Saturday, April 3, 2010

ആഗതൻ: [2010] ശ്രേയ ഘോഷൽ, കാർതിക്, വിജയ് യേശുദാസ്, ശ്വേത


ചിത്രം: ആഗതൻ [2010] കമൽ

അഭിനേതാക്കൾ: ദിലീപ്,ചാർമി, സത്യരാജ്, സറീന വഹാബ്, ഇന്നസന്റ്, ബിജു മേനോൻ


രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
1. പാടിയതു: രഞ്ചിത്ത് / ശ്വേത


ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു കണ്മണിയാളിവളാണല്ലോ
എന്നുള്ളു തുടിച്ചതുമിവളെ കാണാനല്ലോ
ചെറു പൂങ്കുല പോലിവളാടുമ്പോൾ മോഹം
മൃദുമൗനംപോലും സംഗീതം
പേരെന്താണെന്നറിവീലാ
ഊരേതാണെന്നറിവീലാ
ഇവളെന്റേതാണെന്നുള്ളം പാടുന്നു
ഓ.. മുകിൽ കിനാവിൽമിന്നും ഇവളീമണ്ണിലിറങ്ങിയ തൂമിന്നൽ
മഴത്തേരേറിവരും മിന്നൽ (ഞാൻ കനവിൽ)

ചൈത്രം സ്വപ്നം ചാലിച്ചെഴുതിയതാണെന്നോ
ഉഷസ്സാം പെൺകിടാവേ നിന്റെ ചിത്രം (2)
ഇതുവരെയെന്തേ കണ്ടില്ല ഞാൻ
കവിളത്തെ സിന്ദൂരത്തിൻ രാഗപരാഗങ്ങൾ
നിന്നിലെ നീഹാര ബിന്ദുവിൽ ഞാൻ
സൂര്യനായ്‌ വന്നൊളിച്ചിരുന്നേനെന്നും (ഞാൻ കനവിൽ)

ശ്രുതിയിൽ ചേരും ഇവളുടെ മൂകസല്ലാപം
തെന്നലിൻ തഴുകലെന്നോർത്തു പോയ്‌ ഞാൻ (2)
മനസ്സിന്റെ കോണിൽ തുളുമ്പിയല്ലോ
ഈതത്തമ്മ ചുണ്ടിൽ തത്തിയൊരൊരീറൻ തേൻതുള്ളി
ഈവിരൽതുമ്പിലെതാളംപോലും
എന്റെനെഞ്ചിൻഉൾത്തുടിയായല്ലോ

ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു കണ്മണിയാളിവളാണല്ലോ
എന്നുള്ളു തുടിച്ചതുമിവളെ കാണാനല്ലോ
ചെറു പൂങ്കുല പോലിവളാടുമ്പോൾ മോഹം
മൃദുമൗനം പോലും സംഗീതം
പേരെന്താണെന്നറിവീലാ
ഊരേതാണെന്നറിവീലാ
ഇവളെന്റേതാണെന്നുള്ളം പാടുന്നു
ഓ.. മുകിൽ കിനാവിൽ മിന്നും ഇവളീ മണ്ണിലിറങ്ങിയ തൂമിന്നൽ
മഴത്തേരേറി വരും മിന്നൽ (ഞാൻ കനവിൽ)


വിഡിയോവിഡിയോ


2. പാടിയതു: ശ്രേയ ഘോഷൽ / കാർത്തിക്


മഞ്ഞുമഴക്കാട്ടിൽ കുഞ്ഞുമുളം കൂട്ടിൽ
രണ്ടിളം പൈങ്കിളികൾ ഓ..
മുത്തുമണിത്തൂവൽ കുളിരണിഞ്ഞു മെല്ലെ
അവരെന്നും പറന്നിറങ്ങും
ചെമ്മരിയാടുള്ള മലഞ്ചെരിവിൽ
നല്ല ചന്ദനം മണക്കുന്ന താഴ്വരയിൽ
അമ്മമനമൊഴുകും ചെല്ലമനമുറങ്ങും
താലിപീലി താരാട്ടിൽ
(മഞ്ഞുമഴ...)

കുഞ്ഞേച്ചീ മനസ്സൊന്നും നോവാതെ
കൂട്ടിനു നടന്നു കുഞ്ഞനിയൻ
ചിറകിന്റെ ചെറു നിഴലേകി
അനിയനു തുണയായ് പെൺ കിളി
കുറുകുറെ കുറുമ്പായ് കളിക്കുറുമ്പൻ
അഴകിന്നുമഴകായ് കിളിക്കുരുവീ
(മഞ്ഞുമഴ...)

മാനത്തെ വാർമുകിൽ കുടയാക്കീ
ഇളവെയിൽ കമ്പിളി ഉടുപ്പു തുന്നി
ആരെന്നു മുള്ളലിവോടെ ഒരുമയിൽ വളർന്നു സ്നേഹമായ്
കുടുകുടെ ചിരിച്ചു വാർതെന്നൽ
ഏഴുനിറമണിഞ്ഞു മഴവില്ല്
(മഞ്ഞുമഴ...)


വിഡിയോ

3.പാടിയതു: വിജയ് യേശുദാസ് & ശ്വേതഓരോ കനവും വിടരുന്നോ
ഒരു കോടി വർണ്ണമുണരുന്നോ
ഓരോ നിനവും പുണരുന്നോ
ഒരു കോടി രാഗമുയരുന്നോ
സുഗന്ധങ്ങൾ നിറയുന്നോ
പനിമഴ മണ്ണില്‍ പൊഴിയുന്നോ
പ്രണയസരോവരത്തിൽ ഹംസങ്ങൾ നീന്തുന്നോ
( ഓരോ കനവും,.....)

ശ്യാമസുന്ദര സന്ധ്യയിലെ നിറമേഘമായ് നാം അലിയുന്നോ
പാർവണങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ അനുരാഗമായ് നാം ഒഴുകുന്നോ
ചന്ദ്രിക പൊഴിയും ചന്ദനനദിയിൽ
അടിമുടി നനയും അഴകുകളാകുന്നോ
അത്രമേൽ അത്രമേൽ ഇഷ്ടമായ്
ഒന്നായ് നമ്മൾ മാറുന്നോ
( ഓരോ കനവും.....)

ആഹാ മാരിവില്ലിൻ തൂലികയിൽ ഈ പ്രേമഭാവന വിരിയുന്നോ
മന്ദഹാസമാധുരിയിൽ നറുതേൻ വസന്തങ്ങൾ വളരുന്നോ
നീയൊരു തരുവായ് ഞാനതിൽ പടരും
മലർവല്ലരി തൻ മാനസമാകുന്നോ
അത്രമേൽ അത്രമേൽ ഇഷ്ടമായ്
ഒന്നായ് നമ്മൾ മാറുന്നോ
( ഓരോ കനവും,.....)വിഡിയോ


4. പാടിയതു: ഫ്രാങ്കോ,അമൃത, സുരേഷ്, നവീൻ, ജീമോൻ

പൂവാലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാല ലാല ലാലാ ല ലാ ലാ
പൂവാലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാല ലാല ലാലാ ല ലാ

മുന്തിരിപ്പൂവിൻ വർണ്ണജാലം
മാമലങ്കാട്ടിലെ മായാലോകം
ആരവാരങ്ങളിൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളിൽ
കൂട്ടുകൂടാനിനി ഞാനുമുണ്ടേ (മുന്തിരി)

വാലില്ലാകാട്ടുകുരങ്ങേ ചാഞ്ചാടിയാടുന്നതെന്തേ
മുന്തിരി വള്ളിയിലൂഞ്ഞാലു കെട്ടാൻ ഇണയെചുറ്റുന്നുവോ
തകിടതകിടതകിടതകിടതകിടതകിടതാ… (4)
ഓഹോഹോ….

നില്ലുപെണ്ണേ.. നീലിപ്പെണ്ണേ വട്ടമിട്ടുചോടുവെച്ചു വാ.. ഹേയ്
കാട്ടുമാക്കാനേകാവൽക്കാരാ അറനിറച്ചു പറനിറച്ചു വിളവെടുത്തു വാ
പൂ..മൂളും താഴ്വാരങ്ങളേ തേൻതുളുമ്പും പ്രണയപൂ കൊണ്ടുവാ
നേരമില്ല നേരമില്ല നേരമില്ലിനി അക്കരക്കളത്തിലേക്കു വേഗമെത്തണം
(മുന്തിരി)

ചുവപ്പുമുന്തിരികാലാലെ മെതിച്ചു ചാരാക്കുജാറിൽ നിറച്ചു
കാലാകാലംമൂടിവെച്ചു തുറന്നാൽ വീഞ്ഞിൻ രാജാവല്ലേ
ലാലാചാമി സാ… സാ സാ ചാ ചാ ചാ……
ലാലാചാമി സാ… സാ സാ ചാ ചാ ചാ……

കാട്ടുമൈനേ മാടിക്കില്ലേ ചിറകടിച്ചു ചിലചിലച്ചു വാ.. ഹേയ്
പാതിരാച്ചോലയിൽ നീന്തി നീന്തി തിരമുറിച്ചു മുകിലിലൂടെ പറപറന്നു വാ
പാ..ൽ പോൽ വരും.. മൂടൽമഞ്ഞിതിൽ
നീരാടാൻ വാ… കന്നിപൂതിങ്കളേ
മുന്തിരിപ്പൂക്കളെകാവലാക്കി മൂവന്തിപ്പാടത്തോരതിരുവന്നെടാ… (മുന്തിരി)
(2)
ലാലാചാമി സാ… സാ സാ ചാ ചാ ചാ


വിഡിയോ

No comments: