Saturday, July 24, 2010

സുകൃതം [ 1994] യേശുദാസ്, ചിത്ര
ചിത്രം: സുകൃതം [ `1994 ] ഹരികുമാര്‍
താരങ്ങൾ: മമ്മൂട്ടി, ഗൌതമി, മനോജ് ജയൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, നരേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ശാന്തി കൃഷ്ണ, ഒടുവിൽ....


രചന: ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: രവി ബോംബേ

1. പാടിയതു: ചിത്ര

ബന്ധങ്ങളേ ആ..സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ ആ..ആ..ആ.

ജന്മാന്തര സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ
ബന്ധുര മാനസ ബന്ധങ്ങളേ
പിന്തുടര്‍ന്നെത്തും അനന്തമാമഞ്ജാത
കാന്ത തരംഗങ്ങളേ (ജന്മാന്തര..)കണ്ടും പിരിഞ്ഞും പരസ്പരം പിന്നെയും
കണ്ടുമുട്ടാനായ് കൊതിച്ചും (2)
പാന്ഥര്‍ പെരുവഴിയമ്പലം തേടുന്ന
കാന്ത പഥികര്‍ നമ്മള്‍
നമ്മളനാഥ ജന്മങ്ങള്‍ ആ .....(ജന്മാന്തര..)

എത്ര പവിത്രം നാം പങ്കു വെക്കും
വെറും വ്യര്‍ഥമാം സ്വപ്നങ്ങള്‍ പോലും (2)
അന്തരംഗത്തിന്‍ സുഗന്ധത്തിനാല്‍
നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ തിരിച്ചറിയുന്നൂ
കേവലര്‍ കേവലര്‍ നമ്മള്‍ ആ....(ജന്മാന്തര..)ഇവിടെ


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്പോരൂ ............പോരൂ..........
എന്നോടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ
എന്നൊടൊത്തു കിനാവു കണ്ടു ചിരിക്കുമിരവുകളേ (എന്നൊടൊത്തു..)
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേര്‍ന്നു വരൂ (2)

ഒരു കുടന്ന നിലാവു കൊണ്ടെന്‍
നിറുകയില്‍ കുളിര്‍ തീര്‍ഥമാടിയ നിശകളേ
നിഴലുമായിണ ചേര്‍ന്നു നൃത്തം ചെയ്ത പകലുകളേ
പോരൂ..പോരൂ..യാത്ര തുടരുന്നൂ ശുഭ യാത്ര നേര്‍ന്നു വരൂ

തുളസിവെറ്റില തിന്നു ചുണ്ടു തുടുത്ത സന്ധ്യകളേ
തുയിലുണര്‍ത്താന്‍ വന്നൊരോണക്കിളികളേ നന്ദി
അമൃതവര്‍ഷിണിയായ വര്‍ഷാകാലമുകിലുകളേ
ഹൃദയ വെരിയില്‍ അലരി മലരായ്
പൂത്തിറങ്ങിയ വേനലേ നന്ദി ..നന്ദി..
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേര്‍ന്നു വരൂ

എന്റെ വഴികളില്‍ മൂക സാന്ത്വനമായ പൂവുകളേ
എന്റെ മിഴികളില്‍ വീണുടഞ്ഞ കിനാക്കളേ നന്ദി
മധുരമാം പാഥേയമായ് തേന്‍ കനികള്‍ തന്ന തരുക്കളേ
തളരുമീയുടല്‍ താങ്ങി നിര്‍ത്തിയ പരമമാം കാരുണ്യമേ
നന്ദി..നന്ദി...
എന്നോടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ
എന്നൊടൊത്തു കിനാവു കണ്ടു ചിരിക്കുമിരവുകളേ
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേര്‍ന്നു വരൂ (2)Link text


3. പാടിയതു:പാടിയതു: യേശുദാസ് & ചിത്ര

കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ(3)
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ
കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ
കമനി നിൻ ഹൃദയത്തിന്നാഴത്തിലാരാരും
അറിയാതെ കാത്തു വെച്ചതേതു രാഗം
അരുമയാം അനുരാഗ പത്മരാഗം
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ (കടലിന്ന...)

നിൻ നേർക്കെഴുമെൻ നിഗൂഡമാം രാഗത്തിൻ
ചെമ്മണി മാണിക്യം (2)
എന്റെ മനസ്സിന്നഗാധ ഹൃദത്തിലുണ്ടി-
ന്നതെടുത്തു കൊൾക ആ...........(കടലിന്ന....)

നർത്തനമാടുവാൻ മോഹമാണെങ്കിലീ
ഹൃത്തടം വേദിയാക്കൂ (2)
എന്നന്തരംഗ നികുഞ്ജത്തിലേതോ
ഗന്ധർവൻ പാടാൻ വന്നൂ ആ‍......(കടലിന്ന..)


ഇവിടെ


വിഡിയോ

ഹരികുമാർ


4. പാടിയതു: യേശുദാസ്പാടിയതു: യേശുദാസ് “സഹസ്രദളസംശോഭിത നളിനം....

ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം
പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ
പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി

സഹസ്രദളസംശോഭിത നളിനം പോലെ മഹാഗഗനം (2)
സമസ്ത ഭുവനം കാക്കുമനാദിമഹസ്സിൻ സോപാനം (2)
ആതിരു നളിനപരാഗം ചാർത്തുക അകമിഴിയാമരവിന്ദം (2)
ആത്മ ദലങ്ങളിൽ ആവാഹിക്കുക അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം (2)[സഹസ്ര..]

ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്തു
സഹവീര്യം കരവാവഹൈ
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു
മാ വിദ്വിഷാവഹൈ
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി

വീണുടയുന്നൊരു മൺകുടമീയുടൽ
നീയതിന്നുള്ളിൽ നിറയാവൂ (2)
പ്രാണനൊരരുമ പ്രാവായി പാടുകയാണതിൽ നിൻ തിരുനാമങ്ങൾ (2)
നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾക്കരുളാവൂ അൻപായ് ഞങ്ങളിൽ ഉണരാവൂ (2)
ഞങ്ങടെ ജീവഗണങ്ങളോരോന്നും നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ
നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ....( സഹസ്രദള....)

As is the human body
So is the cosmic body
As is the human mind
So is the cosmic mind
As is the microcosm
So is the macrocosm ( സഹസ്ര..)


ഇവിടെ


വിഡിയോ

No comments: