Wednesday, April 14, 2010

പ്രണയകാലം [2007] രഞ്ജിത്ത്, ചിത്ര, ഗായത്രി, കല്യാണി മേനോൻ[7]


ചിത്രം: പ്രണയകാലം [2007] ഉദയ് ആനന്ദൻ
അഭിനേതാക്കൾ: സീമ, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, മുരളി, തിലകൻ

രചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ

പാടിയതു: രഞ്ജിത്ത്

ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ
പുലരി തിളങ്ങീ മൂകം
ഇലകളിൽ പൂക്കളിലെഴുതി ഞാൻ
ഇളവെയിലായ് നിന്നെ
മേഘമായെൻ താഴ്വരയിൽ
താളമായെന്നാത്മാവിൽ
നെഞ്ചിലാളും മൺചിരാതിൽ
നാളം പോൽ നിന്നാലും നീ (വേനൽ..)

ഒരു കാറ്റിൽ നീന്തി വന്നെന്നിൽ പെയ്തു നിൽക്കുമീയെന്നും
മഴ മയിൽ പീലി നീർത്തും പ്രിയ സ്വപ്നമേ
പലവഴി മരങ്ങളായ് നിനവുകൾ നിൽക്കെ
കൊലുസ്സണിയുന്ന നിലാവേ
നിൻ പദതാളം അഴിയുന്ന വനവീഥിയിൽ ഞാൻ (വേനൽ..)


ചില വെൺ തിര കൈകൾ നീളും ഹരിതാർദ്ര തീരം
പല ജന്മമായ് മനം തേടും മൃദു നിസ്വനം
വെയിലിഴകൾ പാകി മന്ദാരത്തിൻ
ഇലകൾ പൊതിഞ്ഞൊരു കൂട്ടിൽ
തപസ്സിൽ നിന്നുണരുന്നു ശലഭം പോൽ നീ (വേനൽ..)

ഇവിടെ


വിഡിയോ


2. പാടിയതു: ചിത്ര

ഏതോ വിദൂരമാം നിഴലായ് ഇനിയും (2)
അന്തിവെയിലിന്റെ മൗനഭേദങ്ങൾ
വാരിയണിഞ്ഞൊരു ശീലു പോലെ
ചില്ലുജാലകം കാതു ചേർക്കുന്നു ഏതോ ഓർമ്മകളിൽ
കാൽത്തളയതിലിളകിടാനെന്തേ തിര മറിഞ്ഞൂ സാഗരം (ഏതോ..)

പാദമുദ്രകൾ മായും ഒരു പാതയോരത്ത് നീ
പിൻ നിലാവിന്റെ പൂവിന്നിതൾ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുവോ
സ്മൃതിയിൽ കനിയും അനാദിനാദം പായുമുൾക്കടലെങ്ങോ
കരകളിലാകെ വിജനത പാകി നേർത്തണഞ്ഞൂ നാളം (ഏതോ..)

ഓർത്തിരിക്കാതെ കാറ്റിൽ ഒരു തൂവലായ് വന്നു നീ
തെന്നി വീഴുന്നു പിന്നീ പുഴ നീർത്തുമോളങ്ങളിൽ
ഇനിയും നീയാ ശാഖിയിലേതോ ബന്ധമായ് നിറയാം
വിരലുകൾ നീറും മെഴുതിരിയായ് കരകവിഞ്ഞൂ മൗനം (ഏതോ..)

ഇവിടെ


വിഡിയോ


3. പാടിയതു: രഞ്ജിത്ത്

ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ..പുലരി തിളങ്ങീ മൂകം..
ഇലകളിൽ പൂക്കളിൽ എഴുതി ഞാൻ..ഇല വെയിലായ് നിന്നെ..
മേഘമായ് എൻ താഴ്വരയിൽ..താളമായ് എൻ ആത്മാവിൽ..
നെഞ്ചിലും മൺചിറാതിൻ നാളം പോൽ നിന്നാലും നീ..
ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ..പുലരി തിളങ്ങീ മൂകം..
ഇലകളിൽ പൂക്കളിൽ എഴുതി ഞാൻ..ഇല വെയിലായ് നിന്നെ..


ഒരു കാറ്റിൽനീന്തി വന്നെന്നിൽ പെയ്തു നിൽകൂ നീയെന്നും..
മഴമയിൽപീലി നീർത്തും പ്രിയസ്വപ്നമേ...
പല വഴിമരങ്ങളായ് നിനവുകൾ നിൽക്കെ..
കൊലുസ്സണിയുന്ന നിലാവേ..
നിൻ പദ താളം വഴിയുന്ന വനവീഥി ഞാൻ..
ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ..പുലരി തിളങ്ങീ മൂകം..
ഇലകളിൽ പൂക്കളിൽ എഴുതി ഞാൻ..ഇല വെയിലായ് നിന്നെ..

ചിരമെൻ തിരകൈകൾ നീളും ഹരിതാർദ്രതീരം..
പല ജന്മമായ് മനം തേടും..മൃതുനിസ്വനം..
വെയിലിഴകൾ പാകിയീ മന്ദാരത്തിൻ ഇലകൾ പൊതിഞ്ഞൊരു കൂട്ടിൽ..
തപസ്സിൽ നിന്നുയരുന്നു ശലഭം പോൽ നീ...
ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ..പുലരി തിളങ്ങീ മൂകം..
ഇലകളിൽ പൂക്കളിൽ എഴുതി ഞാൻ..ഇല വെയിലായ് നിന്നെ..
മേഘമായ് എൻ താഴ്വരയിൽ..താളമായ് എൻ ആത്മാവിൽ..
നെഞ്ചിലും മൺചിറാതിൻ നാളം പോൽ നിന്നാലും നീ..
ഉം...ഉം...


ഇവിടെ


വിഡിയോ4. പാടിയതു: ഗായത്രി


പറയൂ പ്രഭാതമേ..നീ..
ഇതിലെ വരാൻ മറന്നോ...
തിരയായ് പതഞ്ഞ മൌനം..കരയെ തൊടാഞ്ഞതെന്തേ..
ഒരു രാത്രി നീളുമീ നിശ്വാസംപ്പോൽ..
വരും നിലാവിതാ‍..
പറയൂ പ്രഭാതമേ....നീ..


പ്രാവുകൾ പാറും ഗോപുരമേറി..കാത്തു നിന്നൂ ഞാൻ..
പാതിരാവിൽ വെറുതെ നീറി നിത്യ താരാ ജാലം..
മേഘമെ നീ ദൂതികയായി ഏകിടാമോ...
അവനെന്റെ സന്ദേശം..
പറയൂ പ്രഭാതമേ....


തന്ത്രികളെന്നിൽ നൊന്തുപിടഞ്ഞു വീണയായി ഞാൻ...
ജാലകത്തിൻ വിരികളണഞ്ഞെ വരികയില്ലെ വീണ്ടും..
ആരുമാരും അറിയാതെ നീ പാടിടാമോ...
ഉയിരിന്റെ സംഗീതം...
പറയൂ പ്രഭാതമേ..നീ..
ഇതിലെ വരാൻ മറന്നോ...
തിരയായ് പതഞ്ഞ മൌനം..കരയെ തൊടാഞ്ഞതെന്തേ..
ഒരു രാത്രി നീളുമീ നിശ്വാസംപ്പോൽ..
വരും നിലാവിതാ‍..
പറയൂ പ്രഭാതമേ....
ഇവിടെ

വിഡിയോ

5. പാടിയതു: കല്യാണി മേനോൻ

അന്തി നിലവിന്റെ തൊട്ടിലിലാടി
പഞ്ചമി ചന്ദ്രനുറങ്ങി
തോരാതൊരുൾമഴ കാടിന്റെ താരാട്ടിൽ
വാരിളം പൂമുത്തെ നീ ഉറങ്ങൂ
എന്റെ താമര പൂമൊട്ടെ നീ ഉറങ്ങൂ..

ചാഞ്ഞുറങ്ങുമ്പോൽ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഉണ്ണികിനാവിലേക്കെത്തി നോക്കും
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രം വിരിയുന്ന പൂവുകൾ
സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നീ പുഞ്ചിരിക്കും..
നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽകണ്ടു നീ പുഞ്ചിരിക്കും..
അന്തിനിലാവിന്റെ തൊട്ടിലിലാടി..
പഞ്ചമി ചന്ദ്രനുറങ്ങീ...

ഭൂമിയിലെങ്ങും പരക്കും നിലാവിന്റെ
പാൽ നുകർന്നോരോരോ പൂവിനങ്ങൾ
നാളെ പുലരും വെളിച്ചത്തിൻ ചില്ലകൾ
നേരുകളായി വിടർന്നു നിൽക്കും...[2]

അന്തി നിലവിന്റെ തൊട്ടിലിലാടി
പഞ്ചമി ചന്ദ്രനുറങ്ങി
തോരാതൊരുൾമഴ കാടിന്റെ താരാട്ടിൽ
വാരിളം പൂമുത്തെ നീ ഉറങ്ങൂ
എന്റെ താമര പൂമൊട്ടെ നീ ഉറങ്ങൂ...


ഇവിടെ

5. പാടിയതു: ഫ്രാങ്കൊ, സയോനാര ഫിലിപ്പ്
“ കരി ർക്കാവിൻ....

വിഡിയോ

6. “ റ്റാറ്റൂ....


വിഡിയോ


No comments: