ,
സിൽക് സ്മിത, സുകുമാരി,ശാന്ത കുമാരി, മീന

രചന: പൂവച്ചൽ കാദർ
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ

പാടിയതു: യേശുദാസ്


മലരും കിളിയും ഒരു കുടുംബം
ഒരു കുടുംബം
നദിയും കടലും ഒരു കുടുംബം
ഒരു കുടുംബം
നദിയുടെ കരയില്‍ കിളികള്‍ പോലെ
നിങ്ങള്‍ വിടര്‍ത്തും വസന്തം (മലരും)

മാനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ സിന്ദൂരം ചിന്തുന്ന
മാണിക്ക്യ കുന്നേറി തുള്ളിച്ചാടും (മാനത്തെ )
അഴകുകള്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണര്‍വുകള്‍ നിങ്ങള്‍ (2)
അമ്മയ്ക്കും അച്ഛന്നും കണികളായ്
മേവുന്ന എന്‍ കണ്ണിന്‍ മണികളെ
നിങ്ങള്‍ക്കായ് സ്വര്‍ണ്ണപ്പൂംകുടയുമായ്
നില്‍ക്കുന്നു ആരാമം നിറവുമായ്‌ (മലരും )

പാലാഴിപ്പൈതങ്ങള്‍ പാല്‍ക്കഞ്ഞി തൂവുന്ന
പഞ്ചാര പൂഴിയില്‍ മിന്നി മിന്നും (പാലാഴി )
കതിരുകള്‍ നിങ്ങള്‍ കനവുകള്‍ നിങ്ങള്‍ (2)
ഒറ്റയ്ക്കും ഒന്നിച്ചും തിരകളെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോരും
പൊന്നലകളെ നിങ്ങള്‍ക്കായ് അന്തിപൂത്തിരിയുമായ്
വന്നെത്തുന്നാകാശം കുടവുമായ് (മലരും)

ഇവിടെ

വിഡിയോ
8.

ചിത്രം: ഒരു വർഷം ഒരു മാസം [ 1980} ശശികുമാർ
താരങ്ങൾ: സോമൻ, ശങ്കരാടി, മീന ജയഭാരതി, ബഹദൂർ...

രചന: പൂവച്ചൽ കാദർ
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ


പാടിയതു: യേശുദാസ്

ഇനി എന്റെ ഓമലിനായൊരു ഗീതം ..
ഹൃദയങ്ങള്‍ ചേരും സംഗീതം
മധുരങ്ങളേകും സമ്മാനം
ഒരു ഉയിരാകും നേരം.. (ഇനി.. )

വനികകളില്‍ ചിറകൊതുക്കി ...
ഒരു വസന്തം വളകിലുക്കി..
നീയെന്‍ നെഞ്ചിന്‍ താളങ്ങളായ്..
നീയെന്‍ ചിന്താഭാഗങ്ങളായി ..
മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങും മാസങ്ങളില്‍..
വേനല്‍ പൂവിന്‍ ദാഹങ്ങളില്‍..
മാറാതെന്നില്‍ നില്‍പ്പൂ നിന്‍ രൂപം ..(ഇനി...)

തളിരണിയും വനലതയില്‍..
ഒരു മുകുളം ഇനി വളരും..
ഓരോ നാളിന്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങളായി ..
ഓരോ രാവിന്‍ സൂനങ്ങളായി...
നിന്നില്‍ ഞാന്‍ എന്‍ ജീവന്‍ ചാര്‍ത്തി..
നിന്നില്‍ എന്റെ രൂപം കാണ്മൂ ..
കണ്ണില്‍ കവിളില്‍ എല്ലാം എന്‍ സ്വപ്നം.. [ഇനിയെന്റെ...

ഇവിടെ


വിഡിയോ9.ചിത്രം: അടുത്തടുത്ത് [1984] സത്യൻ അന്തിക്കാട്
താരങ്ങൾ: മോഹൻലാൽ, റഹമാൻ, ലിസ്സി, അഹല്യ, കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായർ, തിലകൻ

രചന: സത്യൻ അന്തിക്കാട്
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻപാടിയതു: ചിത്ര & യേശുദാസ്


ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും
തമ്മില്‍ ചേരും നിമിഷം
താരും തളിരും ചൂടും ഹൃദയം
മഞ്ഞും മഴയും മലരായ് മാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

താനേ പാടും മാനസം
താളം ചേര്‍ക്കും സാഗരം
ഈ വെയിലും കുളിരാല്‍ നിറയും
കണ്ണില്‍ കരളില്‍ പ്രണയം വിരിയും
കളിയും ചിരിയും നിറമായ് അലിയും

(ഇല്ലിക്കാടും)

മോഹം നല്‍കും ദൂതുമായ്
മേഘം ദൂരേ പോയ്‌വരും
തേനൊലിയായ് കിളികള്‍ മൊഴിയും
അരുവിക്കുളിരില്‍ ഇളമീന്‍ ഇളകും
അരുമച്ചിറകില്‍ കുരുവികള്‍ പാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

ഇവിടെ10.

ചിത്രം: ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള [1990] സിബി മലയിൽ.

താരങ്ങൾ: മോഹൻ ലാൽ, നെടുമുടി വേണു, സൊമൻ, ശ്രീനിവാസൻ, തിക്കുറിശ്ശി, ജഗദീഷ്, മമ്മുക്കൊയ
സുകുമാരി, ഗൌതമി, കെ.പി.ഏ.സി. ലളിത

രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ

I. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ & കെ എസ് ചിത്ര
ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ
നവനവ ഗോപികാവസന്തം തേടീ വനമാലീ
എൻ മനമുരുകും... വിരഹതാപമറിയാതെന്റെ
(ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ)

നീലമേഘം നെഞ്ചിലേറ്റിയ-
പൊൻതാരകമാണീ രാധ
അഴകിൽ നിറയും അഴകാം നിൻ
വൃതഭംഗികൾ അറിയാൻ മാത്രം
ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലി

നൂറുജന്മം നോമ്പുനോറ്റൊരു തിരുവാതിരയാണീ രാധ
അലിയും തോറും അലിയും എൻ
പരിഭവമെന്നറിയാതെന്റെ
(ഗോപികാവസന്തം)ഇവിടെ


വിഡിയോ


II. പാടിയതു:: കെ ജെ യേശുദാസ് :


ആ ......ആ ......ആ .....ആ ....
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)
ശുഭസായഹ്നം പോലെ (2)
തെളിദീപം കളിനിഴലിൽ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി

ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടു-
മിഴിനീർ കണമാം ഞാൻ (2)
കവിയുടെ ഗാനരസാമൃതലഹരിയിലൊരുനവ
കനക കിരീടമിതണിയുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ.....
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)

ഏതേതോ കഥയിൽ യമുനയിലൊരു-
വനമലരായൊഴുകിയ ഞാൻ (2)
യദുകുല മധുരിമ തഴുകിയ മുരളിയിലൊരുയുഗ
സംഗമഗീതമുണർത്തുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ....
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി
ശുഭസായഹ്നം പോലെ
തെളിദീപം കളിനിഴലിൽ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി ...


ഇവിടെ


വിഡിയോ
11.


ചിത്രം: അമരം[1991] ഭരതന്‍
കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം: ലോഹിതദാസ്
താരങ്ങൾ: മമ്മൂട്ടി, മുരളി, അശോകൻ, പപ്പു, സൈനുദ്ദീൻ മാതു, ചിത്ര, ലളിത[കെ.പി.ഏ.സി.}

രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: രവീന്ദ്രന്‍I. പാടിയതു: യേശുദാസ്, ലതിക


തെയ്യരത്തെയ്യര തൊം തെയ്‌ തൊം തെയ്‌ തൊം തെയ്യര തൊം
തെയ്യരത്തെയ്യര തൊം തെയ്‌ തൊം തെയ്‌ തൊം തെയ്യര തൊം

പുലരേ പൂങ്കൊടിയില്‍
പെരുമീന്‍ വെള്ളാട്ടമായ്‌
കാണാ പൂന്നൊടിയില്‍
പൂമീന്‍ തുള്ളാട്ടമായ്‌

കഥ പറയും കാറ്റേ
പവിഴത്തിരമാലകള്‍ കണ്ടാ
ചുരലഴിയും പൂഞ്ചുഴിയില്‍
കടലമ്മ വിളങ്ങണ കണ്ടേ
തിരയൊഴിയാ നേരം
ചില്ലുമണി കലവറ കണ്ട
മീനുണരും കോണില്‍
അരമനയണി വടിവാണെ
പൂന്തിരയില്‍ പെയ്തുണരും
പുത്തരി മുത്താണെ
ഈ പൊന്നരയന്‍ കൊയ്തു വരും കന്നി കതിരാണേ

പുലരെ പൂങ്കൊടിയില്‍
പെരുമീന്‍ വെല്ലാട്ടമായ്‌

മുത്താണേ കൈക്കുരുന്നാണെ
പൂമെയ്യില്‍ മീന്‍ പെടപ്പാണെ
കടലമ്മ പോറ്റുന്ന പൊങ്കുഞ്ഞിനുപ്പുല്ലൊരമ്മിഞ്ഞപാലണു
തെങ്കാറ്റൂതി വളര്‍ത്തുന്ന മുത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി മഞ്ഞാണു
കൈ വളരു
മെല്ലെ കാല്‍ വലരു
മെല്ലെ അടിമുടി നിന്‍ പൂമെയ്‌ വളരു

കഥ പറയും കാറ്റേ
പവിഴത്തിരമാലകള്‍ കണ്ടാ
ചുരലഴിയും പൂഞ്ചുഴിയില്‍
കടലമ്മ വിളങ്ങണ കണ്ടെ
തിരയൊഴിയാ നേരം
ചില്ലുമണി കലവറ കണ്ട
മീനുണരും കോണില്‍
അരമനയണി വടിവാണെ
പൂന്തിരയില്‍ പെയ്തുണരും
പുത്തരി മുത്താണെ
ഈ പൊന്നരയന്‍ കൊയ്തു വരും കന്നി കതിരാണേ

പുലരെ പൂങ്കൊടിയില്‍
പെരുമീന്‍ വെല്ലാട്ടമായ്‌

കാണെ കാണെ കണ്‍ നിറഞ്ഞെ പൂമ്പൈതല്‍
കാണെ കാണെ കണ്‍ നിറഞ്ഞെ പൂമ്പൈതല്‍
അരയനുള്ളില്‍ പറ നിറഞ്ഞെ ചാകരക്കൊളു
മണലിറംബില്‍ ചോടു വൈക്കണ പൂവണി താളം
പൂമ്പാറ്റ ചിറകു വീശിയ വായ്താരികലായ്‌

തം തം തന തം തം, തന ന ന
തം തം തന തം തം, തന ന ന
തം തം തന തം തം, തന ന ന
തം തം തന തം തം, തന ന ന

ദിനസരങ്ങല്‍ കൊളുകൊയ്യണ കൈ നിറഞ്ഞേരം
വല നിറഞ്ഞെ തുറയിലുത്സവ നാളുറഞ്ഞേ

കഥ പറയും കാറ്റേ
പവിഴത്തിരമാലകള്‍ കണ്ടാ
ചുരലഴിയും പൂഞ്ചുഴിയില്‍
കടലമ്മ വിളങ്ങണ കണ്ടെ
തിരയൊഴിയാ നേരം
ചില്ലുമണി കലവറ കണ്ട
മീനുണരും കോണില്‍
അരമനയണി വടിവാണെ
പൂന്തിരയില്‍ പെയ്തുണരും
പുത്തരി മുത്താണെ
ഈ പൊന്നരയന്‍ കൊയ്തു വരും കന്നി കതിരാണേ

പുലരെ പൂങ്കൊടിയില്‍
പെരുമീന്‍ വെല്ലാട്ടമായ്‌

വേലപ്പറമ്പില്‍ കടലാടും വിളുമ്പില്‍
മെല്ലെ തുടുത്തു മുത്തണിയരയത്തി
പൂമെയ്‌ മിനുങ്ങി പൂകന്നം തിളങ്ങി
ചന്തം തുളുംബും പൊന്മണിയരയത്തി
അവളെ... നുരയഴകാല്‍ തഴുകും
അരയന്‍ ഉള്ളം പതയും
കനവില്‍ പാല്‍കുടങ്ങള്‍
നിറവഴിഞ്ഞു കരകവിഞ്ഞു
കനവില്‍ പാല്‍കുടങ്ങള്‍
നിറവഴിഞ്ഞു കരകവിഞ്ഞു

ഇവിടെ


വിഡിയോII. പാടിയതു: യേശുദാസ്

വികാരനൗകയുമായ് തിരമാലകളാടിയുലഞ്ഞു
കണ്ണീരുപ്പു കലര്‍ന്നൊരു മണലില്‍ വേളിപ്പുടവ വിരിഞ്ഞു
രാക്കിളി പൊന്‍മകളേ നിന്‍ പൂവിളി യാത്രാമൊഴിയാണോ
നിന്‍ മൗനം പിന്‍വിളിയാണോ...

വെണ്‍നുര വന്നു തലോടുമ്പോള്‍ തടശിലയലിയുകയായിരുന്നോ
പൂമീന്‍ തേടിയ ചെമ്പിലരയന്‍ ദൂരേ തുഴയെറിമ്പോള്‍
തീരവും പൂക്കളും കാണാക്കരയില്‍ മറയുകയായിരുന്നോ
രാക്കിളി പൊന്‍മകളേ നിന്‍ പൂവിളി യാത്രാമൊഴിയാണോ
നിന്‍ മൗനം പിന്‍വിളിയാണോ...

ഞാനറിയാതെ നിന്‍ പൂമിഴിത്തുമ്പില്‍ കൗതുകമുണരുകയായിരുന്നു
എന്നിളം കൊമ്പില്‍ നീ പാടാതിരുന്നെങ്കില്‍ ജന്മം പാഴ്‌മരമായേനേ
ഇലകളും കനികളും മരതകവര്‍ണ്ണവും വെറുതേ മറഞ്ഞേനേ
രാക്കിളി പൊന്‍മകളേ നിന്‍ പൂവിളി യാത്രാമൊഴിയാണോ
നിന്‍ മൗനം പിന്‍വിളിയാണോ...

ഇവിടെ

വിഡിയോ

12.ചിത്രം: അഹം[ 1992] രാജീവ് നാഥ്
താരങ്ങൾ: മോഹൻ ലാൽ, നെടുമുടി വേണു, ഉർവ്ശി, രമ്യാ കൃഷ്ണൻ, ജഗതി,...

രചന: കാവാലം
സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ


പാടിയതു: യേശുദാസ്

നിറങ്ങളേ പാടൂ...
കളമിതിലെഴുതിയ ദിവ്യാനുരാഗ
സ്വരമയലഹരിതന്‍ ലയഭരവാസന്ത
നിറങ്ങളേ പാടൂ...

മഴവില്‍‌ക്കൊടിയില്‍ അലിയും മറവിയായ്
മനസ്സിലെയീറനാം പരിമളമായ്‌
വിടരും ദളങ്ങളില്‍ ഒളിയും ലജ്ജയായ്‌
പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെയീണമായ്‌
നിറങ്ങളേ പാടൂ...

ഇളതാം വെയിലില്‍ കനവിന്‍ കനിവുമായ്‌
ഝലതതീഝങ്കാര രതിമന്ത്രമായ്
ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
ഉറവിന്‍ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ്‌
(നിറങ്ങളേ...)


ഇവിടെ


വിഡിയോ

No comments: