Tuesday, November 2, 2010

ഹരിഹരൻ പിള്ള ഹാപ്പിയാണു: [ 2003] ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത, യേശുദാസ്, ബിജു നാരായൺ...ചിത്രം: ഹരിഹരൻ പിള്ള ഹാപ്പിയാണു: [ 2003] വിശ്വനാഥൻ വടുതല
താരനിര: മോഹൻലാൽ, ജ്യോതിർമയി, ജഗതി, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, സുധീഷ്,മച്ചാൻ
വർഗീസ്, കലാഭവൻ മാർട്ടിൻ, സി.ഐ.പാൾ...

രചന: രാജീഎവ് അലുങ്കൽ
സംഗീതം: സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സി


1. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ & സുജാത

തിങ്കള്‍ നിലാവില്‍ മഞ്ഞള്‍ നിലാവില്‍
തരളമായനുരാഗമുഖം
മിന്നല്‍ത്തിടമ്പേ തെന്നല്‍ക്കുറുമ്പേ
നിന്നിലലിയുവതെന്തു സുഖം
വേനല്‍ക്കിനാവില്‍ നീറും മനസ്സില്‍
പവിഴമഴയായി നിന്‍ സ്നേഹം
നീയെന്‍റെ മാറില്‍ നീരാളമായി
വിടരുകില്ലേ ഈ നേരം
(തിങ്കള്‍ നിലാവില്‍)[2]

സാരംഗിപോലെ മാറോടു ചേരൂ ചാരുതേ
സീമന്തരാഗം ആത്മാവിലേതു സ്വന്തമേ
താഴംപൂമേട്ടില്‍ കൂടെ കൂടാന്‍ പോരില്ലേ
തുവെള്ളത്തുമ്പിപ്പെണ്ണാളേ
മുന്നാഴിപ്പൂമുത്താലേ കൂടു കൂട്ടില്ലേ
മഞ്ഞോലും രാവില്‍ നിയില്ലേ

തിങ്കള്‍ നിലാവില്‍ മഞ്ഞള്‍ നിലാവില്‍ തരളമായനുരാഗമുഖം
മിന്നല്‍ത്തിടമ്പേ തെന്നല്‍ക്കുറുമ്പേ നിന്നിലലിയുവതെന്തു സുഖം


വാസന്ത യാമം വാചാലമല്ലേ- താരകേ
ഈണങ്ങളെല്ലാം നീ തന്നതല്ലേ-ആതിരേ
മാനത്തെ മട്ടുപ്പാവില്‍ സ്നേഹപ്പൂക്കാലം
മോഹങ്ങൾക്കെന്നും കൌമാരം
നീരാടും മാടപ്രാവേ നമ്മേ തേടുന്നു
മേഘങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കും കൂടാരം
തിങ്കള്‍ നിലാവില്‍ മഞ്ഞള്‍ നിലാവില്‍
തരളമായനുരാഗമുഖം
മിന്നല്‍ത്തിടമ്പേ തെന്നല്‍ക്കുറുമ്പേ
നിന്നിലലിയുവതെന്തു സുഖം
വേനല്‍ക്കിനാവില്‍ നീറും മനസ്സില്‍
പവിഴമഴയായി നിന്‍ സ്നേഹം
നീയെന്‍റെ മാറില്‍ നീരാളമായി
വിടരുകില്ലേ ഈ നേരം

ഉംഹുഹു ഹൂം.ഹും
ഉംഹുഹു ഹൂം.ഹും
(ഡു) ഉംഹുഹൂംഹും ഹൂം ഹൂം ഹൂം

ഇവിടെ

വിഡിയോ


2. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

മായ മയൂരി ഏതോ കിനാവിൽ
ദേവ മോഹിനി ആയവൾ നീ
താരകങ്ങൾ താനെ ഉണർത്തും
സാന്ധ്യ രാഗ വിപഞ്ചിക നീ
ആമ്പൽ കുരുന്നെ നാണക്കിളുന്തേ
പുളകമേകി നിൻ ഭാവം
മാനം മിനുങ്ങി, താരം തിളങ്ങീ
മനസ്സു തഴുകി ഹേമന്തം...[2]


ദേവാംഗനേ നിൻ നീർ മിഴി രണ്ടും താമര
വേഴാമ്പലായി തീരുമ്പോഴെല്ലാം പൂമഴ
മണിമുല്ല പാടം താണ്ടി പാടും പൂന്തെന്നൽ
മൊഴിയുന്നു പെണ്ണെ നിൻ സ്നേഹം
അഴകേറും മാവിൽ പൂക്കും മാമ്പൂ മൊട്ടായി
അണിവേണി നൽകൂ സമ്മാനം [ മായാമയൂരി..


ഏകാകി പൂക്കൾ താരിടും പോലെ പുഞ്ചിരി
കേൾക്കാത്ത പാട്ടിൻ താളത്തിലേതോ തേന്മൊഴി
തെന്നലിൻ നാടും നാടും ചൊല്ലണതിന്നു
പുള്ളോന്റെ വീര പൂമ്പാട്ടിൽ
കണ്ണാടി കണ്ണിൽ നോക്കി കാവ്യം പാടുന്നു
കല്യാണ താലി പൂവാലി... [മായ മയൂരി...


ഇവിടെ


3. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ,/ ചിത്ര & ജ്യോത്സ്ന

അമ്പാടി പൂവെ നില്ലു നില്ലു ആഘോഷ കാലമായ്
ചേമന്തി പൂവെ വീണ മീട്ടാൻ ചെമ്പട താളമായ്
ദൂരെ ദൂരെ മാമല താഴെ
ഒന്നു മേയും ദാഹം കൂട്ടിനായ്
മെല്ലെ മെല്ലെ താഴ്വര തീരെ വീണു പാവം താരം
കാറ്റേ മെല്ലെ കാറ്റെ ആനന്ദ കോലംകെട്ടി ആടു നീളെ നീളെ
മെയ്യണി ലോകം നമ്മൾ കന്നി പൂമാനം തേടി പോകാം മേലെ മേലെ

ആറ്റോരം പായുന്ന മാടത്തേ ആകാശം കാണുവാൻ പോയിടാം
നാടോടി തീരത്തെ പാവക്കുഞ്ഞേ നാടെല്ലാം നമ്മുടേതാക്കിടാം
പിറം താണ്ടാൻ പൊന്നോല പൂങ്കനവു വേഗം പോകാം ചില്ലാടപട്ടു
കാലമെല്ലാം നമ്മൾക്കു കൂട്ടു നടമാടി കൂടെ വരൂ
കാറ്റേ മെല്ലെ കാറ്റെ ആനന്ദ കോലംകെട്ടി ആടു നീളെ നീളെ
മെയ്യണി ലോകം നമ്മൾ കന്നി പൂമാനം തേടി പോകാം മേലെ മേലെ

ആലോലം നീല മേഘ തെരിൽ നാടായ നാടെല്ലം താണ്ടിടാം
ചേലോടെ ആടുന്ന ചോല പൂവേ ആശക്കു പൂഞ്ചിറകു ഏകിടാം
സ്വർഗം തേടാന്തന്നാര തൂവിളക്കു സ്വപ്നം നേടാൻ കിന്നാര പാട്ടു
നേരമെല്ലാം കൂത്താടിക്കൂടാം കുട ചൂടി കൂടെ വരൂ
കാറ്റേ മെല്ലെ കാറ്റെ ആനന്ദ കോലംകെട്ടി ആടു നീളെ നീളെ
മെയ്യണി ലോകം നമ്മൾ കന്നി പൂമാനം തേടി പോകാം മേലെ മേലെ

അമ്പാടി പൂവെ നില്ലു നില്ലു ആഘോഷ കാലമായ്
ചേമന്തി പൂവെ വീണ മീട്ടാൻ ചെമ്പട താളമായ്
ദൂരെ ദൂരെ മാമല താഴെ
ഒന്നു മേയും ദാഹം കൂട്ടിനായ്
മെല്ലെ മെല്ലെ താഴ്വര തീരെ വീണു പാവം താരം
കാറ്റേ മെല്ലെ കാറ്റെ ആനന്ദ കോലംകെട്ടി ആടു നീളെ നീളെ
മെയ്യണി ലോകം നമ്മൾ കന്നി പൂമാനം തേടി പോകാം മേലെ മേലെ


ഇവിടെ


4. പാടിയതു: കലാഭവൻ ജിമ്മി

“ പുലരികൾ....

ഇവിടെ5. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ബിജു നാരായൺ & രോഷിണി

മുന്തിരിവാവേ എന്തിനീ പിണക്കം ചന്ദനവീണേ എന്തിനീ ചിണുക്കം
പുന്നാരക്കിളിമകളേ ഓ ഓ ചാഞ്ചാട് മിഴിയഴകേ
കണിപ്പൂവേ വിലോലം താരാട്ടാം വാത്സല്യത്തളിരേ പൂന്തളിരേ
പുന്നാരക്കിളിമകളേ ഓ ഓ ചാഞ്ചാട് മിഴിയഴകേ
മുന്തിരിവാവേ എന്തിനീ പിണക്കം ചന്ദനവീണേ എന്തിനീ ചിണുക്കം
പുന്നാരക്കിളിമകളേ ഓ ഓ ചാഞ്ചാട് മിഴിയഴകേ

കൊ‍ഞ്ചുന്നകൊലുസ്സേ ഏട്ടന്‍റെ മനസ്സേ മഞ്ചാടിക്കനവിനു തിളക്കമെന്തേ
അമ്പിളിക്കൊരുന്നേ അമ്മതന്‍ നിധിയേ ആനന്ദവിളക്കായി വിളങ്ങീടില്ലേ
കുസൃതി കാട്ടും കുഞ്ഞാറ്റയല്ലേ കുണുങ്ങി നില്‍ക്കും കഞ്ഞാവയല്ലേ
സ്നേഹത്തിന്‍ തിരി കൊളുത്ത് ഓ ഓ നാമത്തിന്‍ശ്രുതിയുണര്‍ത്ത്
(മുന്തിരിവാവേ എന്തിനീ പിണക്കം)

വെള്ളിലക്കാവില്‍ പാടുന്ന കുയിലേ വെള്ളോട്ടു മലയില്‍ തിരഞ്ഞതാരേ
പൂരാടക്കുറുമ്പി പാലാഴിക്കടവില്‍ പായാരം പറയാതെ ഇരുന്നതെന്തേ
കരളിലെന്നും നീ മാത്രമല്ലേ കവിതയെല്ലാം നീ തന്നതല്ലേ
മായല്ലേ മധുമൊഴിയേ ഓ ഓ മാലേയ മണിമുകിലേ
(മുന്തിരിവാവേ എന്തിനീ പിണക്കം)
ഉം...........

ഇവിടെ

No comments: