Thursday, January 5, 2012

മലയാളം ഗസ്സലുകൾ:: ചിത്ര - ഹരിഹരൻ [10]1. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ

ഗസൽ മൈന പാടിയോ (2)
രാവിൽ ഏകയായ്
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

റമദാനിൻ ജാലകങ്ങൾ
മണിത്തെന്നൽ നീർത്തുകയോ (2)
കുളിർ മൊഞ്ചിൻ പൂമ്പുതപ്പിൽ
മയങ്ങാത്ത മാരനാരോ
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ(2)
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

മഴ മീട്ടും തംബുരുവിൽ
മൊഹബത്തിൻ ചാരുതയോ (2)
തഴുതിട്ട മാനസത്തെ
തുറന്നെന്നെ പുൽകുമാരോ
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ(2)
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

AUDIO2. പാ‍ടിയതു: ചിത്ര


ചെറുതൂവലിന്റെ തണലില്‍
തനു ചേര്‍ന്നിരുന്ന പകലില്‍
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)


അകലെ വിടര്‍ന്ന മലരിന്‍
മധു തേടി ശലഭമലയേ (2)
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)

പതിയെ പറന്ന ഹൃദയം
പറയാതെ പാതി തളരേ (2)
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)


AUDIO3. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ

മയില്‍പ്പീലി ഞാൻ തരാം
മറക്കാതിരിക്കാനായ്
തിരികേ ഞാനെത്തുമ്പോൾ
കിളിവാതിൽ തുറന്നെന്നെ വിളിക്കാമോ
(മയില്‍പ്പീലി...)

പാതിമയക്കത്തിൽ പാതിരാ നേരം
പൊന്നിൻ കിനാവാണു നീ
പതിനേഴു തികയാത്ത മോഹങ്ങൾക്കായിരം
മോതിരം ചാർത്താമോ നീ
മോതിരം ചാർത്താമോ
(മയില്‍പ്പീലി...)

നീലവെളിച്ചത്തിൽ നീല വെളിച്ചത്തിൽ
നീല വെളിച്ചത്തിൽ നീന്തവേ
നീയും എന്നെ കിനാക്കണ്ടുവോ
എന്നെ കിനാക്കണ്ടുവോ
നിശ പോലുമറിയാതെ ആത്മാവിൽ ആദ്യമായ് (2)
സ്പന്ദനം ഏകാമോ
(മയില്‍പ്പീലി...)

AUDIO


VIDEO
4. പാടിയതു: ചിത്ര


പൂങ്കിനാവിലെ വിദൂര താരമേ (2)
താന്തമായ് തരളമായ് (2)
തഴുകാൻ വരുമോ
(പൂങ്കിനാവിലെ...)

അതിദൂരയാത്രയിൽ
സഹവാസ സംഗീതമായ് (2)
ജന്മാന്തരങ്ങൾ തോറും
നിറയീലയോ
ഹൃദയത്തിൽ നീ വിടർത്തും
പനിനീർ വസന്തകാലം
പങ്കിടാനിനിയും നീ
വിളിക്കീലയോ.. ഓ..
(പൂങ്കിനാവിലെ...)

പടിവാതിൽ ചാരിയിട്ടും
ഒരു മാത്രയിന്നെൻ മനം
പകലോല താളം കേൾക്കാൻ
വന്നീലയോ
മനസ്സിന്റെ വാനിടത്തിൽ
ഇനിയും വിലോലമായി
കനവിലെ സൂര്യനായ് നീ നിറയീലയോ.. ഓ..
(പൂങ്കിനാവിലെ...)

AUDIO5. പാടിയതു: ചിത്ര


മേഘമായ് പെയ്യുന്നതേതു മോഹം
നെഞ്ചിൽ വിലോലമാം ഏതു രാഗം (2)
കാറ്റിന്റെ കൈവിരൽ തൊട്ട നേരം (2)
കവിതയായ് വിടരുന്നു പ്രണയഭാവം
(മേഘമായ്...)

പാൽമഞ്ഞു പൊഴിയും പുലർകാല വനിയിൽ
പലനാളും നിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നു
നിറസന്ധ്യ വന്നെൻ കാതിൽ മൊഴിയും
നീയും ഞാനും വിരഹാർദ്രരല്ലേ
(മേഘമായ്...)

മലർവാക വിരിയും മധുമാസ വനിയിൽ
മിഴി പാകി നിന്നെ ഞാൻ നിനച്ചിരുന്നു
വിധി തന്ന നോവിൻ ഈണം തുടിച്ചു
നീയും ഞാനും പിരിയേണ്ടതല്ലേ
(മേഘമായ്...)


AUDIO
6. പാടിയതു: ചിത്ര & ഹരിഹരൻ


ഗസൽ മൈന പാടിയോ (2)
രാവിൽ ഏകയായ്
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

റമദാനിൻ ജാലകങ്ങൾ
മണിത്തെന്നൽ നീർത്തുകയോ (2)
കുളിർ മൊഞ്ചിൻ പൂമ്പുതപ്പിൽ
മയങ്ങാത്ത മാരനാരോ
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ(2)
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

മഴ മീട്ടും തംബുരുവിൽ
മൊഹബത്തിൻ ചാരുതയോ (2)
തഴുതിട്ട മാനസത്തെ
തുറന്നെന്നെ പുൽകുമാരോ
ഇശൽ തേൻ നിലാവിലെ(2)
അഴകോലും കുളിരാർന്നൊരോർമ്മയിൽ
(ഗസൽ മൈന...)

AUDIO


7. പാടിയതു: ചിത്ര / വിശ്വജിത്


പാടാതെ പോകയോ
പാടാതെ പോകയോ പ്രണയാർദ്ര ഗീതം
പാടാതെ പോകയോ പ്രണയാർദ്ര ഗീതം
നിഴൽ വീണ രാവിൽ മറയുന്നു നീ ദൂരേ ദൂരേ
(പാടാതെ പോകയോ...)

മഴ പോലെ പെയ്യും സ്മൃതികൾ
മനസ്സിന്റെ തീരാകദനം
കളിവാക്കു മെല്ലെച്ചൊല്ലാൻ
അരികിൽ നീ പോരാമോ
(പാടാതെ പോകയോ...)

ശശിലേഖ മാഞ്ഞ നിശയിൽ (2)
തളരുന്നു തോരാമിഴികൾ
ഒരു നുള്ളു സ്നേഹമേകാൻ
അരികിൽ നീ പോരാമോ
(പാടാതെ പോകയോ...)

AUDIO


8. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ


വിരഹവീണേ വിതുമ്പിടാതെ
വിടരുന്നതാശകൾ
ഇനി നിരാശകൾ
(വിരഹവീണേ....)

പറഞ്ഞതാകെയും പതിരു പോലെയായ്
വിടർന്ന ജീവിതം തളർന്നു പോകയായ് (2)
പഴയൊരോർമ്മ തൻ ചെറുകരിപ്പൂമണം
നിനക്കായ് നിനക്കായ്....
(വിരഹവീണേ....)

അരുണവീഥിയിൽ കദനയാമമായ്
അനന്ത സാഗരം അകന്നു പോകയായ്
പകരം നൽകുവാൻ ഒരു തരി സാന്ത്വനം
നിനക്കായ് നിനക്കായ്....
(വിരഹവീണേ....)

AUDIO9. പാ‍ടിയതു: ചിത്ര [ രചന: ഡോക്ടർ. വിനോദ് തമ്പി }


അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരാ രാജകുമാരാ
അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരാ
സ്വപ്നാടനത്തിൽ നീ തേടുവതാരേ
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

മീന ശൈത്യം പേറുമീ താഴ്വരയിൽ
നീ തേടും ഹൃദയരാഗമിന്നെവിടെ (2)
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

നടന്നകന്നു നടന്നകന്നു
ചക്രവാളം വരെയെന്നിട്ടും
നീ തേടും സ്വപ്ന മയൂഖമിന്നെവിടെ (2)
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

AUDIO

No comments: