Monday, March 29, 2010

50-കളിലെ ഹിറ്റുകൾ part I

A. ചിത്രം: അച്ഛൻ [1954] എം.ആർ.എസ്. മണി
അഭിനേതാക്കൾ: തിർക്കുരിശി, എസ്.പി. പിള്ള, ബി.എസ്.സരോജാ, അടൂർ പങ്കജം..T

രചന: അഭയദേവ്
സംഗീതം: പി എസ് ദിവാകർ1. പാടിയതു: കുമാരി ലക്ഷ്മി “അമ്പിളിയമ്മാവാ......


അമ്പിളിയമ്മാവാ തിരിഞ്ഞുനി-
ന്നൻപിനോടൊന്നു ചൊല്ല്
എങ്ങുപോകുന്നിവണ്ണം തനിച്ചു നീ
അങ്ങു ഞാനും വരട്ടോ

വെള്ളിത്തളികപോലെ മാനത്തു നീ
വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നല്ലൊ
വല്ലതും നീ തരുമോ വിശക്കുന്നു
കൂടെ ഞാനും വരട്ടോ

താരകപ്പെൺണികൾ നടുവിൽ നീ
രാജനായ് ന്വാണിടുമ്പോൾ
താണവരോടു മിണ്ടാൻ നിനക്കൊരു
നാണമാകുന്നതുണ്ടോ

നേരമിരുട്ടിയല്ലൊ നിനക്കയ്യൊ
പേടിയില്ലെ നടക്കാൻ
കൂട്ടിനു വന്നിടാം ഞാൻ നല നല്ല
പാട്ടുകൾ പാടിടാം ഞാൻ....

ഇവിടെ2. പാടിയതു: പി. ലീലവരുമോ വരുമോ -ഇനി
വരുമോ എൻശുഭകാലം-ഈ
ഇരുൾ മാറും പുലർകാലം

നാഥാ നിൻ കനിവിൻ ദീപമേ നോക്കി
കണ്ണീരിൻ കടലിൽ നീന്തി നീന്തി
കൈകാൽ കുഴഞ്ഞയ്യോ


മകനേ ഈ നിന്നമ്മയെ
മറന്നോ നീയും തങ്കമേ
പൊന്നുമ്മയതിനായ് കാത്തിരിപ്പൂ
നിന്നമ്മയെന്നോമനേ

അമ്മാ- അമ്മാ എന്നു നീ കൊഞ്ചും മൊഴിയെൻ
കരളിൽ തുടിയ്ക്കുന്നെടാ
ആരോമൽ മകനെ താരാട്ടുവാനെൻ
കൈകൾ പിടയ്ക്കുന്നെടാ.....
3. പാടിയതു: യേശുദാസ്


തെളിയൂ നീ പൊൻ വിളക്കേ
തെളിയൂ നീ പൊൻ വിളക്കേ-എന്
ഏകാന്തമാനസശ്രീകോവിലിലെന്നും
തെളിയൂ നീ പൊൻ വിളക്കേ

എൻ കാവ്യസിദ്ധിതൻ ചൈതന്യമാകെ
ശങ്കയാം കൂരിരുൾ മൂടിയിന്നാകെ
സ്നേഹാർദ്രസുന്ദരപ്പൊങ്കതിർ വീശി
മോഹനസ്വപ്നത്തിലാനന്ദം പൂശി
---തെളിയൂ നീ....

‍മധുരപ്രതീക്ഷതൻ മാല്യങ്ങളാലേ
മഹനീയമാക്കീ ഞാനെൻ കോവിൽ ചാലെ
മറയാതെ നീയിതിലൊളിചിന്നിയാലേ
മതിയാവൂ മാനത്തു വെണ്തിങ്കൾ‍ പോലെ
തെളിയൂ നീ പൊൻ വിളക്കേ-മിന്നി-
ത്തെളിയൂ നീ പൊൻ വിളക്കേB. ചിത്രം: ആത്മസഖി [1952] ജി.ആർ. റാവു
അഭിനേതാക്കൾ: സത്യൻ. ബി.എസ്.സരോജ
രചന: തിരുനയിനാർ കുറിച്ചി
സംഗീതം: ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ


1. പാടിയതു: പി.ലീല & മോത്തി

ആ നീലവാനിലെന്നാശകള്‍ -
ക്കണിയിടും താരകേ
അഴകുറ്റ നീയന്‍ മാറിലെന്നോ
അണയുവതോമലേ ... അണയുവതോമലേ
അകലത്തങ്ങകലത്തെന്നാശകള്‍ -
ക്കണിയിടും താരകേ
അഴകുറ്റ നീയെന്‍ മാറിലേക്കായ്
അണയുവതെന്നഹോ... അണയുവതെന്നഹോ...


എങ്ങുപറന്നുപോയ് ചേതനയില്‍
ഓമല്‍ ഭാവനാ?
എങ്ങെനെയിദ്ദൂരം പിന്നിടാനെന്‍
താപം തീര്‍ന്നിടാന്‍ .. താപം തീര്‍ന്നിടാന്‍!

നീറുമെന്നുള്ളം കുളിരുവാന്‍ നീരിനു കേഴുമെന്‍
കണ്ഠത്തിലാവിധി പാഴിടിവാളിടുമോ
ഏതുമറിവീലതാശു ഞാനെന്‍
ജീവനായകാ ... ജീവനായകാ

സങ്കല്പമേഖല മേലുയരും സാന്ധ്യതാരകേ
സന്തപ്ത ചിത്തശതങ്ങളാല്‍ സഖൊ
സന്ദേശമേകിടാം സന്ദേശമേകിടാം

പാഴിരുള്‍ മൂടാതെ പാരിലുദിക്കുമോ
ബാലദിനേശ്വരന്‍?
വിഘ്നമൊഴിഞ്ഞൊരു പാതയിലനുരാഗ വീഥിയില്‍
നിത്യനിരാശിതരല്ല നാം സഖി
നീയിഹ മാഴ്കൊലാ നീയിഹ മാഴ്കൊലാ...


ഇവിടെ2. പാടിയതു: പി. ലീല & മോത്തി


കാറ്റിലാടി കണ്മയക്കും കാനന പൂ മല്ലികേ
ആരോമല്‍ നാഥന്‍ മാറില്‍ അണിയും രാഗമാലികേ
കാറ്റിലാടി ആടി ഓ..ഓ..
പൊന്‍ താരം പോലെ ഭൂമിയില്‍ ചാലേ
പുലര്‍ന്നിടും മല്ലികേ മലര്‍ന്നിടും മല്ലികേ
ചിന്തും വസന്തം തന്നില്‍
ജീവിതത്തില്‍ ചിന്തും വസന്തം തന്നില്‍

ശാന്തേ ..

കാറ്റിലാടി കണ്മയക്കും കാനന പൂ മല്ലികെ
ആരോമല്‍ നാഥന്‍ മാറില്‍ അണിയും രാഗമാലികേ

കാറ്റിലാടി കണ്മയക്കും കാനന പൂ മല്ലികെ
ആരോമല്‍ നാഥന്‍ മാറില്‍ അണിയും രാഗമാലികേ
കാറ്റിലടിയാടി..

ഓ..ഓ... പൊന്‍ താരം പോലെ ഭൂമിയില്‍ ചാലേ
പുലര്‍ന്നിടും മല്ലികേ മലര്‍ന്നിടും മല്ലികേ (2)

ചിന്തും വസന്തം തന്നില്‍ (2)
ജീവിതത്തില്‍
തല്ലീലം ചെരുക നാം കൊല്ലോലം പൊലെ (2)
കല്ലോലം പൊലെ രാഗ കല്ലോലം പൊലെ


C. ചിത്രം: അവരുണരുന്നു [1956] എൻ. ശങ്കരൻ നായർ
അഭിനേതാക്കൾ: സത്യൻ, മിസ്സ്.കുമാരി,പ്രേം നസീർ, പ്രേമ
രചന: വയലാർ
സംഗീതം: ദക്ഷിണാ മൂർത്തി

1. പാടിയതു: ഏ.എം രാജാ, ജിക്കി കൃഷ്ണവേണി

ഒരു കാറ്റും കാറ്റല്ല ഒരു പാട്ടും പാട്ടല്ല
ഓടക്കുഴലുമായ് നീയില്ലേ
ഓമനപ്പാട്ടുമായ് നീയില്ലേ (ഒരു കാറ്റും..)

കളി വഞ്ചി തുള്ളി കവിളത്തു നുള്ളി
കരളിന്റെ കിളിവാതിൽ നീ വന്നു തള്ളി (ഒരു കാറ്റും..)

ഉള്ളിലുറങ്ങും പുള്ളിക്കുയിലേ
കിള്ളിയുണർത്തിയതാരാണ് നിന്നേ (ഒരു കാറ്റും..)

കരിമണ്ണിൽ പൂത്തു
കനലൊളികൾ കോർത്തു
കരിയില്ലീ അനുരാഗമുല്ലമാല
തിരി നീട്ടി നീയെന്റെ ഇരുൾ മൂടും
മണിവീണ മീട്ടി നീ മണവാട്ടി (ഒരു കാറ്റും...


ഇവിടെ2. പാടിയതു: ജിക്കി

കിഴക്കു നിന്നൊരു പെണ്ണു വന്ന്
കിനാവു പോലൊരു പെണ്ണ് വന്നു
കയറു പിരിക്കണു കതിരിഴ നൂൽക്കണ്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്!
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
തട്ടമുണ്ടോ പെണ്ണിന്
തരിവളയുണ്ടോ പെണ്ണിന്
തട്ടമില്ല തരിവളയില്ലാ
താലികെട്ടാനാളില്ല (കിഴക്കു...)


കിഴക്കു നിക്കണ പെണ്ണാളേ നിന്നു
കിനാവു കാണണ പെണ്ണാളേ
താലി കെട്ടാനാളൊണ്ട് നിന്നെ
തട്ടമിടീക്കാനാലൊണ്ട്
ഇത്ര നാളും നീയെന്തേ
നൃത്തം വെയ്ക്കാനെത്താഞ്ഞൂ
ലലലല്ലല ലല്ലല ലല്ലലല
ഇത്ര നാളും നീയെന്തേ
നൃത്തം വെയ്ക്കാനെത്താഞ്ഞൂ
മുത്തുക്കുടമണി പോരാഞ്ഞോ
മുല്ലപ്പന്തലു പോരാഞ്ഞോ (കിഴക്കു..)


പണ്ടു പണ്ടൊരു പെരുമാള്
വന്നു പങ്കു വെച്ചൊരു മലനാട്
വിണ്ടു കീറിയ കരളിന്നിഴകള്
വീണ്ടുമിണക്കിയ മലനാട്
തൊണ്ടടിക്കും കൈകളുയർത്തിയ
തോരണമണിയും മലനാട്]
ആ മലനാടിൻ മലർമുറ്റത്തൊരു
പൂവിളി കേട്ടോ പെണ്ണാളേ (കിഴക്കു...)


ഇവിടെ
D. ചിത്രം: കാലം മാറുന്നു [ 1955] വേലപ്പൻ നായർ
അഭിനേതാക്കൾ: സത്യൻ, തിക്കുരിശ്ശി, ചാന്ദ്നി, സുലോചന

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: ദേവരാജൻ
പാടിയതു: കേ.എസ്. ജോർജ് & സുലോചന

ആ മലർപ്പൊയ്കയിൽ ആടിക്കളിക്കുന്നൊ-
രോമനത്താമരപ്പൂവേ
മാനത്തുനിന്നൊരു ചെങ്കതിർമാല നിൻ
മാറിലേയ്ക്കാരേയെറിഞ്ഞൂ (2) (ആ മലർ)


അക്കൊച്ചുകള്ളന്റെ പുഞ്ചിരി
കാണുമ്പോൾ ഇക്കിളി കൊള്ളുന്നതെന്തേ (2)
മാനത്തിൻ പൂക്കണി കാണാൻ കൊതിച്ച നീ
നാണിച്ചുപോകുന്നതെന്തെ (2)
അക്കളിവീരനാ നിന്നിതൾക്കുമ്പിളിൽ
മുത്തമിട്ടോമനിക്കുമ്പോൾ (2)
കോരിത്തരിച്ച നിൻ തൂവേർപ്പുതുള്ളികൾ
ആരെയോ നോക്കിച്ചിരിപ്പൂ (ആ മലർ)


സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിട്ടു ചന്തം വരുത്തിയ
നിന്മുഖം വാടുന്നതെന്തേ
മഞ്ഞ വെയിൽ വന്നു തുള്ളുമ്പോൾ നിന്റെ
കണ്ണിണ എന്തേ കലങ്ങാൻ


നിന്നിതൾചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി മായുമ്പോൾ
നിന്നെക്കുറിച്ചൊന്നു പാടാൻ (2)
എൻ മണിവീണയിൽ വീണപൂവേ നിന്റെ
നൊമ്പരം നിന്നു തുടിപ്പൂ (2) (ആ മലർ)ഇവിടെ
E. ചിത്രം: നവലോകം: [ 1951] വി. കൃഷ്ണൻ
അഭിനേതാക്കൾ: വഞ്ചിയൂർമാധവൻനായർ,തിക്കുറിശ്ശി,മിസ്സ്.കുമാരി,സേതുലക്ഷ്മി


രചന: പി. ഭാസ്കരൻ
സംഗീതം: ദക്ഷിണാ മൂർത്തി

1. പാടിയതു: പി. ലീല

ഗായകാ ഗായകാ ഗായകാ
ഹൃദയ നിലാവിൽ പാടൂ
ഗായകാ ഗായകാ ഗായകാ

ശീതളകരങ്ങളാലേ പനിനീർ സുമങ്ങൾ പോലെ
ആശാസുഖങ്ങൾ വീശീ മധുമാസചന്ദ്രലേഖാ (ഗായകാ...)

ഹൃദയേ വിലാസലളിതയായ് ആടാൻ വരൂ കിനാവേ
രാവിന്റെ രാഗസുധയേ ചൊരിയാൻ വരൂ നിലാവേ (ഗായകാ...)

അഴകിൻ നദീവിഹാരീ വരു നീ ഹൃദന്ത തീരേ
ആശാമയൂരമാടാൻ അനുരാഗമാല ചൂടാൻ (ഗായകാ...)ഇവിടെ
2. പാടിയതു: കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദർ

തങ്കക്കിനാക്കൾ ഹൃദയേ വീശും
വനാന്ത ചന്ദ്രികയാരോ നീ (തങ്കകിനാക്കൾ..)
സങ്കൽപമാകെ പുളകം പൂശും
വസന്തക്കുയിലേയാരോ നീ (സങ്കൽപ്പ..)(തങ്കകിനാക്കൾ...)

മധുരിത ജീവിത വാനിൽ ചൊരിയും
മായാത്ത മഴവിൽ പോലെ...(മധുരിത..)
മ മ മനമരുളും വൃന്ദാവനമിതിൽ
വരൂ പ്രേമരാധേ, നീവരൂ പ്രേമരാധേ...(തങ്കക്കിനാക്കൾ )

നിരുപമ സുന്ദരവാനിൽ വിരിയും
അനുപമതാരകപോലെ...(2)
മനമലരരുളും മന്ദാരവനിയിൽ
വരൂ നീലക്കുയിലേ നീ
വരൂ നീലക്കുയിലേ..(തങ്കക്കിനാക്കൾ )
ഇവിടെ

No comments: