Thursday, June 10, 2010

തൂവൽകാറ്റു [2010] മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, ജ്യോത്സ്ന, എം.ജി. ശ്രീകുമാർ....ചിത്രം: തൂവൽകാറ്റു [2010]വേണു ബി. നായർ

താരങ്ങൾ: മനോജ് കെ. ജയൻ, ലക്ഷ്നി ഗോപാല സ്വാമി, ഇന്ദ്രൻസ്, സായി കുമാർ, ബിന്ദു പണിക്കർ
ജഗദീഷ്


രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ
സംഗീതം: കൈതപ്രം വിസ്വനാഥൻ


1. & 2. പാടിയതു: മധു ബാലകൃഷ്ണൻ / ജ്യൊത്സ്ന

നാഗമല്ലികയാടിയുലയും രാഗസാഗരതീരം
തേടി വന്നവളേ[നേ] (2)
എന്തിനെന്റെ കിനാവിനിന്നൊരു
പ്രണയചുംബനമായ്
രാസലീലാഗാനമായ് എന്തിനൊഴുകി നീ...

മോഹത്തിൻ പാദസരത്തിൻ മണിനാഗക്കല്ലുണ്ടോ
സ്വപ്നങ്ങൾ പുളയും നിനവിൽ തിരുനാഗക്കളമുണ്ടോ
ഒന്നു പുണരുമ്പോൾ ഞാൻ
നിന്നിലുണരുമ്പോൾ [2]
നിന്റെയടിമുടി പൂത്തൊരഴകിൻ അടിമയായ് മാറീ
ഞാൻ അടിമയായ് മാറീ
(നാഗമല്ലി...)

ചന്ദ്രികയിൽ ചന്ദനഗന്ധം
രാമഴയിലൊരുന്മാദം
നിൻ മൊഴിയിൽ പോലും
ഗന്ധർവസ്വരമന്ത്രം [2]
നിന്നെയറിയുമ്പോൾ ഞാൻ
നിന്നിലലിയുമ്പോൾ
മദനയാമം തിരിയുഴിഞ്ഞൊരു
നാഗപഞ്ചമിയായ് അനുരാഗപഞ്ചമിയായ്
(നാഗമല്ലിക..)

ഇവിടെ

3. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ


തന്താനേ തന്താനേ
നേരം നല്ല നേരം വന്നെടീ മാലപ്പെൺകൊടിയേ
നിനക്കായ് താലിപ്പൊന്നൊരുക്കാൻ വെച്ചെടീ
മൂവന്തിയാളിരേ [2]
മുറ്റത്തുണ്ട് മുല്ലപ്പന്തൽ മാനത്തുണ്ട് വെള്ളിത്തോണി
പൊന്നോളങ്ങൾ തങ്കത്തരിവള
നക്ഷത്രങ്ങൾ നീലക്കാമൻ
മംഗലത്തിന്നലക്കി വെച്ചെടീ
മഴവിൽ പൂങ്കോടീ
നിന്റെ മംഗലത്തിന്നലക്കി വെച്ചെടീ മഴവിൽ പൂങ്കോടീ
(നേരം....)


ഒരു നിമിഷം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണാതിനി വയ്യല്ലോ
ഒരു നാളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മിണ്ടാതിനി വയ്യല്ലോ[2]
പകലിന്നു ചെറുപ്പം പോരാ
രാവിന്നു കറുപ്പും പോരാ
പേരാറ്റിൽ പൂഞ്ചുഴികൾക്കു തണുപ്പും പോരാ [2]
എന്നാണെന്നാണൊമൽക്കിളിയേ ഇവരുടെ കല്യാണം[2]
(നേരം....)


കന്നിനിലാക്കായലിൽ നീലാമ്പൽ പൂവിരിയും
പുലരി പൂങ്കടവത്ത് ചെന്താമര പൂത്തുലയും
ഇവളല്ലോ സീതപ്പെണ്ണ്
ഇവളല്ലോ ഭൂമിപ്പെണ്ണ്
ഇവനാണിനി ഇവളുടെ സ്വന്തം രാജകുമാരൻ
എന്നാണെന്നാണരുമക്കുരുവീ ഇവരുടെ മാംഗല്യം
(നേരം...)

ഇവിടെ


4. പാടിയതു: നിത്യ സി. കുമാർ

പതിനാലാം രാവിലുദിച്ചൊരു മദനത്തിങ്കൾ
ആ പൂന്തിങ്കൾപ്പെണ്ണിൻ നെഞ്ചിൽ സ്നേഹപ്പൊന്മാൻ(2)
പൂതിങ്കൾ പൊന്മാനെ കൽബിന്റെ കനലാണെ
തൊട്ടു മിനുക്കിയെടുത്തു വളർത്തിതാർക്കു വേണ്ടി
അടി ചൊല്ലെടീ മണമാട്ടീ
(പതിനാലാം...)

മിസറിപ്പൊന്നിൻ മെഹറുണ്ട്
മിസ്സറിപ്പാട്ടിൻ മിശലുണ്ട്
പുതുമണവാളനെ വരവേൽക്കാനൊരു
മെഹറുണ്ട്
കരളിന്റെ പൊൻ കൂട്ടിൽ മധുരത്തിൻ മൊഴിയുള്ള
കിളിയാണു നീ എൻ മണിപ്പൈങ്കിളീ
നാണത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കുരുക്കുത്തിമലരായ
മലരാണു നീ എൻ മലരാണു നീ
അഴകിൽ...
(പതിനാലാം...)

മിഴികളിലൊരായിരം കനവുണ്ട്
കനവിനൊരായിരം ചിറകുണ്ട്
നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരറബികഥയുടെ ചേലുണ്ട് (2)
ചിറകിട്ട് പറക്കുമ്പോൾ ഉയരങ്ങൾ തേടുന്ന
മുകിലാണു നീ മഴമുകിലാണു നീ
എരിവെയിലച്ചൂടത്ത് മഴ പോലെ വന്നോരു
മണവാട്ടി നീ പുതുമണവാട്ടി നീ
(അഴകിൽ...)
(പതിനാലാം...)ഇവിടെ


5 പാടിയതു: ശശികുമാർ & രഞ്ജിനി ജോസ്

നിന്നെക്കണ്ടാലുള്ളിൽ പൊൻ പുലരികൾ വിടരും
ഓളം തുള്ളും കിനാക്കായൽ
നിന്നെത്തൊട്ടാൽ നെഞ്ചിൽ നൂറഴകലയുണരും
കനവിൽ വിരിയും വസന്തങ്ങൾ
പ്രണയാർദ്ര നിമിഷദലങ്ങൾ
ഇളം കാറ്റിലാടി വിടരും
അറിയാതെ ഇഷ്ടം വിടരും
(നിന്നെ...)


എന്തിനെന്നു പറയാൻ വയ്യാ
ഒന്നു കാണാനൊന്നു മിണ്ടാനെ
ന്നിലേതോ തീരാ മോഹം (എന്തി,...)
എന്തിനെന്നു പറയാൻ വയ്യ
എത്രയെന്നു പറയാൻ വയ്യാ
ഒന്നു മിണ്ടാനുള്ളിലേതോ
തരള മധുരവികാരം (2)
(നിന്നെ..)

മാരിവില്ലു ധാവണി നെയ്തു
വിൺ നിലാവു ചേലകൾ തുന്നി
താലി മിന്നായ് താര നിലാവും
വിണ്ണിൽ നിന്നു താഴെയിറങ്ങി
നിമിഷനേരം പിരിയാൻ വയ്യ
മുന്നിൽ നിന്നും മറയാൻ വയ്യ
എന്റെ മാത്രം സ്വന്തമായ്
സ്നേഹമധുര പരാഗമായ്
(നിന്നെ...)


ഇവിടെ

No comments: